ติวเข้มคณิตศาสตร์ป.6เข้าม.1 พร้อมเฉลย
ติวเข้มคณิตศาสตร์ป.6เข้าม.1

วิชา
คณิตศาสตร์
ระดับชั้น
ป.6
จำนวน
10 ข้อ
เวลา
25 นาที
  
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ