Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 ม.สงขลานครินทร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รอบพิเศษ โครงการ "สถาภูมิ (STABHUMI)" วิทยาเขตตรัง
03 ก.ค. 62
379 views
Shares
0

รับตรง 62 ม.สงขลานครินทร์ เปิดรับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รอบพิเศษ โครงการ "สถาภูมิ (STABHUMI)" วิทยาเขตตรัง

รับตรง 62 ม.สงขลานครินทร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รอบพิเศษ โครงการ "สถาภูมิ (STABHUMI)" วิทยาเขตตรัง
379 views | 03 ก.ค. 62
30 คน
26 มิ.ย. 62 - 09 ก.ค. 62
ปิดรับสมัคร
26

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตตรัง)
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
30 คน
2.50
GPAX
 
Portfolio :
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม.ปลาย
- แผนวิทย์-คณิต 
- GPAX 6 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)  
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 200 บาท 
กำหนดการ
รับสมัคร
: 26 มิ.ย. - 09 ก.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 12 ก.ค. 62

สอบสัมภาษณ์
: 15 ก.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 19 ก.ค. 62

Related Content