ฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ป.6 12ข้อ พร้อมเฉลย
ฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ป.6 12ข้อ

วิชา
คณิตศาสตร์
ระดับชั้น
ป.6
จำนวน
12 ข้อ
เวลา
15 นาที
  
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ