Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา คณะบริหารธุรกิจ และ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
08 ก.พ. 62
384 views
Shares
0

รับตรง 62 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เปิดรับสมัคร คณะบริหารธุรกิจ และ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

รับตรง 62 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา คณะบริหารธุรกิจ และ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
384 views | 08 ก.พ. 62
ไม่ระบุ
28 ม.ค. 62 - 25 มี.ค. 62
เหลืออีก 31 วัน
28

คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับชั้นม.ปลาย 
- เด็กซิ่ว, กศน., ปวช., ปวส. สมัครได้

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
**หลักสูตรต่อเนื่อง เรียนเสาร์-อาทิตย์ รับ ปวส. มีประสบการณ์ทำงานแล้ว 1 ปี
เกณฑ์การพิจารณา
สอบสัมภาษณ์ 
การสมัคร
สมัครออนไลน์ หรือ สมัครด้วยตนเองที่สถาบัน 
- ชำระเงินค่าสมัคร ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ 


สมัครด้วยตนเองที่สถาบัน
- ชำระค่าสมัคร ส่งหลักฐานและเข้าสอบสัมภาษณ์ทันที 
กำหนดการ
รับสมัคร
: 28 ม.ค. - 25 มี.ค. 62

เรียนปรับพื้นฐานก่อนเปิดเรียน 
คณะบริหารธุรกิจ วันที่ 6 - 31 พ.ค. 62
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 1 เม.ย. - 31 พ.ค. 62
Related Content