Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 63 จุฬาลงกรณ์ รอบที่ 1 Portfolio
12 พ.ย. 62
9K views
Shares
0

TCAS 63 จุฬาลงกรณ์ เปิดรับรอบที่ 1 Portfolio

TCAS 63 จุฬาลงกรณ์ รอบที่ 1 Portfolio
9K views | 12 พ.ย. 62
ไม่ระบุ
03 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62
เหลืออีก 2 วัน
03
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 
- GPAX และ คุณสมบัติเฉพาะ ตามแต่ละโครงการสมัครกำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมผลงาน ไม่เกิน 10 หน้า
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
กำหนดการ
รับสมัคร
: 03 - 16 ธ.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 09 ม.ค. 63

สอบสัมภาษณ์
: 16 ม.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 30 ม.ค. 63

จำนวนรับแต่ละโครงการ >>Click
Related Content