Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 ม.สงขลานครินทร์ สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (นานาชาติ) 3 โครงการ
02 ก.ค. 62
601 views
Shares
0

รับตรง 62 ม.สงขลานครินทร์ เปิดรับวิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (นานาชาติ) จำนวน 3 โครงการ

1. นักเรียนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
2. โครงการ Digital Media สร้างบรรยากาศสู่สากล
3. โครงการรับตรง

รับตรง 62 ม.สงขลานครินทร์ สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (นานาชาติ) 3 โครงการ
601 views | 02 ก.ค. 62
30 คน
27 มิ.ย. 62 - 10 ก.ค. 62
ปิดรับสมัคร
27

วิทยาลัยนานาชาติ
สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ) (นักเรียนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ)
10 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

วิทยาลัยนานาชาติ
สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ) (โครงการ Digital Media สร้างบรรยากาศสู่สากล)
10 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

วิทยาลัยนานาชาติ
สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ) (โครงการรับตรง)
10 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6
- หรือ เทียบเท่า
- เฉพาะโครงการนักเรียนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ไม่รับวุฒิเทียบเท่า
- GPAX 6 เทอม ตามแต่ละโครงการกำหนด
- คุณสมบัติเฉพาะ หรือ ผลคะแนน ตามแต่ละโครงการที่เลือกสมัครกำหนด 
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมผลงาน
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ชำระค่าสมัครตามที่กำหนด
- ส่งใบสมัครตามรายละเอียดที่กำหนดในระเบียบการ

1. นักเรียนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ >>Click
2. โครงการ Digital Media สร้างบรรยากาศสู่สากล >>Click
3. โครงการรับตรง​ >>Click
กำหนดการ
รับสมัคร
: 27 มิ.ย. - 10 ก.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 12 ก.ค. 62

สอบสัมภาษณ์
: 15 ก.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 19 ก.ค. 62

Related Content