Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 ม.พายัพ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
21 ก.พ. 62
861 views
Shares
0

รับตรง 62 ม.พายัพ เปิดรับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ปี) 

รับตรง 62 ม.พายัพ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
861 views | 21 ก.พ. 62
ไม่ระบุ
01 พ.ย. 61 - 29 มี.ค. 62
ปิดรับสมัคร
01

คณะเภสัชศาสตร์
สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ปี)
ไม่ระบุ
2.50
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ความถนัดทางเภสัชศาสตร์
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6
- แผนการเรียนวิทย์-คณิต
- GPAX 5 หรือ 6 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50 
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบข้อเขียนวิชาเคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และความถนัดทางเภสัชศาสตร์
**ชำระค่าสมัครสอบ 300 บาท ที่หน้าห้องสอบ ในวันสอบข้อเขียน โดยเตรียมเงินมาให้ครบพอดี
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครด้วยตนเอง (วันที่ 1 พ.ย. 61 - 29 มี.ค. 62) ไปที่ ศูนย์รับนักศึกษา อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว ถนนวงแหวนรอบกลาง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 หรือ 
- สมัครทางไปรษณีย์ (วันที่ 1 พ.ย. 61 - 22 มี.ค. 62) ดาวน์โหลดใบสมัครผ่านเว็บไซต์ ส่งไปที่ ศูนย์รับนักศึกษา สำนักทะเบียนและศูนย์รับนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 (วงเล็บมุมซอง "สมัครนักศึกษาใหม่")
กำหนดการ
รับสมัคร
: 01 พ.ย. 61 - 29 มี.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
: 05 เม.ย. 62

สอบ
: 27 เม.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 27 เม.ย. 62

สอบสัมภาษณ์
: 29 เม.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 01 พ.ค. 62

Related Content