Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 ม.นราธิวาสราชนครินทร์ รอบที่ 6/2
11 ก.ค. 62
2K views
Shares
0

รับตรง 62 ม.นราธิวาสราชนครินทร์ เปิดรับรอบที่ 6/2

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า
- วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส. หรือระดับอนุปริญญา
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์ 
การสมัคร
- ดาวน์โหลดใบสมัครผ่านเว็บไซต์ (ท้ายระเบียบการ)
- ยื่นเอกสารใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย ที่เลือกสมัคร ยื่นได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
- ค่าสมัคร 200 บาท ชำระในวันสอบสัมภาษณ์
กำหนดการ
รับสมัคร
: 08 - 20 ก.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 23 ก.ค. 62

สอบสัมภาษณ์
: 25 ก.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 26 ก.ค. 62

Related Content