แนวข้อสอบ O-NET ภาษาต่างประเทศ ป.6
O-NET | 17.8K views

วิชา
O-NET
ระดับชั้น
ป.6
จำนวน
40 ข้อ
เวลา
90 นาที
ผู้ออกข้อสอบ
ทรูปลูกปัญญา
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ