ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ป.6
O-NET | 26.5K views

วิชา
O-NET
ระดับชั้น
ป.6
จำนวน
90 ข้อ
เวลา
60 นาที
ผู้ออกข้อสอบ
ทรูปลูกปัญญา
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ