Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 63 ม.เกษตรศาสตร์ รอบที่ 1 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
14 พ.ย. 62
3K views
Shares
0

TCAS 63 ม.เกษตรศาสตร์ เปิดรับรอบที่ 1 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 
- GPAX 5 เทอม ตามสาขาวิชาสมัครกำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมผลงาน
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
กำหนดการ
รับสมัคร
: 02 - 26 ธ.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 13 ม.ค. 63

สอบสัมภาษณ์
: 18 ม.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 30 ม.ค. 63

ปฏิทินการรับสมัคร >>Click
Related Content