Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 ม.วลัยลักษณ์ วิทยาลัยนานาชาติ
17 เม.ย. 62
1K views
Shares
0

รับตรง 62 ม.วลัยลักษณ์ เปิดรับวิทยาลัยนานาชาติ 

รับตรง 62 ม.วลัยลักษณ์ วิทยาลัยนานาชาติ
1K views | 17 เม.ย. 62
ไม่ระบุ
12 เม.ย. 62 - 10 มิ.ย. 62
ปิดรับสมัคร
12

วิทยาลัยนานาชาติ
สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมดิจิทัล
ไม่ระบุ
2.50
GPAX
       
O-NET :O-net
GAT/PAT :GAT - PAT
วิชาสามัญ :9 วิชาสามัญ
Portfolio :

วิทยาลัยนานาชาติ
สาขาวิชานิติศาสตร์
ไม่ระบุ
2.50
GPAX
       
O-NET :O-net
GAT/PAT :GAT - PAT
วิชาสามัญ :9 วิชาสามัญ
Portfolio :

วิทยาลัยนานาชาติ
สาขาวิชาบัญชี
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
       
O-NET :O-net
GAT/PAT :GAT - PAT
วิชาสามัญ :9 วิชาสามัญ
Portfolio :

วิทยาลัยนานาชาติ
สาขาวิชาวิเคราะห์โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน
ไม่ระบุ
2.50
GPAX
       
O-NET :O-net
GAT/PAT :GAT - PAT
วิชาสามัญ :9 วิชาสามัญ
Portfolio :
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 
- แฟ้มสะสมผลงาน หรือ GPAX 2.50 ขึ้นไป หรือ
- ผลสอบ เช่น SAT, ACT, GED, IGCSE หรือ
- ผลสอบ GAT/PAT, O-NET, 9 วิชาสามัญ
- มีผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ เช่น IELTS, TOEFL หรือเกรดเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.50
- หากมีคะแนน IELTS 6.0 หรือเทียบเท่าสมัคร fast track รู้ผลภายใน 1 สัปดาห์
เกณฑ์การพิจารณา
- คุณสมบัติครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด  
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- รอบนี้มีทุน ดูรายละเอียดทุนการศึกษาที่ระเบียบการ
กำหนดการ
รับสมัคร
: 12 เม.ย. - 10 มิ.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 14 มิ.ย. 62

Related Content