Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 63 ม.พะเยา รอบที่ 1 Portfolio
29 ต.ค. 62
8K views
Shares
0

มหาวิทยาลัยพะเยา การรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2563

โครงการนักเรียนเรียนดี
โครงการผลิตบุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
โครงการ วมว.
โครงการเด็กดีมีที่เรียน
โครงการอาชีวศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา 
โครงการรับตรง 10% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6

TCAS 63 ม.พะเยา รอบที่ 1 Portfolio
8K views | 29 ต.ค. 62
ไม่ระบุ
02 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62
ปิดรับสมัคร
02
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า
- ปวช. สมัครได้
เกณฑ์การพิจารณา
- คุณสมบัติตามกำหนด
- GPAX 5 เทอม
การสมัคร
- ลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS ผ่านเว็บไซต์ student.mytcas.com 
- สมัครผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th
- พิมพ์เอกสารใบสมัครพร้อมทั้งติดรูปผู้สมัคร
- พิมพ์ใบชําระเงินพร้อมชําระเงินค่าสมัคร 200 บาท ตามใบแจ้งชําระค่าสมัครที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ระเบียบการรับสมัคร
โครงการนักเรียนเรียนดี
โครงการผลิตบุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
โครงการ วมว.
โครงการเด็กดีมีที่เรียน​
โครงการอาชีวศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา 
โครงการรับตรง 10% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
กำหนดการ
รับสมัคร
: 02 - 16 ธ.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 17 ม.ค. 63

สอบสัมภาษณ์
: 25 ม.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 04 ก.พ. 63


28 ม.ค. 63
: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th

30 - 31 ม.ค. 63
: ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing house) ผ่านเว็บไซต์ student.mytcas.com
Related Content