Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 62 ม.ราชภัฏจันทรเกษม รอบที่ 5
07 มิ.ย. 62
1K views
Shares
0

TCAS 62 ม.ราชภัฏจันทรเกษม เปิดรับรอบที่ 5 

TCAS 62 ม.ราชภัฏจันทรเกษม รอบที่ 5
1K views | 07 มิ.ย. 62
ไม่ระบุ
30 พ.ค. 62 - 10 มิ.ย. 62
ปิดรับสมัคร
30
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม.ปลาย
- หรือเทียบเท่า
- GPAX ตามที่กำหนด  
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์ / สอบปฏิบัติ
- ผลคะแนน PAT5 (ถ้ามี) เฉพาะสาขาที่กำหนด
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 250 บาท ชำระผ่านธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา 
- หรือสมัครด้วยตนเอง ไปที่ ศูนย์รับสมัครนักศึกษา ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏจันทรเกษม ชำระค่าสมัคร ที่ กองคลัง ชั้น 2   
กำหนดการ
รับสมัคร
: 30 พ.ค. - 10 มิ.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 11 มิ.ย. 62

สอบสัมภาษณ์
: 12 มิ.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 16 มิ.ย. 62

Related Content