Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 63 ม.ราชภัฏสวนสุนันทา รอบที่ 1 Portfolio
19 พ.ย. 62
4K views
Shares
0

TCAS 63 ม.ราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับรอบที่ 1 Portfolio

TCAS 63 ม.ราชภัฏสวนสุนันทา รอบที่ 1 Portfolio
4K views | 19 พ.ย. 62
4,990 คน
02 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62
เหลืออีก 2 วัน
02
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม.ปลาย
- หรือ เทียบเท่า 
- GPAX 4 หรือ 5 เทอม ตามที่กำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์ พร้อมยื่นแฟ้มสะสมผลงาน รายละเอียดดูที่ระเบียบการ
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 350 บาท ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทั่วประเทศ
- เลือกสมัครได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
กำหนดการ
รับสมัคร
: 02 - 16 ธ.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 24 ธ.ค. 62

สอบสัมภาษณ์
: 08 - 09 ม.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 29 ม.ค. 63

Related Content