ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 ชุดที่ 16
80% Complete
1 of 20
ข้อที่ 1. “นกกางเขนร้องทุกเช้า” คำว่า “กางเขน” ประกอบด้วยพยัญชนะต้น ในหมู่อักษรใด