Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 63 ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รอบที่ 1 Portfolio
25 พ.ย. 62
5K views
Shares
0

TCAS 63 ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รอบที่ 1 Portfolio ภาคปกติ และภาคพิเศษ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ กศน.
- GPAX 5 เทอม ตามที่กำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมผลงาน
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 500 บาท เลือกสมัครได้ 2 สาขาวิชา
กำหนดการ
รับสมัคร
: 02 - 16 ธ.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 23 ธ.ค. 62

สอบสัมภาษณ์
: 04 ม.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 08 ม.ค. 63

ปฏิทินการรับสมัคร >>Click
Related Content