หน้าแสดงผลเมื่อเข้าระบบครั้งแรกและยังไม่ได้ทำการสอบ
ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 53 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
013607 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ข วิชาเอก วิทยาศาสตร์ 20 ไม่ระบุระดับชั้น 1.1K เริ่มทำข้อสอบ
013606 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ข วิชาเอก ภาษาไทย 20 ไม่ระบุระดับชั้น 693 เริ่มทำข้อสอบ
013605 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ข วิชาเอก วิชาการศึกษา 20 ไม่ระบุระดับชั้น 1.6K เริ่มทำข้อสอบ
013604 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ข วิชาเอก สังคมศึกษา 20 ไม่ระบุระดับชั้น 680 เริ่มทำข้อสอบ
013603 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ข วิชาเอก คณิตศาสตร์ 20 ไม่ระบุระดับชั้น 687 เริ่มทำข้อสอบ
013602 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ก วิชาความสามารถในการวิเคราะห์ 28 ไม่ระบุระดับชั้น 869 เริ่มทำข้อสอบ
013601 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ข วิชาเอก ภาษาอังกฤษ 20 ไม่ระบุระดับชั้น 675 เริ่มทำข้อสอบ
013600 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ก วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี 10 ไม่ระบุระดับชั้น 1.9K เริ่มทำข้อสอบ
013599 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ก วิชาคณิตศาสตร์ 20 ไม่ระบุระดับชั้น 327 เริ่มทำข้อสอบ
013598 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ก วิชาภาษาอังกฤษ 10 ไม่ระบุระดับชั้น 552 เริ่มทำข้อสอบ
013593 ข้อสอบเสมือนจริง ก.พ. ภาค ก (ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี) 30 ไม่ระบุระดับชั้น 33.4K เริ่มทำข้อสอบ
013568 ข้อสอบเสมือนจริง ก.พ. ภาค ก (วิชาความสามารถในการวิเคราะห์ - คำนวณ) 15 ไม่ระบุระดับชั้น 1K เริ่มทำข้อสอบ
013567 ข้อสอบเสมือนจริง ก.พ. ภาค ก (วิชาความสามารถในการวิเคราะห์ - เหตุผล) 20 ไม่ระบุระดับชั้น 919 เริ่มทำข้อสอบ
TH013566 ข้อสอบเสมือนจริง ก.พ. ภาค ก (วิชาความสามารถในการวิเคราะห์ - ภาษาไทย) 20 ไม่ระบุระดับชั้น 1.2K เริ่มทำข้อสอบ
LA013565 ข้อสอบเสมือนจริง ก.พ. ภาค ก ภาษาอังกฤษ 25 ไม่ระบุระดับชั้น 1K เริ่มทำข้อสอบ
013428 ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาภาษาไทย ชุดที่ 17 20 ไม่ระบุระดับชั้น 6K เริ่มทำข้อสอบ
013427 ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาภาษาไทย ชุดที่ 16 20 ไม่ระบุระดับชั้น 624 เริ่มทำข้อสอบ
013426 ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาภาษาไทย ชุดที่ 15 20 ไม่ระบุระดับชั้น 1.5K เริ่มทำข้อสอบ
013425 ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาภาษาไทย ชุดที่ 14 20 ไม่ระบุระดับชั้น 6.4K เริ่มทำข้อสอบ
013424 ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาชีพครู ชุดที่ 21 25 ไม่ระบุระดับชั้น 1K เริ่มทำข้อสอบ
013423 ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาภาษาไทย ชุดที่ 13 20 ไม่ระบุระดับชั้น 10.9K เริ่มทำข้อสอบ
013422 ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาชีพครู ชุดที่ 20 25 ไม่ระบุระดับชั้น 1.4K เริ่มทำข้อสอบ
013421 ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาภาษาไทย ชุดที่ 12 20 ไม่ระบุระดับชั้น 859 เริ่มทำข้อสอบ
013420 ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาชีพครู ชุดที่ 19 20 ไม่ระบุระดับชั้น 16.7K เริ่มทำข้อสอบ
013419 ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาภาษาไทย ชุดที่ 11 20 ไม่ระบุระดับชั้น 791 เริ่มทำข้อสอบ