Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

เรื่องน่ารู้ในตารางธาตุ (Periodic Table)

Posted By sanomaru | 04 ม.ค. 61
28,957 Views

  Favorite

ตารางธาตุเป็นเครื่องมือที่สำคัญของนักวิทยาศาสตร์ โดยจะแสดงธาตุชนิดต่าง ๆ เรียงตามลำดับเลขอะตอมของธาตุ ซึ่งช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถคาดเดาแนวโน้มสมบัติของธาตุนั้น ๆ ได้ สำหรับเด็กสายวิทย์ทุกคนคงรู้จักกับตารางธาตุอย่างแน่นอน และบางคนยังสามารถจดจำตารางธาตุบางส่วนได้อย่างแม่นยำอีกด้วย แต่นอกจากสัญลักษณ์ของธาตุแต่ละธาตุ เลขมวล และเลขอะตอมแล้ว ในตารางธาตุยังมีเรื่องน่ารู้ซ่อนอยู่มากมาย

 

1. ดมีตรี อิวาโนวิช เมนเดเลเยฟ (Dmitri Ivanovich Mendelejev) นักเคมีชาวรัสเซีย มักถูกอ้างอิงถึงว่าเป็นผู้ที่คิดค้นและสร้างตารางธาตุขึ้นเป็นคนแรก แต่สำหรับตารางธาตุของเขานั้น เป็นการเรียงลำดับตามมวลอะตอมหรือน้ำหนักของธาตุ ซึ่งเป็นข้อบกพร่องของตารางธาตุในยุคแรก

 

2. ตารางธาตุที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันเป็นตารางธาตุที่คิดค้นโดยเฮนรี กวิน เจฟฟรีส์ โมสลีย์ (Henry Gwyn geffreys Moseley) นักฟิสิกส์ชาวอังกฤษ เขาพบว่าค่าของเลขอะตอมซึ่งบอกถึงจำนวนโปรตอนในอะตอมของธาตุมีความสัมพันธ์กับสมบัติของธาตุมากกว่าเลขมวลอะตอม จึงทำการปรับเปลี่ยนตารางธาตุโดยใช้เลขอะตอมเป็นเกณฑ์ในการจัดเรียงลำดับธาตุแทน ทำให้ตารางธาตุแบบใหม่นี้มีความแม่นยำในการทำนายสมบัติของธาตุมากกว่าตารางธาตุแบบเดิม

ภาพ : Pixabay

 

3. แถวในแนวตั้ง (column) ของตารางธาตุ ช่วยจำแนกธาตุออกเป็นกลุ่ม ซึ่งธาตุในแต่ละกลุ่มจะมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนวงนอกที่เหมือนกัน

 

4. ธาตุในตารางธาตุทั้งหมด มีอยู่ 90 ชนิดที่พบได้ในธรรมชาติ ส่วนที่เหลือเป็นธาตุที่มนุษย์ทำหรือสกัดขึ้นมา

 

5. เกือบ 75% ของธาตุในตารางธาตุเป็นโลหะ เช่น โลหะทรานซิชัน แลนทาไนด์ แอกทิไนด์ อัลคาไลน์เอิร์ธ

 

6. ไฮโดรเจนเป็นธาตุที่มีน้ำหนักเบาที่สุดในตารางธาตุ และยังเป็นธาตุที่พบมากที่สุดในโลกด้วย

 

7. เทคนีเชียม (Technetium, Tc) เป็นธาตุชนิดแรกในตารางธาตุที่มนุษย์คิดค้นขึ้นมา

 

8. ยูเรเนียม (Uranium, U) เป็นธาตุที่มีน้ำหนักอะตอมมากที่สุดในตารางธาตุ คือ 238

 

9. แฟรนเซียม (Francium, Fr) เป็นธาตุที่หายากที่สุดในโลก โดยเป็นธาตุในหมู่ IA ซึ่งเป็นกลุ่มโลหะแอลคาไล และมีเวเลนซ์ตรอนเป็น 1

 

10. ฮีเลียมถูกค้นพบที่บรรยากาศของดวงอาทิตย์ ก่อนที่มันจะถูกค้นพบในโลกเสียอีก

 

11. ฮีเลียม นีออน อาร์กอน คริปทอน ซีนอน และเรดอน เป็นก๊าซเฉื่อยในกลุ่ม VIIIA ในตารางธาตุ ซึ่งเชื่อว่าจะไม่ทำปฏิกิริยากับธาตุอื่น ๆ  เนื่องจากมีอิเล็กตรอนวงนอกสุดครบ 8 อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาล่าสุด ได้พบว่ามีการทำปฏิกิริยากับธาตุอื่นของซีนอน คริปทอน และเรดอนแล้ว

 

12.  คาร์บอนเป็นธาตุหนึ่งในตารางธาตุที่เป็นส่วนประกอบของสิ่งต่าง ๆ กว่า 10 ล้านชนิด และมันยังสำคัญกับการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตอย่างมาก

 

13. ในตารางธาตุ จะมีธาตุที่มีลักษณะเป็น Allotropes หรืออัญรูป คือ การจัดเรียงตัวของอะตอมของธาตุในรูปแบบที่ต่างกันได้หลายรูปแบบ เช่น ธาตุคาร์บอน มีการจัดเรียงตัวของอะตอมในรูปแบบต่าง ๆ กัน ได้เป็น เพชร กราไฟต์ บัคมินสเตอร์ฟูลเลอรีน (Buckminsterfullerene) หรือที่บัคกี้บอล (Bucky ball) ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นอัญรูปของธาตุคาร์บอน

ภาพ : Pixabay
ภาพ : Pixabay

 

13. ธาตุในตารางธาตุจะมีสัญลักษณ์ต่าง ๆ กันไป เช่น ไฮโดรเจน (Hydrogen) มีสัญลักษณ์คือ H ซึ่งมาจากอักษรขึ้นต้นชื่อธาตุในภาษาอังกฤษ ขณะที่สัญลักษณ์ธาตุบางธาตุก็มาจากภาษาละติน เช่น ทอง ในภาษาอังกฤษเรียกว่า Gold แต่มีสัญลักษณ์ คือ Au ซึ่งมาจากภาษาละตินว่า Aurum หรือปรอท ในภาษาอังกฤษเรียกว่า (Mercury) แต่มีสัญลักษณ์ คือ Hg ซึ่งมาจากภาษาละตินว่า Hydragerum

 

14. ธาตุที่มีสมบัติของทั้งธาตุอโลหะและโลหะ จะเรียกว่า ธาตุกึ่งโลหะ (Metalloid) เช่น โบรอน ซิลิกอน อาร์เซนิก

 

15. หากเปิดตารางธาตุขึ้นมาดู ตัวอักษรภาษาอังกฤษเพียงตัวเดียวที่ไม่ปรากฏในตารางธาตุเลย คือ ตัว J


16. ธาตุอันดับล่าสุดในตารางธาตุมีจำนวน 4 ธาตุ ได้แก่
    - ธาตุลำดับที่ 113 ชื่อ Nihonium สัญลักษณ์ Nh
    - ธาตุลำดับที่ 115 ชื่อ Moscovium สัญลักษณ์ Mc
    - ธาตุลำดับที่ 117 ชื่อ Tennessine สัญลักษณ์ Ts
    - ธาตุลำดับที่ 118 ชื่อ Oganesson สัญลักษณ์ Og

ภาพ : Pixabay

 

 

ภาพปก : Pixabay

 

 

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
Tags
  • Posted By
  • sanomaru
  • 1 Followers
  • Follow