Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
Teacher

ข่าวการศึกษา

Contents of the week
109
Contents
2
Content creator
ข่าวการศึกษา
ผลการค้นหา 109 บทความ Last | Most View
เปิดรับสมัครแล้ว ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สมัคร 4 - 12 ธันวานี้
การรับสมัครนิสิตนักศึกษาครูเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 โดยมีเป้าหมายคัดเลือกนิสิตนักศึกษาที่ศึกษาชั้นปีที่ 1 - 5 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 26,967 คน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 12 ธันวาคม 2560 โดยไม่มีวันหยุดราชการ โดย
กำหนดการรับสมัครครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบ ภาค ก (พิเศษ) ประจำปี 2561
ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและความเหมาะสมกั