Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

ธาตุที่มีมากที่สุดในร่างกายมนุษย์

Posted By sanomaru | 11 มิ.ย. 61
48,799 Views

  Favorite

ร่างกายของมนุษย์มีกลไกการทำงานที่ซับซ้อน ซึ่งกลไกการทำงานเหล่านี้ต้องอาศัยธาตุต่าง ๆ มากมายเพื่อให้ร่างกายสามารถทำงานได้อย่างเป็นปกติ และธาตุที่มีปริมาณที่สุดในร่างกายก็คือ ออกซิเจน ซึ่งมีอยู่ทั้งสิ้น 65% โดยมวลของร่างกาย หรือเมื่อเปรียบเทียบกับน้ำหนักตัว อย่างไรก็ตาม ยังมีธาตุอื่น ๆ ในปริมาณที่ต่างกันไปที่ช่วยสนับสนุนการทำงานของร่างกายด้วย แม้กระทั่งธาตุบางธาตุที่เราไม่คุ้นชื่อของมันเลย ก็ยังมีอยู่ในร่างกายของเราเช่นกัน

 

ออกซิเจน (Oxygen, O) 65%

ร่างกายมนุษย์ประกอบไปด้วยธาตุออกซิเจนในปริมาณที่สูงกว่าธาตุชนิดอื่น ๆ เนื่องจากออกซิเจนมีการหมุนเวียนอยู่ในร่างกายในรูปของน้ำประมาณ 60% ของร่างกาย ขณะที่บางส่วนก็อยู่ในกระบวนการเมทาบอลิซึมซึ่งไม่สามารถวัดค่าได้ นอกจากนี้บางส่วนยังพบในปอดด้วย จากการหายใจเข้าซึ่งมีออกซิเจนอยู่ประมาณ 20% ของอากาศที่หายใจเข้าไปทั้งหมด โดยเป็นกุญแจสำคัญในการหายใจระดับเซลล์ที่ร่างกายจะนำไปใช้ที่ไมโทคอนเดรีย (Mitochondria) ภายในเซลล์ เพื่อสร้างพลังงาน ATP ซึ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์

ภาพ : Pixabay

 

คาร์บอน (Carbon, C) 18%

เป็นธาตุที่มีมากเป็นอันดับ 2 ในร่างกาย นำเข้าสู่ร่างกายได้โดยอาหารที่เรารับประทานและอากาศที่เราหายใจเข้าไป ธาตุคาร์บอนเป็นธาตุพื้นฐานของทุกชีวิต โดยมันจะสร้างพันธะกับอะตอมของธาตุอื่น ๆ ในร่างกาย เช่น ออกซิเจน ไนโตรเจน นอกจากนี้ยังมีการสร้างพันธะเป็นสายโซ่ขนาดยาวซึ่งเกี่ยวเนื่องกับโครงสร้างโปรตีน โครงสร้างข้อมูลพันธุกรรมอีกด้วย

ภาพ : Pixabay

 

ไฮโดรเจน (Hydrogen, H) 10%

ไฮโดรเจนเป็นธาตุพื้นฐานที่สุดในบรรดาธาตุทั้งหมด โดยอะตอมของมันประกอบไปด้วย โปรตอน 1 ตัว และนิวตรอน 1 ตัว เท่านั้น ซึ่งทำให้มันเกิดพันธะกับธาตุอื่น ๆ ได้ง่าย ทำให้มันเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่สำคัญของสิ่งมีชีวิต ไฮโดรเจนเมื่อรวมตัวกับออกซิเจนแล้วจะได้เป็นน้ำ นอกจากนี้ปฏิกิริยาบางอย่างยังให้ไฮโดรเจนออกมาด้วย เช่น กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง กระบวนการเมทาบอลิซึม (ในรูปแบบของน้ำ, H2O)

 

ไนโตรเจน (Nitrogen, N) 3%

ไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่ในอากาศบนโลกนี้ ดังนั้น เมื่อเราหายใจเข้า จึงมีไนโตรเจนเข้าสู่ปอดของเราด้วย อย่างไรก็ตาม ร่างกายก็ไม่ได้ดูดซึมไนโตรเจนจากส่วนนี้มาใช้ หากแต่รับไนโตรเจนจากอาหารต่าง ๆ โดยไนโตรเจนมีความสำคัญต่อร่างกายเนื่องจากเป็นองค์ประกอบของกรดอะมิโน ซึ่งจะถูกนำไปสร้างเปปไทด์และโปรตีน รวมถึงจำเป็นต่อองค์ประกอบของกรดนิวคลีอิกและสารประกอบอินทรีย์อื่น ๆ ด้วย

 

แคลเซียม (Calcium, Ca) 1.4%

ประมาณ 99% ของแคลเซียมในร่างกายพบได้ที่กระดูกและฟัน มันถูกใช้เพื่อสร้างความแข็งแรงของโครงสร้างต่าง ๆ นอกจากนี้แคลเซียมไอออนยังสำคัญต่อการหดตัวของกล้ามเนื้อ ช่วยในการนำส่งกระแสประสาท การแข็งตัวของเลือด และการควบคุมระดับของโปรตีนในร่างกายด้วย ซึ่งหากร่างกายขาดแคลเซียมเมื่อไร แคลเซียมจากกระดูกและฟันก็จะถูกดึงออกมาใช้ และนี่เองจึงเป็นสาเหตุนำไปสู่โรงกระดูกพรุนได้ ดังนั้น การรับประทานอาหารเพื่อให้ได้รับปริมาณแคลเซียมที่เพียงพอจึงมีความสำคัญเช่นเดียวกับธาตุอื่น ๆ

ภาพ : Pixabay

 

ฟอสฟอรัส (Phosphorus, P) 1%

ฟอสฟอรัสเป็นธาตุที่พบได้ในกระดูกและฟันเช่นเดียวกับแคลเซียม นอกจากนี้ยังถูกใช้ในการสร้างฟอสโฟลิพิด ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของเยื่อหุ้มเซลล์ (Cell Membrane) ที่เป็นส่วนทำให้เซลล์คงรูปอยู่ได้ และพบได้ในนิวเคลียสของทุก ๆ เซลล์ ฟอสฟอรัสเป็นส่วนหนึ่งของกรดนิวคลีอิกและพลังงาน ATP ที่ใช้ในการทำงานของมนุษย์ ทั้งยังมีความจำเป็นต่อระบบสืบพันธุ์ และการเติบโตของกล้ามเนื้อ

 

โพแทสเซียม (Potassium, K) 0.25%

สำหรับไฟฟ้าเคมีภายในร่างกายมีการทำงานที่ขึ้นกับไอออน และไอออนบวกของโพแทสเซียม หรือโพแทสเซียมไอออนก็มีความสำคัญมากที่สุดในกรณีนี้ เพราะมันถูกใช้ในการนำส่งกระแสประสาท ควบคุมการเต้นของหัวใจ รวมถึงการทำงานของเซลล์ทั้งหมดในร่างกายก็จำเป็นต้องใช้โพแทสเซียมไอออน นอกจากนี้มันยังมีส่วนช่วยในการขับสารพิษออกจากเนื้อเยื่ออีกด้วย

ภาพ : Pixabay

กำมะถัน (Sulfur, S) 0.25%

ซัลเฟอร์หรือกำมะถันเป็นองค์ประกอบของกรดอะมิโนจำเป็น 2 ชนิด ได้แก่ ซิสเทอีนและมีไทโอนีน ซึ่งเช่นเดียวกับกรดอะมิโนอื่น ๆ ที่พวกมันจะถูกนำไปใช้ในการสร้างโปรตีนในร่างกาย สำหรับโครงสร้างต่าง ๆ เช่น โครงสร้างที่สมบูรณ์ของผม รวมถึงการซ่อมแแซมอวัยวะที่สึกหรอในร่างกายด้วย

 

โซเดียม (Sodium, Na) 0.15%

โซเดียมเป็นธาตุที่มีความจำเป็นเมื่ออยู่ในรูปของไอออนบวก หรือโซเดียมไอออน เนื่องจากมีความสำคัญต่อการนำส่งสัญญาณประสาทและการทำงานของกล้ามเนื้อ  ทั้งนี้โซเดียมส่วนเกินหรือไม่จำเป็นจะถูกขับออกมาพร้อมกับเหงื่อ

 

คลอรีน (Chlorine, Cl) 0.15%

คลอรีนเป็นไอออนลบที่สำคัญภายในร่างกาย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเอนไซม์ ATPase ที่ใช้ในการสร้างพลังงาน นอกจากนี้คลอรีนยังถูกนำไปใช้ในการสร้างกรดไฮโดรคลอริก ซึ่งพบในระบบย่อยอาหาร โดยเฉพาะในกระเพาะอาหารด้วย

 

ในร่างกายของมนุษย์ไม่ได้ประกอบขึ้นและทำงานได้ด้วยธาตุเพียง 10 ธาตุนี้เท่านั้น แต่ยังมีธาตุอื่น ๆ ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อร่างกายอย่างแมกนีเซียม เหล็ก ฟลูออรีน สังกะสี ซิลิกอน รูบิเดียม สทรอนเชียม โบรมีน ตะกั่ว ทองแดง อะลูมิเนียม แคดเมียม ซีเรียม แบเรียม  โบรอน โครเมียม แมงกานีส นิกเกิล ทังสเตน เป็นต้น แต่ธาตุเหล่านี้มีอยู่ในร่างกายเป็นปริมาณที่น้อยมาก ๆ เท่านั้นเอง ดังนั้น เราจึงควรรับประทานอาหารอย่างหลากหลาย เพื่อให้ร่างกายได้รับธาตุเหล่านี้ครบถ้วนและเพียงพอต่อการทำงานของร่างกายในแต่ละวันต่อไป

 

 

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
Tags
  • Posted By
  • sanomaru
  • 8 Followers
  • Follow