Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 62 ม.วลัยลักษณ์ รอบที่ 2 แบบโควตา
08 ก.พ. 62
618 views
Shares
0

TCAS 62 ม.วลัยลักษณ์ เปิดรับรอบที่ 2 แบบโควตา

TCAS 62 ม.วลัยลักษณ์ รอบที่ 2 แบบโควตา
618 views | 08 ก.พ. 62
1,980 คน
04 ก.พ. 62 - 28 มี.ค. 62
เหลืออีก 34 วัน
04
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6
- หรือ เทียบเท่า
เกณฑ์การพิจารณา
เลือกสมัครได้ 2 รูปแบบ
1. พิจารณาผลคะแนน GPAX และแฟ้มสะสมผลงาน
2. พิจารณาผลคะแนน O-NET, GAT/PAT ตามแต่ละคณะสมัครกำหนด
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 300 บาท ชำระผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขาทั่วประเทศ
กำหนดการ
รับสมัคร
: 04 ก.พ. - 28 มี.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 22 เม.ย. 62

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ เคลียริงเฮาส์ 
: 24 - 25 เม.ย. 62

ปฏิทินการรับสมัคร >>Click
Related Content