Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 62 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประเภทโควตาภาคตะวันออก
13 มี.ค. 62
462 views
Shares
0

TCAS 62 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย เปิดรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประเภทโควตาภาคตะวันออก 7 จังหวัด

TCAS 62 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประเภทโควตาภาคตะวันออก
462 views | 13 มี.ค. 62
ไม่ระบุ
04 ก.พ. 62 - 23 มี.ค. 62
เหลืออีก 2 วัน
04

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ไม่ระบุ
2.75
GPAX
 
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม.ปลาย
- มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตภาคตะวันออก 7 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด ฉะเชิงเรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว 
- GPAX 5 หรือ 6 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75
- เป็นหญิงโสด ชายโสด มีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี (เกิด พ.ศ. 2546) นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา 5 ส.ค. 62
- มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม ความสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร 
เกณฑ์การพิจารณา
- พิจารณาผลคะแนน GAT,PAT1 ,PAT2
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 500 บาท ชำระผ่านธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ 
กำหนดการ
รับสมัคร
: 04 ก.พ. - 23 มี.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 01 เม.ย. 62

สอบสัมภาษณ์
: 11 เม.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 24 เม.ย. 62

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ เคลียริงเฮาส์ 
: 24 - 25 เม.ย. 62
Related Content