Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 63 ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รอบโควตา รับวุฒิ ปวช. / ปวส.
24 ก.ย. 62
723 views
Shares
0

รับตรง 63 ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เปิดรับรอบโควตา รับวุฒิ ปวช. / ปวส. รับวิทยาเขตบางพระ, วิทยาเขตจันทบุรี, วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ, วิทยาเขตอุเทนถวาย 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส.
- แผนการเรียน และ คุณสมบัติเฉพาะ ตามที่คณะ/สาขาวิชาสมัครกำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ชำระเงินค่าสมัครตามที่กำหนด ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส
- ส่งเอกสารด้วยตนเอง หรือ ทางไปรษณีย์ รายละเอียดตามกำหนดในระเบียบการ
กำหนดการ
รับสมัคร
: 16 ก.ย. - 01 พ.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
: 08 พ.ย. 62

สอบ
: 17 พ.ย. 62

สอบสัมภาษณ์
: 17 พ.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 20 พ.ย. 62

Related Content