Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 63 ม.นครพนม รอบที่ 1 Portfolio
24 ต.ค. 62
5K views
Shares
0

TCAS 63 ม.นครพนม เปิดรับรอบที่ 1 Portfolio

TCAS 63 ม.นครพนม รอบที่ 1 Portfolio
5K views | 24 ต.ค. 62
1,245 คน
02 ธ.ค. 62 - 12 ม.ค. 63
ปิดรับสมัคร
02
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม.ปลาย หรือ เทียบเท่า
- วุฒิการศึกษา ปวช. เฉพาะสาขาที่กำหนด
- GPAX 5 ตามสาขาวิชาสมัครกำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมผลงาน ไม่เกิน 10 หน้า
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 300 บาท เลือกสมัครได้ 2 อันดับ ชำระผ่านธนาคารกรุงไทย ธนาคารทหารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์
กำหนดการ
รับสมัคร
: 02 ธ.ค. 62 - 12 ม.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 15 ม.ค. 63

สอบสัมภาษณ์
: 18 - 19 ม.ค. 63

Related Content