Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 ม.มหิดล หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี)
24 เม.ย. 62
757 views
Shares
0

รับตรง 62 ม.มหิดล เปิดรับหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล คณะเวชศาสตร์เขตร้อน หลักสูตร 1 ปี รุ่นที่ 39

 

รับตรง 62 ม.มหิดล หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี)
757 views | 24 เม.ย. 62
ไม่ระบุ
14 ม.ค. 62 - 17 พ.ค. 62
ปิดรับสมัคร
14

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิชาเฉพาะสาขา
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า
- น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 กิโลกรัม ส่วนสูง 150 เซนติเมตร ขึ้นไป
- โสด อายุ 16 – 25 ปี   
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบข้อเขียนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ สังคม ภาษาไทย ความรู้ทั่วไป ภาษาอังกฤษ
- สอบสัมภาษณ์   
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 300 บาท ชำระผ่านธนาคารกรุงไทย ทั่วประเทศ
กำหนดการ
รับสมัคร
: 14 ม.ค. - 17 พ.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
: 24 พ.ค. 62

สอบ
: 01 มิ.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 14 มิ.ย. 62

สอบสัมภาษณ์
: 27 มิ.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 05 ก.ค. 62

Related Content