Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

มนุษย์ก็เคยมีหาง

Posted By Guide NT | 05 ก.ค. 62
5,214 Views

  Favorite

สิ่งมีชีวิตที่มีกระดูกสันหลังส่วนใหญ่จะมีอวัยวะที่เรียกว่า หาง หากจำกัดชั้น (Class) ให้แคบลงมาจะอยู่ในชั้นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (Mammalia) เช่น สุนัข แมว กระบือ ลิง มนุษย์ แต่เคยสังเกตกันหรือไม่ว่า ทำไมมนุษย์ถึงไม่มีหาง เหมือนกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตัวอื่น ๆ

ภาพ : Pixabay

 

หากนำภาพการเจริญเติบโตของตัวอ่อน (Embryo) ของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังมาเปรียบเทียบ โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะต้น ระยะกลาง และระยะปลาย จะเห็นได้ว่าพัฒนาการการเจริญเติบโตของตัวอ่อนในระยะต้นหรือตั้งแต่มีการปฏิสนธิ (Fertilization) เป็นไซโกต (Zygote) และเริ่มมีการแบ่งเซลล์ จนไปถึงการเจริญเติบโตในระยะกลาง พัฒนาการตัวอ่อนของสัตว์รวมไปถึงพัฒนาการตัวอ่อนของมนุษย์มีรูปร่างคล้ายคลึงกัน และมนุษย์ในขณะนั้นยังมีอวัยวะที่มีรูปร่างคล้ายกับหางอยู่

ภาพ : Shutterstock


เฮกเคล (Haeckel) จึงได้เสนอทฤษฎีย้อนรอยบรรพบุรุษ (Theory of Recapitulation) เป็นทฤษฎีที่ว่าด้วยสิ่งมีชีวิตชั้นสูงที่มีบรรพบุรุษร่วมกัน ในระยะแรกของการเป็นตัวอ่อนจะมีโครงสร้างอวัยวะและรูปร่างคล้ายคลึงกัน จากภาพข้างต้นตัวอ่อนของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังจะมีโครงสร้างอวัยวะที่เป็นเหงือก (Grill) และหาง (Tail) คล้ายกัน ดังนั้น เฮกเคลจึงสันนิษฐานว่า น่าจะมาจากบรรพบุรุษร่วมกัน


แล้วหางของมนุษย์หายไปได้อย่างไร ?
ในเมื่อมนุษย์ตอนเป็นตัวอ่อนยังคงมีหางปรากฏอยู่

ภาพ : Shutterstock


เมื่อตัวอ่อนของมนุษย์อายุได้ประมาณ5 สัปดาห์ ส่วนที่เป็นหางจะเห็นเป็นกระดูกและเนื้ออย่างชัดเจน แต่การที่จะทำให้หางหายไปเลย โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตในอนาคตอาจจะเป็นเรื่องยาก ดังนั้น การเจริญเติบโตของร่างกายของตัวอ่อนจึงมีการยับยั้งการเจริญเติบโตของหางไว้แค่นั้น แต่อวัยวะส่วนอื่น ๆ ยังคงมีการเจริญเติบโตต่อไปได้ แม้ว่าหางจะหยุดเจริญเติบโตไปแต่ก็ไม่ได้หายไปไหน เพียงแต่กลายเป็นกระดูกก้นกบของมนุษย์นั้นเอง ซึ่งการยับยั้งการเจริญเติบโตของหางนั้นทำโดยการส่งสัญญาณให้โมเลกุลที่เกี่ยวข้องกับการเจริญของหางหยุดทำงาน ไม่อย่างนั้นมนุษย์คงจะมีหางงอกยาวออกมาเหมือนกับการเจริญเติบโตของแขนและขาตามปกตินั้นเอง

 

 

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
Tags
  • Posted By
  • Guide NT
  • 1 Followers
  • Follow