หน้าแสดงผลเมื่อเข้าระบบครั้งแรกและยังไม่ได้ทำการสอบ
ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 32 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
MB613515 TCAS Up Skill : GAT ภาษาอังกฤษ 60 ม.6 10.7K เริ่มทำข้อสอบ
MB613463 ข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ ตุลาคม 2553 60 ม.6 2.9K เริ่มทำข้อสอบ
MB613462 ข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ มีนาคม 2553 60 ม.6 1.3K เริ่มทำข้อสอบ
MB613461 แนวข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ 2561 60 ม.6 142 เริ่มทำข้อสอบ
MB613184 ข้อสอบ GAT กรกฎาคม 2553 ชุดที่ 3 15 ม.6 1.7K เริ่มทำข้อสอบ
MB613183 ข้อสอบ GAT กรกฎาคม 2553 ชุดที่ 2 20 ม.6 923 เริ่มทำข้อสอบ
MB613182 ข้อสอบ GAT กรกฎาคม 2553 ชุดที่ 1 20 ม.6 1.4K เริ่มทำข้อสอบ
MB613140 ข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ Reading ปี 2552 15 ม.6 1.9K เริ่มทำข้อสอบ
MB613139 ข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ Structure and Writing ปี 2552 15 ม.6 1.4K เริ่มทำข้อสอบ
MB613138 ข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ Vocabulary ปี 2552 15 ม.6 2.8K เริ่มทำข้อสอบ
MB613137 ข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ Speaking ปี 2552 15 ม.6 1.3K เริ่มทำข้อสอบ
LAMB613081 แนวข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ Structure and Writing ปี 2559 โดยสถาบัน aims 11 ม.6 33.4K เริ่มทำข้อสอบ
LAMB613080 แนวข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ Reading ปี 2559 โดยสถาบัน aims 5 ม.6 18.8K เริ่มทำข้อสอบ
LAMB613079 แนวข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ Vocabulary ปี 2559 โดยสถาบัน aims 8 ม.6 15.2K เริ่มทำข้อสอบ
LAMB613078 แนวข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ Conversation ปี 2559 โดยสถาบัน aims 6 ม.6 22.5K เริ่มทำข้อสอบ
LAMB612293 GAT(English)2 5 ม.6 21.5K เริ่มทำข้อสอบ
LAMB612290 GAT(English)1 5 ม.6 27.5K เริ่มทำข้อสอบ
LAMB612055 ข้อสอบ GAT มีนาคม 2554 ชุดที่3 20 ม.6 9.3K เริ่มทำข้อสอบ
LAMB612054 ข้อสอบ GAT มีนาคม 2554 ชุดที่2 16 ม.6 8.7K เริ่มทำข้อสอบ
LAMB612053 ข้อสอบ GAT มีนาคม 2554 ชุดที่1 19 ม.6 14.3K เริ่มทำข้อสอบ
LAMB611692 ข้อสอบ GAT มีนาคม 2553 ชุดที่4 18 ม.6 7.6K เริ่มทำข้อสอบ
LAMB611691 ข้อสอบ GAT มีนาคม 2553 ชุดที่3 10 ม.6 5.4K เริ่มทำข้อสอบ
LAMB611690 ข้อสอบ GAT มีนาคม 2553 ชุดที่2 12 ม.6 6.7K เริ่มทำข้อสอบ
LAMB611688 แนวข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ ปี 2553 ชุดที่4 15 ม.6 9.8K เริ่มทำข้อสอบ
LAMB611685 แนวข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ ปี 2553 ชุดที่3 15 ม.6 5.7K เริ่มทำข้อสอบ