Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

ทักษะจำเป็น สำหรับคน(จะ) "เป็นหมอ"

Posted By PlookExplorer1 | 24 ก.ย. 64
31,225 Views

  Favorite

ในแต่ละวิชาชีพย่อมมีทักษะจำเป็นที่แตกต่างกันไป หรือบางทักษะแท้จริงแล้วก็จำเป็นกับแทบทุกอาชีพเช่นกัน แพทย์คืออาชีพที่ต้องทำงานกับร่างกายและจิตใจของคน ในขณะที่พวกเขาศึกษาเรื่องร่างกายเพื่อให้ผู้คนได้ละทิ้งความเจ็บป่วย และใช้ชีวิตได้อย่างปกติ แต่ก็ต้องเรียนรู้ที่จะสื่อสาร ประคับคองจิตใจแก่พวกเขาด้วย

วันนี้เรามีทักษะสำคัญที่จำเป็นที่แพทย์ที่ดีควรมีไว้มาฝากน้อง ๆ กัน แม้ว่าหมอเฉพาะทางแต่ละประเภทอาจใช้แต่ละทักษะมากน้อย ต่างกันไป แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว ล้วนเป็นสิ่งที่พกติดเสื้อกาวน์ไว้ แล้วการเป็นหมอที่ดีก็ไม่ไกลเกินฝัน

 

ทักษะความรู้ด้านการแพทย์ Medical Skills 

       แน่นอนที่สุดว่า นี่คือทักษะด้านการแพทย์ทั้งหมดที่เราต้องเรียนรู้ในการเป็นหมอ ไม่ว่าจะเป็นอายุรแพทย์ ศัลยแพทย์ จิตแพทย์ ทันตแพทย์ หรือแม้แต่สัตวแพทย์ ก็ต้องมีความรู้ทางการแพทย์ทั้งสิ้น แตกต่างไปตามสายงาน

 

ทักษะการคิดวิเคราะห์และการคิดเชิงวิพากษ์ Analytical thinking + Critical Thinking 

       การคิดวิเคราห์และการคิดเชิงวิพากษ์อย่างเป็นระบบ จัดลำดับความคิดก่อนหลัง ด้วยความแม่นยำและรวดเร็วของแพทย์ จะยิ่งช่วยให้คนไข้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ ในช่วงเวลาของการตรวจเช็ค ซักประวัติ ตรวจสุขภาพคนไข้ เพื่อวินิจฉัยโรค ทักษะการคิดเหล่านี้คือสิ่งที่สมองแพทย์ทุกคนต้องนำมาใช้
 
 

ทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ Problem Solving + Decision Making 

       ในทุก ๆ วัน งานของแพทย์คือการแก้ปัญหาในเรื่องสุขภาพแก่คนไข้ การตรวจสอบ วินิจฉัยและประเมินความเป็นเป็นได้ทางร่างกายของผู้ป่วย เพื่อตัดสินใจและเลือกวิธีการรักษาที่ดีที่สุดให้กับพวกเขา โดยต้องคำนึงถึงสุขภาพระยะยาวและความต้องการของตัวคนไข้เป็นสำคัญ การแก้ปัญหาในสภาวะที่กดดันและความรวดเร็ว และการตัดสินใจจึงทักษะที่ใช้ควบคู่ไปกับองค์ความรู้ทางการแพทย์ทั้งหมด และแน่นอนว่าได้เริ่มใช้ตั้งแต่ที่น้อง ๆ เริ่มเข้าไปเรียนในคณะแพทย์เลยด้วยล่ะ
 

 

ทักษะการจัดการและความละเอียดรอบคอบ organization skill + Detail-oriented

       เถียงไม่ได้เลยว่า ทักษะนี้แท้จริงแล้วสำคัญกับทุกอาชีพ และทุกเพศทุกวัย แต่สำหรับแพทย์แล้ว สองสิ่งนี้จำเป็นมาก โดยเฉพาะในช่วงเวลาวิกฤติ ความเป็นความตายของคนไข้ การจัดการอย่างเป็นระบบจะช่วยลดความยุ่งยาก และความละเอียดรอบคอบจะช่วยลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในทุกนาทีของการรักษา
 

ทักษะความเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม (Leadership skills +  teamwork or collaboration) 

       หมอต้องทำงานร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์หลายฝ่ายทั้ง แพทย์ผู้ช่วย พยาบาล ผู้ช่วยในห้องผ่าตัด นักกายภาพ เภสัชกร คนเหล่านี้เป็นบุคคลในทีมการรักษาที่ต้องอาศัยการทำงานร่วมกัน และการจัดการเคสผู้ป่วยแต่ละคนอย่างมืออาชีพและเป็นระบบ การเป็นแพทย์ผู้รักษานั่นหมายถึงการเป็นผู้นำของทีม เพื่อให้ทุกกระบวนการรักษาไปถึงเป้าหมายได้ 
 
 

ทักษะการสื่อสาร Communication Skills 

       มาถึงส่วนที่เป็น people skill กันบ้าง นอกจากการรักษาร่างกายแล้ว แพทย์ต้องใช้ Soft Skill ในการทำงานเช่นกัน และการสื่อสารที่ดี ทั้งด้านคำพูด Verbal Communication สีหน้า การแสดงท่าที Non-Verbal communication รวมทั้งการเขียน Written Communication คือ เครื่องมือสำคัญในการทำงานร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งการสื่อสารกับผู้ป่วยและและญาติ การสื่อสารเพื่อให้คำแนะนำ การนำเสนอทางเลือกเพื่อให้คนไข้หรือญาติได้พิจารณาและตัดสินใจเรื่องการรักษา หรือแม้กระทั่งการสื่อสารเพื่อให้กำลังใจในกรณีที่แพทย์ต้องแจ้งข่าวร้าย 

 

       นอกจากนี้แพทย์ต้องมีคุณสมบัติ เช่น การมีจริยธรรม มีจรรยาบรรณในการรักษา การเป็นผู้ฟังที่ดี ความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ความอดทน ความน่าเชื่อถือ รวมทั้งความยืดหยุ่น สิ่งเหล่านี้ความสำคัญมากพอ ๆ กับองค์ความรู้ทางการแพทย์ ไม่ว่าคุณจะมีความสามารถในการรักษาเพียงใด แต่คุณสมบัติเหล่านี้จะทำให้คุณเป็นแพทย์ที่ดีอย่างแน่นอน 

เพราะสุดท้าย “ความหวังของคนไข้” นั่นก็คือ “หมอ” 

 

 

 

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
Tags
  • Posted By
  • PlookExplorer1
  • 1 Followers
  • Follow