Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 ม.เชียงใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
11 มี.ค. 62
257 views
Shares
0

รับตรง 62 ม.เชียงใหม่ เปิดรับคณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ภาคปกติ และภาคพิเศษ (หลักสูตร 1 ปี)

รับตรง 62 ม.เชียงใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
257 views | 11 มี.ค. 62
150 คน
07 ม.ค. 62 - 29 มี.ค. 62
เหลืออีก 4 วัน
07

คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ภาคปกติ)
70 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
สอบตรง :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
Portfolio :

คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ภาคพิเศษ)
80 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6
- หรือ เทียบเท่า
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบข้อเขียน วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- ดาวน์โหลดใบสมัครผ่านเว็บไซต์
- สมัครด้วยตนเอง (วันที่ 7 ม.ค. 29 มี.ค. 62) ยื่นเอกสารการสมัครไปที่ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ชั้น 1 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ในวันและเวลาราชการ​

- สมัครผ่านไปรษณีย์ (วันที่ 7 ม.ค. 20 มี.ค. 62) ส่งเอกสารการสมัครไปที่ หัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 110/406 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.อินทวโรรส ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200     
- ค่าสมัคร 500 บาท
กำหนดการ
รับสมัคร
: 07 ม.ค. - 29 มี.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
: 12 เม.ย. 62

สอบ
: 03 พ.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 15 พ.ค. 62

สอบสัมภาษณ์
: 27 พ.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 14 มิ.ย. 62

Related Content