Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สาขาการจัดการเทคโนโลยีฟาร์ม ขยายเวลารับสมัคร ! ทุน 100%
08 ก.ค. 62
579 views
Shares
0

รับตรง 62 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาการจัดการเทคโนโลยีฟาร์ม


ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกนักศึกษาใหม่ เพื่อคัดเลือกรับ ทุน 100% ตลอดหลักสูตรปริญญาตรี พร้อมโอกาสทำงานมั่นคงกับ บมจ.ซีพีเอฟ เมื่อสำเร็จการศึกษา

รับตรง 62 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สาขาการจัดการเทคโนโลยีฟาร์ม ขยายเวลารับสมัคร ! ทุน 100%
579 views | 08 ก.ค. 62
ไม่ระบุ
01 ก.ค. 62 - 15 ก.ค. 62
ปิดรับสมัคร
01

คณะอุตสาหกรรมการเกษตร
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีฟาร์ม ทุน 100%
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6
- ปวช. / ปวส.
- วุฒิเทียบเท่า ม. 6
เกณฑ์การพิจารณา
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกนักศึกษาใหม่ เพื่อคัดเลือกรับ ทุน 100% ตลอดหลักสูตรปริญญาตรี พร้อมโอกาสทำงานมั่นคงกับ บมจ.ซีพีเอฟ เมื่อสำเร็จการศึกษา

- เรียนทฤษฏี 43% สอนเป็นภาษาอังกฤษ
- ฝึกงาน 57% เป็นภาษาไทย
การสมัคร
ผู้สนใจติดต่อ ที่ 02-855-1173
หรือที่ agi@pim.ac.th
 
กำหนดการ
รับสมัคร
: 01 - 15 ก.ค. 62

Related Content