Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 63 ม.เกษตรศาสตร์ โครงการเรียนล่วงหน้า รุ่นที่ 14 เพื่อเข้าศึกษาสังกัดคณะในปีการศึกษา 2563
13 มิ.ย. 62
5K views
Shares
0

TCAS 63 ม.เกษตรศาสตร์ เปิดรับโครงการเรียนล่วงหน้า รุ่นที่ 14 เพื่อเข้าศึกษาสังกัดคณะในปีการศึกษา 2563

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาชั้น ม. 6
- GPAX 4 เทอม (ม. 4 - 5)ในหมวดวิชาวิทยาศาสตร์– คณิตศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต) ไม่ต่ำกว่า 2.75  
เกณฑ์การพิจารณา
- เกรดเฉลี่ยรายวิชา ตรงตามที่คณะสมัครกำหนด
- สอบสัมภาษณ์  
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัครสอบรายวิชาละ 3,500 บาท   
กำหนดการ
รับสมัคร
: 11 - 30 มิ.ย. 62

Related Content