Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 63 ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รอบที่ 1 ภาคปกติ
27 ส.ค. 62
685 views
Shares
0

รับตรง 63 ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เปิดรับรอบที่ 1 ภาคปกติ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.ปลาย
- ปวช. / ปวส.
- แผนการเรียน ตามที่กำหนด
- มีทุนการศึกษา ทุนอัญมณีศรีจอมบึง มี 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทเรียนดี, ประเภทความสามารถพิเศษด้านกีฬา, ประเภทความสามารถพิเศษด้านกิจกรรม (ศิลปวัฒนธรรม ดนตรี นาฏศิลป์ และด้านอื่น ๆ)
**ดูรายละเอียดคุณสมบัติการขอทุน ในระเบียบการ
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์ โดยใช้แฟ้มสะสมผลงานในการพิจารณา
- สอบทักษะเฉพาะทาง เฉพาะบางสาขาวิชา
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 200 บาท ชำระผ่านธนาคารกรุงไทย หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส
- หรือ สมัครด้วยตนเอง ไปที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เวลา 09.00 - 16.00 น. ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
กำหนดการ
รับสมัคร
: 19 ส.ค. - 02 ธ.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 11 ธ.ค. 62

สอบสัมภาษณ์
: 15 ธ.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 19 ธ.ค. 62

Related Content