Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 ม.เกษมบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์
11 มี.ค. 62
391 views
Shares
0

รับตรง 62 ม.เกษมบัณฑิต เปิดรับคณะพยาบาลศาสตร์ 

รับตรง 62 ม.เกษมบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์
391 views | 11 มี.ค. 62
ไม่ระบุ
04 มี.ค. 62 - 08 เม.ย. 62
เหลืออีก 14 วัน
04

คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ไม่ระบุ
2.50
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
วิชาสามัญ :9 วิชาสามัญ
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6
- แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
- GPAX 2.50 ขึ้นไป
- อายุระหว่าง 16 - 35 ปี น้ำหนัก ไม่ต่ำกว่า 40 กก. ส่วนสูง ไม่ต่ำกว่า 150 ซม. 
น้ำหนักและส่วนสูงต้องสัมพันธ์กัน
เกณฑ์การพิจารณา
- พิจารณาผลคะแนน GAT/PAT2,  9 วิชาสามัญ
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ส่งเอกสารการสมัคร ตามที่กำหนดในระเบียบการ
1. ด้วยตนเอง ไปที่ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้ทั้ง 2 วิทยาเขต หรือ
2. ทาง E-mail : nursing@kbu.ac.th สแกนเอกสารแนบ และนำตัวจริงมาในวันสอบสัมภาษณ์ หรือ
3. ทางไปรษณีย์ ไปที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 60 ถนนร่มเกล้า เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
กำหนดการ
รับสมัคร
: 04 มี.ค. - 08 เม.ย. 62

Related Content