Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

Success Story

"ศักรินทร์ ขาวขำ" หนึ่งในนักเรียนผู้ค้นพบความรู้และแรงบันดาลใจจาก ทรูปลูกปัญญา
เด็ก ม.ปลาย ผู้สับสนกับการเลือกเส้นทางคณะในฝันของตัวเอง สู่บทพิสูจน์ความมั่นใจ เลือกเส้นทางอนาคตที่ใช่ได้สำเร็จ เมื่อ น้องตะวัน ศักรินทร์ พบปัญหาในการเลือกเส้นทางอนาคตของตัวเอง จึงได้มาเข้าร่วมโครงการทำ ก่อน ฝัน หนึ่งในโครงการของทรูปลูกปัญญา เป็นโครงกา
Success Story | 4K Views
"ปัญญ์ เทอดสถีรศักดิ์" หนึ่งในอดีตสามเณรปลูกปัญญาธรรม ปี 2 ผู้ค้นพบความรู้และแรงบันดาลใจจาก ทรูปลูกปัญญา
จากเด็กชายที่ต้องการความสมบูรณ์แบบทุกอย่างในชีวิต ก้าวสู่การเรียนรู้ธรรมบนความพอดี นำทางสู่ความสุขและความสำเร็จได้ในทุกวัน น้องปัญญ์ อดีตสามเณรปลูกปัญญาธรรม ปี 2 ได้สมัครเข้าร่วมเป็นตัวแทนบรรพชาสามเณร ในโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรม อีกหนึ่งโครงการของทรู
Success Story | 5K Views
"วิดา ใสบริสุทธิ์" หนึ่งในนักเรียนผู้ค้นพบความรู้และแรงบันดาลใจจาก ทรูปลูกปัญญา
การก้าวถ้อยหลัง ที่กลายเป็นจุดเริ่มต้นการเรียนรู้ด้วยตัวเองผ่านคลังความรู้ออนไลน์ ทำให้คว้าเป้าหมายได้ตามที่ตั้งใจ และก้าวต่อไปข้างหน้า ได้ไกลกว่าเดิม เพราะปัญหาสุขภาพ....ทำให้ต้องหยุดเรียนและเรียนไม่ทันเพื่อน น้องเป่าจู - วิดา ใสบริสุทธิ์ จึงได้ตัดสิ
Success Story | 4K Views
“ครูเล็ก - หสต์กมล” หนึ่งในครูภาษาอังกฤษ ผู้ค้นพบความรู้และแรงบันดาลใจจาก ทรูปลูกปัญญา
ภาษาอังกฤษ เป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จ จึงเป็นหน้าที่ของครู ในการหยิบยื่นโอกาสและอนาคตที่ดีให้แก่นักเรียนทุกคน ... เพราะ ความสำเร็จของนักเรียน คือ ความสำเร็จของครู ... เพราะ ภาษาอังกฤษ เปรียบเสมือนอีกหนึ่งกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จ ครูเล็ก ครูสอนภาษ
Success Story | 5K Views