หน้าแสดงผลเมื่อเข้าระบบครั้งแรกและยังไม่ได้ทำการสอบ
ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 127 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SCPB611313 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง ดาราศาสตร์และอวกาศ ชุดที่ 11 5 ป.6 41.8K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB611308 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง ดิน หิน แร่ ชุดที่ 2 5 ป.6 86.8K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB611307 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง วัฏจักรของหิน 10 ป.6 28K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB611292 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง ดาราศาสตร์และอวกาศ ชุดที่ 10 8 ป.6 27.3K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB611280 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง ดาราศาสตร์และอวกาศ ชุดที่ 9 5 ป.6 13.6K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB611165 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง การแยกสาร 5 ป.6 26.1K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB611162 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง ดาราศาสตร์และอวกาศ ชุดที่ 8 5 ป.6 11.1K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB611151 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง พันธุกรรมและกฎของเมนเดล 5 ป.6 38.2K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB611148 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง หิน ชุดที่ 3 10 ป.6 31.4K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB611140 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง ไฟฟ้า 5 ป.6 37.9K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB611106 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง แรง ชุดที่ 2 5 ป.6 16.3K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB611069 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง ห่วงโซ่อาหาร ชุดที่ 4 5 ป.6 15.5K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB610967 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง ดาราศาสตร์ 5 ป.6 16.4K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB610964 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง แรง ชุดที่ 1 5 ป.6 14.7K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB610884 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน ชุดที่ 5 5 ป.6 18.7K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB610842 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง ดาราศาสตร์และอวกาศ ชุดที่ 13 10 ป.6 15.2K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB610794 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ชุดที่ 3 20 ป.6 25.8K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB610790 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง เซลล์น่ารู้ 10 ป.6 11.1K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB610779 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน ชุดที่ 4 15 ป.6 14.3K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB610775 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 ชุดที่ 2 5 ป.6 9K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB610761 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติ ชุดที่ 2 10 ป.6 8.5K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB610732 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 ชุดที่ 17 10 ป.6 14.9K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB610725 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง ห่วงโซ่อาหาร ชุดที่ 2 5 ป.6 19.2K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB610460 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง ร่างกายของเรา ชุดที่ 5 10 ป.6 18.8K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB610049 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง การเจริญเติบโตของร่างกาย ชุดที่ 3 20 ป.6 36.4K เริ่มทำข้อสอบ