Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 63 ม.กรุงเทพธนบุรี คณะพยาบาลศาสตร์
16 ก.ย. 62
1K views
Shares
0

รับตรง 63 ม.กรุงเทพธนบุรี เปิดรับคณะพยาบาลศาสตร์

รับตรง 63 ม.กรุงเทพธนบุรี คณะพยาบาลศาสตร์
1K views | 16 ก.ย. 62
ไม่ระบุ
01 ต.ค. 62 - 01 ม.ค. 63
เหลืออีก 41 วัน
01

คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ไม่ระบุ
2.00
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม.ปลาย
- แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
- น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก. และไม่เกิน 70 กก.  
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบข้อเขียนวิชาความรอบคอบ - ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ (เปิดรับถึงประมาณเดือนมกราคม 2563)
- ค่าสมัคร 1,000 บาท
กำหนดการ
รับสมัคร
: 01 ต.ค. 62 - 01 ม.ค. 63

สอบ
: 19 ม.ค. 63

สอบสัมภาษณ์
: 19 ม.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 02 ก.พ. 63

Related Content