แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.2 ชุดที่2

วิชา
คณิตศาสตร์
ระดับชั้น
ม.2
จำนวน
15 ข้อ
เวลา
35 นาที
ผู้ออกข้อสอบ
ทรูปลูกปัญญา
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ