Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
Blogs > Contents > Knowledge
Plookpedia
Follow
597
บทความ
4M
VIEWS
10
FOLLOWER
0
FOLLOWING

Contents
All Series
ผลการค้นหา 597 บทความ Last | Most View
โรคตา
ตาเป็นอวัยวะที่มหัศจรรย์อย่างหนึ่งของร่างกาย สัตว์มีตาไว้รับรู้สิ่งต่างๆ เพื่อให้มีชีวิตอยู่ได้ เช่น ใช้ในการหาอาหาร และการป้องกันอันตราย สัตว์ที่อาศัยในทะเลลึกที่มีแสงสว่างน้อยก็มีตา รูปร่างของตา สัตว์ที่ต่างชนิดกัน อาจไม่เหมือนกัน ตาจะเปลี่ยนแปลงไปตามสิ
สารานุกรมโรค | 2K Views
การตลาดและการส่งออกศิลปหัตถกรรม
​ คำว่า หัตถ แปลว่า มือ กรรม แปลว่า การกระทำ หัตถกรรม อ่านว่า หัด-ถะ-กำ แปลว่า การกระทำหรืองานที่ทำด้วยมือ ศิลปหัตถกรรม แปลว่า งานที่ทำด้วยมือ มีความสวยงาม ประณีต และแฝงไว้ด้วยความคิดเฉพาะตัว ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม แปลว่า ชิ้นงานที่จัดทำขึ้นด้วยฝีมื
เศรษฐกิจ | 4K Views
ท่าอากาศยาน
ท่าอากาศยานหรือที่คนมักเรียกว่า สนามบิน เป็นสถานที่ สำหรับให้เครื่องบินบินขึ้น และบินลง ท่าอากาศยานโดยทั่วไป ต้องประกอบด้วยสิ่งสำคัญๆ ๓ ส่วน ส่วนแรกคือ ทางวิ่ง รูปร่างลักษณะเหมือนถนนขนาดใหญ่ๆ ยาวประมาณ ๒-๔ กิโลเมตร ใช้เป็นทางให้เครื่องบินวิ่งขึ้นลง ส่วนที
การศึกษา | 4K Views
สัตว์ทะเลหน้าดิน
ใครที่เคยไปเดินบริเวณหาดทรายชายทะเล คงจะเห็นเปลือกหอยสวยๆ กองเกลื่อนกล่นอยู่บนพื้นทราย เปลือกหอยเหล่านี้ มีมากมายหลายสี หลายขนาด และมีลวดลายแปลกๆ แตกต่างกันไป เปลือกหอยที่หาพบได้ง่าย คือ เปลือกหอยทับทิม ซึ่งเป็นรูปกลมแบน เล็กๆ ขนาดเท่าเล็บก้อย เปลือกมักเป
สิ่งแวดล้อม | 6K Views
ครอบครัวไทย
พ่อ แม่ ลูกชาย ลูกสาว อยู่ด้วยกันเป็นครอบครัว ถ้าพ่อแม่มีลูกชาย และลูกสาว หลายคน ลูกคนที่หนึ่งก็เป็นพี่ ลูกคนต่อๆ ไป ก็เป็นน้อง ครอบครัวที่มีเฉพาะ พ่อ แม่ และลูกๆ อยู่ด้วยกันเช่นนี้ เราเรียกว่า ครอบครัวเดี่ยว บางครอบครัว นอกจากจะมีพ่อ แม่ และลูกๆ แล้ว
สังคมและวัฒนธรรม | 12K Views
อาชีวอนามัย
คนเราต้องทำมาหากิน ผู้ประกอบอาชีพบางอาชีพ เช่น อุตสาหกรรม และเกษตรกรรมหลายอย่าง อาจเกิดโรคหรืออาการเจ็บป่วยจากการทำงานได้ง่าย เช่น อุบัติเหตุในการใช้เครื่องมือเครื่องจักรต่างๆ โรคจากการรับสารบางอย่างเข้าไปในร่างกาย ภาวะหูเสื่อมจากเสียงดัง ปัญหาสุขภาพจิต แ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ | 5K Views
เครื่องมือทุ่นแรง และเครื่องจักรกลเกษตร
เครื่องมือทุ่นแรง หมายถึง เครื่องมือที่เกษตรกรใช้ในการทำงานเกษตร เพื่อช่วยลดความยากลำบากในการทำงาน หรือลดการออกแรงให้น้อยลง เกษตรกรจะทำงานได้นานขึ้น จะได้ผลงานมากขึ้น และได้ผลิตผลเพิ่มขึ้น เครื่องยนต์ คือ เครื่องที่ให้กำเนิดพลังงาน หรือทำให้เกิดก
ประมง | 18K Views
ไม้ดอกหอมของไทย
กลิ่นหอมที่เกิดขึ้นในธรรมชาตินั้น ส่วนใหญ่มักจะมาจากดอกไม้ กลิ่นหอมของดอกไม้ มีส่วนช่วยให้เกิดความรู้สึก ในทางอารมณ์ที่ดี มนุษย์เราจึงสนใจเสาะหาพันธุ์ไม้หอมมาปลูกกันตั้งแต่สมัยโบราณ แล้วยังคิดสกัดเอากลิ่นหอมนั้น มาปรุงแต่งเป็นน้ำหอม เพื่อความสะดวกในการใช้
การเพาะปลูก | 8K Views
พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน
ชนชาวไทยมีความรู้เรื่องพืชในท้องถิ่นมานานกว่าเจ็ดร้อยปี บรรพบุรุษของเรารู้จักพืชชนิดต่างๆ หลายร้อยชนิด และได้เสาะแสวงหาพืช ที่มีอยู่ตามธรรมชาติในป่า มาใช้ประโยชน์เรื่อยมา โดยนำมาทำยารักษาโรคเป็นอันดับแรก ทุกหมู่บ้านมีผู้รู้เรื่องพืช ที่ใช้ทำยาได้ เรียกว่า
สังคมและวัฒนธรรม | 4K Views
เครื่องปั้น
เครื่องปั้น บางคนเรียกว่า เครื่องปั้นดินเผา เป็นของใช้ ทำจากดิน คนไทยผลิตและใช้กันมานานหลายพันปี ปัจจุบันก็ยังมีใช้กันอยู่ทั่วไป ตัวอย่างที่เห็นเสมอ เช่น จาน ชาม ถ้วย กาน้ำ โอ่ง อ่าง กระถางต้นไม้ และอื่นๆ เครื่องปั้นดินเผามีสองชนิด คือ เครื่องปั้นด
ศิลปะ | 8K Views
ศิลปะการทอผ้าไทย
ในชนบทของประเทศไทย บ้านเรือนของชาวไร่ชาวนามักจะปลูกเป็นแบบใต้ถุนสูง เพื่อใช้ที่ว่างทำกิจกรรมต่างๆ ของคนในครอบครัว เช่น สานกระบุง ตะกร้า และทอผ้า แทบทุกบ้านจะมีหูกทอผ้าวางอยู่ ว่างจากไร่นา หญิงทอผ้า ชายตีหลัก เมื่อว่างจากการทำนา ผู้หญิงชาวพื้นเมืองก็จะทอ
ศิลปะ | 7K Views
การสหกรณ์
คนเราต้องดำรงชีวิตอยู่ตามสภาพครอบครัวของตน ต้องช่วยตนเองเท่าที่จะช่วยได้ เมื่อเกินความสามารถ ก็ต้องขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น เราไม่ได้อยู่โดยลำพัง อยู่กันเป็นกลุ่ม กลุ่มเล็ก ที่สุดคือ ครอบครัว จากครอบครัว ก็กลายเป็นชุมชน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด และในท
การศึกษา | 6K Views
การศึกษาการพัฒนา
ประเทศไทยมีชาวนาชาวไร่เป็นจำนวนมาก และส่วนมากมีฐานะยากจน มีความเป็นอยู่ไม่ค่อยดี เช่น ที่อยู่อาศัยไม่ถูกสุขลักษณะ อาหารที่รับประทานมีคุณค่าไม่เพียงพอ โรคภัยไข้เจ็บชุกชุม รัฐบาลทุกสมัยได้พยายามช่วยเหลือ โดยจัดทำโครงการต่างๆ แต่ก็ยังกระจายไม่ค่อยทั่วถึง และ
การศึกษา | 2K Views
การพัฒนาการเกษตรในชนบท
การเกษตรนั้น นับว่า เป็นงานที่สำคัญมาก สำหรับประเทศเรา เพราะเป็นงานที่สร้างเสริมความสุขสมบูรณ์ให้แก่บ้านเมือง โดยส่วนรวม ผู้ที่มีอาชีพทางการเกษตร จึงควรต้องเป็นผู้ที่เพียบพร้อมด้วยความรู้ ความสังเกต พิจารณา ตลอดจน ความขยันหมั่นเพียร และความบากบั่นอดทน
การศึกษา | 3K Views
การสังคม สงเคราะห์
การสังคมสงเคราะห์ คือ การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ให้ทุกคนอยู่ในสังคมไทยได้อย่างมีความสุข และให้ทุกคนมีความสามารถพัฒนาสังคม ให้มีความเจริญก้าวหน้าด้วย แต่ก่อนนี้ วัด เป็นศูนย์กลางของกิจกรรมสังคมสงเคราะห์ เดี๋ยวนี้รัฐบาล และเอกชนช่วยกันให้บริการสังคมสงเคราะห
สังคมและวัฒนธรรม | 3K Views
การพัฒนาชาวเขาและการเกษตรที่สูง
ประเทศเรามีพื้นแผ่นดินที่กว้างใหญ่ บ้างเป็นที่ราบ บ้างเป็นภูเขา บ้างก็เป็นแหล่งน้ำ ได้แก่ ลำห้วย ลำธาร คู คลอง หนอง บึง ทะเลสาบ และแม่น้ำสายต่างๆ จังหวัดในภาคเหนือ เช่น เชียงใหม่ เชียงราย น่าน แม่ฮ่องสอน มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่สูงและภูเขา พื้นท
การเพาะปลูก | 4K Views
การศึกษา
คนเราต้องรู้เรื่องต่างๆ เกี่ยวกับตัวเราเอง รู้เรื่องพ่อ แม่ พี่ น้องในบ้านของเรา รู้เรื่องเพื่อนบ้านของเรา รู้เรื่องโรงเรียนของเรา และต้องรู้จักหลายอย่างที่อยู่รอบตัวเรา เช่น ต้นไม้ ดอกไม้ หญ้า สัตว์เลี้ยง สัตว์ที่เห็นอยู่ในบริเวณบ้าน และบริเวณใกล้เคียงบ้
การศึกษา | 3K Views
การแพทย์
คนไทยส่วนใหญ่ของประเทศ ประมาณร้อยละ ๘๐ หรือพูดอย่างง่ายๆ ว่า คนไทย ๘๐ คนใน ๑๐๐ คน มีอาชีพทางการเกษตร ทำนา ทำไร่ ทำสวนหรือเลี้ยงสัตว์ คนไทยส่วนใหญ่เหล่านี้ตั้งบ้านเรือนกระจายกันอยู่ทั่วประเทศ บางแห่งอยู่ไกลจากตัวเมืองมาก บางแห่งอยู่บนภูเขา หรือในหุบเขา ซึ่
การศึกษา | 2K Views
สิ่งประดิษฐ์จากพัฒนาการด้านคอมพิวเตอร์
มนุษย์สร้างคอมพิวเตอร์ขึ้น เพื่อใช้คิดเลขแทนเรา เมื่อได้ปรับปรุงในเวลาต่อมา เราก็สามารถใช้คอมพิวเตอร์ทำงานต่างๆ ได้ เช่น ทำบัญชีออกใบส่งของ ออกใบเสร็จรับเงิน และยังสามารถใช้ในกิจการวิทยาศาสตร์การค้นคว้าวิจัย และอื่นๆ อีกมาก ในปัจจุบัน เราสามารถสร
การศึกษา | 2K Views
หุ่นยนต์อุตสาหกรรม
ในเมืองไทยมักจะมีหุ่นไล่กา ทำรูปร่างเหมือนคนทั้งตัว ทำหน้าที่เฝ้าข้าวในนา เพื่อให้นกกากลัว ไม่กล้ามาจิกกินเมล็ดข้าวจากรวง ในบ้าน อาจจะสร้างหุ่นยนต์ขึ้นมา ให้มีรูปร่างคล้ายๆ คน มีกลไกเดินได้ หยิบของจากตู้เย็นมาส่งให้ได้ ในบ้านเรา ได้มีการสั่งหุ่นย
การศึกษา | 2K Views
ผลของการใช้คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์เป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่อย่างหนึ่ง ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคม ทั้งในทางที่เป็นคุณและโทษ เช่นเดียวกับสิ่งประดิษฐ์อื่นๆ เช่น รถยนต์ ช่วยให้คนเราสามารถเดินทางไปยังที่ต่างๆ ได้รวดเร็วขึ้น และไกลกว่าเดิม รถยนต์จึงช่วยเกิดให้เกิดอาชีพใหม่ขึ้นอีกหลายอา
การศึกษา | 1K Views
การพัฒนาอักษรไทยในเครื่องคอมพิวเตอร์
ในสังคมปัจจุบัน คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อชีวิตประจำวันของคนเรา เกือบทุกระดับอายุ เราสามารถนำคอมพิวเตอร์มาใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง เกือบทุกวงการ การที่เราไม่สามารถใช้ตัวอักษรไทยกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ก่อให้เกิดปัญหา เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
ภาษาไทย | 2K Views
การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
เด็กทั้งหลายลองคิดดูว่า จะยอมรับข้อเสนอต่อไปนี้หรือไม่ ถ้ามีผู้ยินดีนำเสื้อผ้าที่สวยงามมาให้เลือกแต่งตามชอบใจ อยากกินอาหารอร่อยชนิดไหนก็จะนำมาป้อนตลอดเวลา มีของเล่นมากมายวางล้อมรอบกายเต็มไปหมด มีรายการวิทยุ และโทรทัศน์ที่สนุกๆ ดูตลอดวัน มีคุณพ่อ คุณแม่ ค
สุขภาพกาย | 2K Views
จิตเวชศาสตร์และสุขภาพจิต
เราเห็นอะไร เมื่อมองดูตนเองในกระจกเงา เรามองเห็นรูปร่าง หน้าตา และส่วนต่างๆ ของร่างกายของเรา บางครั้งเรายิ้มแย้มแจ่มใส หน้าตาเบิกบาน บางครั้งหน้าของเราบึ้งตึง ท่าทางอึดอัด ฮึดฮัด บางเวลาเรามีความรู้สึกนึกคิดแตกต่างกันไป เราเรียกการรับรู้อารมณ์ ความรู
สุขภาพกาย | 2K Views
โรคหู คอ จมูก
จมูกเป็นอวัยวะที่สำคัญ คนเราหายใจทางจมูก ในวันหนึ่งๆ เราต้องหายใจสูดอากาศเข้าไปเป็นจำนวนมาก อากาศในที่ต่างกัน มีส่วนประกอบต่างกัน อากาศอาจประกอบด้วยสิ่งต่างๆ ที่มีประโยชน์ และโทษต่อร่างกาย เช่น ออกซิเจน เชื้อโรคต่างๆ ฝุ่นละออง สารที่ทำให้เกิดการแพ้ ไอเสีย
สารานุกรมโรค | 3K Views
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
เมื่อเด็กๆ ออกมายืนอยู่นอกบ้านในยามเช้าตรู่ และมองไปรอบๆ ตัว เราได้เห็นต้นไม้สีเขียว และดอกไม้บางสะพรั่งสีสดสวย และกลิ่นหอมชวนชื่นใจ สายลมพัดเย็นสบาย อากาศบริสุทธิ์ ได้ยินเสียงนกเล็กๆ ร้องจิ๊บๆ น่าฟัง ถัดจากตัวบ้านมีลำธารไม่ใหญ่นัก น้ำใสสะอาดไหลร
สิ่งแวดล้อม | 5K Views
การปลูกกระดูกข้ามคน
ร่างกายมนุษย์มีกระดูกเป็นโครงร่าง ทำให้มนุษย์ทรงตัว และเคลื่อนไหวได้ ถ้ากระดูกเป็นโรค เช่น เป็นเนื้องอก มะเร็ง โรคติดเชื้อ หรือได้รับบาดเจ็บ ทำให้กระดูกสูญเสียไปบางส่วน ก็ต้องใช้กระดูกจากส่วนอื่นของร่างกายมาช่วยเสริมในส่วนของกระดูกที่หายไป ในเด็ก แ
สุขภาพกาย | 2K Views
โรคผิวหนังที่พบบ่อยในประเทศไทย
ตามบ้านที่มีเด็ก เรามักจะได้ยินผู้ใหญ่เตือน หรือห้ามลูกหลานมิให้นั่งกับพื้นดิน หรือพื้นบ้านที่สกปรก มิฉะนั้นจะเป็นโรคผิวหนัง บางทีผู้ใหญ่ก็จะบอกเด็กที่ร่างกายสกปรกมอมแมม มีเหงื่อไคล เพราะเล่นมาก ให้รีบไปอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาด มิฉะนั้นจะเป็นโรคผิวหนัง
สารานุกรมโรค | 6K Views
โรคภูมิแพ้
เมื่อมีสารบางอย่างเข้าไปในร่างกายของเราแล้ว ทำให้เกิดอาการผิดปกติ บางคนหอบหืด บางคนเป็นลมพิษ บางคนมีอาการรุนแรงมากถึงกับหายใจไม่ออก เหล่านี้เป็นอาการของโรคภูมิแพ้ โรคภูมิแพ้เกิดขึ้นได้กับคนทุกวัย เด็กเล็กๆ อยู่เพียง ๒-๓ เดือน ก็เป็นได้ เช่น มีผื
สารานุกรมโรค | 2K Views
โรคติดต่อและโรคเขตร้อน
ทุกคนคงเคยเป็นโรคหวัด หรือเคยเห็นคนเป็นโรคหวัดมาแล้ว เมื่อเราเป็นโรคหวัด เรามีอาการอย่างไร ตื่นนอนในตอนเช้า แทนที่จะรู้สึกสดชื่น กระปรี้กระเปร่า เราจะรู้สึกไม่สบาย อ่อนเพลีย ไม่อยากลุกจากที่นอน ปวดศีรษะ เจ็บคอ และมีน้ำมูกไหล นอกจากนี้ ยังจามและไอบ่อยๆ อ
สารานุกรมโรค | 3K Views
โรคทางอายุรศาสตร์
การเจ็บป่วยเป็นศัตรูร้ายหมายเลขหนึ่งของมนุษย์ การเจ็บป่วยอาจเกิดขึ้นได้กับทุกคน ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ การเจ็บป่วย หรือการไม่สบายนี้ บางคนเรียกว่า การเป็นโรค เมื่อคนใดคนหนึ่งเป็นโรค ทางที่ดีที่สุด ก็คือ ไปพบแพทย์ เพื่อให้แพทย์ตรวจ และรักษาให้หายจากโรคนั้นๆ
สารานุกรมโรค | 4K Views
อุบัติเหตุและการปฐมพยาบาล
อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน ไม่รู้ตัวล่วงหน้ามาก่อน อุบัติเหตุอาจทำให้เกิดอันตรายได้ตั้งแต่เล็กน้อย เช่น ทรัพย์สินเสียหายจนถึงบาดเจ็บ พิการ หรือร้ายแรง หรือตาย อุบัติเหตุ อาจเกิดขึ้นได้กับคนทุกคน ทั้งหญิงและชาย เด็กและผู้ใหญ่ อุบัติเห
สุขภาพกาย | 6K Views
เลือดและธนาคารเลือดในประเทศไทย
เลือดเป็นของเหลวสีแดง ไหลวนเวียนอยู่ภายในร่างกายของเรา ของเหลวสีแดงนี้อาจแยกออกได้เป็น สองส่วน คือ ส่วนที่เป็นมวลสารและส่วนที่เป็นน้ำ ส่วนที่เป็นมวลสาร ได้แก่ เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือด ส่วนที่เป็นน้ำ มีชื่อเรียกว่า พลาสมา หัวใจทำหน
สุขภาพกาย | 3K Views
ศัลยกรรมศาสตร์ และวิสัญญีวิทยา
เวลาที่เราเจ็บป่วย บางครั้งการรับประทานยา และการฉีดยาไม่สามารถรักษาได้ ต้องทำการผ่าตัด เช่น การผ่าตัดไส้ติ่ง วิชาการรักษาโรคด้วยการผ่าตัด เรียกว่า วิชาศัลยศาสตร์ หมอที่ทำการผ่าตัด เรียกว่า ศัลยแพทย์ การผ่าตัดรักษาโรคทำมาแต่โบราณกาล ในประเทศไทย พบการเจาะกะ
สุขภาพกาย | 2K Views
การบริบาลทารกและโรคทางกุมารเวชศาสตร์
เด็กๆ เคยสงสัย บ้างไหมว่า กว่าเด็กๆ จะเติบโตขึ้นมาจนอ่านหนังสือออก และจนโตเป็นผู้ใหญ่ทำการทำงานได้นั้น เด็กๆ ได้ผ่านช่วงชีวิตหนึ่ง ซึ่งแทบจะไม่ทราบเลย ถ้าไม่มีใครบอก หรือเล่าให้ฟัง ชีวิตช่วงนั้นเป็นเวลาที่เด็กไม่สามารถจะช่วยตัวเองได้เลย เริ่มตั้งแต่ชีวิตอ
สุขภาพ | 2K Views
การกำเนิดของโรค
ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ คนที่มีอนามัยดี แข็งแรงปราศจากโรค เป็นเพราะเขาเกิดมามีร่างกายสมบูรณ์พร้อม และเมื่อเกิดมาแล้ว ได้อยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ดี ไม่เป็นพิษต่อร่างกาย ยังมีคนจำนวนมากที่เจ็บป่วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บอยู่เสมอ ถ้าเราผ่านไปทางโรงพยาบาล
สุขภาพกาย | 2K Views
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
บางคนอาจเคยได้ยินเรื่องมีผู้ใจบุญอุทิศร่างกายของตนหลังจาก ที่ตายแล้วให้แก่โรงพยาบาล เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้ผ่าตัด เพื่อการศึกษาวิชาความรู้ที่เกี่ยวกับร่างกายและอวัยวะต่างๆ ไม่ว่าของมนุษย์หรือสัตว์เรียกว่า วิชากายวิภาคศาสตร์ ผู้ที่จะเรียนสายแพทย์ ต้องศึกษ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ | 31K Views
ผลิตผลป่าไม้
ไม้เป็นผลิตผลป่าไม้อย่างหนึ่ง ซึ่งมนุษย์รู้จักนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ก่อนวัสดุอื่นใด มาตั้งแต่สมัยโบราณ ยิ่งในปัจจุบัน มนุษย์ได้คิดวิธีใช้ผลิตผลป่าไม้ให้เป็นประโยชน์มากขึ้น เช่น กระดาษที่ใช้พิมพ์หนังสือ ก็เป็นผลิตผลป่าไม้อย่างหนึ่ง ซึ่งทำจากเยื่อไม้
ประมง | 4K Views
การทำไม้
ประเทศไทยมีป่าไม้มาก ประมาณหนึ่งในสามของเนื้อที่ประเทศเป็นป่าไม้ ต้นไม้ชอบขึ้นบนภูเขา ป่าไม้ส่วนใหญ่จึงอยู่ทางภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้ ซึ่งพื้นที่เป็นภูเขา ส่วนภาคกลางเป็นที่ราบ เหมาะแก่การกสิกรรม ซึ่งได้แก่ การปลูกข้าว อ้อย ฝ้าย ถั่ว ฯลฯ
ประมง | 4K Views
วัชพืช
วัชพืช คือ พืชซึ่งเป็นโทษแก่พืชที่เราปลูกไว้ หญ้าที่เกิดอยู่ในสวนสัก เป็นวัชพืช สาหร่ายในนาข้าว เป็นวัชพืช หญ้าขจรจบที่ขึ้นอยู่ในไร่ข้าวโพด เป็นวัชพืช วัชพืชมีหลายชนิด ทุกชนิดเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ อาจเป็นเพราะลมพาเมล็ดมาตกไว้ หรือน้ำพัดพามา คนหรือสัต
การเพาะปลูก | 12K Views
ทรัพยากรป่าไม้
ใครเคยไปเที่ยวป่าไม้บ้าง ใครที่เคยไปเที่ยวป่าไม้กับคุณพ่อคุณแม่ ใครที่อยู่ใกล้ป่า คงรู้ดีว่าป่าให้ความสนุกสนาน และเพลิดเพลินแก่เราเพียงไร ป่ามีต้นไม้ใหญ่ๆ เช่น ต้นยาง ต้นตะเคียน ลำต้นใหญ่สูงตรง น่าเกรงขาม มีต้นไม้ที่มีดอกงามๆ สีม่วง สีชมพู สีแสด บานเต็ม
การศึกษา | 11K Views
วัวควาย
อะไรเอ่ย ตัวดำสี่เท้า เขากาง กินฟางและกินหญ้า เป็นสัตว์เลี้ยง ของชาวนา ช่วยลากเกวียน และคันไถ มันแข็งแรง ทำงานเก่ง แต่เชื่องช้า ไม่ว่องไว เด็กๆ ชอบใจ ได้ขี่หลัง พอมันว่าง ชอบแช่โคลน เด็กๆ อ่านมาถึงตรงนี้ คงจะทายได้ถูกแล้ว ควายนั่นเอง ใน
การศึกษา | 13K Views
ยางพารา
เธอเคยสังเกตบ้างหรือไม่ว่า สิ่งของเครื่องใช้ที่เราใช้กันอยู่เป็นประจำทุกวันนี้ หลายอย่างหลายชนิดทำจากยาง ลองนึกดู ถึงแท่งยางลบที่เราใช้ลบรอยดินสอ ยางสำหรับรัดของ รองเท้ายางใส่กันน้ำ ล้อรถจักรยานสองล้อ ล้อรถยนต์ ลูกโปร่งสีสวยๆ และตุ๊กตาที่น้องเล่น เหล่านี้
การศึกษา | 4K Views
ฝ้าย
เด็กๆ เคยสงสัยกันบ้างไหมว่า ทำไมเวลาเราเจออะไรที่เป็นปุยๆ นิ่มๆ แล้ว เรามักจะเปรียบว่า เหมือนปุยฝ้าย แมว หรือสุนัข บางตัวที่มีขนปุกปุย ก็มักจะมีชื่อเรียกว่า ปุยฝ้าย นอกจากนั้นขนมชนิดหนึ่งที่มีลักษณะปุยๆ เราก็เรียกกันว่า ขนมปุยฝ้าย แล้วปุยฝ้ายจริง
การศึกษา | 7K Views
ข้าว
ต้นข้าวมีลักษณะคล้ายต้นหญ้า ชาวนาใช้วัวควายไถนา แล้วปลูกข้าวไว้ในนา เมื่อต้นข้าวออกดอก หรือเรียกว่า ออกรวง ได้ประมาณหนึ่งเดือน เมล็ดข้าวก็จะแก่เก็บเกี่ยวได้ ชาวนาเกี่ยวข้าวโดยใช้เคียว ตัดเอารวงข้าวออกมาจากต้นข้าว แล้วนวด เพื่อแยกเอาเมล็ดออกจากรวงข้าว ชาวน
การศึกษา | 3K Views
ช้าง
คนไทยรู้จักช้างมานานแล้ว ในสมัยโบราณ เราใช้ช้างทำสงคราม แม่ทัพต้องขี่ช้างรบกัน เรียกว่า ชนช้าง การชนช้างครั้งสำคัญ และน่าจดจำที่สุด คือ การชนช้างระหว่างสมเด็จพระนเรศวรมหาราชของไทยกับพระมหาอุปราชของพม่า ซึ่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นฝ่ายชนะ ช้างมีร
การศึกษา | 4K Views
ตราไปรษณียากรไทย
ตราไปรษณียากร ได้แก่ ดวงตราไปรษณียากร รอยประทับจากเครื่องประทับไปรษณียากร ดวงตราไปรษณียากรที่พิมพ์บนไปรษณียบัตร หรือจดหมายไปรษณีย์อากาศ ตราไปรษณียากร ที่ยังไม่มีรอยประทับใดๆ ใช้ในการชำระค่าไปรษณียากร หรือค่าธรรมเนียมไปรษณีย์ได้ เราจะซื้อตราไปรษณียากรได้
ความรู้ทั่วไป | 10K Views
กรุงเทพมหานคร
ถ้าเราบินได้อย่างนก และเริ่มต้นบินจากปากน้ำย้อนขึ้นมาตามลำน้ำเจ้าพระยา เราจะมองเห็นเมืองที่กว้างใหญ่ ด้านซ้ายมือเป็นบริเวณที่มีสวนผลไม้ และอาคารบ้านเรือนไม่หนาแน่น ทางขวามือมีพื้นที่กว้างไกลสุดสายตา เรามองเห็นพระบรมมหาราชวัง และวัดวาอาราม ที่สวยงาม
การศึกษา | 2K Views
การศึกษา
เราเรียนรู้สิ่งต่างๆ ทุกวัน เราดูสิ่งต่างๆ รอบตัวเรา เราเห็นต้นไม้ ทุ่งนา แมลง นก แมว หมา และสัตว์อื่นๆ เราสังเกตได้ว่า รูปร่างลักษณะของมันเป็นอย่างไร เรามองเห็นความเปลี่ยนแปลงของท้องฟ้า และอากาศ เราฝึกหัดควบคุมตัวเองให้อยู่กับเพื่อนๆ ได้ดี เราสังเกต และเ
การศึกษา | 1K Views
มหาราชในประวัติศาสตร์ไทย
ชาติไทยมีพระเจ้าแผ่นดิน ปกครองสืบต่อกันมาช้านาน พระเจ้าแผ่นดินทรงรับผิดชอบดูแล และคุ้มครองประชาชนให้มีความสุข เมื่อบ้านเมืองเกิดศึกสงคราม พระองค์ทรงสู้รบ และชนะข้าศึก เพื่อชาติไทยจะได้ไม่เป็นเมืองขึ้นของชาติอื่น แต่บางคราวบ้านเมืองเราอ่อนแอ เราก็
การศึกษา | 3K Views
อุปกรณ์ขยายขอบเขตของสัมผัส
ตาของเรา ช่วยให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆ ช่วยให้มองเห็นดอกไม้ เห็นผีเสื้อ ช่วยให้มองเห็นหมู่เมฆ เห็นดวงจันทร์ และดวงดาวเต็มท้องฟ้าในเวลากลางคืน เราอาจมองเห็นสิ่งที่มีขนาดใหญ่ได้ง่าย แต่จะมองเห็นสิ่งที่มีขนาดเล็กได้ยากกว่า สิ่งที่มีขนาดเล็กมากๆ มองเห็นได้ยากท
วิทยาศาสตร์สุขภาพ | 2K Views
อุตสาหกรรม
เธอรู้ไหมว่า อาหารที่เรากิน เสื้อผ้าที่เราใส่ บ้านเรือนที่เราอยู่อาศัย ข้าวของต่างๆ ที่เราใช้เหล่านี้ เราได้มาจากวัสดุที่มีในธรรมชาติทั้งสิ้น คือได้มาจากดิน หิน แร่ พืช และสัตว์นั่นเอง วัสดุที่มีในธรรมชาติดังกล่าว บางอย่างเราก็นำมาใช้ได้โดยตรง บ
การศึกษา | 2K Views
โรคไต
ร่างกายของเรามีอวัยวะภายในที่สำคัญหลายอย่างตั้งแต่สมอง หัวใจ ปอด กระเพาะอาหาร ลำไส้ ตับ และไต ไตเป็นอวัยวะสำคัญต่อการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกาย ไตมีรูปร่างเหมือนถั่วแดงขนาดใหญ่อยู่บริเวณบั้นเอวทั้ง ๒ ข้าง ไตเป็นตัวกรองเอาของเสียในร่างกายออกมาจา
สุขภาพกาย | 2K Views
โรคมาลาเรีย
โรคมาลาเรียเป็นโรคที่มีมานานแล้วในประเทศไทย มีชื่อเรียกกันหลายชื่อ ชื่อที่คุ้นหูคือโรคไข้จับสั่นเพราะคนที่ป่วยเป็นโรคนี้จะมีอาการเป็นไข้หนาวสั่นเป็นพัก ๆ การเกิดโรคมาลาเรียมีสาเหตุมาจากการที่คนถูกยุงชนิดหนึ่งที่เรียกว่า ยุงก้นปล่อง กัดและด
สุขภาพกาย | 2K Views
แอนิเมชัน
เด็ก ๆรู้บ้างไหมว่าแอนิเมชันหรือการ์ตูนที่ดูในโทรทัศน์ทุกวันนี้มีมาตั้งแต่ยุคหินเลยทีเดียวด้วยความต้องการที่จะให้ภาพที่วาดสามารถกระโดดโลดเต้นได้เหมือนมีชีวิตจริงจึงทำให้มนุษย์พยายามคิดค้นเทคนิคใหม่ ๆ สำหรับการทำการ์ตูนมาโดยตลอดจนกระทั่งสามาร
Computer | 3K Views
หุ่นยนต์
หุ่นยนต์คือหุ่นที่มีเครื่องกลไกอยู่ภายในสามารถเคลื่อนไหวและทำงานหลายอย่างแทนมนุษย์ได้ หุ่นยนต์แบ่งออกได้เป็น ๒ ประเภท คือ ๑)หุ่นยนต์ชนิดติดตั้งอยู่กับที่ ๒)หุ่นยนต์ชนิดเคลื่อนที่ได้ หุ่นยนต์ชนิดติดตั้งอยู่กับที่ นิยมใช้ในโรงงานอุตสาหก
Computer | 2K Views
มะคาเดเมีย
เด็ก ๆที่เคยรับประทานถั่วลิสงทอด ถั่วลิสงเคลือบน้ำตาล หรือเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ทอดหรือเคลือบน้ำตาลเวลาเคี้ยวจะรู้สึกว่ามีรสชาติมัน ๆ อร่อย เมล็ดมะคาเดเมียก็เช่นกันเคี้ยวแล้วมีรสชาติมัน ๆ แต่อร่อยกว่าและราคาแพงกว่ามากมะคาเดเมียเป็นไม้ยืนต้นมีอ
การเพาะปลูก | 4K Views
ทองคำ
เมื่อกล่าวถึงทองคำหรือเรียกกันว่าสั้น ๆ ว่าทองทุกคนมักนึกถึงโลหะที่มีค่ามากชนิดหนึ่ง มีสีเหลืองอร่าม มีประกายแวววาว ไม่หมองหรือเป็นสนิม เมื่อเก็บไว้นาน ๆ ทนทานต่อการสึกกร่อนและนำมาแปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ตามที่ต้องการ นิยมนำมาประดิษฐ์เป็นเค
สิ่งแวดล้อม | 5K Views
เกวียน
เกวียนเป็นพาหนะทางบกที่สำคัญในอดีตช่วยทุ่นแรงคนในการเดินทางและการบรรทุกขนส่งเกวียนจึงเป็นเสมือนพาหนะคู่ใจของชาวนาไทยที่ทุกครอบครัวจำเป็นต้องมีเป็นของตนเอง เกวียนแบ่งออกได้เป็น ๒ ประเภท โดยเรียกตามแรงงานสัตว์ที่ใช้เทียมลาก คือเกวียนวัวและเกวียนค
สังคมและวัฒนธรรม | 11K Views
ละครชาตรี
ละครชาตรีเป็นละครรำของไทยประเภทหนึ่งที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างโนราของภาคใต้กับละครนอกของภาคกลาง ละครชาตรีรับจ้างแสดงแก้บนที่บ้าน วัด หรือเทวสถานที่ผู้คนนับถือกันว่าศักดิ์สิทธิ์ การแสดงมี ๒ แบบ คือ แบบรำเป็นระบำชุดสั้น ๆ และแบบละคร การแสดงละ
การแสดง | 37K Views
ปริศนาคำทายของไทย
อะไรเอ่ยเขียวชอุ่มพุ่มไสว ไม่มีใบมีแต่เม็ด ตอบว่าฝนเพราะเมื่อฝนใกล้จะตกท้องฟ้ามืดครึ้มเมฆลอยลงต่ำหยดน้ำคือเม็ดฝนตกลงมาเป็นสายดูชุ่มฉ่ำไปทั่ว เมื่อสมาชิกในครอบครัวอยู่พร้อมหน้าหรือหมู่มิตรสหายมาพบกันในยามว่าง นอกจากการสนทนากันแล้วยังม
ความรู้ทั่วไป | 86K Views
นาโนเทคโนโลยี
เราคงเคยได้ยินคำ เมตร เซนติเมตร และมิลลิเมตร ซึ่งใช้กันนานแล้วต่อมาได้มีการศึกษาสิ่งต่าง ๆ ที่มีขนาดเล็กมาก ๆ เช่น ส่วนต่าง ๆ ของเครื่องใช้ไฟฟ้า เชื้อโรค โมเลกุล ตลอดจนส่วนต่าง ๆ ภายในโมเลกุลของสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิต เช่น ใบบ
ฟิสิกส์ | 8K Views
การยศาสตร์
ชีวิตประจำวันของคนเรามีกิจกรรมมากมาย เช่น ตื่นนอนก็เข้าห้องน้ำ แปรงฟัน อาบน้ำ แต่งตัว รับประทานอาหาร เดินทางไปโรงเรียนหรือไปทำงาน ตอนกลางวันก็เรียนหรือทำงานส่วนช่วงเย็นก็อาจออกกำลังกาย เล่นกีฬา ทำอาหาร ทำการบ้าน ทำงานบ้าน กลางคืนก็นอน ในการ
ชีววิทยา | 10K Views
ชีวสนเทศศาสตร์
เด็ก ๆอาจเคยได้ดูภาพยนตร์วิทยาศาสตร์บางเรื่องที่มีนักวิทยาศาสตร์พยายามชุบชีวิตไดโนเสาร์ซึ่งสูญพันธุ์ไปแล้วหลายสิบล้านปีขึ้นมาใหม่ถึงแม้ว่าภาพยนตร์เหล่านี้จะเป็นแค่ความฝันของผู้กำกับภาพยนตร์เท่านั้นแต่เนื้อหาของการชุบชีวิตไดโนเสาร์นี้มาจ
ชีววิทยา | 2K Views
เส้นแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศ
เด็ก ๆเคยสังเกตหรือไม่ว่าบนที่ดินซึ่งแสดงกรรมสิทธิ์ของแต่ละบ้านนั้นมีหมุดหลักเขตที่ดินซึ่งทำด้วยซีเมนต์หล่อเป็นแท่งกลมเล็ก ๆ ปักโผล่เหนือพื้นดินขึ้นมาเล็กน้อยเป็นเครื่องหมายบอกให้รู้ว่าอาณาเขตที่ดินของแต่ละบ้านไปสิ้นสุดลง ณ
ความรู้ทั่วไป | 17K Views
สิทธิมนุษยชน
มนุษย์ในโลกนี้มีความแตกต่างกันบางคนเป็นชายบางคนเป็นหญิงแต่ละคนมีรูปร่างหน้าตาและสีผิวไม่เหมือนกันเพราะมาจากเชื้อสายที่ต่างกันบางคนมีฐานะร่ำรวยบางคนมีฐานะยากจนและบางคนเกิดมาโชคร้ายเป็นคนพิการมีร่างกายไม่สมประกอบ แต่ไม่ว่าจะแตกต่างกันอย่างไ
กฎหมาย | 5K Views
หนังสือโบราณของไทย
ก่อนที่เราจะมีหนังสือและสมุดสำหรับใช้อ่านและเขียนเช่นในปัจจุบัน คนไทยมีหนังสือโบราณ๒ ประเภท คือ หนังสือใบลานและหนังสือสมุดไทย หนังสือใบลานเป็นหนังสือที่บันทึกตัวหนังสือลงในใบของต้นลานซึ่งเป็นต้นไม้ป่ามีใบยาวขนาด ๕๐ - ๗๕ เซนติเมตร เม
สังคมและวัฒนธรรม | 11K Views
ภาษาศาสตร์
เด็ก ๆเคยสงสัยไหมว่าทำไมคนพูดได้สื่อสารกันเป็นเรื่องราวต่าง ๆ ได้ แต่สัตว์ทำไม่ได้ อาจจะมีสัตว์บางชนิด เช่น นก ที่พูดได้แต่ก็เป็นการพูดเลียนแบบไม่ได้พูดออกมาจากความคิดและความรู้สึกอย่างคนนี่คือความแตกต่างระหว่างคนและสัตว์ที่เห็นได้อย่างชัดเ
ภาษาไทย | 14K Views
ความหมายและที่มา
ตาลปัตรหรือในบางแห่งใช้ว่า ตาลิ-ปัตร มาจากคำว่า ตาล ซึ่งเป็นชื่อต้นไม้ประเภทปาล์มชนิดหนึ่งมีใบใหญ่รวมกับคำว่า ปัตร แปลว่า ใบตาลปัตร จึงมีความหมายว่าใบตาล แม้ต่อมาภายหลังจะมีการใช้ใบของต้นลานซึ่งเป็นไม้ประเภทปาล์มเช่นเดียวกับต้นตาลก็ยั
พุทธ | 2K Views
การประยุกต์ใช้ภาษาไทยบนคอมพิวเตอร์
การประยุกต์ใช้ภาษาไทยบนคอมพิวเตอร์ เด็ก ๆคงจะรู้จักเครื่องคอมพิวเตอร์กันแล้วส่วนใหญ่เราจะใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเล่นเกม วาดรูป หรือหาความรู้จากสื่อช่วยสอน ใครเคยสังเกตบ้างว่าทำไมเราจึงสามารถเล่นเกมซีดีรอมหรือสื่อช่วยสอนวิชาต่าง ๆ ซึ่งมีการแสดงผลบนหน้าจอคอ
Computer | 6K Views
ม้า
ม้า ในสมัยโบราณคนรู้จักนำสัตว์มาเลี้ยงเพื่อใช้เป็นอาหาร เพื่อช่วยในการทำงาน สัตว์เลี้ยงประเภทสัตว์ใหญ่ ได้แก่ ช้าง ม้า โค กระบือ สมัยที่คนยังไม่มีเครื่องจักร เครื่องยนต์ให้ทุ่นแรงคนก็ได้อาศัยสัตว์เหล่านี้ทำงานประเภทหนัก เช่น ใช้ช้างลากซุง ใช้ม้าขับขี่
สัตว์ | 16K Views
การถนอมผลิตผลการเกษตร
การถนอมผลิตผลการเกษตร เด็ก ๆรู้จักและเคยรับประทานอาหารหรือไม่ อาหารเหล่านั้นใครเป็นผู้ผลิตและผลิตมาจากอะไรผู้ผลิตอาหารส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรมีอาชีพในการทำสวน ทำไร่ ทำนา และเลี้ยงสัตว์ มีผลิตผลการเกษตรหลายชนิดที่ผลิตแล้วรับประทานไม่หมดจึงจำเป็นต้องถนอมรัก
เคล็ดลับคู่ครัว | 7K Views
พืชน้ำมัน
พืชน้ำมัน น้ำมันมีสองจำพวก จำพวกแรกเป็นน้ำมันแร่ซึ่งสูบขึ้นมาจากใต้ดินแล้วนำมาทำเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น เช่น ที่ใช้ในรถยนต์และยานพาหนะต่าง ๆ และนำมาทำเป็นวัสดุต่าง ๆ สำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมอีกด้วย น้ำมันแร่นั้นกินไม่ได้นำไปปรุงอาหารก็ไ
การเพาะปลูก | 16K Views
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อห้าสิบปีก่อนประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์มาก เราเคยมีป่าไม้กว้างใหญ่ไพศาลเป็นพื้นที่มากกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศ ไม้สักของเราเป็นไม้มีค่าซึ่งทั่วโลกต้องการ มีสัตว์ป่านานาชนิดจำนวนมาก มีแร่ธาตุ เช่น ด
สิ่งแวดล้อม | 41K Views
สารกึ่งตัวนำ
สารบางชนิดนำไฟฟ้าได้ดี เช่น ทองแดง เหล็ก สังกะสี สารบางชนิดไม่นำไฟฟ้า แต่เป็นฉนวนไฟฟ้า เช่น แก้ว ยาง พลาสติก สารที่มีคุณสมบัติไฟฟ้าอยู่ระหว่างตัวนำไฟฟ้า และฉนวนไฟฟ้า เรียกว่า สารกึ่งตัวนำ เนื่องจากเราสามารถควบคุมการนำไฟฟ้าของสารกึ่งตัวนำได้ เราจึงนำเอาสา
ฟิสิกส์ | 9K Views
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง ความรู้ของชาวบ้าน ซึ่งเรียนรู้มาจากพ่อแม่ ปู่ย่าตายาย ญาติพี่น้อง หรือผู้มีความรู้ในหมู่บ้าน ในท้องถิ่นต่างๆ ความรู้เหล่านี้สอนให้เด็กเคารพผู้ใหญ่ มีความกตัญญูรู้คุณพ่อแม่ และผู้มีพระคุณ มีความเอื้ออาทรต่อคนอื่น รู้จักช่ว
การศึกษา | 27K Views
ศิลปการนับเบื้องต้น
นานมาแล้วคนอาศัยอยู่ใน ถ้ำ เพราะเขายังไม่มีความรู้ และเครื่องมือ ในการสร้างบ้าน สิ่งแรกที่เขาพยายามคิดค้นคือ จะทำให้เกิดแสงไฟได้อย่างไรในเวลาค่ำคืน ต่อมาเขาก็สามารถคิดได้สำเร็จจากแสงไฟที่เขาทำขึ้น พอถึงเวลาค่ำ ผู้หญิงก็จะเย็บเสื้อผ้าจากขนสัตว์ที่ผู้ชายไปล
ศิลปะ | 3K Views
เครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง
บางคนอาจเคยไปโรงพยาบาล และเห็นแพทย์ทำหน้าที่ตรวจและรักษาโรค เนื่องจากโรคที่เป็นอาจมีได้หลายอย่าง โรคบางชนิดไม่สามาถตรวจให้ทราบได้ด้วยนัยน์ตาเปล่า หรือด้วยการใช้มือคลำ จำเป็นต้องใช้เครื่องมือช่วยในการตรวจโรค เพื่อจะได้ทราบว่า ผู้ป่วยเป็นโรคอะไร จะได้รักษาไ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ | 30K Views
แมลง
คนเราเมื่อไปอาศัยอยู่ในที่ใด ก็มักจะพบแมลง ซึ่งเป็นสัตว์ร่วมโลกกับเรา อาศัยอยู่ด้วยเสมอ และเรามักจะเรียกแมลงเหล่านี้ในชื่อต่างๆ กัน เช่น เมื่อเราอยู่ในบ้าน ก็มักจะมีแมลง เช่น ยุงมากัดดูดกินเลือดของเรา มีแมลงวันมาตอมที่อาหาร ทำให้อาหารสกปรก และบางครั้งก็นำ
ทั่วไป | 17K Views
การเลี้ยงปลาในบ่อ
การเลี้ยงปลาในบ่อ การเลี้ยงปลาส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงในบ่อ ซึ่งมีการควบคุมการขยายพันธุ์ การให้อาหาร การเจริญเติบโต ขนาด และอัตราการปล่อย ตลอดจนให้การดูแลรักษา แทนที่จะปล่อยปละละเลยให้เป็นไปตามธรรมชาติ การเลี้ยงปลาในบ่อเป็นการพัฒนาการใช้ที่ดินให้เกิดผลผ
สัตว์ | 6K Views
การเลี้ยงปลา
การเลี้ยงปลา ปลาอาศัยอยู่ในน้ำว่ายน้ำเคลื่อนไหวไปมาด้วยครีบหายใจด้วยเหงือกกินพืชและสัตว์ที่มีอยู่ในน้ำเป็นอาหารเมื่อนำมาเลี้ยงจะกินอาหารสมทบที่ให้เพิ่มเติมปลาจึงเป็นสัตว์น้ำที่เลี้ยงง่ายและเจริญเติบโตรวดเร็ว การเลี้ยงปลาเพื่อใช้เป็นอาหารทำได
สัตว์ | 11K Views
แนวทางในการดูแลรักษาโรคสะเก็ดเงิน
โดยทั่วไปผู้ป่วยและญาติต้องการแก้ปัญหาเรื่องความเจ็บป่วยหรือโรคที่เป็นอยู่ให้หายขาดในครั้งเดียว ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ทั้งนี้ เพราะความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นเป็นผลจากการเสียความสมดุลระหว่างตัวผู้ป่วยกับสภาพแวดล้อมของผ
สารานุกรมโรค | 1K Views
การรักษาโรคสะเก็ดเงินด้วยแสงอัลตราไวโอเลต
การรักษาด้วยแสงอัลตราไวโอเลต หรือที่เรียกว่า การบำบัดด้วยแสง (phototherapy) และเคมีบำบัดร่วมแสง (photochemotherapy) มีผู้สังเกตพบว่า แสงแดดตามธรรมชาติมีประโยชน์ต่อผื่นผิวหนังของโรคสะเก็ดเงินนานนับ ๑๐๐ ปีแล้ว โดยผ
สารานุกรมโรค | 1K Views
ยารักษาโรคสะเก็ดเงิน
ยาที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยมี ๓ กลุ่ม คือ ยาทา ยารับประทาน และยาฉีด โดยมีหลักในการพิจารณาคือ ถ้าผื่นผิวหนังอักเสบไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของพื้นผิวของร่างกาย ให้เลือกใช้ยาทาก่อน ถ้าผื่นผิวหนังอักเสบเกินร้อยละ ๑๐ ของพื้นผิวของร่างกาย ให้ใช้ยาร
สารานุกรมโรค | 3K Views
การดูแลรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคสะเก็ดเงิน
คำถามที่ผู้ป่วยและญาติมักถามแพทย์ผู้ให้การรักษาบ่อยที่สุด คือ โรคสะเก็ดเงินเป็นโรคที่รักษาให้หายขาดได้หรือไม่ คำตอบที่ผู้ป่วยและญาติ ได้รับคือ โรคนี้ไม่หายขาด จะเป็นตลอดชีวิต หรือเป็นๆ หายๆ ซึ่งเป็นคำตอบที่สร้างควา
สารานุกรมโรค | 1K Views
ผลกระทบของโรคสะเก็ดเงินที่มีต่อผู้ป่วยในด้านต่างๆ
โรคสะเก็ดเงินมีผลกระทบต่อสุขภาพกาย รวมถึงสภาพจิตใจ ทั้งของผู้ป่วยและครอบครัว ตลอดจนผลกระทบทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิต ในมิติต่างๆ ดังต่อไปนี้ มิติทางกาย เมื่อป่วยเป็นโรคสะเก็ดเงิน ความรุนแรงขอ
สารานุกรมโรค | 1K Views
ปัจจัยที่ทำให้โรคกำเริบ
สิ่งแวดล้อมที่กระทบร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยแล้วทำให้โรคกำเริบแบ่งได้เป็น ๓ ส่วน คือ ปัจจัยภายนอก ปัจจัยทางร่างกายของผู้ป่วย และปัจจัยทางจิตใจของผู้ป่วย ๑) ปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายนอกที่ทำให้โรคกำเริบ ได้แก่ ปัจจัยทางชีวะ เช่น สิ่
สารานุกรมโรค | 2K Views
ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรค
อาการและอาการแสดงของโรคสะเก็ดเงินมีปัจจัยหลายอย่างมาเกี่ยวข้องด้วย บางปัจจัยสามารถมองเห็นได้ แต่บางปัจจัยก็ไม่สามารถมองเห็นได้ บางครั้งหลายๆ ปัจจัยมากระทบผู้ป่วยในเวลาเดียวกัน จนทำให้ผู้ป่วยและญาติไม่เข้าใจว่า ทำไมโรคของผู้ป่วยจึงไม
สารานุกรมโรค | 1K Views
ลักษณะทางคลินิกของโรคสะเก็ดเงิน
ลักษณะทางคลินิกของโรคสะเก็ดเงิน หมายถึง อาการและอาการแสดงของโรคซึ่งปรากฏให้เห็นได้ที่อวัยวะสำคัญ ๓ ส่วน คือ ๑. ผิวหนัง ตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า รวมทั้งฝ่ามือหรือฝ่าเท้า ๒. เล็บมือและเล็บเท้า ๓. ข้อส่วนปลายของร่างกาย เช่น ข้อมื
สารานุกรมโรค | 2K Views
ความหมายของโรคสะเก็ดเงิน
โรคสะเก็ดเงินเรียกชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า โซไรเอซิส (psoriasis) เป็นโรคผิวหนังอักเสบเรื้อรังชนิดหนึ่งที่พบบ่อย ในหลายภูมิภาคของโลก รวมทั้งประเทศไทย อาการผื่นบนผิวหนังเป็นไปได้หลายรูปแบบ ที่พบบ่อย คือ ผิวหนังอักเสบเป็นปื้นแดงขนาดใหญ
สารานุกรมโรค | 1K Views
โรคสะเก็ดเงิน
เมื่อได้ยินคำที่ลงท้ายว่า เงิน เรามักจะนึกถึงสิ่งที่สวยงาม และมีราคา อาจเป็นของใช้ เช่น ขันเงิน หรือเป็นเครื่องประดับ เช่น แหวนเงิน สร้อยเงิน แม้ราคาจะไม่สูงเท่า ทอง แต่เป็นสิ่งที่น่าใช้ น่าซื้อหา ยิ่งใช้รวมกับคำว่าทอง ก็หมายถึง ทรัพย์สมบัติที่มีค่า แต่เ
สารานุกรมโรค | 2K Views
การตรวจสุขภาพของผู้เป็นโรคเบาหวาน
การตรวจสุขภาพเป็นประจำเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นการประเมินเพื่อหาปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดภาวะหรือโรคแทรกซ้อน และประเมินว่า เกิดภาวะหรือโรคแทรกซ้อน จากโรคเบาหวานหรือยัง ถ้ายังไม่พบ สามารถดูแลเพื่อป้องกันไม่ให้โรคแท
สารานุกรมโรค | 1K Views
การป้องกันและรักษาโรคเบาหวาน
ปัจจุบันมีหลักฐานทางการแพทย์สนับสนุนอย่างชัดเจนว่า เบาหวานชนิดที่ ๒ เป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานมีปัจจัยหลายประการ ซึ่งบางประการไม่สามารถแก้ไขได้ ได้แก่ พันธุกรรม เชื้อชาติ และอายุที่มากขึ้น อย่างไ
สารานุกรมโรค | 2K Views
อาการที่บ่งชี้ว่าเป็นโรคเบาหวาน
อาการที่พอสังเกตเห็นได้ในผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน คือ ดื่มน้ำมาก ปัสสาวะบ่อย อ่อนเพลีย น้ำหนักตัวลดลงโดยไม่มีสาเหตุที่ชัดเจน ทั้งๆ ที่รับประทานอาหารได้ บางรายอาจมาตรวจเนื่องจากมีผลแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน ได้แก่ ปลายมือปลายเท้าชา
สารานุกรมโรค | 1K Views
บุคคลที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน
ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานจะมีลักษณะหรือปัจจัยเสี่ยง ดังนี้ ๑) อายุตั้งแต่ ๔๐ ปี ขึ้นไป ๒) อ้วน และ/หรืออ้วนลงพุง ๓) มีพ่อแม่ พี่น้อง เป็นโรคเบาหวาน ๔) เคยตรวจพบว่า มีระดับน้ำตาลในเลือดหลังอาหารสูงกว่าปกติ
สารานุกรมโรค | 2K Views
ชนิดและสาเหตุของโรคเบาหวาน
ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานแต่ละคนจะมีอาการไม่เหมือนกันแม้เป็นโรคเบาหวานชนิดเดียวกันก็ตาม สาเหตุเนื่องจาก การตอบสนองของร่างกายต่อปัจจัยที่มีผลกระทบในแต่ละคนไม่เท่ากัน ความรุนแรงของโรคเบาหวานไม่เหมือนกัน และระยะเวลา ที่เป็นโรคเบาหวานไม
สารานุกรมโรค | 1K Views
การตรวจและเกณฑ์บ่งชี้ว่าเป็นโรคเบาหวาน
เมื่อต้องการตรวจวินิจฉัยโรคเบาหวาน เริ่มแรกจะมีการซักประวัติ เช่น ปัสสาวะบ่อย ดื่มน้ำบ่อย อ่อนเพลีย น้ำหนักลด ภาวะแทรกซ้อน ประวัติครอบครัว มีการตรวจร่างกาย เช่น การชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ตรวจชีพจร ความดันโลหิต และกา
สารานุกรมโรค | 2K Views
ระดับน้ำตาลในเลือดผิดปกติ
การมีระดับน้ำตาลในเลือดผิดปกติที่เรียกว่า เบาหวานนั้น บ่งชี้ถึงระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงเกินปกติเป็นระยะเวลานาน และต่อเนื่อง จนทำให้เกิดโรคอื่นๆ ตามมาภายหลัง แต่ระดับน้ำตาลในเลือดผิดปกติที่น้อยกว่าระดับเบาหวานนั้น อาจสูงมากขึ้น จ
สารานุกรมโรค | 1K Views
การควบคุมน้ำตาลในเลือด
ร่างกายควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดโดยอาศัยฮอร์โมนหลักที่เรียกว่า อินซูลิน ซึ่งผลิตจากบีตาเซลล์ในตับอ่อน ที่ทำงานอย่างสมดุลร่วมกับ กลูคากอน (glucagon) และฮอร์โมนอื่น ได้แก่ โกรทฮอร์โมน (growth hormone) คอร์ติซอล (cortisol) และแคทิคอลาม
สารานุกรมโรค | 2K Views
การสร้างน้ำตาลในเลือด
ในกระแสเลือดของคนปกติจะมีน้ำตาลอยู่ตลอดเวลา เมื่อหัวใจสูบฉีด กระแสเลือดที่ไหลเวียนจะนำน้ำตาลไปให้เซลล์ทั่วร่างกายใช้เป็นพลังงาน เปรียบได้กับต้นไม้ที่ต้องการน้ำเพื่อหล่อเลี้ยงส่วนของลำต้น ใบ ดอก และผล ในคนปกติหลังจากรับประทานอาหาร ส่
สารานุกรมโรค | 1K Views
ความหมายและอันตรายของโรคเบาหวาน
เบาหวานเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเกินกว่าที่ควรจะเป็น มีสาเหตุมาจากการหลั่งอินซูลิน (insulin) ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่เพียงพอ เรียกว่ามี ภาวะข
สารานุกรมโรค | 1K Views
โรคเบาหวาน
เด็กๆ หลายคนคงเคยได้ยินผู้ใหญ่พูดว่า ถ่ายหนัก ถ่ายเบา ซึ่งหมายถึง ถ่ายอุจจาระ และถ่ายปัสสาวะ เมื่อพูดถึงปัสสาวะ บางคนเรียกสั้นๆ ว่า เบา มีโรคอยู่โรคหนึ่งที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า เบา คือ โรคเบาหวาน ที่เรียกเช่นนี้ เพราะคนจะสังเกตเห็นมดขึ้นโถปัสสาวะ จึงคิดว่าปัส
สารานุกรมโรค | 2K Views
แนวทางการรักษาโรค
ขั้นตอนในการรักษา แนวทางในการรักษาผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาทอยด์มีขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ การวินิจฉัยโรคเร็ว การประเมินระดับความรุนแรงของโรค การประเมินว่ามีองค์ประกอบของการพยากรณ์โรคดีหรือไม่ดี การรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วย ๑) การวิน
สารานุกรมโรค | 1K Views
การวินิจฉัยโรค
การวินิจฉัยโรคข้ออักเสบรูมาทอยด์อาศัยการซักประวัติ การตรวจร่างกาย การตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการแยกโรคอื่นออกไป ผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาทอยด์มักมาพบแพทย์ด้วยอาการปวดข้อ ข้อที่อักเสบมีหลายข้อ เช่น ข้อนิ้วมือ ข้อมือ ข้อศอก ข้อเข่า ข้อเท้า ลั
สารานุกรมโรค | 1K Views
ลักษณะทางคลินิกของโรค
ลักษณะทางคลินิกของโรคข้ออักเสบรูมาทอยด์มีได้หลากหลาย ในผู้ป่วยแต่ละรายก็มีความแตกต่างกัน แม้ในผู้ป่วยคนเดียวกัน แต่ต่างเวลากัน ก็มีลักษณะทางคลินิกที่แตกต่างกัน การเริ่มต้นของโรคมักค่อยเป็นค่อยไปอย่างช้าๆ เป็นเวลาหลายสัปดาห์ บางรายมา
สารานุกรมโรค | 3K Views
สาเหตุของการเกิดโรคข้ออักเสบรูมาทอยด์
สาเหตุที่แท้จริงของการเกิดโรคยังไม่ทราบ แต่จากการศึกษาเชื่อว่า โรคข้ออักเสบรูมาทอยด์เกิดจากสาเหตุหลายอย่างประกอบกัน ได้แก่ พันธุกรรม ฮอร์โมน สิ่งแวดล้อม และเชื้อโรค พันธุกรรม มีความสำคัญต่อการเกิดโรค จากการศึกษาพบว
สารานุกรมโรค | 1K Views
โรคข้ออักเสบรูมาทอยด์
เด็กๆ อาจเคยพบเห็นผู้พิการที่น่าสงสารเดินไม่ได้ มือหยิบจับสิ่งของไม่ได้ หรือต้องเจ็บปวดทุกครั้งที่ขยับแขนขา บางคนอาจพิการมาตั้งแต่เกิด บางคนอาจพิการจากอุบัติเหตุ หรือพิการจากการเป็นโรคต่างๆ ดังเช่น โรคข้ออักเสบ ซึ่งเกิดขึ้นเรื้อรังเป็นเวลานาน ที่เรียกว่า
สารานุกรมโรค | 2K Views
ระบบการสอบกลับได้ (Traceability System)
การวัดและการทดสอบที่มีความถูกต้องแม่นยำและความเที่ยงตรงเป็นหลักประกันทางเทคนิคที่สำคัญที่สุดสำหรับแสดงว่า ผลิตภัณฑ์นั้นเป็นไปตามข้อกำหนดทางคุณภาพ ความสำคัญของการวัดและการทดสอบ ซึ่งได้รับการยอมรับ และถือเป็นข้อกำหนด
เศรษฐกิจ | 2K Views
มาตรฐานการวัด
มาตรฐานการวัดเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งในระบบการวัด หน่วยวัดที่เป็นที่ยอมรับกันระหว่างประเทศ รวมกับมาตรฐานการวัดที่เท่าเทียมกันมีความสำคัญต่อระบบการค้าและความร่วมมือระหว่างประเทศ ระดับความเชื่อมั่นในความเท่าเทียมกัน ของมาตรฐานการวัด ย่อมได้มาจากกา
เศรษฐกิจ | 1K Views
ระบบของหน่วยวัด (The System of Units)
การก่อตั้งสนธิสัญญาระบบเมตริก (Metre Convention) ใน พ.ศ. ๒๔๑๘ (ค.ศ. ๑๘๗๕) นำไปสู่การประชุม CGPM ครั้งที่ ๑ ซึ่งมีมติให้สร้างมาตรฐานต้นแบบ (Prototypes) สำหรับหน่วยเมตร และหน่วยกิโลกรัม และเพื่อนำไปใช้ร่วมกับหน่วยวินาท
เศรษฐกิจ | 1K Views
ระบบการวัดระหว่างประเทศ
การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างประเทศจะเป็นไปอย่างราบรื่น เมื่อทุกประเทศได้ใช้ระบบหน่วยวัดเดียวกันที่เป็นสากล สิ่งนี้เองคือ ที่มาของข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานการวัดปริมาณทางกายภาพ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญยิ่งต่อการซื้อขาย
เศรษฐกิจ | 1K Views
ระบบการวัดแห่งชาติ
ประเทศไทยมีระบบการวัดแห่งชาติที่สอดคล้องกับระบบการวัดแห่งชาติของนานาประเทศ โดยแบ่งระบบการวัดแห่งชาติออกเป็น ๒ ระบบ ดังนี้ ๑) ระบบการวัดแห่งชาติเชิงพาณิชย์หรือเชิงกฎหมาย เป็นระบบการวัดแห่งชาติที่มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อรักษาความถูกต้อ
เศรษฐกิจ | 1K Views
การวัด (Measurement)
คือ กระบวนการของปฏิบัติการที่ให้ได้มาซึ่งค่าปริมาณหนึ่งค่าหรือมากกว่า ซึ่งจะเป็นตัวบอกปริมาณได้อย่างมีเหตุผล ผลลัพธ์ของการวัดแบ่งเป็น ๒ ส่วน ส่วนแรกคือ ค่าปริมาณที่วัดได้พร้อมค่าความไม่แน่นอนของการวัด (ค่าที่แสดงระดับความเชื่อ
เศรษฐกิจ | 19K Views
หน่วยงานที่รับผิดชอบระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ
คือ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) เป็นองค์กรของรัฐที่บริหารงานเป็นอิสระ ภายใต้การกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทย
เศรษฐกิจ | 1K Views
ประวัติความเป็นมาของมาตรวิทยา
การวัด (Measurement) มีประวัติความเป็นมานานกว่า ๓,๐๐๐ ปีก่อนคริสต์ศักราช และได้มีวิวัฒนาการควบคู่มากับความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวัฒนธรรมของมนุษยชาติอย่างต่อเนื่อง การวัดจึงเป็นพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ และเป็น
เศรษฐกิจ | 1K Views
ความสำคัญของมาตรวิทยา
มาตรวิทยาเกิดขึ้นจากความต้องการความเชื่อมั่นและความไว้วางใจร่วมกันของมนุษย์ที่มีมาช้านานควบคู่กับมนุษยชาติ การพัฒนามาตรวิทยาเกี่ยวข้องกับการพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างใกล้ชิด เช่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาตรวิทยาสนับสนุนการศึกษาวิ
เศรษฐกิจ | 833 Views
มาตรวิทยา
การบอกเล่าถึงลักษณะของสิ่งหนึ่งสิ่งใด เราอาจบอกว่า ของสิ่งนั้นมีขนาดเท่าใด ใหญ่หรือเล็ก หนักหรือเบาเพียงใด การบอกเล่าเช่นนี้ เป็นการบอกโดยใช้สายตากะค่าโดยประมาณอย่างคร่าวๆ แต่ถ้าต้องการทราบค่าที่แน่นอนก็ต้องมีการวัด ซึ่งเป็นการปฏิบัติ โดยใช้เครื่องมือ เพื
เศรษฐกิจ | 1K Views
การเผยแพร่และการจำหน่ายเชิงพาณิชย์
ในอนาคตการนำเอาวิธีการควบคุมโรคพืชด้วยวิธีชีวภาพมาใช้จะเป็นไปอย่างกว้างขวาง เนื่องจาก มีข้อดีหลายประการ ที่เหนือกว่าการใช้สารเคมี อย่างไรก็ตามความสำเร็จที่จะได้รับในอนาคตนั้น ขึ้นอยู่กับการเผยแพร่ความรู้ ที่จะต้องเร่งศึ
สิ่งแวดล้อม | 2K Views
การพัฒนาชีวภัณฑ์และสูตรสำเร็จ (Formulation)
เชื้อปฏิปักษ์ที่ได้มีการคัดเลือกและทดสอบแล้วว่า มีความสามารถควบคุมโรคพืชได้ดีในห้องปฏิบัติการ และในสภาพไร่นา เมื่อจะพัฒนาเป็นชีวภัณฑ์ เพื่อให้นำไปใช้ในเชิงการค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยต่า
สิ่งแวดล้อม | 1K Views
การปรับปรุงประสิทธิภาพของการใช้เชื้อปฏิปักษ์ควบคุมโรคพืช
เชื้อปฏิปักษ์ที่ได้มีการปรับปรุง เพื่อให้มีคุณสมบัติในการควบคุมเชื้อโรคได้ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั้น ส่วนใหญ่จะเน้นการปรับปรุงความอยู่รอดของเชื้อในธรรมชาติได้กว้างขวางทุกๆ สภาพพื้นที่ หรืออยู่บน
สิ่งแวดล้อม | 2K Views
การคัดเลือกและทดสอบเชื้อปฏิปักษ์
๑) การคัดเลือกเชื้อปฏิปักษ์จากดินหรือพืช นับเป็นขั้นตอนที่สำคัญของความสำเร็จในการนำไปใช้ควบคุมโรคด้วยวิธีชีวภาพ ในอดีตที่ผ่านมา การคัดเลือกเชื้อปฏิปักษ์มักมุ่งคัดหาในห้องปฏิบัติการ โดยพยายามหาเชื้อปฏิปักษ์ ที่มีคุณสมบัติ
สิ่งแวดล้อม | 2K Views
กลไกการควบคุมโรคพืชโดยเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์
สิ่งมีชีวิตหรือเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ที่นำมาใช้ในการควบคุมโรคพืชด้วยวิธีชีวภาพ มีกลไกการควบคุมหรือยับยั้งเชื้อสาเหตุโรคพืชใน ๔ ลักษณะดังนี้ ๑. การแข่งขัน (Competition) เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์จะมีความสา
สิ่งแวดล้อม | 2K Views
ความหมายของการจัดการโรคพืชด้วยวิธีชีวภาพ
การจัดการโรคพืชด้วยวิธีชีวภาพเป็นการควบคุมโรคโดยวิธีธรรมชาติ หรือเลียนแบบธรรมชาติ โดยปกติในธรรมชาติสิ่งมีชีวิตต่างๆ จะมีการส่งเสริมซึ่งกันและกัน หรือมีการแข่งขันต่อสู้กัน เพื่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีพ ดังนั้นกา
สิ่งแวดล้อม | 2K Views
โรคพืชและการจัดการด้วยวิธีชีวภาพ
สิ่งมีชีวิตทั้งหลายในโลกต่างมีศัตรูคอยเบียดเบียน ทำให้เจ็บป่วยเป็นโรค พืชทุกชนิดก็เป็นสิ่งมีชีวิต จึงมีศัตรูทำลายก่อให้เกิดโรคเช่นเดียวกันกับคนและสัตว์ พืชที่ปลูกหรือขึ้นเองในธรรมชาติจะมีศัตรูคอยทำลาย ตั้งแต่เมล็ดเริ่มงอกจนเติบโตติดดอกออกผล เมื่อพืชเป็นโร
สิ่งแวดล้อม | 9K Views
กลมวย
หมายถึง เทคนิคเฉพาะตัวของนักมวย ซึ่งนักมวยแต่ละคนจะมีเทคนิคเฉพาะตัวแตกต่างกันไปเพื่อพิชิตคู่ต่อสู้ให้เด็ดขาด ท่าฤาษีบดยา ท่าฤๅษีบดยา ฝ่ายรุก วิ่งเข้าหาฝ่ายรับ เท้าซ้ายเหยียบที่ต้นขาขวาของฝ่ายรับ เท้าขวาเหยียบที่หัวไหล่ ใช้หมัดซ้ายจับต้นคอ
กีฬา | 1K Views
ลูกไม้มวยไทย
หมายถึง ท่าของการใช้ศิลปะมวยไทยที่แยกย่อยออกไปจากแม่ไม้ มีลักษณะที่ละเอียดอ่อนมากมายหลายอย่าง ซึ่งผู้ฝึกจะต้องผ่านการฝึกหัดแม่ไม้มวยไทยก่อน จึงจะฝึกลูกไม้ให้ได้ดี บูรพาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิได้จัดแบ่งลูกไม้มวยไทยออกเป็น ๑๕ ไม้ได้แก่ เอราวัณเส
กีฬา | 2K Views
แม่ไม้มวยไทย
หมายถึง ท่าของการใช้ศิลปะมวยไทยที่สำคัญที่สุด อันเป็นพื้นฐานของการใช้ไม้มวยไทย ซึ่งผู้ฝึกมวยไทยต้องเรียนรู้ และปฏิบัติให้ได้ก่อนที่จะฝึกลูกไม้ถือว่าเป็นการใช้ไม้มวยไทยที่ละเอียดขึ้น บูรพาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิได้จัดแบ่งแม่ไม้มวยไทยออกเป็น ๑๕ ไม้
กีฬา | 3K Views
หลักพื้นฐานในการฝึกทักษะแม่ไม้มวยไทย
ในการฝึกมวยไทยจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจหลักพื้นฐานก่อน เพราะเป็นทักษะเบื้องต้นการเรียนแม่ไม้มวยไทยและกลมวย เพื่อนำไปสู่การมีทักษะในขั้นสูงต่อไป ซึ่งหลักพื้นฐานดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้กล่าวไว
กีฬา | 2K Views
การร่ายรำไหว้ครูมวยไทย
การไหว้ครูถือว่าเป็นประเพณีที่สำคัญของมวยไทย และถือเป็นพิธีการอันศักดิ์สิทธิ์ ทั้งนี้ผู้ที่จะได้รับการฝึกฝนให้เป็นนักมวยจะต้องมีการขึ้นครู ก่อนเป็นอันดับแรก ซึ่งเปรียบเสมือนพิธีการมอบตนเอง ในลักษณะขออยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของครู เ
กีฬา | 3K Views
ประโยชน์ของมวยไทย
มีผู้ให้ทัศนะเกี่ยวกับประโยชน์ของมวยไทยในแง่มุมต่างๆ ไว้ดังนี้ ฟอง เกิดแก้ว กล่าวว่า กีฬามวยไทยมีประโยชน์ ดังนี้ ๑) มีความมั่นใจในตนเอง ๒) ทำให้เกิดความกล้าหาญ ๓) มีอำนาจบังคับจิตใจดีขึ้น ๔) มีความสุขุม รอบคอบ และเยือกเย็น ๕) มีค
กีฬา | 1K Views
ประวัติความเป็นมาของมวยไทย
มวยไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของคนไทยที่สืบทอดกันมานาน เป็นทั้งการต่อสู้ป้องกันตัวและกีฬา ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่า เกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยใด แต่ถือว่ามวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ของไทยเช่นเดียวกับกังฟูของจีน ยูโดและคาราเต้ของญี่ปุ่น และ
กีฬา | 2K Views
การใช้ไมโครโปรเซสเซอร์เป็นส่วนประกอบในของเล่น
บริษัททำของเล่นหลายบริษัท ได้ผลิตของเล่นที่ใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องช่วยในการเล่น เพื่อความสนุกสนาน ฝึกการตัดสินใจ หรือฝึกประสาท โดยผลิตออกวางขายในตลาดหลายปีมาแล้ว เช่น การเล่นไล่ติดตามเรือดำน้ำ การเล่
Computer | 1K Views
การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์เข้าควบคุมระบบไฟฟ้าและเครื่องยนต์ของยานพาหนะ
ในปัจจุบันได้มีการนำไมโครโพรเซสเซอร์มาควบคุมระบบไฟฟ้า และเครื่องยนต์ของยานพาหนะ เช่น รถยนต์ รถไฟ และเครื่องบิน เป็นต้น โดยควบคุมแรงดันไฟฟ้า การปิดเปิดโคมไฟ ประจุแบตเตอรี่ ส่วนผสมระหว่างน
Computer | 1K Views
การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ควบคุมไฟจราจร
การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ควบคุมสัญญาณไฟจราจร ตามทางแยกต่างๆ จะช่วยให้สัญญาณไฟจราจรตามทางแยก มีการปิดเปิดสัญญาณไฟเขียวอย่างสัมพันธ์กัน ซึ่งจะช่วยบรรเทาการจราจรติดขัดได้ ส่วนประกอบสำคัญของระบบควบคุมไฟจราจร คือ ๑. อุปกรณ์
Computer | 1K Views
การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ควบคุมเครื่องปรับอากาศ
โดยทั่วไป เครื่องปรับอากาศทำหน้าที่ปรับอุณหภูมิ และความชื้นของอากาศ การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์เข้าควบคุม จะช่วยทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานมีประสิทธิภาพ และประหยัดขึ้น โดยใช้เทอร์มิสเตอร์ (thermistor) เป็นหน่วยสัมผ
Computer | 1K Views
การใช้ไมโครโปรเซสเซอร์เข้าช่วยผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล
ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะพักฟื้น หรือผู้ป่วยที่ไม่จำเป็นต้องอยู่ในโรงพยาบาล หากได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด ได้มีการใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ช่วยในการแจ้งสภาวะของร่างกายบางประการ เช่น อุณหภูมิของร่างกาย ชีพจร การเต้นข
Computer | 1K Views
การใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ดูแลผู้ป่วยในห้องฉุกเฉิน
ในปัจจุบันได้มีการนำเอาไมโครโปรเซสเซอร์เข้าช่วยในการดูแลผู้ป่วย ที่ต้องการการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดในห้องฉุกเฉินได้พร้อมๆ กันหลายเตียง โดยใช้เครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบข้อมูลต่างๆ เช่น อุณหภูมิ การ
Computer | 1K Views
การใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในร่างกาย
ได้มีการใช้เครื่องไมโครโพรเซสเซอร์เพื่อช่วยในการฉีดอินซูลิน (insulin) หรือน้ำตาลโดยอัตโนมัติ ให้กับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน ในปริมาณ และเวลาที่เหมาะสม เครื่องนี้จะทำหน้าที่คล้ายตับอ่อน โรคเบาหวานเป็นโ
Computer | 1K Views
ยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
ยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท เด็กชายคนหนึ่งชอบสูดดมเศษผ้าชุบน้ำมันผสมสี คนขับรถบรรทุกรับประทานยาแก้ง่วงทุกคืนที่ขับรถในตอนดึก ชายหนุ่มคนหนึ่งสูบบุหรี่วันละ ๒ ซอง ลุงคนงานก่อสร้างดื่มสุราเมามายท้าตีท้าต่อยทุกคนที่เดินผ่านไป หญิงสาวรูปร
สุขภาพกาย | 4K Views
การใช้ไมโครโปรเซสเซอร์เข้าช่วยคนหูหนวก
โดยอาศัยไมโครโปรเซสเซอร์ และหลักการทางสถิติ ทำให้สามารถสร้างเครื่องมือชนิดหนึ่ง เรียกว่าคริบโอแกรม(crib-o-gram) ซึ่งสามารถใช้ทดสอบเด็กทารกที่เกิดใหม่ว่า สูญเสียการได้ยินหรือไม่ ไมโครโปรเซสเซอร์มีบทบาทในการช่วยคนหู
Computer | 1K Views
การใช้ไมโครโปรเซสเซอร์เข้าช่วยคนตาบอด
ได้มีการนำเอาเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าช่วยคนตาบอดอ่านหนังสือ เครื่องช่วยคนตาบอดอ่านหนังสือมีชื่อว่า เครื่องอ่านเคิร์ซวิล (Kurzweil reading machine) มีราคาแพงมากประมาณ ๒๐,๐๐๐ ดอลลาร์ ต่อมา ได้มีการประดิษฐ์เครื่
Computer | 2K Views
เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
ประมาณ ๔๐ กว่าปีมานี้ ทางชีววิทยา ดาราศาสตร์ และคณิตศาสตร์ สนใจวิธีการสร้างภาพแสดงรายละเอียดภายในของวัตถุจากการฉายภาพ (projection) ที่แตกต่างกัน ตั้งแต่ ๒ ภาพขึ้นไป ด้วยการผ่านรังสีเอกซ์ หรือรังสีแกมมา เข้าไปในวัตถุนั้น แล้วนำ
Computer | 2K Views
การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ควบคุมการสื่อสาร
การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ควบคุมการสื่อสาร ในการสื่อสารสมัยใหม่เครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งประกอบด้วยไมโครโพรเซสเซอร์หลายหน่วยจะช่วยให้การสื่อสารสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น เช่น ในการส่งโทรเลข และเทเล็กซ์ (telex) เครื่องคอมพิวเตอร์จะรับข้อความโทรเลขเข้าไปเก็บไว้ ในส่
Computer | 2K Views
การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ควบคุมระบบไฟฟ้ากำลัง
การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ควบคุมระบบไฟฟ้ากำลัง การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วยไมโครโพรเซสเซอร์หลายหน่วย เข้าควบคุมระบบไฟฟ้ากำลัง เป็นวิธีการ ที่ได้รับความสนใจจากวิศวกรไฟฟ้ากำลังเป็นอย่างมาก โดยคอมพิวเตอร์จะเข้าควบคุมระบบป้องกันต่างๆ เช่น ควบคุมระบบส
Computer | 2K Views
การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ควบคุมการผลิตทางอุตสาหกรรม
การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ควบคุมการผลิตทางอุตสาหกรรม ในปัจจุบัน อุตสาหกรรมได้เจริญก้าวหน้าขึ้นมาก ทั้งนี้ก็ด้วยสาเหตุหนึ่งคือ การนำเอาการควบคุมอัตโนมัติเข้ามาช่วย ในกระบวนการผลิต ซึ่งอาจมีการควบคุมความร้อน แสง เวลา การเคลื่อนที่ อัตราเร็ว ความดัน ระดับน้ำ ก
Computer | 2K Views
นาฬิกาคอมพิวเตอร์
นาฬิกาคอมพิวเตอร์ ภายในส่วนควบคุมของเครื่องคอมพิวเตอร์ มีวงจรสร้างสัญญาณนาฬิกาอยู่ เพื่อทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ วงจรสร้างสัญญาณนาฬิกานี้ สร้างขึ้น โดยอาศัยวงจรออสซิลเลเทอร์ (oscillator) ที่เป็นวงจรทางอิเล็กทรอนิกส
Computer | 3K Views
สิ่งประดิษฐ์จากคอมพิวเตอร์
เมื่อเริ่มแรกมนุษย์คิดสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมา เพื่อช่วยในการคิดเลข แต่เมื่อได้สร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ สมัยใหม่ได้แล้ว นอกจากจะใช้คิดคำนวณเลข แก้สมการ ทำการคำนวณที่ยุ่งยากและขั้นสูงได้แล้ว ก็ยังสามารถใช้ทำ บัญชีควบคุมจำนวนสินค้าที่เก็บไว้ในคลัง คิดค่
Computer | 4K Views
สิ่งประดิษฐ์จากพัฒนาการด้านคอมพิวเตอร์
สิ่งประดิษฐ์จากพัฒนาการด้านคอมพิวเตอร์ มนุษย์สร้างคอมพิวเตอร์ขึ้น เพื่อใช้คิดเลขแทนเรา เมื่อได้ปรับปรุงในเวลาต่อมา เราก็สามารถใช้คอมพิวเตอร์ทำงานต่างๆ ได้ เช่น ทำบัญชีออกใบส่งของ ออกใบเสร็จรับเงิน และยังสามารถใช้ในกิจการวิทยาศาสตร์การค้นคว้าวิจัย และอื่น
Computer | 8K Views
การใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
การใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน เริ่มตั้งแต่ตื่นนอน หยิบหนังสือพิมพ์มาอ่าน ปัจจุบันนี้จะพบว่า หนังสือพิมพ์บางฉบับในบ้านเราที่โฆษณาว่า พิมพ์โดยเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฉะนั้นเราจึงอาจจะเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้ตั้งใจตั้งแต่เวลาเช้ามืด เมื่อแต่งต
Computer | 2K Views
การใช้คอมพิวเตอร์ในด้านวิทยาศาสตร์
การใช้คอมพิวเตอร์ในด้านวิทยาศาสตร์ การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยในด้านวิทยาศาสตร์ มีความสำคัญมาก โดยเฉพาะการวิจัยในทางนิวเคลียร์ฟิสิกส์ (nuclear physics or particle) ซึ่งเป็นวิชาว่าด้วยส่วนประกอบที่เล็กที่สุดของสสารเรียกว่า อนุภาค (particle) และศึกษาค้
Computer | 2K Views
การใช้คอมพิวเตอร์ทางด้านเกษตรกรรม
การใช้คอมพิวเตอร์ทางด้านเกษตรกรรม การใช้คอมพิวเตอร์ในด้านการเกษตรที่สำคัญที่สุดน่าจะเป็นการจัดทำระบบข้อมูลเพื่อการเกษตรซึ่งอาจมีทั้งระดับท้องถิ่นระดับชาติและระดับนานาชาติสำหรับระดับนานาชาตินั้นอาจจะเริ่มด้วยสำมะโนเกษตรนานาชาติซึ่งสถาบันการเกษตรระหว่างปร
Computer | 2K Views
การใช้คอมพิวเตอร์ทางด้านการทหารและตำรวจ
การใช้คอมพิวเตอร์ทางด้านการทหารและตำรวจ ในสหรัฐอเมริกา การใช้คอมพิวเตอร์ในด้านการทหารได้ก้าวหน้าไปมากกว่าประเทศอื่นใดในโลก แต่ผลงานด้านนี้ มักจะเป็นผลงานชนิดลับสุดยอด ลับที่สุดเปิดเผยไม่ได้ เท่าที่พอจะทราบกัน ได้แก่ การใช้คอมพิวเตอร์ในวงจรสื่อสารทหาร ใช้
Computer | 2K Views
การใช้คอมพิวเตอร์ทางด้านกฎหมายและการปกครอง
การใช้คอมพิวเตอร์ทางด้านกฎหมายและการปกครอง การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยแก้ปัญหาด้านกฎหมายที่น่าจะมีประโยชน์มากที่สุดอย่างหนึ่งก็คือ การใช้ในงานระบบข้อมูลทางกฎหมาย ในงานนี้เราต้องนำตัวบทกฎหมายทุกฉบับ รัฐธรรมนูญทุกฉบับ กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง พระราชบัญญัติ พระราชกำ
Computer | 2K Views
การใช้คอมพิวเตอร์ในการรักษาพยาบาลทั่วไป
การใช้คอมพิวเตอร์ในการรักษาพยาบาลทั่วไป หมายถึง การติดตามรักษาพยาบาลประชาชนทั่วไป ทุกโรค ทุกระดับอายุ วัตถุประสงค์ที่สำคัญก็คือ เพื่อจะตรวจให้พบว่า คนไข้เป็นโรคอะไรหรือไม่ ถ้าเป็น ก็ควรจะพบตั้งแต่เริ่มเป็น จะได้รักษา และติดตามการรักษาให้อาการทุเลาลง หรือ
Computer | 3K Views
การใช้คอมพิวเตอร์ในด้านการแพทย์และสาธารณสุข
การใช้คอมพิวเตอร์ในด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในปัจจุบันนี้ คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกอย่างยิ่งในด้านการแพทย์ เริ่มตั้งแต่การรักษาพยาบาลทั่วๆ ไป โรงพยาบาลบางแห่งใช้คอมพิวเตอร์ในการทำทะเบียนคนไข้ ในด้านการบริหารการแพทย์ อาจจะใช้คอมพิวเต
Computer | 2K Views
ข้าวสาลี
ข้าวสาลี ข้าวสาลีเป็นพืชล้มลุก ต้นสีเขียว มีการแตกกอแบบเดียวกับต้นข้าว แต่ปลูกบนที่ดอน ไม่มีน้ำขัง ต้นข้าวสาลีจะออกรวงที่ปลายยอดเหมือนต้นข้าว แต่รวงข้าวสาลีนั้น มีลักษณะผิดจากรวงข้าวเจ้า หรือรวงข้าวเหนียว รวงข้าวสาลีมีลักษณะเป็นแท่ง ยาวประมาณ ๑๒ เซนติเ
การเพาะปลูก | 17K Views
การปรับปรุงพืช
การปรับปรุงพืช ชาวนาปลูกข้าว เขาต้องใช้เมล็ดข้าวพันธุ์ดีหว่านลงในนา จึงจะได้ต้นข้าวงามเต็มทุ่ง ให้เมล็ดใหญ่ กินอร่อย และขายได้ราคาดี ชาวสวนปลูกมะม่วง เขาต้องใช้กิ่งมะม่วงพันธุ์ดี จึงจะได้ต้นมะม่วงที่โตเร็ว ลูกดก ผลมีรสอร่อย ชาวไร่ปลูกข้าวโพด เขาต้อง
การเพาะปลูก | 24K Views
ภาษา และอักษรไทย
ภาษาคือ สิ่งที่มนุษย์เราใช้พูดกัน เพื่อเล่าเรื่องต่างๆ หรือบอกให้ผู้อื่นทราบว่า เราต้องการอะไร หรือเป็นอะไร เช่น บอกว่า เราต้องการฟังนิทาน หรือบอกว่า เรารู้สึกหิว นอกจากนี้เราใช้ภาษาสำหรับฟังและเข้าใจผู้อื่น ภาษาทำให้เราเข้าใจนิทานที่คุณแม่เล่าให้ฟ
ภาษาไทย | 19K Views
ลำดับพระมหากษัตริย์ไทย
สมัยราชอาณาจักรรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินพระองค์แรกของพระราชวงศ์จักรี ได้ทรงตั้งเมืองหลวงใหม่ มีนามว่า กรุงเทพพระมหานครบวรรัตนโกสินทร์ เมื่อครั้งกรุงธนบุรีเป็นเมืองหลวงนั้น มีบริเวณรวมทั้งสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพร
ประวัติศาสตร์ | 4K Views
ระบบการค้าผลิตผลการเกษตร
ระบบการค้าผลิตผลการเกษตร ทุกครัวเรือนต้องซื้ออาหาร เช่น ซื้อข้าวสาร ผัก เนื้อ และต้องซื้อเครื่องปรุงอาหารมาประกอบอาหารหรือซื้ออาหารสำเร็จรูปมาบริโภคบางรายการต้องซื้อทุกวันบางรายการซื้ออาทิตย์ละครั้ง ส่วนใหญ่จะซื้อจากตลาดสดข้างบ้านหรือจากร้านค้าปลีกในต
การตลาด | 4K Views
การต่างประเทศสมัยรัตนโกสินทร์
เราทุกคนต้องมีเพื่อน เรามีเพื่อนบ้าน เรามีเพื่อนที่โรงเรียน และเราอาจจะมีเพื่อนอื่นๆ ที่อยู่ไกลออกไป ประเทศชาติก็เช่นเดียวกัน ประเทศไทยมีประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว พม่า เขมรหรือกัมพูชา มาเลเซีย สิงคโปร์ และอินเดีย มีมิตรประเทศที่อยู่ห่างออกไปในทวีปอื่น
ประวัติศาสตร์ | 9K Views
การเลี้ยงหมู
การเลี้ยงหมู หมูเป็นสัตว์เลี้ยงที่รู้จักกันดีมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า สุกร การเลี้ยงหมูมีมาเป็นเวลานานหลายพันปี ประเทศจีนเป็นชาติแรกที่เริ่มเลี้ยงหมูต่อมาได้แก่ ประเทศอังกฤษ ในปัจจุบันการเลี้ยงหมูมีแพร่หลายทั่วโลก หลายประเทศในแถบเอเซีย ยุโรป และอเมร
ปศุสัตว์ | 49K Views
ดินและปุ๋ย
ดินและปุ๋ย ดินเป็นทรัพยากรธรรมชาติเกิดขึ้นจากการผุพังของหินและแร่ มีอินทรียวัตถุผสมคลุกเคล้าเป็นเนื้อเดียวกันเป็นแหล่งที่มาของปัจจัยสี่เพื่อการดำรงชีพของมนุษย์เพราะเราได้อาศัยปลูกพืชที่เป็นอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค พืชและต้นไม้เจ
การเพาะปลูก | 14K Views
การศาสนา
เด็กๆ เคยเห็นกรวด ทราย ตามแม่น้ำลำธารบ้างหรือไม่ ก้อนกรวดเหล่านั้น แต่เดิมก็คือ ก้อนหินขรุขระ เมื่อมันถูกกระแสน้ำพัดพา และขัดเกลาทีละน้อยๆ มันก็มีพื้นผิวเรียบ กลมมน เราเก็บมาถือไว้ได้ไม่บาดมือ ก้อนหินหยาบขรุขระ ยังถูกขัดให้เรียบได้ จิตใจของคนที่
ประวัติศาสตร์ | 4K Views
รถไฟ
ขบวนรถไฟ ประกอบด้วย รถพ่วงชนิดต่างๆ กัน พ่วงต่อกันเป็นขบวน มีรถจักรเป็นหัวขบวน ลากไปบนราง รางรถไฟทำด้วยเหล็ก มีสองรางวางขนานคู่กันไป ขบวนที่ประกอบด้วยรถโดยสารล้วน เรียกว่า ขบวนรถโดยสาร ถ้าประกอบด้วยรถสินค้าล้วน ก็เรียกว่า ขบวนรถสินค้า และบางทีก็พ
ทั่วไป | 5K Views
ยาฆ่าแมลง
ยาฆ่าแมลง แมลงมีประโยชน์ในการช่วยผสมเกสรดอกไม้ เมื่อต้นไม้ออกดอกแมลงจะไปตอมที่เกสรดอกไม้และบินไปมานำเกสรตัวผู้ผสมกับเกสรตัวเมียทำให้เจริญเกิดเป็นผลไม้ ทำให้เราได้กินผลไม้หลายชนิด ต้นไม้จะมีลูกดกก็เนื่องจากแมลงช่วยผสมเกสร แต่แมลงก็ให้โทษได้หลายอย่างเป็
การเพาะปลูก | 7K Views
ปรากฏการณ์ของอากาศ
อากาศย่อมเคลื่อนตัวอยู่เสมอ การเคลื่อนตัวของอากาศทำให้เรารู้สึกว่ามีลมเกิดขึ้น บางครั้งบรรยากาศมีลมแรงพอสามารถทำให้ว่าวของเราลอยอยู่ในอากาศได้ ถ้าไม่มีลมหรือลมเบาเกินไป ว่าวก็จะตกลงมายังพื้นดิน แต่ถ้าลมแรงเกินไปว่าวอาจจะขาดลอยไปได้นอกจากลมแล้ว ยังมีเมฆลอย
ชีววิทยา | 11K Views
พืชเส้นใย
พืชเส้นใย มนุษย์ใช้ประโยชน์จากเส้นใยของพืช มาเป็นเวลานาน เรานำพืชเส้นใยมาทำเครื่องนุ่งห่ม ภาชนะ และเครื่องใช้ภายในบ้าน พืชเส้นใยได้แก่ ฝ้าย ป่าน ปอ มะพร้าวและกล้วย เป็นต้น ฝ้ายเป็นพืชเส้นใยที่เรารู้จักกันดีมานานแล้ว นั
Home & Living | 36K Views
การปลูกถ่ายอวัยวะ
การปลูกถ่ายอวัยวะ บางครั้งเวลาที่คนบางคนไม่สบายมากจนอวัยวะสำคัญบางอย่างทำงานไม่ได้ เช่น ไตหรือตับเสียอาจทำให้ตายได้ ถ้าแพทย์ไม่สามารถรักษาด้วยวิธีปกติโดยการใช้ยาหรือผ่าตัดได้แล้วแพทย์อาจจะรักษาโดยการผ่าตัดเปลี่ยนเอาอวัยวะที่ทำงานไม่ได้นี้ออกไปแล้วจึงน
สุขภาพกาย | 10K Views
ไวรัส
สิ่งมีชีวิตย่อมมี เกิด (เพิ่มจำนวน) แก่ เจ็บ (ผิดปกติ) และตาย (หมดความสามารถในการเพิ่มจำนวน และเสื่อมสลาย) การเพิ่มจำนวนสิ่งมีชีวิตนั้น สิ่งมีชีวิตต้องใช้พลังงาน สิ่งที่มีชีวิตได้ พลังงานจากอาหาร ไวรัสเป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องเข้าไปอาศัยในสิ่งมีชีวิต เพื่อ
ชีววิทยา | 6K Views
ขบวนการแอคทีฟ ทรานสปอร์ต ภายในเซลล์อวัยวะขับถ่าย
ขบวนการแอคทีฟ ทรานสปอร์ต ภายในเซลล์อวัยวะขับถ่าย ได้กล่าวมาแล้วว่าร่างกายของสัตว์จะมีชีวิตอยู่ได้อย่างปกติเมื่อความดันออสโมซิส ของของเหลวภายนอกเซลล์กับภายในเซลล์ใกล้เคียงกัน แต่เซลล์ที่มีชีวิตลักษณะพิเศษ อยู่อย่างหนึ่ง คือ มีส่วนประกอบของสารภายในเซลล์ แล
ชีววิทยา | 3K Views
กลไกการขจัดของเสียที่เป็นของเหลว
กลไกการขจัดของเสียที่เป็นของเหลว ก. คอนแทรกไทล์แวคิวโอล(Contractile Vacuole) ของโปรโตซัว โปรโตซัว และสัตว์หลายเซลล์ชั้นต่ำบางชนิด ไม่มีอวัยวะทำหน้าที่ขับถ่ายของเสียที่เป็นของเหลว ของเสียดังกล่าว สามารถซึมผ่านผิวเซลล์ออกสู่น้ำ ที่อยู่นอกตัวมันได้โดยตรง
ชีววิทยา | 7K Views
ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือโรคเอดส์
ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือโรคเอดส์ โรคเอดส์เป็นโรคที่เพิ่งพบใหม่เมื่อประมาณปี พ.ศ.2521 คำว่าเอดส์เป็นคำย่อภาษาอังกฤษ ซึ่งมีความหมายว่า ภูมิคุ้มกันของร่างกายเสื่อมลง โรคเอดส์พบเป็นครั้งแรกในบุรุษรักร่วมเพศที่นครลอสแอลเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา และสองปีต
ความรู้ทั่วไป | 7K Views
เวชศาสตร์การบิน
เวชศาสตร์การบิน เวชศาสตร์การบินคือ วิชาที่ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงการทำงานของระบบต่าง ๆ ในร่างกายซึ่งเป็นผลกระทบจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องมาจากการบิน เช่น ที่ระยะสูง ความหนาแน่นของอากาศ และความกดบรรยากาศจะลดลงอุณหภูมิจะลดต่ำลงเมื่อสูงขึ้นไป ตลอ
ฟิสิกส์ | 6K Views
การใช้คอมพิวเตอร์ในด้านการศึกษา
การใช้คอมพิวเตอร์ในด้านการศึกษา โดยหลักการแล้ว การใช้คอมพิวเตอร์ในด้านการศึกษาอาจแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ ๒ ประเภท คือ ใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษา และใช้เป็นเครื่องมือในการสอน การบริหารการศึกษา เป็นเรื่องที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งทางด้านการศึกษา โดยเฉพาะอ
Computer | 2K Views
ความสมดุลของของเหลวในร่างกาย
ทุกคนคงจะเคยสังเกตเห็นว่า อาหารที่เรารับประทาน เช่น ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ ฯลฯ มีลักษณะชุ่มชื้น เพราะมีน้ำประกอบอยู่ด้วย เมื่อเราเด็ดยอดอ่อนของต้นไม้ หรือตัดตรงบริเวณโคนต้นให้ขาดออก จะมีน้ำซึมออกมาตรงบริเวณที่ถูกตัด ในเวลามีบาดแผลเกิดขึ้น เช่น ถูกมีดบาด หรื
ชีววิทยา | 5K Views
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูสมรรถภาพเยาวชนผู้พิการ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูสมรรถภาพเยาวชนผู้พิการ
สุขภาพกาย | 3K Views
การใช้คอมพิวเตอร์ในโรงงานอุตสาหกรรม
การใช้คอมพิวเตอร์ในโรงงานอุตสาหกรรม ในโรงงานอุตสาหกรรมนั้น นอกจากจะใช้คอมพิวเตอร์ทำบัญชีต่างๆ เช่น บัญชีเงินเดือน บัญชีลูกหนี้ และบัญชีเจ้าหนี้แล้ว ก็อาจจะใช้คอมพิวเตอร์ช่วยงานของโรงงานโดยตรง เช่น การจัดส่งสินค้าตามใบสั่ง การควบคุมวัสดุคงคลัง การจัดการผ
Computer | 2K Views
การหายใจ
สิ่งมีชีวิตทุกชนิด ทั้งพืชและสัตว์ ต้องหายใจ จึงจะคงมีชีวิตอยู่ได้ การหายใจเป็นการเปลี่ยนอาหารให้เป็นพลังงาน พลังงานนี้ทำให้อวัยวะต่างๆ ภายในร่างกายทำงาน ทำให้สามารถเคลื่อนไหว และทำสิ่งที่จำเป็นต่างๆ เพื่อให้คงดำรงชีวิตอยู่ได้ เมื่อคนเราหายใจ เรา
วิทยาศาสตร์โลก | 12K Views
การฟื้นฟูสมรรถภาพเยาวชนผู้พิการด้านการศึกษา
การฟื้นฟูสมรรถภาพเยาวชนผู้พิการด้านการศึกษา เยาวชนเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ มีจำนวนมากประมาณสองในสามของประชากรทั่วประเทศ จึงถือว่า เยาวชนเป็นพลังที่มีความสำคัญยิ่ง เยาวชนของชาตินั้นย่อมมีทั้งผู้ที่มีความสมบูรณ์ทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และผู้ที่ด
การศึกษา | 7K Views
อัญมณี
อัญมณี เมื่อพูดถึงอัญมณีหรือรัตนชาติ เด็ก ๆ ก็คงจะนึกถึงเครื่องประดับเพชรพลอยที่พบเห็นทั่วไปทั้งในครอบครัว คือ พ่อแม่และจากบุคคลอื่น เป็นแหวนบ้าง สร้อยบ้าง ขนาดและมูลค่าต่าง ๆ กัน เครื่องประดับเพชรพลอยที่ประดับติดตัวประจำวัน ส่วนใหญ่จะมีมูลค่าไม่มากนั
ฟิสิกส์ | 5K Views
การดนตรีสำหรับเยาวชน
การดนตรีสำหรับเยาวชน ในโลกนี้มีเสียงหลายอย่างที่หูของเรารับฟังแล้ว เกิดความพอใจ เช่น เสียงดนตรี เด็ก ๆส่วนมากชอบเสียงดนตรี เพราะทำให้รู้สึกสนุกสนาน บางทีเสียงดนตรีนั้น เป็นเพลงที่เรารู้จักคุ้นเคยมาก่อน อาจจะร้องเป็นเพลงตามได้ทันที หรือถ้าเป็นเพลงที่มี
ดนตรีไทย | 11K Views
เซลล์แสงอาทิตย์
เซลล์แสงอาทิตย์ เซลล์แสงอาทิตย์บางคนเรียก โซลาร์เซลล์ เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้านำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง การใช้พลังงานแสงอาทิตย์แทนที่จะใช้เชื้อเพลิงอื่นใดดีตรงที่แสงอาทิตย์เป็นสิ่งไม่ต้องซื้อ มีมากและไม่มีวันหมดสิ้นอาจใช้ได้นานเป็
ฟิสิกส์ | 7K Views
มวยไทย
คนไทยทุกคนควรจะภูมิใจอย่างยิ่ง ที่ชาติของเรามีกีฬาที่ยอดเยี่ยมเป็นกีฬาที่มีชื่อเสียงระดับโลก นั่นคือมวยไทย มวยไทยเริ่มขึ้นในสมัยใดไม่มีหลักฐานบันทึกไว้ เป็นมวยที่พัฒนาสืบทอดกันมาแต่โบราณ เป็นศิลปะประจำชาติ และเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย มวยไทยเน้นศิลปะการต
กีฬา | 2K Views
ประเพณีสงกรานต์ในภาคต่างๆ
ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่า สงกรานต์เป็นประเพณีโบราณ มีการกำหนดงาน ๓ วัน วันแรกคือ วันมหาสงกรานต์ วันต่อมาคือ วันเนา และสุดท้ายคือ วันเถลิงศก คนไทยในทุกภูมิภาค ส่วนใหญ่มีแนวปฏิบัติตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์เหมือนๆ กัน จะมีแตกต่างกันไปบ้
สังคมและวัฒนธรรม | 2K Views
พระราชพิธีสงกรานต์
พระราชพิธีสงกรานต์ของหลวงในปัจจุบัน มีพระราชพิธีในวันเถลิงศก คือวันที่ ๑๕ เมษายน เพียงวันเดียว ไม่ซับซ้อนเหมือนสมัยก่อน แต่ยังคงรวมสาระของพระราชพิธีสงกรานต์ไว้ครบถ้วน ดังตัวอย่างการพระราชพิธี ต่อไปนี้ พระราชพิธีสงกรานต์ของหลวงในปัจจุบ
สังคมและวัฒนธรรม | 2K Views
ประกาศสงกรานต์
เรื่องความในประกาศสงกรานต์นี้ คนไทยในสมัยก่อนให้ความสนใจ และเชื่อถือกันมาก เนื่องจากยังมีความรู้และการศึกษาน้อย และไม่มีเครื่องมือสื่อสารที่จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในเรื่องสภาพดินฟ้าอากาศ และวันสำคัญต่างๆ เหมือนเช่นในปัจจุบัน ดังนั้น ประกาศสง
สังคมและวัฒนธรรม | 1K Views
นิยามและประวัติความเป็นมาของสงกรานต์
สงกรานต์เป็นคำในภาษาสันสกฤต แปลว่า เคลื่อนย้ายเข้าไป หรือผ่าน ในที่นี้หมายถึง วันที่พระอาทิตย์เคลื่อนย้ายจากราศีหนึ่ง ไปสู่อีกราศีหนึ่ง เรียกว่า วันสงกรานต์ แต่เฉพาะวันเวลาที่พระอาทิตย์เคลื่อนย้ายจากราศีมีนเข้าไปสู่ร
สังคมและวัฒนธรรม | 2K Views
เลเซอร์
เลเซอร์ เลเซอร์เป็นแหล่งกำเนิดแสงที่มีคุณสมบัติพิเศษ ลำแสงเลเซอร์พุ่งไปได้ไกลด้วยความเข้มแสงสูงมีสีเดียวตามชนิดของเลเซอร์ แสงเลเซอร์เกิดขึ้นจากความพร้อมเพรียงของคลื่นแสงทำให้เป็นแสงที่ทรงพลังใช้งานได้กว้างขวางตั้งแต่การเจาะ ตัดเชื่อมวัสดุด้วยแสงเลเซอร
ฟิสิกส์ | 5K Views
ประวัติการพิมพ์ไทย
ถ้าลูกหลานของเราถามว่า หนังสือที่เขาใช้เรียนอยู่ในปัจจุบันนี้ ได้มีการพิมพ์มาตั้งแต่เมื่อไร เราคงจะให้คำตอบสั้นๆ แต่ให้เข้าใจแจ่มแจ้งได้ไม่ง่ายนัก จริงอยู่เรามีตัวหนังสือมาตั้งแต่รัชสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ดังที่มีปรากฎอยู่ในหลักศิลาจารึกแต่ก็เป็นการจาร
ภาษาไทย | 10K Views
สงกรานต์
สงกรานต์เป็นวันสำคัญตามประเพณีที่มีมาแต่โบราณและถือสืบเนื่องตลอดมา สมัยก่อนถือเอา วันสงกรานต์เป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย เป็นวันทำบุญใหญ่ มีการจัดงานเฉลิมฉลอง และการเล่นสนุกสนานต่างๆ ในปัจจุบันปฏิทินหลวงกำหนดให้ วันที่ ๑๓ เมษายน ถึงวันที่ ๑๕ เมษายน ของทุกปี
สังคมและวัฒนธรรม | 2K Views
บทสรุป
บทสรุป วัดจีนในประเทศไทยมีรูปแบบสถาปัตยกรรมตามแบบอย่างจีนโดยแท้ แม้การประดับหลังคาและตัวอาคารก็มีทั้งสถาปัตยกรรมแบบจีนภาคกลาง และจีนภาคใต้ แต่พิธีกรรมคงมีบางอย่างแตกต่างจากประเทศจีนบ้าง ทั้งนี้ บางพิธีจัดกันเฉพาะประเทศไทยเท่านั้น เช่น เทศกาลกินเจในเดือน
วัดและสถานที่ปฏิบัติธรรม | 42 Views
พิธีกรรมประจำปีของวัดจีนในประเทศไทย
พิธีกรรมประจำปีที่สำคัญของวัดจีนที่จัดขึ้นทุกปี ได้แก่ วันคล้ายวันจุติของพระอมิตาภะพุทธเจ้า คือ ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๑ หรือวันชิวอิ๊ด ของวันตรุษจีน วันเทศกาลหยวนเซียว คือ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑ วันพิธีอุทิศมหากุศลเหลียงหวงเป่
วัดและสถานที่ปฏิบัติธรรม | 3K Views
วัดจีนในประเทศไทย
แม้ว่าประเทศไทยกับประเทศจีนจะมีสัมพันธไมตรีกันมาอย่างยาวนานก็ตาม แต่วัดจีนวัดแรกในไทย คือ วัดบำเพ็ญจีนพรต ก็เพิ่งสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๕ และผังของวัดอาจไม่สามารถกำหนดตามแบบที่กล่าวมาได้ เนื่องจากวัดแห่งนี้ ตั้งอยู่ในอาคารสูงหลายชั้น
วัดและสถานที่ปฏิบัติธรรม | 4K Views
สถาปัตยกรรมวัดจีน
แม้ว่าพระพุทธศาสนานิกายมหายานจะมีหลายนิกาย อีกทั้งลักษณะทางสถาปัตยกรรมและพื้นที่ในการก่อสร้างตัวอาคารอาจแตกต่างกันไปบ้าง แต่สรุปได้ว่า ผังของศาสนสถานมีอยู่ ๒ แบบ ดังนี้ โมเสกประดับผนังภาพ ๕๐๐ อรหันต์ ภายในพระอุโบสถด้านขวา วัดโพธิ์แมน
วัดและสถานที่ปฏิบัติธรรม | 5K Views
พระพุทธศาสนานิกายมหายานในประเทศจีน
ภายหลังจากพระพุทธศาสนาเข้าสู่จีนในสมัยราชวงศ์ฮั่นแล้ว ก็ได้ถูกกลืนเป็นแบบจีน และผสมผสานเข้ากับความเชื่อทางศาสนาเต๋า และศาสนาขงจื๊อ จนกลายเป็นรูปแบบเฉพาะของพระพุทธศาสนาของจีน ในสมัยราชวงศ์หมิงและสมัยราชวงศ์ชิง พระพุทธศาส
วัดและสถานที่ปฏิบัติธรรม | 3K Views
พระพุทธศาสนานิกายมหายานในประเทศไทย
ชุมชนชาวจีนที่ยังอยู่รวมกันเป็นหลักแหล่งมาจนถึงทุกวันนี้ คือ ย่านเยาวราช ซึ่งเป็นที่อยู่ของชาวจีนกลุ่มภาษาแต้จิ๋ว ฮากกา กวางตุ้ง ฮกเกี้ยน บริเวณนี้ยังมีศาลเจ้าประจำกลุ่มภาษาหลงเหลืออยู่ ในย่านเยาวราชมีวัดจีนแห่งแรก ได้แ
วัดและสถานที่ปฏิบัติธรรม | 4K Views
ชาวจีน ๕ กลุ่มภาษาในประเทศไทย
ประเทศไทยและประเทศจีนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมายาวนานนับตั้งแต่อดีต พ่อค้าต่างไปมาค้าขายกัน และระหว่างราชสำนัก ของทั้ง ๒ ประเทศ ก็มีคณะทูตจากไทยไปเจริญสัมพันธไมตรีกับจีนมาโดยตลอด ชาวจีนที่เข้ามารับใช้ราชสำนักไทย รวมทั้งพ่อค
วัดและสถานที่ปฏิบัติธรรม | 3K Views
กฎหมายกับสังคมไทย
สังคมที่คนมาอยู่รวมกันเป็นหมู่ จำเป็นต้องมีกฎ มีระเบียบ ซึ่งแต่ก่อนนี้ ถือเป็นเกณฑ์ทางศีลธรรม และจารีตประเพณี ที่ปฏิบัติถ่ายทอดสืบต่อกันมา แต่เมื่อสังคมขยายใหญ่โตขึ้น จะใช้เพียงจารีตประเพณีเป็นกฎเกณฑ์ไม่เพียงพอ จำต้องมีกฎหมายลายลักษณ์อักษรเขียนไว้ให้ชัดเจ
กฎหมาย | 34K Views
บทนำ
บทนำ จากสมาคมกลุ่มภาษาที่ตั้งตระหง่านอยู่ริมถนนในกรุงเทพฯ เช่น สมาคมแต้จิ๋ว ที่ทุ่งมหาเมฆ สมาคมไหหลำ ที่บางรัก สมาคมฮากกา (จีนแคะ) ที่ถนนพาดสาย สมาคมกวางตุ้ง ที่ถนนเจริญกรุง และสมาคมฮกเกี้ยน ที่ถนนรองเมือง ซอย ๔ ล้วนเป็นสิ่งบ่งบอกให้รู้ว่า ชาวจีนทั้ง ๕ ก
วัดและสถานที่ปฏิบัติธรรม | 50 Views
วัดจีน
วัดจีน ทำด้วยอิฐ วัดอังกฤษ ทำด้วยปูน วัดญี่ปุ่น ทำด้วยหิน วัดแขกทมิฬ ทำด้วยอะไร กลอนท่องสนุกๆ แต่แฝงข้อความรู้ไว้ รวมทั้งผูกเป็นปริศนาชวนให้เด็กขบคิดข้างต้นนี้ เด็กๆ ในอดีต ซึ่งปัจจุบัน เป็นผู้เฒ่าผู้แก่ไปแล้ว คงจะคุ้นเคย คำตอบที่ถูกต้องจะเป็นเช่นไร คง
วัดและสถานที่ปฏิบัติธรรม | 6K Views
การป้องกันโรค
เนื่องจากสัตว์ที่เป็นพาหะโรคฉี่หนูมีมากมายจนไม่สามารถกำจัดให้หมดสิ้นไปได้ และเชื้อเลปโทสไปเรก็ยังคงปนเปื้อน อยู่ในสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวเรา การป้องกันโรคนี้ จึงกระทำได้ โดยหลีกเลี่ยงการสัมผัสเชื้อ ในแหล่งที่สงสัยว่า มีเชื้อปนเปื้อน หรือปกป้องต
สารานุกรมโรค | 1K Views
การป้องกันโรค
เนื่องจากสัตว์ที่เป็นพาหะโรคฉี่หนูมีมากมายจนไม่สามารถกำจัดให้หมดสิ้นไปได้ และเชื้อเลปโทสไปเรก็ยังคงปนเปื้อน อยู่ในสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวเรา การป้องกันโรคนี้ จึงกระทำได้ โดยหลีกเลี่ยงการสัมผัสเชื้อ ในแหล่งที่สงสัยว่า มีเชื้อปนเปื้อน หรือปกป้องต
สารานุกรมโรค | 1K Views
อัตราตาย
ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงและรักษาไม่ทันมักเสียชีวิตภายใน ๒๔ - ๗๒ ชั่วโมง อัตราตายเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ ๕ - ๗ ปัจจุบันอาจลดต่ำลง เป็นร้อยละ ๒ หรือต่ำกว่า ในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงมาก อัตราตายจะสูงขึ้นถึงร้อยละ ๒๐ สาเหตุการตายที่สำคัญ คือ ไตวาย ม
สารานุกรมโรค | 1K Views
การรักษา
ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยโรคตั้งแต่ระยะแรกๆ และได้รับการรักษาอย่างทันเวลา โอกาสหายมีสูงขึ้น และมีอาการแทรกซ้อนที่รุนแรง น้อยกว่าผู้ป่วยที่มาพบแพทย์และได้รับการรักษาช้า วิธีการรักษาโรคนี้แบ่งเป็น ๒ แบบดังนี้ การทำลายเชื้อด้วยยาปฏิชีวนะ โดยปกต
สารานุกรมโรค | 1K Views
การวินิจฉัยโรค
การวินิจฉัยโรคต้องอาศัยกลุ่มอาการร่วมกับผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ส่วนการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการมีหลายวิธี เช่น การใช้กล้องจุลทรรศน์ตรวจหาเชื้อเลปโทสไปเร การตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อจากเลือด หรือปัสสาวะ หรือเนื้อเยื่อของผู้ป่วย ก
สารานุกรมโรค | 1K Views
กลุ่มอาการของโรค
ภายหลังได้รับเชื้อ ผู้ป่วยส่วนหนึ่งจะไม่แสดงอาการใดๆ เลย ระยะฟักตัวของโรคอยู่ระหว่าง ๔ - ๑๐ วัน ผู้ที่มีอาการไข้ จะเป็นอาการนำร่วมกับอาการทั่วไปที่เกิดได้กับหลายๆ โรค โดยมีลักษณะอาการแบบไข้เฉียบพลันที่ไม่ทราบสาเหตุ บางรายที่ป่วยรุนแรงจะม
สารานุกรมโรค | 2K Views
กลไกการเกิดโรคและพยาธิสรีรวิทยา
เมื่อคนไปสัมผัสกับปัสสาวะ ดิน หรือน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อเลปโทสไปเร เชื้อก็จะชอนไชเข้าไปตามผิวหนัง หรือเยื่อบุที่มีแผล หลังจากนั้น จะเข้าสู่กระแสเลือดและเข้าสู่อวัยวะต่างๆ ในร่างกาย ตำแหน่งที่เชื้อเข้าสู่ร่างกายจะไม่มีบาดแผล ห
สารานุกรมโรค | 2K Views
ผู้ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ
ในประเทศไทย ผู้ประกอบอาชีพบางประเภท เช่น เกษตรกรที่ต้องสัมผัสดินและน้ำในไร่นา ผู้ที่ต้องปฏิบัติงานล้างท่อระบายน้ำเสีย ตามถนนหรือในเมือง หรือผู้มีอาชีพซ่อมท่อน้ำสาธารณะ รวมถึงทหารที่ฝึกในป่า จะพบได้ถึงร้อยละ ๓๐ - ๕๐ ของผู้ป่วย น
สารานุกรมโรค | 1K Views
พาหะนำโรคและการติดต่อ
สัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคที่สำคัญ คือ หนู กระรอก และสัตว์กัดแทะอื่นๆ รวมทั้งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม เช่น แมว สุนัข วัว ควาย สุกร กวาง เชื้อก่อโรคจะแพร่กระจายวนเวียนอยู่ในสัตว์ต่างๆ ได้มากถึง ๑๖๐ ชนิด โดยมากสัตว์เหล่านี้ ได้รับเชื้อเลปโท
สารานุกรมโรค | 2K Views
เชื้อก่อโรคฉี่หนู
เชื้อก่อโรคฉี่หนู คือ แบคทีเรียในสกุล (genus) เลปโทสไปรา (Leptospira) วงศ์ (family) เลปโทสไปราเซอี (Leptospiraceae) และอันดับ (order) สไปโรคีทาเลส (Spirochaetales) แบคทีเรียชนิดนี้มีรูปร่างยาวเรียว เป็นเกลียว มีขนาดยาวประมาณ ๖ - ๒๐ไมโคร
สารานุกรมโรค | 1K Views
ระบาดวิทยาของโรคฉี่หนูในประเทศไทย
นายแพทย์ใช้ ยูนิพันธุ์ เป็นผู้รายงานว่า พบผู้ป่วยโรคฉี่หนูเป็นครั้งแรกในประเทศไทย และตีพิมพ์ในจดหมายเหตุทางแพทย์ ของแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย (จพสท.) เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๕ โดยรายงานว่า มีผู้ป่วย ๔ รายมารับการรักษาที่โรงพยาบาลศิริ
สารานุกรมโรค | 2K Views
ความเป็นมาและความสำคัญ
ก่อน พ.ศ. ๒๔๒๖ ได้มีการเผยแพร่กลุ่มอาการของผู้ป่วยหลายราย ที่มีหน้าที่ทำความสะอาดท่อระบายน้ำเสีย และการเจ็บป่วย ที่มีอาการเดียวกับโรคฉี่หนูแบบรุนแรง ต่อมา ใน พ.ศ. ๒๔๒๙ อะดอล์ฟ ไวล์ (Adolf Weil) แพทย์ชาวเยอรมัน ที่เมืองไฮเดลแบร์ก (H
สารานุกรมโรค | 1K Views
โรคฉี่หนูหรือเลปโทสไปโรซิส (Leptospirosis)
เป็นโรคติดเชื้อจากสัตว์สู่คนที่พบบ่อยที่สุด โดยเกิดจากเชื้อ เลปโทสไปรา อินเทอร์โรแกนส์ (Leptospira interrogans) โรคนี้พบได้ทั่วโลก แต่พบมากในพื้นที่ที่ตั้งอยู่ในเขตร้อน คาดว่า ทั่วโลกมีผู้ป่วยโรคฉี่หนูชนิดรุนแรง
สารานุกรมโรค | 1K Views
โรคฉี่หนู
พวกเราคงเคยได้ยินคำว่าฉี่ซึ่งหมายถึงปัสสาวะกันมาแล้ว ต่อไปนี้จะให้เด็กๆ ได้รู้จักโรค ซึ่งอาจติดต่อจากสัตว์สู่คน ที่ขึ้นต้นว่า ฉี่ คือโรคฉี่หนู โรคนี้ได้ชื่อว่าฉี่หนูเพราะส่วนมากคนเป็นโรคนี้จากการได้รับเชื้อก่อโรคที่ปนเปื้อนมากับปัสสาวะของหนู ที่ผสมอยู่ใน
สารานุกรมโรค | 3K Views
ผู้ป่วยโรคพาร์กินสันที่มีชื่อเสียงของโลก
ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐ มีผู้ที่ป่วยเป็นโรคพาร์กินสัน ซึ่งเป็นผู้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันทั่วโลก รวม ๔ คน ได้แก่ อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ผู้นำพรรคนาซี ประเทศเยอรมนี ป่วยเป็นโรคนี้เนื่องจากเสพยาบ
สารานุกรมโรค | 1K Views
การป้องกันโรคพาร์กินสัน
การป้องกันโรคพาร์กินสัน เนื่องจากโรคพาร์กินสันเป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมของเซลล์สมองที่สร้างสารโดปามีน การป้องกันโรคนี้คือ การชะลอ หรือลดการตายของเซลล์สมองดังกล่าว ซึ่งก็มีหลักการเหมือนกับการชะลอความชราทั่วๆ ไป กล่าวคือ มีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ หลี
สารานุกรมโรค | 2K Views
การบำบัดรักษาผู้ป่วยโรคพาร์กินสันโดยวิธีเวชศาสตร์ฟื้นฟู
เนื่องจาก โรคพาร์กินสันเป็นสาเหตุหนึ่ง ที่ทำให้ผู้ป่วย สูญเสียสมรรถภาพทางร่างกายได้มาก ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ของบุคลิกภาพ กิริยาท่าทาง ตลอดจนมีความผันผวนของอารมณ์ จิตใจ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสถานภาพชีว
สารานุกรมโรค | 2K Views
การเรืองแสงของสิ่งมีชีวิต
สิ่งมีชีวิตหลายชนิด มีแสงออกมาจากตัวของมันเอง ตัวอย่างที่รู้จักกันดี ได้แก่ แมลงที่เรียกว่าหิ่งห้อยในเวลาค่ำ และมืดสนิท เราอาจเห็นแสงจากหิ่งห้อยเพียงตัวเดียว ได้ไกลถึงหลายเมตร ที่สวยงามมากก็คือ แสงที่มาจากฝูงหิ่งห้อย ที่เกาะอยู่ บนต้นไม้ริมน้ำ เช่น ต้นลำพ
วิทยาศาสตร์โลก | 6K Views
การบำบัดรักษา
ในการบำบัดรักษาโรคพาร์กินสันนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น ๒ ระยะใหญ่ๆ คือ ๑. การบำบัดรักษาผู้ป่วยโรคพาร์กิน-สันในระยะเริ่มต้น ๒. การบำบัดรักษาผู้ป่วยโรคพาร์กิน-สันในระยะที่มีอาการมากและเป็นมานาน ยาที่ใช้บำบัดรักษาโรคพาร์กินสันจะต้องอยู่ในด
สารานุกรมโรค | 2K Views
อาการของโรคพาร์กินสัน
ลักษณะอาการของโรคพาร์กินสันที่สำคัญประกอบด้วยลักษณะจำเพาะ ๔ อย่างเป็นหลัก อันได้แก่ อาการสั่น อาการเกร็ง อาการเคลื่อนไหวช้า และการเสียการทรงตัว นอกจากนี้ก็ยังอาจมีอาการอื่นๆ ร่วมด้วย คือ ความผิดปกติของลูกตา ความผิดปกติ ของระบบประสาท
สารานุกรมโรค | 3K Views
พยาธิวิทยา
ปัจจุบันเราทราบถึงตำแหน่งของพยาธิวิทยาในสมองที่เกี่ยวกับโรคพาร์กินสันได้แน่ชัดแล้วว่า เกิดจากการตายของเซลล์สมอง ในบริเวณก้านสมอง (brain stem) ที่เรียกชื่อว่า สารสีดำ (substantia nigra) ซึ่งทำหน้าที่สร้างสารโดปามีน ที่ควบคุมการทำงานของเซลล์สมอง
สารานุกรมโรค | 1K Views
สาเหตุของโรคพาร์กินสัน
ในทางการแพทย์ เมื่อพบว่ามีผู้ป่วยคนใดที่มีอาการผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่งใน ๔ อาการหลัก หรืออาจพบอาการต่างๆ เหล่านี้ร่วมกัน ได้แก่ อาการสั่นขณะอยู่นิ่งๆ อาการเกร็งกล้ามเนื้อ อาการเคลื่อนไหวช้า และอาการเสียการทรงตัว แพทย์จะให้การวินิจ
สารานุกรมโรค | 2K Views
ความหมายของโรคพาร์กินสัน
โรคพาร์กินสัน (Parkinsonžs disease) คือ โรคทางระบบประสาทชนิดหนึ่งที่เกิดจากความเสื่อมของสมอง ทำให้เซลล์สมอง ส่วนที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย มีจำนวนลดลง ส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการแสดงออกมาในรูปของอาการสั่น เคลื่อนไหวช้า ตัวแข็งเก
สารานุกรมโรค | 2K Views
โรคพาร์กินสัน
เมื่อคนเรามีอายุล่วงเข้าสู่วัยชรา ก็จะมีโรคต่างๆ ที่ทำให้ร่างกายอ่อนแอ ไม่แข็งแรง มีความผิดปกติเกิดขึ้นตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น เดินตัวไม่ตรง หลังค่อม ปวดเมื่อยตามเนื้อตัว นัยน์ตาฝ้าฟางมองเห็นได้ไม่ชัดเจน หูตึง พูดจาลิ้นรัว ฟังเข้าใจได้
สารานุกรมโรค | 7K Views
บทสรุป
บทสรุป เนื่องจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และไม่มีที่สิ้นสุด การให้บริการธนาคารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ก็จะพัฒนาตามไปด้วย ช่องทางการให้บริการจะมีความหลากหลาย ตราบเท่าที่มีความต้องการของลูกค้าธนาคารมารองรับ ทั้งนี้ การหารูปแบบของบ
การบัญชีและการเงิน | 57 Views
การรักษาความปลอดภัยในระบบอินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง
ธนาคารทุกแห่งจะต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับระบบอินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง โดยทั่วไปแล้วมีระบบป้องกันหลักๆ ดังนี้ ไม่ให้บุคคลอื่นทดลองเดารหัสเพื่อเข้ามาใช้ระบบแทนลูกค้าตัวจริง ถ้าผู้ใช้พิมพ์รหัสผิดเกิน ๒ - ๓ คร
การบัญชีและการเงิน | 2K Views
บริการโมบายแบงกิ้งในประเทศไทย
ในประเทศไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นธนาคารแรกที่เริ่มเปิดให้มีบริการโมบายแบงกิ้ง ใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ต่อมา ในช่วงปลายปี ธนาคารเอเชีย จำกัด (มหาชน) เป็นธนาคารแห่งที่ ๒ ที่เปิดให้มีบริการนี้ ตามมาด้วยธนาคารกสิกรไทย จำกัด (
การบัญชีและการเงิน | 1K Views
บริการธนาคารผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือโทรศัพท์มือถือ (Mobile Phone) กลายเป็นสิ่งจำเป็นอีกสิ่งหนึ่ง ที่คนส่วนใหญ่มักนำติดตัว เมื่อต้องออกจากบ้าน นอกเหนือไปจากกระเป๋าเงินและนาฬิกา บางคนใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่จนติดเป็นนิสัย ต้องพกติดตัวตลอ
การบัญชีและการเงิน | 1K Views
การใช้บริการสำหรับนิติบุคคล
ธุรกรรมธนาคารที่นิติบุคคลหรือบริษัทต่างๆ กระทำขึ้น มักมีคนมากกว่า ๑ คนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินของบริษัท แต่ละคนมักมีบทบาทที่ต่างกัน บางคนอาจดูเพียงยอดบัญชี บางคนอาจเป็นพนักงานพิมพ์ข้อมูล เพื่อเตรียมเอกสารให้ผู้บริหารลงนาม
การบัญชีและการเงิน | 1K Views
การใช้บริการสำหรับบุคคลธรรมดา
คุณสมบัติหลักๆ ของบุคคลธรรมดาที่จะใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งได้คือ บุคคลนั้นต้องมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต ตลอดจนเป็นลูกค้าของธนาคารนั้นๆ อยู่แล้ว เช่น มีบัญชีเงินฝาก มีบัญชีบัตรเครดิต ถ้ายังไม่ได้เป็น
การบัญชีและการเงิน | 1K Views
บริการอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งในประเทศไทย
ในประเทศไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นธนาคารแห่งแรกที่เริ่มมีเว็บไซต์ สำหรับเผยแพร่ข้อมูลทั่วไป ของธนาคาร ผ่านอินเทอร์เน็ตใน พ.ศ. ๒๕๓๘ นับตั้งแต่นั้นมา การมีเว็บไซต์ของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยก็เริ่มแพร่หลาย
การบัญชีและการเงิน | 2K Views
การผลิตหนังสือ
การผลิตหนังสือ
วิศวกรรมศาสตร์ | 5K Views
ความเป็นมา
สหรัฐอเมริกาเริ่มนำอินเทอร์เน็ตมาใช้ก่อนประเทศอื่นๆ และเป็นประเทศแรก ที่ริเริ่มการให้บริการข้อมูลของธนาคาร ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยแรกเริ่มเป็นการจัดทำระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่เรียกว่า เว็บไซต์ ที่ให้ข้อมูลทั่วไปของธนาคาร เช่น อัตราแลกเปลี่ยน อ
การบัญชีและการเงิน | 1K Views
บริการธนาคารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ในวัยเด็ก เวลาเหลือเงินค่าขนม คุณพ่อคุณแม่ก็มักจะสอนให้เราออมเงิน โดยการเอาเศษสตางค์เหล่านั้นหยอดลงในกระปุก เมื่อเราต้องการซื้อของเล่น หรือต้องการรู้ว่าสะสมเงินไปได้เท่าไรแล้ว เราก็สามารถทุบกระปุกเอาเงินออกมานับได้ เมื่อโตขึ้น เราจะรู้ว่า คนทั่วๆ ไปมักไม
การบัญชีและการเงิน | 3K Views
เสียงและมลภาวะทางเสียง
เสียงและ มลภาวะทางเสียง เสียงเป็นพลังงานรูปหนึ่งไม่มีตัวตนไม่มีน้ำหนักและไม่ต้องการที่อยู่ แต่สามารถทำงานได้กล่าว คือ เสียงทำให้แก้วหูของเราสั่นเมื่อแก้วหูสั่นก็จะกระเทือนต่อเนื่องกันไปจนถึงประสาทหูเปลี่ยนเป็นสัญญาณไฟฟ้าสู่สมองทำให้เราได้ยินเสียง เสีย
ฟิสิกส์ | 16K Views
ศิลาจารึก
ศิลาจารึก เด็ก ๆ เคยเข้าไปในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไหม ถ้าเข้าไปเด็ก ๆ คงจะเคยเห็นแท่งหินสีเทา ๆ รูปร่างเหมือนเสาสี่เหลี่ยม ปลายโค้งมน เหมือนดินสอทื่อๆ มีรอยสลักแปลกๆ อยู่ทั้ง ๔ ด้าน เด็ก ๆ ทราบไหมว่า แท่งหินนั้นคืออะไร ก็ศิลาจารึกอย่างไรล่ะ ศิลา แปลว่
ประวัติศาสตร์ | 7K Views
เปลือกหอยในวิถีชีวิตของคนไทย
การขุดพบซากเปลือกหอยร่วมกับหลักฐานทางโบราณคดี สันนิษฐานได้ว่า มนุษย์มีความเกี่ยวข้องกับหอยมาเป็นเวลาช้านาน นอกจากนำเนื้อหอยมาเป็นอาหาร เปลือกหอยยังนำมาใช้ในวิถีชีวิตของคนไทย ตั้งแต่อดีตต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสง
สิ่งแวดล้อม | 4K Views
หอยที่เป็นอาหาร
หอยเป็นสัตว์น้ำที่มีคุณค่าทางอาหารไม่น้อยกว่าสัตว์น้ำจำพวกปลา ปู และกุ้ง มนุษย์กินหอยเป็นอาหารมาเป็นเวลายาวนาน โดยเฉพาะชุมชนที่อาศัยอยู่ตามชายฝั่งทะเล จากอดีตต่อเนื่องถึงปัจจุบัน กล่าวได้ว่า หอยทะเลทุกชนิดกินเป็นอาหารได้ อาจมีความแตกต่างก
สิ่งแวดล้อม | 4K Views
หอยงวงช้างมุกและหอยงวงช้างกระดาษ
หอยงวงช้างมุก (Chambered nautilus) จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับพวกหมึก แต่เป็นหมึกที่มีเปลือกแข็งหุ้มรอบตัว จึงเป็นเหตุให้เรียกเป็นหอย ขณะที่หมึกชนิดอื่นๆ ไม่มีเปลือก เปลือกหอยงวงช้างมีขนาดค่อนข้างใหญ่ หนา
สิ่งแวดล้อม | 3K Views
ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศ
ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศ ถ้าเด็ก ๆ มองไปรอบ ๆ บ้านก็จะเห็นว่ามีบ้านอื่นๆ อยู่รอบบ้านของนักเรียน บ้านที่อยู่รอบ ๆ บ้านของเด็ก ๆ เราเรียกว่า เพื่อนบ้าน ประเทศของเราก็เหมือนบ้านที่จะต้องมีประเทศเพื่อนบ้านซึ่งอยู่รอบ ๆ ประเทศของเรา บางประเทศก็
สังคมและวัฒนธรรม | 15K Views
ศาสนา
ศาสนา พุทธศาสนาถือกำเนิดจากประเทศอินเดียเมื่อประมาณสองพันห้าร้อยปีมาแล้ว เข้ามาในประเทศไทยได้นับพันปีแล้ว คนไทยส่วนใหญ่นับถือพุทธศาสนาโดยผสมผสานกับความเชื่อแบบพราหมณ์ และความเชื่อดั้งเดิมนับถือผีซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราจึงเห็นพิธีกรรมต่าง ๆ เช่น พิ
พุทธ | 5K Views
การใช้คอมพิวเตอร์ในด้านบัญชี
การใช้คอมพิวเตอร์ในด้านบัญชี บัญชีที่ทำกันโดยทั่วไป ได้แก่ บัญชีเงินเดือน (payroll) การออกใบกำกับสินค้า (invoice) บัญชีลูกหนี้ (account receivable) การรับเงิน (cash receipts) บัญชีเจ้าหนี้ (account payable) การพิมพ์เช็คและหักบัญชี (check writing and rec
Computer | 2K Views
การใช้คอมพิวเตอร์ในธุรกิจสายการบิน
การใช้คอมพิวเตอร์ในธุรกิจสายการบิน ธุรกิจสายการบินมีความจำเป็นต้องนำคอมพิวเตอร์มาใช้ด้วยเหตุผลหลายประการ ประการแรก เพื่อให้สามารถให้บริการได้รวดเร็ว ประการที่สอง เพื่อแข่งขันกับสายการบินอื่นๆ และประการที่สาม เพื่อรักษาความปลอดภัยในการบิน โดยช่วยให้สามาร
Computer | 2K Views
การอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุ
การอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุ ใครเคยเห็นหม้อบ้านเชียงที่เป็นหม้อดินปั้น มีลวดลายเป็นเส้นสีแดงสวยงามมาก อีกทั้งวัดใหญ่ชัยมงคล วัดมงคลบพิตร ที่จังหวัดอยุธยาอีกเล่า แล้วยังมีปราสาทหินพนมรุ้ง ที่จังหวัดบุรีรัมย์อีก นี่เป็นเพียงตัวอย่างสองสามแห่งเท่านั้
ประวัติศาสตร์ | 50K Views
การใช้คอมพิวเตอร์ในด้านการเงินการธนาคาร
การใช้คอมพิวเตอร์ในด้านการเงินการธนาคาร ในการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานธนาคารนั้น แต่ละธนาคารอาจระบุวัตถุประสงค์แตกต่างกันออกไป เช่น บางธนาคารนำคอมพิวเตอร์มาใช้ เพื่อเปลี่ยนทัศนคติของประชาชนต่อธนาคารนั้น จากธนาคารโบราณมาเป็นธนาคารทันสมัย บางธนาคารนำคอมพิวเ
Computer | 2K Views
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์คือเครื่องผ่อนแรงหรือเครื่องผ่อนสมองที่ ทันสมัย สามารถนำมาใช้ช่วยอำนวยความสะดวก และประหยัดเวลา ในการทำงานต่างๆ ในทำนองเดียวกับที่เราใช้ เครื่องผ่อนแรงชนิดอื่นๆ ถ้าจะเปรียบเทียบการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยทำงานแทนการใช้มือ ก็คล้ายกับการใช้เครื่องบินช่ว
Computer | 2K Views
การประยุกต์คอมพิวเตอร์
การประยุกต์คอมพิวเตอร์ เรามีมือ เราใช้มือทำงานได้หลายอย่าง เช่น หยิบ จับ ถือ หรือหิ้วสิ่งของ เราสามารถใช้มือช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ได้ เช่น ในการรับประทานอาหาร เราใช้มือหยิบหรือตักอาหารเข้าปาก เมื่อรับประทานอาหารอิ่มแล้ว เราก็ใช้มือเก็บถ้วยชาม ล้าง และเช็ดให
Computer | 3K Views
การพัฒนาระบบการสั่งงานคอมพิวเตอร์
การพัฒนาระบบการสั่งงานคอมพิวเตอร์ การพัฒนาระบบการสั่งงานแบ่งเป็น ๒ ประเภท ใหญ่ๆ คือ การพัฒนาระบบชุดคำสั่งควบคุม และการพัฒนาระบบชุดคำสั่งใช้งาน การพัฒนาระบบชุดคำสั่งควบคุม ซึ่งรวมทั้งตัวแปลชุดคำสั่งด้วยนั้น ต้องใช้บุคลากรที่เรียกว่า นักวิศวกรระบบ (syste
Computer | 2K Views
ภาษาคอมพิวเตอร์
ภาษาคอมพิวเตอร์ ภาษาคอมพิวเตอร์มีอยู่เป็นจำนวนมาก แต่เครื่องคอมพิวเตอร์จะทำงานได้ภาษาเดียวคือ ภาษาเครื่อง (Machine language) ซึ่งเป็นภาษาที่บังคับการทำงานของเครื่องอย่างแท้จริง ข้อเสียของภาษาเครื่องคือ ภาษาของแต่ละเครื่องจะไม่เหมือนกัน ทั้งนี้ แล้วแต่กา
Computer | 4K Views
ชุดคำสั่งใช้งาน
ชุดคำสั่งใช้งาน ชุดคำสั่งใช้งานเป็นชุดคำสั่งที่ทำขึ้นมา เพื่องานนั้นๆ อาจจะเป็นชุดคำสั่งสำเร็จรูป (package program) หรือชุดคำสั่งที่เขียนขึ้นเฉพาะงานที่เรียกว่า ชุดคำสั่งของผู้ใช้ (users program) จึงนับเป็นชุดคำสั่งทำงานจริงๆ ของคอมพิวเตอร์ เช่น การคำนว
Computer | 2K Views
ตัวแปลชุดคำสั่ง
ตัวแปลชุดคำสั่ง ตัวแปลชุดคำสั่ง เป็นชุดคำสั่งที่ทำหน้าที่ในการแปลชุดคำสั่ง ที่ไม่ใช่ภาษาเครื่องให้เป็นภาษาเครื่อง ภาษาที่ไม่ใช้ภาษาเครื่อง เช่น ภาษาแอสเซมเบลอร์ ภาษาฟอร์แทรน ภาษาปาสกาล (Pascal) ภาษาซี (C) ภาษาโคบอล ภาษาอาร์พีจี (RPG) ภาษาพีแอลวัน (PL/I)
Computer | 1K Views
ชุดคำสั่งควบคุม
ชุดคำสั่งควบคุม ชุดคำสั่งควบคุมมีความสำคัญในการควบคุมการทำงานของระบบการรับงานคอมพิวเตอร์ทั้งหมด เพราะต้องทำหน้าที่หลายประการ ตามขนาดของชุดคำสั่งควบคุม และลักษณะของเครื่อง เช่น บางบริษัทอาจจะสร้างชุดคำสั่งควบคุมที่ใหญ่มาก และสามารถทำงานได้ทุกชนิด อย่างไร
Computer | 2K Views
ซอฟต์แวร์ (software)
ซอฟต์แวร์ (software) ซอฟต์แวร์ (software) หมายถึง รหัสที่ป้อนเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ (hardware) ตามที่เราต้องการ ระบบการสั่งงานคอมพิวเตอร์ หรือระบบซอฟต์แวร์ (software system) ประกอบด้วยชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ (co
Computer | 1K Views
ระบบการสั่งงานคอมพิวเตอร์
เด็กๆสามารถเปิดวิทยุรับคลื่นวิทยุ และปรับเสียงให้ได้ยินเบาหรือดังชัดเจนได้ เพราะวิทยุได้รับพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ หรือพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ตามบ้าน ถ้าไม่มีพลังงานไฟฟ้า เครื่องรับคลื่นวิทยุก็จะไม่ทำงาน เราก็จะไม่ได้ยินเสียงจากวิทยุ ของเล่นบางชนิดออ
Computer | 3K Views
ส่วนเตรียมข้อมูล
ส่วนเตรียมข้อมูล แม้ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์จะกำเนิดขึ้นมาไม่นานนัก ก็ได้เป็นที่นิยมใช้กันแพร่หลายทั้งทางราชการ รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจเอกชน เพื่อใช้เป็นเครื่องประมวลผลในปัญหาที่ตนเกี่ยวข้อง เช่น ปัญหาทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมศาสตร์
Computer | 2K Views
ส่วนรับส่งข้อมูล
ส่วนรับส่งข้อมูล ส่วนรับส่งข้อมูลเป็นส่วนสำคัญมากที่สุด ในการที่ผู้ใช้เครื่องจะทำการสื่อสารกับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยส่งคำสั่งและข้อมูล ให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำตามในสิ่งที่ต้องการ และรับผลที่เครื่องคอมพิวเตอร์ทำเสร็จแล้ว ด้วยอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องอ่านบ
Computer | 2K Views
ใยอาหาร
ใยอาหาร ใยอาหาร (dietary fiber) หมายถึง สารจากพืชที่คนกินแล้วน้ำย่อยไม่สามารถย่อยได้ ได้แก่ เซลลูโลส (cellulose) เฮมิเซลลูโลส (hemicellulose) เพกติน (pectin) และลิกนิน (lignin) แม้ว่าร่างกายไม่สามารถย่อยใยอาหารแต่การไม่กินใยอาหารมีผลร้ายต่อสุขภาพได้การศ
สุขภาพกาย | 2K Views
น้ำ
น้ำ น้ำเป็นสารอาหารอีกชนิดหนึ่งที่คนขาดไม่ได้ร่างกายได้น้ำจากน้ำดื่มและการเผาผลาญโปรตีน คาร์โบไฮเดรตและไขมันร่างกายขับถ่ายน้ำออกมากับปัสสาวะและอุจจาระโดยการระเหยทางผิวหนังและทางระบบทางเดินหายใจ ร่างกายมีกลไกควบคุมรักษาดุลน้ำให้อยู่ในเกณฑ์พอเหมาะ การขาดน
สุขภาพกาย | 1K Views
เกลือแร่
เกลือแร่ เกลือแร่เป็นกลุ่มของสารอนินทรีย์ที่ร่างกายขาดไม่ได้มีการแบ่งเกลือแร่ที่คนต้องการออกเป็น ๒ ประเภท คือ ๑. เกลือแร่ที่คนต้องการในขนาดมากกว่าวันละ ๑๐๐ มิลลิกรัม ได้แก่ แคลเซียม ฟอสฟอรัส โซเดียม โพแทสเซียม คลอรีน แมกนีเซียมและกำมะถัน ๒. เกลือแร่ท
สุขภาพกาย | 3K Views
พระไตรปิฎกและการชำระพระไตรปิฎก
พระไตรปิฎกและการชำระพระไตรปิฎก
พุทธ | 12K Views
จัดพิธีเผาฝิ่นและอุปกรณ์เสพฝิ่น ณ ท้องสนามหลวง
“จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์” ผู้เป็นนายกรัฐมนตรี และเป็นคณะปฏิวัติซึ่งปกครองประเทศไทยอยู่ในขณะนั้น ได้พิจารณาเห็นว่าการเสพฝิ่นเป็นที่รังเกียจในวงการสังคม และเป็นอันตรายแก่สุขภาพและอนามัยอย่างร้ายแรง จึงมีการกำหนดให้ดำเนินการทำลายฝิ่นให้หมดสิ้นไปจากสังคมไทย และส
History | 1K Views
“ไมค์ ไทสัน” กัดหูคู่ชกจนขาด
ไมค์ ไทสัน ถูกปรับแพ้ในยกที่ 3 ระหว่างการชกกับ อีแวนเดอร์ โฮลิฟิลด์ หลังจากกัดใบหูของโฮลิฟิลด์จนขาดระหว่างที่ทั้งคู่กำลังคลุกวงใน ผลที่เกิดขึ้นคือ ไทสันถูกตัดสินให้แพ้ฟาลว์ ถูกปรับเป็นเงิน 3 ล้านเหรียญสหรัฐ พร้อมโดนยึดใบอนุญาตชกมวย
History | 2K Views
อัลไซเมอร์
อัลไซเมอร์ เด็ก ๆเคยดูปลาทองกินอาหารหรือไม่ ปลาทองเป็นปลาที่ความจำไม่ดีความจำของมันจะสั้นมาก ปลาทองจะลืมว่ามันได้กินอาหารไปแล้วเพียงไม่กี่นาทีหลังจากที่มันได้กินอาหารนั้น คนบางคนก็มีความจำสั้นเหมือนกับปลาทอง ตอนที่เราเป็นเด็กหรือโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่สมองข
สารานุกรมโรค | 5K Views
ก่อตั้งมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง
มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง ก่อตั้งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นตลาดวิชาในการศึกษาด้านกฎหมายและการเมือง เกิดจากความคิดริเริ่มของ “ศาสตราจารย์ ดร. ปรีดี พนมยงค์” (รัฐมนตรีว่าการกระทรวง มหาดไทยในขณะนั้น) ที่ได้เล็งเห็นว่าการศึกษาระดับอุดมศึกษาในขณะนั้
History | 2K Views
ซากดึกดำบรรพ์ในประเทศไทย
ซากดึกดำบรรพ์ในประเทศไทย เด็ก ๆคงเคยได้เห็นภาพไดโนเสาร์ในภาพยนตร์ โทรทัศน์ หรือหนังสือการ์ตูน เป็นสัตว์รูปร่างแปลกประหลาด คอยาว หางยาว เดิน ๔ เท้าบ้าง ๒ เท้าบ้าง บางตัวมีขนาดใหญ่มากกว่าช้างหลายเท่า บางตัวก็มีขนาดย่อมลงมา ในชีวิตจริงของโลกปัจจุบันไม่มี
สิ่งแวดล้อม | 16K Views
การบูรณะวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
การบูรณะวัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นพระอารามหลวงอย่างพุทธาวาส ไม่มีพระภิกษุอยู่เป็นประจำ ศาสนสถานทั้งปวงภายในบริเวณพระอารามนี้ รวมทั้งโบสถ์อันเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก้วมรกต ล้วนงดงามเพียบพร้อมด้วยศิลปะอันสืบสายสกุลช
ประวัติศาสตร์ | 4K Views
ปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับสากล
ปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับสากล เด็ก ๆลองนึกถึงสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรา ว่ามีอะไรบ้าง บางคนอาจนึกถึงสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดก่อน เช่น เพื่อนสนิท สัตว์ที่เลี้ยงไว้ หรือต้นไม้ที่ปลูกไว้ในบ้าน แต่เด็กบางคนอาจจะนึกไปถึงสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้าน เช่น วิทยุ
สิ่งแวดล้อม | 12K Views
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เด็ก ๆคงทราบกันดีแล้วว่า ต้นไม้หรือพืชรอบ ๆ ตัวเรามีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์โลกเป็นอย่างมากเพราะพืชเป็นแหล่งผลิตออกซิเจนที่เราใช้หายใจ เป็นแหล่งของอาหาร และเราใช้พืชทำเสื้อผ้า บ้านเรือน ของใช้ต่าง ๆ หากไม่มี
ชีววิทยา | 40K Views
มลพิษทางอากาศ
มลพิษทางอากาศ ในอากาศบริสุทธิ์ที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรา ประกอบไปด้วยก๊าซต่างๆ หลายชนิด ถ้านำอากาศมา ๑๐๐ ลิตร จะมีไนโตรเจนอยู่ประมาณ ๗๘ ลิตร มีออกซิเจนประมาณ ๒๑ ลิตร นอกนั้นมีคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซอื่นๆ นอกจากก๊าซแล้ว ยังมีไอน้ำ และฝุ่นละออง แต่บางครั้ง
สิ่งแวดล้อม | 11K Views
พรรคการเมืองไทย
พรรคการเมืองไทย เด็ก ๆคงเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับพรรคการเมืองจากหนังสือพิมพ์และวิทยุโทรทัศน์และได้เห็นป้ายหาเสียงของพรรคการเมืองติดไว้ตามถนนหนทางเมื่อมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เด็ก ๆ ทราบไหมว่า พรรคการเมือง หมายถึงอะไรและทำหน้าที่อะไร
สังคมและวัฒนธรรม | 9K Views
ขยะมูลฝอย
ขยะมูลฝอย ในเมืองใหญ่ เราจะเห็นบางถนนสะอาด มีกระถางดอกไม้ ต้นไม้เรียงรายอยู่ข้างทาง แต่บางถนนสกปรก มีถุงใส่เศษอาหาร เปลือกผลไม้ ตกทิ้งอยู่กลาดเกลื่อน ถ้าเราเดินทางไปทางเรือ เราจะเห็นแม่น้ำลำคลองบางตอนใสสะอาด มีปลาว่ายไปมาในน้ำ บางตอนสกปรก มีขยะมูลฝ
สิ่งแวดล้อม | 12K Views
วัดญวนในประเทศไทย
วัดญวนในประเทศไทย คำว่าญวน เป็นคำที่คนไทยในสมัยก่อนใช้เรียกชาวเวียดนามซึ่งเป็นชนชาติเพื่อนบ้านของเรา ในประเทศไทยเมื่อราว ๒๐๐ ปี มาแล้วชาวญวนอพยพเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์ไทย ได้ตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนและมีวัดที่เรียกว่าวัดญวน
พุทธ | 6K Views
เครื่องจักสาน
เด็กๆคงจะรู้จักภาชนะประจำบ้าน ที่สานด้วยตอก หวาย ซึ่งมีรูปร่างต่างๆกัน บางชนิดสานเป็นตาห่างๆ มีหูหิ้ว เรียกว่า ตะกร้า บางชนิดสานทึบ มีหูเป็นเชือก สำหรับหาบด้วยคาน เรียก กระบุง กระปา เป็นต้น บางชนิดมีขนาดค่อนข้างใหญ่ รูปร่างคล้ายจาน เรียกว่า กระจาด ภาชนะที
History | 36K Views
น้ำเสีย
น้ำเสีย น้ำเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่ามหาศาล น้ำมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ สัตว์ และพืช ถ้าขาดน้ำเมื่อใด ก็เป็นการยากที่มนุษย์ สัตว์ และพืช จะดำรงชีวิตอยู่ได้นาน
สิ่งแวดล้อม | 3K Views
หอยกาบคู่ (Class Bivalvia)
หอยกาบคู่ (Bivalves) มีเปลือก ๒ ชิ้นประกบกัน โดยยึดติดกันทางด้านบนบริเวณขั้วเปลือก ส่วนที่ยึดติดกันมีลักษณะคล้ายบานพับ ที่ทำให้กาบทั้งสองเปิดปิดได้ เปลือกอาจมีรูปกลม รูปรี รูปสามเหลี่ยม หรือรูปอื่นๆ หอยจะสร้างเปลือกบริเวณขั้วเป
สิ่งแวดล้อม | 4K Views
หอยงาช้าง (Class Scaphopoda)
หอยงาช้าง (Tusk shell, Tooth shell) เปลือกมีลักษณะเป็นหลอดกลมยาว โคนใหญ่ ปลายเล็ก โค้งเล็กน้อยคล้ายงาช้าง มีช่องเปิดที่ปลายทั้งสองด้าน เปลือกมีหลายสี เช่น สีขาว ครีม เขียวอ่อน ชมพูอ่อนตามแต่ชนิด บางชนิดมีผิวเปลือกเรียบเป็นมัน
สิ่งแวดล้อม | 2K Views
วิตามิน
วิตามิน วิตามินเป็นกลุ่มของสารอินทรีย์ซึ่งร่างกายต้องการจำนวนน้อยเพื่อทำให้ปฏิกิริยาต่าง ๆ ในร่างกายเป็นไปตามปกติร่างกายไม่สามารถสร้างวิตามินได้หรือสร้างได้ก็ไม่เพียงพอแก่ความต้องการโดยอาศัยสมบัติการละลายตัวของวิตามินทำให้มีการแบ่งวิตามินเป็น ๒ พวก คือ
สุขภาพกาย | 4K Views
ไขมัน
ไขมัน ไขมัน หมายถึง สารอินทรีย์กลุ่มหนึ่งที่ไม่สามารถละลายได้ในน้ำแต่ละลายได้ดีในน้ำมันและไขมันด้วยกันตัวอย่างของไขมันที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของคน คือ ไตรกลีเซอไรด์ (triglyceride) และคอเลสเทอรอลส่วนใหญ่ของไขมันที่อยู่ในอาหารคือไตรกลีเซอไรด์ดังนั้นเมื่อพู
สุขภาพกาย | 2K Views
คาร์โบไฮเดรต
คาร์โบไฮเดรต คาร์โบไฮเดรตจัดเป็นสารอาหารชนิดหนึ่งประกอบด้วยธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจนและออกซิเจนในแต่ละโมเลกุลของคาร์โบไฮเดรตมีไฮโดรเจนและออกซิเจนอยู่ในอัตราส่วนสองต่อหนึ่งสูตรทั่วไปของคาร์โบไฮเดรตคือ CnH2nOnคาร์โบไฮเดรตแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ ๑. โมโนแซ็กค
สุขภาพกาย | 19K Views
ชุมชนโบราณในเมืองไทยจากหลักฐานภาพถ่ายทางอากาศ
ชุมชนโบราณในเมืองไทยจากหลักฐานภาพถ่ายทางอากาศ แผ่นดินไทยเป็นบริเวณที่มีผู้คนอยู่อาศัยมานมนาน เพราะเรามีหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดี ย้อนอดีตได้หลายพันปี ผู้คนรู้จักสร้างที่อยู่อาศัยรวมกันเป็นชุมชน ค้นพบได้ในหลายแห่งทั่วประเทศ ทั้งในบริเวณที่ราบเ
ประวัติศาสตร์ | 10K Views
พลาสติกกับชีวิตในปัจจุบัน
พลาสติกกับชีวิตในปัจจุบัน คนเราใช้พลาสติกในชีวิตประจำวันกันมากมาย ส่วนมากคุ้นเคยกับถุงพลาสติกที่ใส่ผัก ผลไม้ อาหารที่สุกทั้งร้อนและเย็น ตลอดจนสิ่งของต่าง ๆ นอกจากถุงพลาสติกแล้วก็มีเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น ขัน กะละมัง ขวดน้ำ ถังน้ำ โต๊ะ เก้าอี้ ของเล่น
เคมี | 22K Views
ไม้สัก
ไม้สัก นานมาแล้วเมื่อ ๔๐ - ๕๐ ปีก่อนไม้สักเป็นสินค้าออกที่สำคัญของประเทศ ที่ทำรายได้ให้แก่ประเทศไทยมากที่สุด รองจากข้าว หลังจากช่วงระยะเวลาดังกล่าวไม่นาน ปริมาณการส่งออกไม้สักจากประเทศไทยลดน้อยถอยลง และในที่สุดก็มิได้อยู่ในรายชื่อสินค้าส
การเพาะปลูก | 6K Views
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เมื่อพูดถึงคำว่า โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ หลายคนคงนึกถึงระเบิดปรมาณูหรือระเบิดนิวเคลียร์ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ จึงทำให้คำว่า ปรมาณูหรือนิวเคลียร์มีความหมายในทางร้ายแรงและน่ากลัวไปเสียหมด แต่ในความเป็นจริงแล้วพลังงานนิวเคลียร์สามารถนำมา
เคมี | 15K Views
ชนิดของบุหรี่
ชนิดของบุหรี่ บุหรี่มี ๒ ชนิด คือ บุหรี่ที่มวนเองและบุหรี่ที่ผลิตโดยเครื่องจักร บุหรี่ที่มวนเองทำโดยใช้ใบตองแห้ง ใบบัว หรือกระดาษที่ใช้มวนห่อใบยาสูบ บุหรี่ชนิดนี้จะดับง่ายเนื่องจากไม่มีการปรุงแต่งสารเคมี ที่ช่วยให้ไฟติดทน สำหรับบุหรี่ที่ผลิตโดยเครื่อง
วิทยาศาสตร์สุขภาพ | 3K Views
พิษภัยของบุหรี่
พิษภัยของบุหรี่ บุหรี่ได้มาจากใบยาสูบ ชาวไร่เก็บใบจากต้นยาสูบเอามาทำให้แห้งหั่นให้เป็นฝอยจากนั้นนำมาเติมสารปรุงรสเพื่อให้มีกลิ่นหอมและมีรสตามที่ต้องการแล้วมวนด้วยกระดาษเป็นรูปบุหรี่ด้วยเครื่องจักรภายในโรงงาน การสูบบุหรี่เริ่มต้นด
ความรู้ทั่วไป | 19K Views
โปรตีน
โปรตีน โปรตีนเป็นสารอาหารชนิดหนึ่งที่ร่างกายขาดไม่ได้ถ้านำเอาโปรตีนมาวิเคราะห์ทางเคมีจะพบว่าประกอบด้วยสารเคมีจำพวกหนึ่งเรียกว่ากรดอะมิโน (amino acid) ซึ่งแบ่งได้เป็น ๒ พวก คือ ๑. กรดอะมิโนจำเป็น เป็นกรดอะมิโนที่ร่างกายสร้างไม่ได้ต้องได้จากอาหารที่กินเข
สุขภาพกาย | 4K Views
ความหมายของโภชนาการ
ความหมายของโภชนาการ การได้อาหารที่เพียงพอและถูกสัดส่วนเป็นสิ่งจำเป็นที่สุดสำหรับมนุษย์เพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงประเทศใดก็ตามที่ประชาชนที่กินดีย่อมมีภาวะโภชนาการที่สมบูรณ์และได้เปรียบมีขุมพลังในการพัฒนาประเทศถ้าหากประชาชนสนใจและเข้าใจในเรื่องโภชนาการสา
สุขภาพกาย | 29K Views
โภชนาการ
โภชนาการ บ้านเมืองไทยนี้อุดมสมบูรณ์ ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว เด็ก ๆเลี้ยงไก่ เลี้ยงเป็ด เลี้ยงหมู ในสวนครัวมีพืชผักมากมาย เช่น ผักกาด บวบ ตำลึง ถั่วฝักยาว ต้นหอม บ้านของเราจึงมีอาหารกินไม่ขาดแคลน ในวันหนึ่ง ๆ เรากินอาหารหลายมื้อและกินอาหารหลายอย่าง เช
สุขภาพกาย | 3K Views
เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ผลผลิตทางการเกษตรไม่ว่าเป็นพืชหรือสัตว์ที่ได้จากธรรมชาติ การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ การประมง และการทำสวนป่า ต่างเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์โดยนำมาใช้เป็นปัจจัย ๔ ในการดำรงชีพ ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศ
เคมี | 45K Views
หอยกาบเดี่ยวและทากทะเล (Class Gastropoda)
หอยกาบเดี่ยว (Snail) มีเปลือกต่อเป็นชิ้นเดียว ส่วนมากเปลือกจะมีลักษณะเวียนเป็นวงเกลียวรอบแกนกลาง โดยหอยจะเริ่มสร้างเปลือกจากจุดยอด ซึ่งเป็นวงเกลียวที่มีขนาดเล็กที่สุด วงเกลียวต่อมาจะมีขนาดใหญ่ขึ้นตามลำดับ ตามขนาด
สิ่งแวดล้อม | 5K Views
ลิ่นทะเลหรือหอยแปดเกล็ด (Class Polyplacophora)
ลิ่นทะเล (Chiton) มีลำตัวแบน เป็นรูปไข่ ด้านหลังโค้ง มีเปลือกหรือแผ่นเกล็ดจำนวน ๘ แผ่น เรียงซ้อนเหลื่อมกัน คล้ายกระเบื้องมุงหลังคา คลุมจากหัวถึงท้ายตัว บางชนิดมีเปลือกขนาดเล็กมาก ลิ่นทะเลไม่มีตา ไม่มีหนวด ตี
สัตว์ | 3K Views
ลักษณะของหอยทะเล
หอยทะเลส่วนใหญ่มีเปลือกหุ้มตัว พวกที่ไม่มีเปลือกจะถูกเรียกเป็นอย่างอื่น เช่น ทากทะเล หมึก ทากทะเลเป็นกลุ่มของหอยกาบเดี่ยวที่เปลือกลดรูปไป ส่วนหมึกนอกจากไม่มีเปลือกแข็งหุ้มตัวแล้ว ยังมีรูปลักษณะที่แตกต่างไป และจะไม่กล่าวถึงในที่นี้ ล
สัตว์ | 5K Views
หอยในประเทศไทย
หอยเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังกลุ่มใหญ่รองจากแมลง โดยมีจำนวนชนิดมากกว่าหนึ่งแสนชนิด ลักษณะเด่นของหอย ได้แก่ มีเนื้อนุ่ม และมีเปลือกห่อหุ้มเนื้อนุ่มนั้นไว้ภายใน หอยมีอยู่ทั้งบนบก ในทะเล และในน้ำจืด เช่น ในแม่น้ำ ลำธาร ห้วย หนอง คลอง บึง หอยส่วนใหญ่อาศัยอย
สัตว์ | 71K Views
“คริสโตเฟอร์ ลาทาม โชลส์” จดสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ “เครื่องพิมพ์ดีด”
“คริสโตเฟอร์ ลาธัม โชลส์” (Chistopher Latham Sholes) นักประดิษฐ์ชาวอเมริกัน ได้ประดิษฐ์เครื่องพิมพ์ดีดใช้ชื่อว่า "Type - writer” ขึ้นและจดสิทธิบัตรในวันนี้ ซึ่งในตอนแรกเครื่องพิมพ์ดีดนี้มีขนาดค่อนข้างเทอะทะและมีแป้นพิมพ์คล้ายเปียโน ก่อนที่จะพัฒนาต่อมาจนปร
History | 1K Views
ทุเรียน
ทุเรียน อะไรเอ่ยลูกเท่าผลแตง กลิ่นแรงมีหนาม เป็นพูงดงาม เนื้อเหลืองดังทอง เมล็ดสีน้ำตาล หอมหวานน่าลอง รับประทานแล้วต้อง ติดใจทุกคน ตอบทุเรียน กบอะไรเอ่ยอยู่บนต้นไม้ กระโดดไม่ได้ รูปลักษณะกลม เนื้อแน่นนุ่มนวล ชวนให้นิยม หนามแหลมโค้งคม กลิ่นแรงนั
การเพาะปลูก | 8K Views
วัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่
การใช้วัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ต้องใช้วัคซีนที่ตรงกับสายพันธุ์ เพราะไวรัสมีการกลายพันธุ์หรือผสมพันธุ์ ต้องปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ที่นำมาผลิตวัคซีนได้ตลอดเวลา สิ่งที่ควรตระหนักคือ วัคซีนไม่มีบทบาทป้องกันการระบาด ในระยะต้น
สารานุกรมโรค | 2K Views
การป้องกันและควบคุมการระบาด
การรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลถือเป็นวิธีการที่สำคัญที่สุดในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ข้อควรปฏิบัติสำหรับคนทั่วไป ได้แก่ การปิดปากและจมูกด้วยผ้าหรือกระดาษเช็ดหน้าเมื่อไอหรือจาม ไม่ควรใช้มือปิด เพราะมือจะเป็นตัวแพร่เชื้อโดยการสัมผัส
สารานุกรมโรค | 1K Views
การดูแลรักษา
ผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรง ดังนั้น ในรายที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนจึงไม่จำเป็นต้องให้ยาต้านไวรัส เพียงแต่ให้การดูแลรักษาตามอาการ เช่น รับประทานยาลดไข้พาราเซตามอล ดื่มน้ำอุ่นบ่อยๆ พักผ่อนให้เพียงพอ อาการก็จะทุเลา ภายในวันที่ ๓ หรือ
สารานุกรมโรค | 1K Views
ลักษณะทางเวชกรรม
มีระยะฟักตัวสั้น ๑-๒ วัน อาการป่วยมักไม่รุนแรง มีตั้งแต่อาการคล้ายไข้หวัดอ่อนๆ จนถึงอาการไข้หวัดรุนแรง ซึ่งเป็นลักษณะจำเพาะโรค มักหายได้เองถ้ามีการพักผ่อนเต็มที่ และมักมีไข้ขึ้นสูงเฉียบพลัน ๓๘-๔๐ องศาเซลเซียส ไข้อาจสูง ได
สารานุกรมโรค | 1K Views
วิทยาการระบาด
การระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ในอดีต เกิดขึ้นค่อนข้างสม่ำเสมอ ในศตวรรษที่ผ่านมา เกิดการระบาดใหญ่ ๓ ครั้ง คือ ใน พ.ศ. ๒๔๖๑ เป็นไข้หวัดใหญ่สเปน H1N1 ใน พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็นไข้หวัดใหญ่เอเชีย H2N2 และใน พ.ศ. ๒๕๑๑ เป็นไข้หวัดใหญ่ฮ่องกง H3N2 ซึ่งแต่ละคร
สารานุกรมโรค | 2K Views
กำเนิดของไวรัสไข้หวัดใหญ่
ไวรัสไข้หวัดใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งผลของการเปลี่ยนแปลงทำให้เชื้อไวรัสสามารถดำรงอยู่ได้ และทำให้เกิดการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่เป็นครั้งคราว โดยมีเชื้อไวรัสที่สามารถหลบหลีกภูมิคุ้มกันของตัวผู้ให้อาศัยหรือโฮสต์ (host) ที่
สารานุกรมโรค | 1K Views
วิทยาไวรัส
เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่จัดอยู่ในวงศ์ออร์โทมิกโซวิริดี (Orthomyxoviridae) แบ่งออกเป็นชนิดเอ (A) ชนิดบี (B) และชนิดซี (C) โดยพบว่าไวรัสไข้หวัดใหญ่เอติดเชื้อในสัตว์หลายชนิดและในคน ไวรัสไข้หวัดใหญ่บีและซีพบในคน แต่ไม่พบในสัตว์ ส่วนไวรัสโทโกโทไวรัส (
สารานุกรมโรค | 3K Views
คำนิยาม
โรคไข้หวัดใหญ่ (influenza) เป็นโรคติดเชื้อไวรัสทางระบบการหายใจที่รู้จักกันมานานแล้ว ชื่อ โรคมาจากคำว่าลา อินฟลูเอนซา(la influenza) โดยเริ่มเรียกกันที่เมืองฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี ในคริสต์ศตวรรษที่ ๑๕ ซึ่งมาจากรากศัพท์ ในภาษาละตินว่าอินฟลูเอนเชีย(in
สารานุกรมโรค | 1K Views
โรคไข้หวัดใหญ่
เด็กๆเคยได้ยินคุณครูพูดถึงโรคไข้หวัดใหญ่หรือไม่โรคไข้หวัดใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัสที่มีชื่อว่า อินฟลูเอนซา ในยามที่ร่างกายเราอ่อนแอ แล้วหายใจเอาเชื้อโรคนี้เข้าไป หรือสัมผัสกับน้ำมูก น้ำลาย และเสมหะของผู้ป่วย ก็จะทำให้เป็นโรคไข้หวัดใหญ่ได้ โดยจะแสดงอาการปวดศีร
สารานุกรมโรค | 3K Views
ยาสูบ
ยาสูบ ยาสูบเป็นพืชไร่ชนิดหนึ่ง เช่นเดียวกับข้าวโพด มันสำปะหลัง และฝ้าย ยาสูบเป็นพืชที่มีลำต้นตรง มีราก มีใบ และดอกที่สวยงาม ที่กระเปาะของดอก เมื่อแก่จะมีเมล็ดขนาดเล็ก ๆ จำนวนมาก ซึ่งเรานำมาใช้ทำพันธุ์ในปีต่อไป บุหรี่ยาจืด หรือยาฉุน ที่
สารานุกรมยาสมุนไพร | 10K Views
ตลาด
ตลาด ถ้าเราจะตั้งคำถามลูกหลานที่บ้านหรือเด็กที่โรงเรียนว่าไปตลาดกันไหมหรือหนูอยากได้อะไรที่ตลาดคำตอบที่ได้รับย่อมเป็นไปในแนวเดียวกันว่าหนูอยากซื้อขนม อยากซื้อของเล่น ถ้าถามต่อไปว่าหนูชอบตลาดแบบไหนเด็กทั่วไปมักจะตอบคล้าย ๆ กันว่าหนูชอบตลาดใกล้บ้าน เพ
ความรู้ทั่วไป | 4K Views
ยาที่ใช้ในการรักษา
สำหรับยาที่ใช้รักษาโรคเอสแอลอี มีดังนี้ ยาแอสไพริน และยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ ยาในกลุ่มนี้มีประสิทธิภาพรวดเร็วในการลดอาการไข้ อาการข้ออักเสบ ปวดกล้ามเนื้อ และอาการเยื่อหุ้มปอด หรือเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ จัดเป็นยาขั้นต้นสำหรั
สารานุกรมโรค | 1K Views
วิธีการรักษา
โรคเอสแอลอีเป็นโรคเรื้อรังเช่นเดียวกับโรคความดันโลหิตสูง หรือโรคเบาหวาน ซึ่งแม้จะไม่มีวิธีรักษาให้หายขาดแต่ถ้าสามารถควบคุมโรคไม่ให้กำเริบรุนแรง ผู้ป่วยก็จะมีชีวิตได้เหมือนคนปกติทั่วไป เป้าหมายในการรักษา จึงเป็นการบรรเทาอาการเจ็บป่วยและป้องกั
สารานุกรมโรค | 1K Views
การวินิจฉัยโรค
โรคเอสแอลอีเป็นโรคที่ซับซ้อนเข้าใจยากอันเนื่องมาจากความหลากหลายของอาการแสดง บางครั้งสามารถให้การวินิจฉัยได้ง่ายดาย แต่ในผู้ป่วยบางรายกว่าจะมีอาการที่ชัดเจนว่าเป็นโรคเอสแอลอี แพทย์อาจวินิจฉัยผิดเป็นปี นอกจากนี้อาการของหลายระบบยังไม่มีลักษณะ
สารานุกรมโรค | 1K Views
โรคเอสแอลอีในภาวะต่างๆ
การมีประจำเดือน ผู้ป่วยอาจมีประจำเดือนออกมากเนื่องจากมีภาวะเกล็ดเลือดต่ำ หรือมีการขาดประจำเดือน เนื่องจากความเจ็บป่วยเรื้อรัง หรือจากการรักษาด้วยยาไซโคลฟอสฟาไมด์ โดยเป็นได้ทั้งแบบชั่วคราวถ้าได้รับยาไซโคลฟอสฟาไมด์ในระยะสั้นๆ หรือเป
สารานุกรมโรค | 1K Views
การเกิดโรคแทรกซ้อน
เนื่องจากโรคเอสแอลอีเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องรักษาด้วยยาที่มีผลข้างเคียงสูง จึงมีโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อนได้มาก ทั้งจากตัวโรคเอง และจากยาที่ใช้รักษา โดยเกิดได้ทั้งในระยะที่ยังมีการกำเริบของโรค และในระยะที่โรคสงบแล้ว อย่างไรก็ดีไม่ใช่ว่า ผู้ป่
สารานุกรมโรค | 1K Views
อาการแสดงของโรคเอสแอลอี
ผู้ป่วยโรคเอสแอลอีแต่ละรายจะมีอาการแสดงและความรุนแรงของโรคแตกต่างกัน ส่วนใหญ่จะเริ่มด้วยอาการไม่สบายทั่วๆ ไป เช่น มีไข้ เบื่ออาหาร น้ำหนักลด ที่น่าสังเกตคือ อาการอ่อนเพลียค่อนข้างรุนแรง และมักผมร่วง ส่วนอาการตามระบบอาจแตกต่างกัน โ
สารานุกรมโรค | 2K Views
สาเหตุของการเกิดโรคเอสแอลอี
แม้ว่าสาเหตุของโรคยังไม่อาจสรุปได้แน่ชัด แต่ก็มีหลักฐานทางการแพทย์ที่พอจะกล่าวอ้างว่าเป็นสมมติฐานของการเกิดโรคได้ ดังนี้ ๑. ฮอร์โมนน่าจะมีบทบาทในการทำให้เกิดโรค เพราะโรคเอสแอลอีพบบ่อยในสตรีวัยเจริญพันธุ์ โดยมีอัตราส่วนเพศหญิง
สารานุกรมโรค | 1K Views
โรคเอสแอลอี
เมื่อพ.ศ. ๒๕๓๕ วงการเพลงไทยต้องสูญเสีย พุ่มพวง ดวงจันทร์ นักร้องเพลงลูกทุ่งหญิงชื่อดังในอดีต ขวัญใจของคนไทย ไปด้วยโรคที่ไม่ค่อยคุ้นชื่อกันนัก คือโรคเอสแอลอี(SLE) หรือที่นิยมเรียกกันในเวลาต่อมาว่า โรคพุ่มพวง โรคพุ่มพวงเป็นโรคประหลาด ที่ไม่ได้เกิดจากการติด
สารานุกรมโรค | 4K Views
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการพัฒนา
การพัฒนาโครงการหนึ่งๆ ย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในทางบวกและทางลบ ผลกระทบในทางบวก เป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา แต่ผลกระทบในทางลบจะก่อให้เกิดปัญหาต่อเนื่องตามมาได้มากมาย ซึ่งจะทำให้เกิดความยุ่งยาก ในการแก้ไข และสิ้
สิ่งแวดล้อม | 2K Views
ข้อเสีย
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งในการศึกษา เป็นการสกัดกั้นการพัฒนาให้ล่าช้า นอกจากนี้ อาจเป็นไปได้ ที่ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากโครงการพัฒนาสามารถแก้ไขได้ แต่หากผู้มีอำนาจตัดสินใจ ไม่เห็นด้วยหรือไม่พอใจ โครงการพัฒนาน
สิ่งแวดล้อม | 2K Views
ข้อดี
สามารถใช้ในการวางแผนการใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยในการมองปัญหาต่างๆ ได้กว้างขวางมากขึ้น จากเดิม ที่มองแต่เพียงผ ลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเป็นประเด็นหลัก ซึ่งก่อให้เกิดความเสื่อมโทรม แก่ทรัพยากรธรรมชาติตามมา ช่วยในการพิจารณาผลกระทบต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม | 2K Views
วัตถุประสงค์
เพื่อจำแนก ทำนาย และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาโครงการ โดยเปรียบเทียบกับสภาวะที่ไม่มีโครงการ เพื่อป้องกันผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ขั้นวางแผนโครงการ ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหา ที่อาจเกิดขึ้น ภายหลังการดำเนินโครงการ แ
สิ่งแวดล้อม | 1K Views
ประโยชน์ของการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นระบบของกรรมวิธี ซึ่งเกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีประโยชน์ ดังนี้ ๑. การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นส่วนส
สิ่งแวดล้อม | 4K Views
ประวัติความเป็นมาในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ในอดีต โครงการพัฒนาด้านต่างๆ ยังมีอยู่น้อย รวมทั้งประชากรยังมีจำนวนไม่มากนัก ประกอบกับสิ่งแวดล้อมต่างๆ ยังมีสภาพค่อนข้างดี การพัฒนาโครงการต่างๆ ในอดีตจึงไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อม แต่คำนึงถึงเฉพาะความ
สิ่งแวดล้อม | 2K Views
นิยามและความหมาย
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติความหมายของสิ่งแวดล้อมว่า หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยู่รอบตัวมนุษย์ ซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์ได้ทำขึ้น ใน พ.ศ. ๒๕๔๗ เกษม จันท
สิ่งแวดล้อม | 2K Views
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
มนุษย์ไม่ได้อยู่ลำพังเพียงคนเดียว ดังนั้น เมื่อเราทำอะไร ก็มักส่งผลกระทบต่อคนอื่นและสิ่งต่างๆ รอบตัวได้ เช่น ในบ้านของเรา เราเปิดโทรทัศน์ดู เราได้ประโยชน์ คือ ความสนุก หรือสาระความรู้ จากการได้ดูรายการที่ชอบ แต่พี่น้องของเรา ซึ่งอาจทำการบ้านหรือนอนหลับอยู
สิ่งแวดล้อม | 9K Views
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชหฤทัยฝักใฝ่ในทุกข์สุขของราษฎร และมีพระราชประสงค์ ที่จะอำนวยประโยชน์สุขแก่ชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชนโดยทั่วไป จึงก่อให้เกิดโครงการอันเนื่องมาจา
สิ่งแวดล้อม | 2K Views
การพัฒนาอุปกรณ์การผลิตด้านอุตสาหกรรม
อุปกรณ์การผลิตด้านอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมส่งออกผลิตภัณฑ์ ที่เป็นสากล ระบบการผลิตส่วนใหญ่ จะมุ่งผลิตภัณฑ์ให้ได้จำนวนมาก พยายามนำเอาเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้งานแทนแรงงานคน เทคโนโลยี สำหรับอุปกรณ์การผลิตด้านอุตสาหกรรมนี
สังคมและวัฒนธรรม | 1K Views
การพัฒนาอุปกรณ์การผลิตด้านเกษตรกรรม
ประเทศไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนา ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ เป็นเกษตรกร และมีการศึกษาระดับประถมศึกษา หรือต่ำกว่า การพัฒนาอุปกรณ์การผลิต ควรเริ่มจากการพัฒนาอุปกรณ์การผลิต เพื่อการเกษตร และนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อไป อุปกร
การเพาะปลูก | 2K Views
การส่งเสริมการประกอบอาชีพสำหรับแรงงานที่พัฒนาฝีมือแล้ว
ในการพัฒนาอาชีพของประชาชน นอกจากจะจัดให้มีการพัฒนาฝีมือแรงงานในลักษณะต่างๆ ดังกล่าว ซึ่งจะทำให้ผู้รับการฝึกฝีมือดี มีเจตคติ มีนิสัย มีความสามารถ และเห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ และสามารถประกอบอาชีพได้
เศรษฐกิจ | 1K Views
วิธีการและจุดเน้นของการพัฒนาฝีมือแรงงาน
การฝึกอาชีพ และการพัฒนาฝีมือแรงงานของหน่วยงานทั้งหลายนี้ มีวิธีการ และจุดเน้นที่คล้ายกันบ้าง และแตกต่างกันบ้าง ตามแนวความคิด สภาพปัญหา และจุดประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน โดยทั่วๆ ไปอาจแบ่ง ออกเป็น ๕ ประเภทคือ ๑. การฝึก
เศรษฐกิจ | 1K Views
การดำเนินงานพัฒนาฝีมือแรงงาน
หน่วยงานต่างๆ ของทั้งภาครัฐบาล และเอกชน ตระหนักดีในปัญหาดังกล่าว จึงได้ดำเนินการฝึกอบรม เพื่อยกระดับฝีมือแรงงานกันอยู่หลายหน่วยงาน โดยกระจายการให้บริการ ทั้งในเมืองและชนบท และให้บริการในหลายๆ สาขา วิชาชีพ ตลอดจนมีการให้บริการ
เศรษฐกิจ | 1K Views
ความหมายของการพัฒนาฝีมือแรงงาน
คำว่าฝีมือในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้ให้ความหมายไว้ว่า เป็นความเชี่ยวชาญในการใช้มือ การช่างทำด้วยมือ ส่วนคำว่าแรงงานได้ให้ความหมายไว้ว่า เป็นความสามารถในการทำงาน เพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ กิจการที่คนงานทำใน
เศรษฐกิจ | 2K Views
การพัฒนาฝีมือแรงงาน และอุปกรณ์การผลิต
การทำงานหากจะให้ได้ผลดี เป็นที่ภาคภูมิใจของตัวเราเอง และครอบครัว เราควรเลือกงานที่เหมาะสมกับนิสัยใจคอ กำลังกาย กำลังทรัพย์ สิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา และสภาพของบ้านเมือง ฉะนั้น นอกจากเราจะต้องฟังมาก อ่านมาก รู้เห็นมากแล้ว
สิ่งแวดล้อม | 1K Views
การให้สินเชื่อทางการเกษตรของธนาคารพาณิชย์
ธนาคารพาณิชย์ ได้เข้ามามีบทบาท ในการให้สินเชื่อทางการเกษตร มาเป็นเวลานานแล้ว ดังเช่นจากสถิติเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๓ ปรากฏว่า สหกรณ์ที่ได้จัดตั้งขึ้นทั้งสิ้น ๖๐ สมาคม ได้ขอกู้เงินจากธนาคารไทยพาณิชย์ มาเป็นทุนดำเนินงานทั้ง
สิ่งแวดล้อม | 2K Views
ธนาคารข้าว
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ประชาชนส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของประชาชน ทั้งหมดอาศัยอยู่ในชนบท และประชาชนเหล่านี้ ล้วนแล้วแต่มีความเป็นอยู่โดยอาศัยอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ถ้าหากจะคิดถึงพื้นที่ในชนบท ซึ่งมีอยู่ถึง ๕๑๘,๒๖๒.๖ ตารางกิโลเมตร หรือร้อ
สิ่งแวดล้อม | 4K Views
ส่วนควบคุมกลางของคอมพิวเตอร์
ส่วนควบคุมกลาง ส่วนควบคุมกลาง หรือซีพียู (central processing unit; CPU) ของระบบคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยส่วนใหญ่ๆ ๓ ส่วน คือ ส่วนคำนวณ ส่วนควบคุม และส่วนความจำ แต่บางคนจะไม่รวมส่วนความจำไว้ในส่วนควบคุมกลาง ในปัจจุบันเทคโนโลยีสมัยใหม่ สามารถสร้างส่วนควบคุมก
Computer | 2K Views
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)
ความคิดที่จะจัดตั้งธนาคารของชาวไร่ชาวนา หรือธนาคารเกษตร ได้เริ่มขึ้นเมื่อปลายสมัยรัชกาลที่ ๕ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลดเปลื้องหนี้สินของชาวนา ทั้งนี้ก็เพราะว่า เกษตรกรในระยะนั้น มีฐานะยากจนมาก ไม่มีเงินทุนเพียง
สิ่งแวดล้อม | 2K Views
ธนาคาร
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเกษตรโดยตรงได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แม้ว่าหน่วยงานนี้ จะมีหน่วยงานที่แยกย่อยออกไปทำหน้าที่ต่างๆ มากมายแล้วก็ตาม ปัญหาในทางการเกษตรที่เกิดขึ้น ได้เกิดเชื่อมโยงกันเป็นลูกโซ่ เป็นปัญหาท
สิ่งแวดล้อม | 1K Views
การพัฒนาปัจจัยการผลิต
คนไทยส่วนมากมีอาชีพทำไร่ทำนา พืชที่เพาะปลูกเป็นอาหารหลักคือ ข้าว เมื่อปลูกได้มาก ก็จำหน่ายให้ได้เงิน มาซื้ออาหารอย่างอื่น เสื้อผ้า ยารักษาโรค และสิ่งต่างๆ ที่จำเป็นแก่ชีวิต การทำไร่ทำนาต้องอาศัยน้ำ เครื่องมือทำนา และวัวควายที่ใช้ไถนา ถ้าฝนตกมากเกินไป น้ำท
สิ่งแวดล้อม | 2K Views
ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน
ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน วัดโพธิ์นี้เป็นวัดเก่าที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยามีชื่อเต็ม ๆ ว่าวัดโพธารามแต่เมื่อเรียกเร็ว ๆ เข้าชื่อก็หดสั้นลงเหลือเพียงวัดโพธิ์ เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชขึ้นครองราชย์แล้วได้ทรงทำนุบำรุงวัดวาอารามต่าง
พุทธ | 5K Views
การปฏิวัติทางพันธุกรรม
การปฏิวัติทางพันธุกรรม เด็ก ๆเคยสงสัยบ้างหรือไม่ว่าทำไมสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ บนโลก ทั้งมนุษย์ สัตว์ และพืช จึงมีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกันออกไป เช่น ทำไมต้นไม้จึงมีทั้งต้นใหญ่และต้นเล็ก ดอกไม้มีหลากหลายสี หรือทำไมมนุษย์จึงมีตาสีฟ้าและผมสีทองบ้างหรือมีตาสี
ชีววิทยา | 4K Views
พลังงานนิวเคลียร์
พลังงานนิวเคลียร์ สิ่งมีชีวิตต้องอาศัยพลังงานในการดำรงชีวิตและเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีนับตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวินาทีสุดท้าย เช่น พลังงานจากแสงอาทิตย์ให้ความอบอุ่นแก่มนุษย์และยังช่วยให้เกิดการสังเคราะห์แสงเพื่อผลิตอาหารในพืช เราใช้ฟืน ถ่าน และก๊าซให้พลังงา
เคมี | 37K Views
การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย
การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย น้ำผึ้งที่ได้จากผึ้งที่อยู่ในป่ามีน้อยลง เพราะคนเราตัดไม้ทำลายป่า ทำให้ผึ้งและสัตว์ป่าขาดที่อยู่อาศัย นอกจากนั้นคนยังเผาป่า ซึ่งเป็นการเผาทำลายผึ้งด้วย เพื่อให้ได้น้ำผึ้งเพียงพอกับความต้องการ คนเราจึงเริ่มเรียนรู้เรื่องผึ้ง และ
สัตว์ | 23K Views
ผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุ เด็ก ๆคงเคยได้ยินคำว่าสูงแล้วใช่ไหม คำคำนี้มีที่ใช้ที่หลากหลาย เช่น ถ้าเราจะพูดถึงขนาดหรือรูปร่างเราก็พูดว่า คนสูง ต้นไม้สูง ตึกสูง ถ้าเราจะพูดถึงสถานที่เราก็พูดว่าที่ราบสูง ฟ้าสูง ภูเขาสูง ถ้าเราจะพูดถึงอากาศเราก็พูดว่าความกดอากาศสูง ถ้าเร
สุขภาพกาย | 2K Views
ผึ้ง
ผึ้ง ผ.ผึ้งทำรัง ฝูงผึ้งอยู่ในรัง น้ำผึ้งได้จากรังผึ้ง เด็กๆชอบกินน้ำผึ้ง น้ำผึ้งหอมหวานอร่อย ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง เพิ่มพลานามัยให้สมบูรณ์
สัตว์ | 16K Views
การเกิดน้ำท่วมในเขตกรุงเทพมหานคร และแนวพระราชดำริในการแก้ไข
กรุงเทพมหานครตั้งอยู่บนพื้นที่ราบลุ่มตอนปลายแม่น้ำเจ้าพระยา ไม่ไกลจากปากอ่าวไทยเท่าใดนัก ดังนั้น ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณกรุงเทพมหานคร จึงอยู่ในอิทธิพลของน้ำขึ้นน้ำลง อันเนื่องมาจาก
สิ่งแวดล้อม | 1K Views
วิธีการป้องกันและบรรเทาน้ำท่วม
วิธีการป้องกัน และบรรเทาน้ำท่วม มีอยู่หลายวิธี โดยแต่ละวิธี จะมีความเหมาะสมกับสภาพท้องที่ ความสามารถในการป้องกัน หรือบรรเทาน้ำท่วม การส่งผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อม และธรรมชาติ ตลอดจนค่าลงทุน และผลประโยชน์ที่แตกต่างกันไป ดังนั้น
สิ่งแวดล้อม | 16K Views
สาเหตุที่ทำให้เกิดน้ำท่วม
ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับสภาพท้องที่ และความวิปริตผันแปรของธรรมชาติ แต่ในบางท้องที่ การกระทำของมนุษย์ ก็มีส่วนสำคัญ ในการทำให้ภาวะการเกิดอุทกภัยนั้น มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นด้วย ดังต่อไปนี้ ๑. น้ำท่วมเน
สิ่งแวดล้อม | 2K Views
การป้องกันและบรรเทาน้ำท่วม
น้ำท่วมเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เนื่องจากฝนที่ตกในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำมีปริมาณมาก และตกติดต่อกันเป็นเวลานาน จนเกิดน้ำไหลบ่าเหนือผิวดิน ลงสู่ร่องน้ำลำธาร และในแม่น้ำมากกว่าปกติ ซึ่งในขณะที่น้ำจำนวนมากไหลไปตามร่องน้ำ ลำธ
สิ่งแวดล้อม | 1K Views
การดำเนินงานสนองพระราชดำริ
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ตามพระราชดำริ เป็นโครงการที่เริ่มทำการศึกษา และวางโครงการขึ้น ตามแนวพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต่อจากนั้นจึงพิจารณาดำเนินการก่อสร้างให้สอดคล้องเพิ่มเติม นอกเหนือจากแผนงานพัฒนาหลักข
สิ่งแวดล้อม | 1K Views
หลักการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
เนื่องจากโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ที่มีการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาหลัก และโครงการที่ก่อสร้างตามพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่วนใหญ่เป็นโครงการประเภทเก็บกักน้ำ และประเภททดน้ำ โดยการสร้างเ
สิ่งแวดล้อม | 2K Views
การเลือกประเภทงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
ในการเลือกประเภทงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ต้องมีการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการใช้น้ำ ศึกษาสภาพแหล่งน้ำธรรมชาติ และตรวจสอบภูมิประเทศในบริเวณที่จะก่อสร้างงานพัฒนาแหล่งน้ำ ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการก่อนเสมอ
สิ่งแวดล้อม | 1K Views
ประเภทของงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
งานพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการเกษตร ที่นิยมก่อสร้างกันทั่วไปมีหลายประเภท ได้แก่ งานอ่างเก็บน้ำ งานสระเก็บน้ำ งานขุดลอกหนองและบึง งานฝายทดน้ำ งานคลองส่งน้ำ และงานสูบน้ำ โดยมีรายละเอียดงานแต่ละประเภท ดังนี้ พระบาทสมเด
สิ่งแวดล้อม | 2K Views
การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
เป็นการจัดหา และนำน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติมาใช้ให้เป็นประโยชน์ ในด้านการเกษตร ด้วยวิธีการที่เหมาะสม ที่สำคัญได้แก่ น้ำใช้ เพื่อการเพาะปลูก และการเลี้ยงสัตว์ คูส่งน้ำเข้าพื้นที่เพาะปลูกช่วยทำใ
สิ่งแวดล้อม | 2K Views
การดำเนินงานสนองพระราชดำริ
ในการอนุรักษ์ต้นน้ำลำธารที่เสื่อมโทรม มีหลายหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินงานสนองพระราชดำริ ด้วยวิธีการต่างๆ กัน ได้แก่ การอนุรักษ์ป่าไม้ การอนุรักษ์ดินและน้ำโดยทางพืช ร่วมกับการก่อสร้างคันดิน หรือสร้างขั้นบันได รวมทั้ง วิธีกา
สิ่งแวดล้อม | 1K Views
วิธีการอนุรักษ์ต้นน้ำลำธาร
การอนุรักษ์ต้นน้ำลำธาร หมายถึง การใช้ การดูแลรักษา และปรับปรุง ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ ในบริเวณพื้นที่ต้นน้ำลำธาร ที่สำคัญได้แก่ ป่าไม้ ดิน และน้ำ ด้วยวิธีการที่เหมาะสม โดยให้มีการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติแต่น้อย แล้วได้รับประโยช
สิ่งแวดล้อม | 2K Views
ความเสื่อมโทรมของพื้นที่ต้นน้ำลำธาร
ส่วนใหญ่เกิดขึ้น เนื่องมาจากการที่ราษฎรบุกรุกเข้าแผ้วถางป่า เพื่อนำที่ดินมาใช้ทำการเกษตร หรือบุกเบิกพื้นที่ เพื่อการทำไร่เลื่อนลอย เป็นเหตุให้น้ำไหลบ่ากัดเซาะดินและอินทรียวัตถุในบริเวณพื้นที่ต้นน้ำ จนดินเสื่อมคุณภาพ แล
สิ่งแวดล้อม | 2K Views
ความสัมพันธ์ระหว่างป่าไม้ ดิน และน้ำในบริเวณต้นน้ำ
ในบริเวณพื้นที่ต้นน้ำลำธาร ป่าไม้ ดิน และน้ำ ถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่จำเป็นต้องมีความสมดุล และมีความสัมพันธ์ เกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิด หากทรัพยากรดังกล่าวอย่างใดอย่างหนึ่งถูกทำลายสูญเสียไป ความสมด
สิ่งแวดล้อม | 2K Views
พื้นที่ลุ่มน้ำและพื้นที่ต้นน้ำลำธาร
พื้นที่ลุ่มน้ำ หมายถึง บริเวณพื้นที่ ซึ่งครอบคลุมลำน้ำธรรมชาติตอนใดตอนหนึ่ง เหนือจุดที่ได้กำหนดในลำน้ำนั้นๆ ทำหน้าที่เป็นแหล่งรวมน้ำ ทั้งที่ไหลมาบนผิวดิ นและที่ซึมออกจากดิน ให้ระบายลงสู่ลำน้ำ และไหลไปยังจุดที่กำหนด พื้
สิ่งแวดล้อม | 2K Views
การอนุรักษ์ต้นน้ำลำธาร
พื้นที่ต้นน้ำลำธารเป็นแหล่งผลิตน้ำให้แก่ลำธาร ส่วนใหญ่จะประกอบด้วยภูเขา หรือเนินสูง ที่มีความลาดชันค่อนข้างมาก สำหรับพื้นที่ต้นน้ำลำธาร ซึ่งปกคลุมด้วยสภาพป่าไม้ตามธรรมชาติ ที่มีความสมบูรณ์ ป่าไม้จะช่วยป้องกันน้ำฝนขณะฝนตก มิให้กัดเซ
สิ่งแวดล้อม | 3K Views
การพัฒนาแหล่งน้ำ
แหล่งน้ำหมายถึง บริเวณที่รวมของน้ำ ซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แหล่งน้ำที่เรารู้จักกันทั่วไป ได้แก่ ลำธาร ลำห้วย หนอง บึง แม่น้ำ และลำคลอง น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติเหล่านี้ มีต้นกำเนิดจากบริเวณต้นน้ำลำธาร อันเป็นเทือกเขา หรือเนินสูง และป่าไม้ โดยล
สิ่งแวดล้อม | 10K Views
พิษภัยของแอลกอฮอล์
พิษภัยของแอลกอฮอล์ เด็ก ๆคงเคยเห็นคนเมาเหล้า คนเมาเหล้ามักจะเดินโซเซ คดไปคดมาไม่ตรงทาง พูดเสียงอ้อแอ้ไม่ชัด และมีกลิ่นเหล้าเหม็นคลุ้งไปหมด ซึ่งไม่น่าดู คนเมาเหล้าก็เพราะดื่มเหล้าหรือเครื่องดื่มที่มีสารแอลกอฮอล์เข้าไป สารนี้มีฤทธิ์ทำให้คนรู้สึกผ่อนคลาย
ความรู้ทั่วไป | 4K Views
ไฮโดรพอนิกส์
ไฮโดรพอนิกส์ โดยทั่วไปพืชบกจะมีการเจริญเติบโตอยู่บนดินโดยมีส่วนรากอยู่ใต้ดินเพื่อยึดลำต้น ดูดน้ำ และธาตุอาหารจากดิน ส่วนพืชน้ำจะมีการเจริญเติบโตโดยมีส่วนลำต้นอยู่เหนือผิวน้ำและส่วนรากอยู่ใต้ผิวน้ำเพื่อดูดน้ำและธาตุอาหารเช่นกัน การปลูกพืช
การเพาะปลูก | 10K Views
สมุนไพร
สมุนไพร เราคงเคยสังเกตุเห็นว่า เมื่อสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัขหรือแมวไม่สบาย มันมักจะไปเล็มหญ้าหรือใบตะไคร้กิน บางทีเมื่อเราถูกน้ำร้อน หรือไฟลวกมือ ผู้ใหญ่จะใช้ว่านหางจระเข้มาทาที่แผล โดยบอกว่า ช่วยให้แผลหายเร็ว และจะไม่เป็นแผลเป็น หรือเป็นรอยด่าง จะเห
สารานุกรมยาสมุนไพร | 3K Views
สารพิษและสิ่งปนเปื้อนอาหาร
สารพิษและสิ่งปนเปื้อนอาหาร ถ้าจะถามเด็ก ๆ ว่าทำไมจึงต้องกินอาหารเด็ก ๆ ก็คงตอบว่าเพื่อให้ร่างกายเจริญเติบโต แข็งแรงไม่เจ็บป่วย มีแรงวิ่งเล่นได้เด็ก ๆ ต้องกินอาหารให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย วันหนึ่ง ๆ ไม่น้อยกว่า ๓ มื้อ มื้อเช้า มื้อกลางวัน
เคมี | 7K Views
เทคนิคการผลิตไม้ผลนอกฤดู
เทคนิคการผลิตไม้ผลนอกฤดู จ้ำจี้ผลไม้ แตงไทยแตงกวา ขนุนน้อยหน่า พุทรามังคุด ละมุดลำไย มะเฟืองมะไฟ มะกรูดมะนาว มะพร้าวส้มโอ ฟักแ
การเพาะปลูก | 10K Views
ส่วนประกอบสำคัญของเครื่องคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือประมวลผล ที่สามารถปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว ตามคำสั่งที่ป้อนให้เครื่องไว้ตั้งแต่เริ่มทำงาน เครื่องจะทำงานอย่างอัตโนมัติจนสำเร็จลุล่วงไปตามต้องการ เครื่องสามารถคำนวณได้ทั้งบวก ลบ คูณ หาร ไปจนถึงการคำนวณที่ยุ่งยาก นอกจากนี้เครื่องสามาร
Computer | 3K Views
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
เมื่อเราต้องการคิดเลข ส่วนใหญ่เราใช้หูและตาทำหน้าที่รับคำสั่ง และข้อมูล สมองทำหน้าที่จดจำ คิด และควบคุม เมื่อคิดได้ผลลัพธ์แล้ว สมองจะควบคุมให้ปากหรือมือ ซึ่งทำหน้าที่แสดงผล ด้วยการพูด หรือการเขียนออกมาเป็นคำตอบ ถ้าเราใช้นิ้วมือประกอบในการคิดเลข เช่น
Computer | 2K Views
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เด็ก ๆคงจะดีใจเมื่อพ่อแม่ผู้ปกครองพาไปเที่ยวพักผ่อนในวันหยุดเรียนหรือเมื่อทางโรงเรียนพาไปทัศนศึกษานอกสถานที่ การได้ไปท่องเที่ยวเป็นครั้งคราวทำให้จิตใจแจ่มใสเบิกบานพ้นจากความจำเจในชีวิตประจำวัน ทั้งยังได้รับความรู้และความสนุกสนาน
Event | 30K Views
การบริหารราชการแผ่นดิน
การบริหารราชการแผ่นดิน เมื่ออยู่ในโรงเรียนนักเรียนคงได้สังเกตเห็นว่าบางครั้งจะมีนักเรียนชั้นสูงกว่าเรา (นักเรียนรุ่นพี่) มาแนะนำตัวเองว่าเขากำลังลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อเป็นผู้แทนนักเรียนและถ้านักเรียนต่างพากันลงคะแนนเลือกตั้งให้เขามาก ๆ เขาก็จะได้รับ
กฎหมาย | 3K Views
เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีชีวภาพ สิ่งที่มีชีวิตไม่ว่าคน พืช สัตว์ ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา แต่ละชีวิต ซึ่งอาจจะอยู่ในน้ำ ในดิน บนดิน ก็มีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพ ซึ่งตนอาศัยอยู่ เพื่อให้เหมาะกับการดำรงชีวิต ชีวิตคนเรานั้น จะต้องอาศัยปัจจัย
ชีววิทยา | 17K Views
หอยเป๋าฮื้อ
หอยเป๋าฮื้อ ในโลกนี้มีสัตว์น้ำที่เป็นอาหารของมนุษย์มากมาย หอยเป๋าฮื้อเป็นสัตว์ทะเลอีกชนิดหนึ่งที่นิยมใช้เป็นอาหารนอกจากนี้ยังสามารถใช้เปลือกทำเป็นเครื่องประดับที่มีค่าทำให้หอยเป๋าฮื้อเป็นสัตว์ทะเลที่มีราคาแพงจึงได้มีการศึกษาค้นคว้าเพื่อเพิ่มจำนวนหอยเป
สัตว์ | 10K Views
สัตว์ในระบบนิเวศป่าชายเลน
สัตว์ในระบบนิเวศป่าชายเลน ป่าชายเลนหรือที่บางคนเรียกว่า ป่าโกงกาง คือ ป่าที่เกิดขึ้นตามชายฝั่งทะเลที่เป็นเลนน้ำทะเลสามารถท่วมขึ้นมาถึงได้และอยู่ในบริเวณปากแม่น้ำ ป่าชายเลนมีอยู่เฉพาะในเขตร้อนและมีความสำคัญมากในการอนุรักษ์สัตว์ทะเล พรรณไม
สิ่งแวดล้อม | 15K Views
ข้าวฟ่าง
ข้าวฟ่าง เมื่อชูชกเฒ่าจะเดินทางไปทูลขอกัณหา ชาลี จากพระเวสสันดร นางอมิตตดาได้เตรียมเสบียงอาหาร สำหรับเดินทางไกลไปในกลางป่า อาหารในย่ามของชูชกนั้น มีบรรยายไว้ในหนังสือมหาเวสสันดรชาดก ว่าดังนี้ ...ทุกสิ่งสรรพ์ เสร็จสรรพ สำหรับจะเดินทาง ทั้งลูกเดือยข้า
การเพาะปลูก | 11K Views
ส้ม
ส้ม ส้มคือ ต้นไม้ชนิดไม้ผลและเป็นไม้ยืนต้นมีอายุยาวนานหลายปีผลส้มเป็นผลไม้ที่ใช้รับประทานสดและนำมาปรุงอาหาร ส้มบางชนิดมีรสเปรี้ยว บางชนิดมีรสหวานอมเปรี้ยว และบางชนิดมีรสหวานอร่อย ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีส้มหลากหลายชนิด เช่น ส้มเขียวหวาน ส้มเกลี้ยง ส้ม
การเพาะปลูก | 6K Views
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้ ผักและผลไม้เป็นผลิตผลที่ค่อนข้างบอบบางเน่าเสียได้ง่ายผักและผลไม้ที่เก็บเกี่ยวมาแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่ มีการหายใจ มีการคายน้ำเช่นเดียวกับเมื่อยังไม่ได้เก็บเกี่ยว จึงมีการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา เช่น การเปล
ชีววิทยา | 22K Views
เชื้อเพลิง ยานยนต์ และสิ่งแวดล้อม
เชื้อเพลิง ยานยนต์ และสิ่งแวดล้อม รอบ ๆตัวเรามีสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ ดิน อากาศ น้ำ ดิน แร่ธาตุ พืช สัตว์ ฯลฯ และยังมีสิ่งแวดล้มที่มนุษย์สร้างขึ้นอีกมากมายหลายอย่าง เช่น บ้านเรือน อาคารที่อยู่อาศัย โรงงานอุตสาหกรรม ถนน สะพาน เขื่อน คลอง แ
สิ่งแวดล้อม | 5K Views
อียิปต์เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบกษัตริย์เป็นประชาธิปไตย
ประเทศอียิปต์ยกเลิกการปกครองระบอบกษัตริย์ และประกาศตนเป็นประเทศที่ปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ โดยมี “นายพลมูฮัมหมัด นาญีฟ” ก้าวขึ้นมาดำรงตำแหน่ประธานาธิบดีคนแรกของประเทศ และเป็นผู้รักษาการตำแหน่งนายกรัฐมนตรี พร้อมกับเปลี่ยนชื่อประเทศเป็น “สาธารณรัฐ
History | 3K Views
การปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์
การปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ หญ้าเป็นอาหารของสัตว์หลายชนิด ไม่เฉพาะแต่ช้าง ม้า วัว ควาย แพะ แกะ ซึ่งเป็นสัตว์ใหญ่ สัตว์ตัวเล็กๆ เช่น กระต่าย หรือหนูบางชนิด ก็กินหญ้าเช่นเดียวกัน บางครั้งเด็กๆ อาจจะเคยเห็นแมวหรือสุนัขที่บ้านเล็มยอดหญ้า พอกินไปได้สักครู่ มันก็
ปศุสัตว์ | 29K Views
การใช้สื่อประสมส่งเสริมการศึกษา
การใช้สื่อประสมส่งเสริมการศึกษา การที่เราจะเรียนรู้อะไรหากเราทั้งได้อ่าน ได้ยิน ได้ดู และได้สัมผัส เราก็จะยิ่งเข้าใจได้มากขึ้นกว่าที่มีคนมาเล่าให้ฟังเพียงอย่างเดียว สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่ามือคลำ การนำคอมพิวเตอร์มาใช้โดยนำเสนอทั้งข้อเขี
Computer | 9K Views
ชุมชน
ชุมชน คำว่าชุมชนเธออาจไม่ค่อยคุ้นหูสักเท่าไรนัก แต่คำ ๆ นี้มีความสำคัญสำหรับสิ่งที่มีชีวิตอย่างมากโดยเฉพาะสัตว์บางประเภทซึ่งย่อมรวมถึงมนุษย์อย่างเช่นเธอและฉันด้วยเธอคงเคยเห็นมด ผึ้ง หรือปลวก แล้วเธอเคยเห็นรังที่เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เหล่านี้ไหม เธออ
สังคมและวัฒนธรรม | 5K Views
พันธุ์พืชอาหารสัตว์พันธุ์พื้นเมือง
พันธุ์พืชอาหารสัตว์พันธุ์พื้นเมือง พืชอาหารสัตว์ประเภทนี้ ส่วนใหญ่ขึ้นเองตามธรรมชาติ เกษตรกรไม่ได้ปลูกหรือบำรุงรักษา แต่จะไล่ต้อนสัตว์ไปแทะเล็มทั่ว ๆ ไป ตามที่เลี้ยงสัตว์สาธารณะชายป่า ริมถนน และคันนา เป็นต้น พันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่เป็นประโยชน์ คือ
ปศุสัตว์ | 4K Views
พืชอาหารสัตว์
พืชอาหารสัตว์ ถ้ามีใครมาทายปัญหาว่า อะไรเอ่ย มองไปเห็นเป็นสีเขียวมากที่สุด ไปที่ไหนก็เจอ อยู่รอบ ๆ ตัวเรานี้เอง... เอ่ยแค่นี้เด็ก ๆ บางคนอาจจะเดาได้แล้ว แต่บางคนอาจจะยังไม่ค่อยแน่ใจ ลองอ่านต่อไปอีกนิดซิ จะเดาได้ใกล้เคียง หรือถูกต้องไหม... มีประโยชน์มา
ปศุสัตว์ | 17K Views
ห้องสมุดเสียงแห่งแรกของไทย
ห้องสมุดเสียงแห่งแรกของไทย เมื่อพูดถึงห้องสมุดเด็ก ๆ คงจะนึกถึงห้องใหญ่ ๆ ที่มีหนังสือมากมายวางเรียงรายกันอยู่บนชั้น แปลกนะทำไมจึงไม่เรียกว่าห้องหนังสือคงจะมีเหตุผลและที่มาอย่างแน่นอน เอาไว้เราค่อยมาหาคำตอบกันดีไหม ครั้งนี้เรามาหาความรู้เกี่ยวกับห้องส
การศึกษา | 4K Views
อาหารสัตว์
อาหารสัตว์ เด็ก ๆคงเคยเห็นวัวควายเดินกินหญ้าอย่างช้าๆ อยู่ในทุ่งนา เห็นม้ายืนเล็มหญ้าอยู่ในสนามหญ้าสีเขียว เห็นแม่ไก่พาลูกเล็ก ๆ เดินคุ้ยเขี่ยหาเมล็ดข้าวเปลือก และตัวแมลงตามพื้นดิน เห็นฝูงเป็ดว่ายน้ำดำน้ำหาหอยปลาตามคูคลอง เหล่านี้เป็นการหาอาหารตามธรรมช
ปศุสัตว์ | 7K Views
แผนพัฒนาประเทศ
แผนพัฒนาประเทศ ในการทำงานทุกอย่างให้สามารถบรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายได้ด้วยดีจำเป็นต้องวางแผนล่วงหน้าว่าเราต้องทำงานอะไรบ้าง งานอะไรบ้างที่ต้องทำให้เสร็จก่อน งานอะไรบ้างที่มีความสำคัญเร่งด่วนน้อยกว่าเก็บไว้ทำทีหลัง พร้อมกันนั้นก็ต้องคิดว่างานที่กำหนดข
สังคมและวัฒนธรรม | 9K Views
"เทพีเสรีภาพ" ถูกส่งมาถึงท่าเรือนิวยอร์ก
อนุสรณ์รูปเทพีเสรีภาพ (Statue of Liberty) เป็นของขวัญที่ชาวฝรั่งเศสมอบให้ชาวอเมริกัน เนื่องในวันเฉลิมฉลองวันชาติครบ 100 ปี เนื่องจากชื่นชมที่อเมริกามีความกล้าหาญที่จะลุกขึ้นสู้กับสหราชอาณาจักร และประกาศอิสรภาพจากสหราชอาณาจักรสำเร็จจนเป็นชาติเอกราช
History | 2K Views
วันสถาปนา "วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า"
"วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า" เป็นสถาบันผลิตแพทย์ทหารแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ก่อตั้งเป็นสถาบันแพทยศาสตร์ลำดับที่ 7 ของประเทศ โดยกรมแพทย์ทหารบกได้เสนอเรื่องขอจัดตั้ง "โรงเรียนแพทย์ทหาร" เนื่องเกิดความขาดแคลนแพทย์ทหารอย่างมากในกองทัพ แต่ก็ถูกชะลอ
History | 2K Views
โรคติดเชื้ออุบัติใหม่และโรคติดเชื้ออุบัติซ้ำ
โรคติดเชื้ออุบัติใหม่และโรคติดเชื้ออุบัติซ้ำ โรคติดเชื้อหลายโรคที่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในระยะประมาณ ๒๐ ปีที่ผ่านมาหรือโรคติดเชื้อที่จะพบมากขึ้นในอนาคตอันใกล้ เช่น ไข้เลือดออกหลายชนิด เราเรียกว่าโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ ส่วนโรคติดเชื้อที่เคยแพร่ระบาดแล้วหายไ
สารานุกรมโรค | 12K Views
พระราชวังในส่วนภูมิภาค
พระราชวังในส่วนภูมิภาค พระราชวังซึ่งเป็นบ้านของในหลวงมิได้มีอยู่ในกรุงเทพฯ เพียงแห่งเดียว มีอยู่ในต่างจังหวัดด้วย เช่น พระราชวังภูพิงค์ราชนิเวศน์จังหวัดเชียงใหม่ พระราชวังภูพานราชนิเวศน์จังหวัดสกลนคร พระราชวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระร
ประวัติศาสตร์ | 2K Views
ปิโตรเลียมและการผลิต
ปิโตรเลียมและการผลิต ก่อนที่จะนำอาหารจำพวกเนื้อสัตว์ เช่น หมู ปลา ไก่ และไข่ มารับประทานนั้นเราจะนำไปย่าง ต้ม หรือทอดในน้ำมันที่ร้อนจัดให้สุกเสียก่อนและยังมีขนมหรืออาหารอีกหลายชนิด เช่น กล้วยทอด ปาท่องโก๋ กะหรี่พัฟ โดนัท ที่จะต้องนำไปทอดให้สุกในน้ำมัน
เคมี | 9K Views
พระราชวังในกรุงเทพ
พระราชวังในกรุงเทพมหานคร พระราชวังคือ บ้านและที่ทำงานของพระเจ้าแผ่นดินพระราชวังแห่งแรกของกรุงเทพมหานครฯ เรียกว่า พระบรมมหาราชวัง หรือวังหลวง ในหลวงรัชกาลที่ ๑ ประทับอยู่ในพระบรมมหาราชวัง พร้อมทั้งครอบครัว และผู้รับใช้ข
ประวัติศาสตร์ | 9K Views
เกิดเหตุโศกนาฏกรรมโป๊ะล่มที่ท่าเรือพรานนก
เกิดอุบัติเหตุโป๊ะรับส่งผู้โดยสารบริเวณท่าเรือพรานนกล่มลงในแม่น้ำเจ้าพระยา เนื่องจากมีผู้โดยสารลงไปรอเรือบนโป๊ะเป็นจำนวนมาก ประกอบกับเป็นช่วงที่เรือเข้าเทียบท่า ทำให้มีคลื่นกระทบกับโป๊ะ ส่งผลให้ทุ่นเอียงและมีน้ำเข้าไปในทุ่น จนไม่สามารถรับน้ำหนักต่อไปได้ เ
History | 3K Views
ธนาคาร
ธนาคาร เมื่อเราได้เงินค่าขนมจากพ่อแม่ พ่อแม่มักจะสอนด้วยว่า ให้รู้จักเก็บออมส่วนหนึ่งไว้ เราอาจเก็บสตางค์ใส่กระปุกออมสินไว้ เมื่อกระปุกออมสินเต็มแล้ว พ่อแม่จะนำกระปุกออมสินไปที่ธนาคารเพื่อฝากเงินนั้นไว้กับธนาคาร ธนาคารเป็นสถานที่รับฝากเงินธนาคารรับฝาก
การบัญชีและการเงิน | 2K Views
ประธานาธิบดีเกาหลีใต้พบปะผู้นำเกาหลีเหนือในการประชุมสุดยอดระหว่างเกาหลีครั้งแรก
“คิม แดจุง” (Kim Dae Jung) ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ พบปะกับ “คิม จองอิล” (Kim Jong Il) ผู้นำเกาหลีเหนือ ในการประชุมสุดยอดครั้งแรกระหว่างเกาหลี ณ กรุงเปียงยาง เมืองหลวงของประเทศเกาหลีเหนือโดยแต่เดิมทีประธานาธิบดี “คิม แดจุง” แห่งเกาหลีใต้ได้ประกาศถึงความพร้อม
History | 936 Views
กุ้งก้ามกราม
เมื่อเอ่ยว่า กุ้ง ใคร ๆ ก็รู้จัก เด็ก ๆ ก็ชอบ เพราะเนื้อของมันหวาน อร่อย แล้วที่ดีที่สุดก็คือ กุ้งไม่มีก้างหรือกระดูกเลยมีแต่เปลือกหุ้มตัวเวลาจะรับประทานเราก็มักจะลอกเปลือกออกหมด แต่กุ้งบางชนิดเปลือกไม่แข็งนัก บางคนก็รับประทานทั้งเปลือก ขึ้นชื่อว่ากุ้งแล้
ประมง | 19K Views
“คณะราษฎร” ประชุมวางแผนการปฏิวัติสยาม
กลุ่ม "คณะราษฎร” ได้ประชุมวางแผนการปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 ที่บ้าน ร.ท. ประยูร ภมรมนตรี โดยมีเป้าหมายสำคัญในการวางแผนควบคุมสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิต ซึ่งเป็นผู้สำเร็จราชการรักษาพระนคร เนื่องจากในวันนี้ “พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว” (รัชกาลที
History | 2K Views
การผลิตปูนซีเมนต์
การผลิตปูนซีเมนต์ เด็ก ๆคงเคยเห็นตึกใหม่สูงหลายสิบชั้นมาบ้างแล้ว บางคนอาจนึกสงสัยว่าตึกใหญ่ที่ทั้งสูงทั้งหนักมากเช่นนั้นก่อสร้างขึ้นด้วยวัสดุอะไรคำตอบก็คือคอนกรีตโดยมีเหล็กเป็นโครงอยู่ภายใน เราเรียกคอนกรีตเช่นนี้ว่า คอนกรีตเสริมเหล็ก มีความแข็งแรงสามา
วิศวกรรมศาสตร์ | 17K Views
การผลิตรถยนต์
การผลิตรถยนต์ เมื่อเด็กต้องการขนย้ายของเล่นหลายชิ้นจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเด็กบางคนคงหารถเข็นมาช่วยขน รถเข็นคือรถที่มีกระบะใส่ของที่มีล้อและมีเชือกหรือมีที่จับสำหรับลากดึงหรือเข็นให้รถเคลื่อนที่ไป รถเข็นที่ใช้งานในชีวิตประจำวันและรถเข็นของสำหรับเด
ความรู้ทั่วไป | 3K Views
การผลิตรถจักรยานยนต์
การผลิตรถจักรยานยนต์ รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่คนไทยทั่วประเทศนิยมใช้กันมากเพราะใช้ได้สะดวก รวดเร็ว และมีความคล่องตัวในการขับขี่อีกทั้งเป็นการประหยัดเวลาประหยัดน้ำมันและราคาก็ไม่แพง ส่วนประกอบที่สำคัญของรถจักรยานยนต์มีสี่ส่วนด้วยกัน คือ (๑)ตัวถังห
ความรู้ทั่วไป | 8K Views
การลำดับรุ่นเครื่องคอมพิวเตอร์
การลำดับรุ่นเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อได้มีการพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์เจริญขึ้นมาก จนกระทั่งสามารถนำไปใช้ในกิจการทางธุรกิจได้แล้ว จึงมีการจัดลำดับเครื่องคอมพิวเตอร์ ออกเป็นรุ่นดังต่อไปนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นที่หนึ่ง ยุคของคอมพิวเตอร์รุ่นที่หนึ่งเริ่มขึ
Computer | 2K Views
การพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
การพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ แม้ว่าการพัฒนาที่แท้จริงของเครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์จะมีขึ้นได้ไม่นาน แต่เครื่องคอมพิวเตอร์อัตโนมัติได้คิดขึ้น เป็นครั้งแรก ใน พ.ศ. ๒๓๒๙ เจ เอช มิลเลอร์ (J.H. Miller) วิศวกรชาวเยอรมันเป็นผู้คิดค้น เนื่องจาก
Computer | 2K Views
ความก้าวหน้าของเครื่องเจาะบัตร
ความก้าวหน้าของเครื่องเจาะบัตร ในตอนเริ่มต้นของศตวรรษที่ ๒๐ การนำเอาอุปกรณ์ เครื่องเจาะบัตรไฟฟ้าหรืออีเอเอ็ม (electric accounting machine; EAM) มาใช้ในทางธุรกิจเป็นไปค่อนข้างเชื่องช้า ความก้าวหน้าที่สำคัญเกิดขึ้นในตอนปลาย พ.ศ. ๒๔๖๓ และ ตอนเริ่มต้นของ พ.ศ
Computer | 2K Views
“จอมพล ป. พิบูลสงคราม” อดีตนายกรัฐมนตรีถึงแก่อสัญกรรม
“จอมพล ป. พิบูลสงคราม” อดีตนายกรัฐมนตรี ถึงแก่อสัญกรรมด้วยโรคหัวใจวาย ณ บ้านพักที่ตำบลซากามิโอโน ชานกรุงโตเกียว ขณะลี้ภัยการเมืองไปอยู่ประเทศญี่ปุ่น รวมอายุได้ 67 ปี • “จอมพล ป.” เป็นหนึ่งใน คณะราษฎรที่ทำการปฏิวัติเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่ 24
History | 2K Views
“เบนจามิน แฟรงคลิน” ใช้ว่าวเพื่อทดลองประจุไฟฟ้าในอากาศ
“เบนจามิน แฟรงคลิน” (Benjamin Franklin) นักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันผู้สนใจเรื่องปรากฎการณ์ทางธรรมชาติของฟ้าแลบ ฟ้าผ่าและฟ้าร้อง เขาได้สันนิษฐานว่าปรากฏการณ์เหล่านี้น่าจะเกิดจากประจุไฟฟ้าบนท้องฟ้า จึงทำการทดลองครั้งสำคัญขึ้นในวันนี้ โดยนำว่าวขึ้นสู่ท้องฟ้าใน
History | 8K Views
วิธีการของฮอลเลอริท
วิธีการของฮอลเลอริท ผลสำเร็จในการใช้บัตรเจาะรูของแจ็คการ์ดในอุตสาหกรรมทอผ้าหลายปีมาแล้ว ไม่ได้ดลใจใครเลยนอกจาก แบบเบจ จนกระทั่ง พ.ศ. ๒๔๒๓ ดร. เฮอร์แมน ฮอลเลอริท (Dr. Herman Hollerith) นักสถิติทำงานอยู่กับสำนักงานสำมะโนประชากร ของสหรัฐอเมริกา พบว่าวิธีการ
Computer | 1K Views
เครื่องยนต์เชิงวิเคราะห์แบบแบบเบจ
เครื่องยนต์เชิงวิเคราะห์แบบแบบเบจ เครื่องยนต์เชิงวิเคราะห์แบบแบบเบจ (Babbages analytical engine) เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ซึ่งสามารถประมวลผลได้อย่างอัตโนมัติแม้จะได้สร้างขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๗ แต่หลักการของการทำงานนั้น ตรงกับการทำงานของเคร
Computer | 2K Views
วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์
วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ เมื่อเราต้องการบวกเลข สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดซึ่งจะช่วยในการบวกเลขคือนิ้วมือของเราเอง เช่น ถ้าเราต้องการเอา ๒ บวกกับ ๓ เราจำ เลข ๒ เอาไว้ในใจพร้อมกับยกนิ้วขึ้น ๓ นิ้ว แล้วให้นับเลขต่อจาก ๒ ไปตามนิ้ว ที่ยกขึ้นคือ ๓, ๔, ๕ ดั
Computer | 3K Views
วรรณคดีท้องถิ่น
วรรณคดีท้องถิ่น หลับเหอ หลับตารี่รี่ น้องนุ้ยของพี่ รู้ปักหัวหมอน ปักลายขี้นิด ลายติดขี้หนอน ปักเพชรยาธร ร่อนรำเวหา ปักเป็นตัวกุ้ง พวยพุ่งลงมา ปักเป็นตัวปลา ว่ายน้ำสู่วัง ปักเป็นเข้ทอง เที่ยวลอยล่องหาฝั่ง ปักเป็นชาววัง แห่ห้อมล้อมนวลน้อง เหอ...
สังคมและวัฒนธรรม | 12K Views
การประดิษฐ์ผักและผลไม้
การประดิษฐ์ผักและผลไม้ ประเทศไทยอุดมสมบูรณ์ด้วยผักและผลไม้ทุกฤดูกาล คนไทยจึงรับประทานผักและผลไม้เป็นอาหารทุกวัน การรับประทานผักและผลไม้จะได้รับคุณค่าทางอาหารมาก ทำให้ร่างกายเจริญเติบโต และป้องกันมิให้เกิดโรคภัยได้ อาหารประจำวันที่ใช้ผักเป็นหลักมีหลาย
ศิลปะ | 9K Views
ตู้พระธรรม
ตู้พระธรรม หนังสือเป็นแหล่งความรู้และสร้างปัญญา เราอยากรู้เรื่องอะไร เราเปิดอ่านได้จากหนังสือ สารานุกรมเป็นแหล่งอ้างอิง อธิบายเรื่องต่าง ๆ ที่มีคุณค่า ช่วยให้คำตอบ เพิ่มพูนสติปัญญาของเรา หนังสือและสารานุกรมจึงมีปกห่อหุ้ม เพื่อรักษาเนื้อหาในเล่มไว้ให้ค
พุทธ | 8K Views
แผ่นดินไหว
แผ่นดินไหว เมื่อเรานั่งในชิงช้าหรือเปล ซึ่งแกว่งไกวไปมา เราจะรู้สึกว่า ตัวเคลื่อนที่ไปตามจังหวะของการแกว่งไกวนั้นด้วย หรือเมื่อนั่งเรือออกไปในทะเล เราก็จะรู้สึกเหมือนถูกโยนขึ้นลงตามจังหวะคลื่น ถ้าวันไหนมีลมแรง ก็จะมีคลื่นแรง เราอาจมีอาการวิงเวียนศีรษะ
ความรู้ทั่วไป | 2K Views
วัดไทย
วัดไทย เด็ก ๆรู้ไหมว่า เหตุใดเราควรไปวัด โดยเฉพาะในวันธรรมสวนะ หรือวันพระเราไปวัด เพื่อฟังพระเทศนาสั่งสอนธรรมะของพระพุทธเจ้า เราไปวัด เพื่อไปกราบพระ เราสวดมนต์ เราทำจิตใจให้สงบนิ่ง ตั้งใจคิดดี และตั้งใจละเว้นความชั่ว เราไปวัด เพื่อไปกราบบูชาดวงแก้ว ๓
พุทธ | 4K Views
ข้อควรระวังในการใช้ยาปราบศัตรูพืช
๑. อันตรายของยาปราบศัตรูพืช ยาปราบศัตรูพืชทุกชนิด (ยาฆ่าแมลง ยาป้องกันโรคพืชยาปราบวัชพืช) มีอันตรายสามารถเข้าร่างกายได้ทางปาก ผิวหนัง และโดยการหายใจ การเป็นพิษฉับพลันเกิดขึ้นเมื่อได้รับยาจำนวนมากๆ เพียงครั้งเดียว ส่วนพิ
การเพาะปลูก | 2K Views
การป้องกันและกำจัดโรคพืช
สามารถทำได้หลายวิธีด้วยกัน ดังนี้ ๑. การเลือกที่ปลูก ควรคำนึงถึงความเหมาะสม ๒ ประการ คือ ๑.๑ ด้านเศรษฐกิจให้เลือกบริเวณปลูกใกล้ตลาดที่มีการขนส่งสะดวก และระยะใกล้ที่สุด เพื่อลดปัญหาค่าใช้จ่าย ในการดูแลรักษา และลดระยะเวลาเสี่ยงต
การเพาะปลูก | 4K Views
อาการของโรคที่ต้นกล้าพืช
มีหลายลักษณะ เช่น อาการต้นกล้าเน่า อาการทั่วไปในแปลงจะพบว่า ต้นกล้าฟุบตายเป็นหย่อมๆ เมื่อนำกล้ามาพิจารณาดูที่ต้นจะเห็นว่า บริเวณโคนต้นจะมีลักษณะแผลช้ำ เหี่ยวแฟบ คอรวงเป็นสีน้ำตาลดำและเน่า เป็นเหตุทำให้ต้นกล้าหักพับลง พบกับกล้าพื
การเพาะปลูก | 2K Views
อาการของโรคที่พบที่เมล็ด
มีหลายลักษณะ เช่น อาการเมล็ดเน่า เมล็ดจะเปลี่ยนสี มีขนาดเล็ก เหี่ยวบางครั้งถ้าสภาพแวดล้อมเหมาะสมจะเห็นเชื้อรา ซึ่งมีสีต่างๆ กัน แล้วแต่ชนิดของเชื้อ สาเหตุที่เกิดขึ้นบนเมล็ดที่เน่านั้นเกิดได้ทั้งในไร่ และในยุ้งฉาง โดยเฉพาะในแหล่
การเพาะปลูก | 46 Views
อาการของโรคที่พบที่ผล
มีหลายลักษณะ เช่น อาการผลเน่า มักเกิดแผลสีน้ำตาล หรือน้ำตาลเข้ม ต่อมาแผลจะขยายโตขึ้น อาการเน่าอาจมีแผลขนาดจำกัด หรือเน่าลุกลามออกไปเรื่อยๆ ขึ้นอยู่กับชนิดของพืช และเชื้อที่ทำให้เกิดโรคเป็นสำคัญ โรคผลเน่านอกจากจะพบในไร่แล้ว ยังพบมา
การเพาะปลูก | 1K Views
อาการของโรคที่พบที่ราก
มีหลายลักษณะ เช่น อาการรากปม รากจะมีอาการพองออกเป็นปม โดยจะพองออกจากภายใน มิใช่พองด้านใดด้านหนึ่ง สาเหตุเกิดจากไส้เดือนฝอย อาการรากแผล รากเกิดแผลเล็กๆ ซึ่งอาจเกิดจากการทำลายของไส้เดือนฝอยหรือแมลงบางชนิด อาการรากเน่า สังเกตได้
การเพาะปลูก | 2K Views
อาการของโรคที่พบทั้งต้น
มีหลายลักษณะ เช่น โรคเหี่ยวของมะเขือเทศ อาการเหี่ยว เริ่มแรกมักเห็นใบเหี่ยวลู่ลงก่อนแล้วค่อยๆ เหี่ยวทั้งต้น และตายในที่สุด เมื่อพบอาการเหี่ยวควรพิจารณาถึงสาเหต ุเนื่องจากพืชขาดน้ำ แต่ถ้าพืชแสดงอาการเหี่ยว ในบริเวณที่มีน
การเพาะปลูก | 2K Views
อาการของโรคบนใบ
โรคที่เกิดบนใบ แสดงอาการแตกต่างกันไปหลายแบบ อาการเหล่านี้เกิดจากหลายสาเหตุ ทั้งขาดธาตุอาหาร หรือเกิดจากเชื้อไวรัส บัคเตรี และเชื้อราเข้าทำลาย อาการบนใบที่มักพบเสมอ ได้แก่ อาการใบจุดของพริก เกิดจากเชื้อรา อาการใบจุด จะพบแผลแห้งเ
การเพาะปลูก | 5K Views
โรคพืช
คนเราอาจเจ็บป่วยได้ทุกคน เด็กๆ บางคนคงเคยเป็นหวัด เป็นโรคหัด เป็นโรคอีสุกอีใส หรือเป็นโรคคางทูมกันมาแล้ว คนเราเป็นโรค เพราะมีเชื้อโรคเข้าไปในร่างกาย หรือมีเชื้อโรคในร่างกายอยู่ก่อนเมื่อร่างกายอ่อนแอลงก็เกิดโรคขึ้นได้ บางคนได้รับอาหารที่จำเป็นไม่เพียงพอ ทำ
การเพาะปลูก | 37K Views
ไหม (Silkworm: Bombyx mori L.)
แหล่งเลี้ยงไหม แหล่งเลี้ยงไหมที่สำคัญของประเทศไทย ส่วนใหญ่อยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด บุรีรัมย์ นครราชสีมา สุรินทร์ อุบลราชธานี หนองคาย ชัยภูมิ ศรีสะเกษ นครพนม มหาสารคาม สกลนคร และกาฬสินธุ์ ส่
การเพาะปลูก | 3K Views
หม่อน (Mulberry: Morus alba Linn.)
การที่เราจะเลี้ยงไหมได้ สิ่งสำคัญอันดับแรกคือ ต้องมี อาหารของไหม หนอนไหมที่เราเลี้ยงกันอยู่นี้กินอาหารเพียง อย่างเดียวคือ ใบหม่อน เท่านั้น เราจำเป็นจะต้องปลูกหม่อน ให้เจริญงอกงาม มีใบมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ซึ่งก็ต้องอาศัย
การเพาะปลูก | 4K Views
ประวัติการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
มนุษย์รู้จักการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมมาไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ปีแล้ว จีนเป็นชาติแรกที่นำเส้นใยไหมมาทอเป็นอาภรณ์เครื่องนุ่งห่ม และเป็นผู้ผูกขาดทำสินค้าผ้าไหมส่งไปขายต่างประเทศเป็นเวลานานกว่า ๑,๐๐๐ ปี ความลับเรื่องไหมจึงได้แพร่ไปถึงประเท
การเพาะปลูก | 2K Views
การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
ผ้าไหมเป็นสินค้าออกที่สำคัญอย่างหนึ่งของประเทศไทย มีผู้นิยมใช้ผ้าไหมทำเครื่องแต่งกาย และของใช้ต่างๆ กันมาก เพราะผ้าไหมมีสีสวยงามสะดุดตา มีเนื้อเป็นมันต่างจากผ้าฝ้าย หรือผ้าชนิดอื่น รูป เส้นใยซึ่งนำมาใช้ทอผ้าไหมนั้น เป็นเส้นใยที่ได้จากรั
การเพาะปลูก | 13K Views
ผีเสื้อในวงศ์ต่างๆ ของประเทศไทย
ผีเสื้อในวงศ์ต่างๆ ของประเทศไทย ผีเสื้อหลากสีในประเทศไทย พอจะแบ่งออกได้เป็น ๔๐ วงศ์ (family) ดังต่อไปนี้ ๑. วงศ์ผีเสื้อผี (Hepialidae) ผีเสื้อที่มีลักษณะโบราณ ปีกทั้งสองคู่มีขนาดใกล้เคียง กัน การจัดเรียงของเส้นปีกคล้ายคลึงกัน ปีก ๒ คู่เชื่อมยึดกัน แบบต
สัตว์ | 6K Views
การป้องกันอันตรายจากศัตรู
ผีเสื้อที่ออกบินจะมีศัตรูน้อยลงกว่าในระยะที่ยังเป็นตัวหนอน ศัตรูที่สำคัญในเวลากลางวัน ได้แก่ นกจาบคา (bee-eaters) และนกแซงแซว (drongos) นกพวกนี้บินได้ว่องไวสามารถจับผีเสื้อในขณะที่บินในอากาศได้ เมื่อจับได้แล้วมันจะคาบมาเกาะกินบน
สัตว์ | 2K Views
การบินของผีเสื้อ
การบินของผีเสื้อ ส่วนมากปีกคู่หลังของผีเสื้อจะมีขนาดเล็กกว่าปีกคู่หน้า และเพื่อที่จะให้บินได้ดี จะต้องมีการยืดติดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในแต่ละข้าง โดยขอบหน้าของปีกคู่หลังจะยื่นขยายออกมา ซ้อนกับปีกคู่หน้า ซึ่งจะอัดติดกันแน่นเวลาบิน ส่วนผีเสื้อกลางคืนจะมี
สัตว์ | 2K Views
สีและลวดลายบนปีกของผีเสื้อ
สีและลวดลายบนปีกของผีเสื้อ ดังกล่าวมาแล้วว่า ลวดลายและสีบนปีกผีเสื้อประกอบ ขึ้นด้วยเกล็ดสีเล็กๆ เรียงกันคล้ายกระเบื้องบนหลังคา สีของแต่ละเกล็ดจะเกิดจากเม็ดสีภายในเกล็ด หรือเกล็ดที่ไม่มีเม็ดสีภายใน แต่มีรูปร่างเป็นสันนูนสะท้อนแสงสีรุ้งออกมาได้ การเ
สัตว์ | 2K Views
ระยะตัวเต็มวัย
ระยะตัวเต็มวัย พอดักแด้มีอายุประมาณ ๗-๑๐ วัน เมื่อใกล้จะออกมาเป็นผีเสื้อ เราจะเห็นสีของปีกผ่านทางผนังลำตัวได้ ผีเสื้อที่โตเต็มที่แล้ว จะใช้ขาดันเอาเปลือกดักแด้ให้แตกออก แล้วดันให้ปริออกทางด้านหลังของส่วนอก ค่อยๆขยับตัวออกมาจนพ้น คราบดักแด้ ส่วนมากมักออกม
สัตว์ | 2K Views
ระยะดักแด้
ระยะดักแด้ เมื่อหนอนลอกคราบจนครบ และเติบโตเต็มที่แล้ว จะหยุด กินอาหาร หาที่หลบซ่อนตัวพักอยู่อย่างนั้นสัก ๑๒ ชั่วโมง หรืออาจนานกว่า ระหว่างนี้จะสร้างแผ่นไหมเล็กๆที่ปลายลำตัว เพื่อใช้ขอเล็กๆ เกี่ยวเอาไว้ให้มั่นคง ก่อนลอกคราบครั้งสุดท้าย เป็นดักแด้
สัตว์ | 2K Views
การลอกคราบ
การลอกคราบ หนอนจะเติบโตขึ้นได้ต้องมีการลอกคราบหลายครั้ง ส่วนมากผีเสื้อจะลอกคราบประมาณ ๔-๕ ครั้ง เหตุที่ต้องลอกคราบ เนื่องจาก ตัวหนอนมีผนังลำตัวหุ้มห่ออยู่ภายนอก เมื่อเติบโตขึ้นเรื่อยๆ จะเติบโตคับผนังลำตัวที่ห่ออยู่ กรรมวิธีในการลอกคราบจะเริ่ม เมื่อหนอนชั
สัตว์ | 2K Views
ระยะตัวหนอน
ระยะตัวหนอน ตัวหนอนของผีเสื้อมีลักษณะแตกต่างกันออกไป ตามวงศ์และสกุล ส่วนมากไม่มีขนปกคลุมเหมือนหนอนของผีเสื้อกลางคืน ตัวหนอนมีสีสด หรือสีสันกลมกลืนไปกับพืชอาหาร อาหารมื้อแรกของตัวหนอนหลังจากฟักออกจากไข่ คือ เปลือกไข่ที่เหลืออยู่ อาจเพื่อกลบเกลื่อนร่องรอย
สัตว์ | 2K Views
ระยะไข่
หลังจากผีเสื้อตัวเมียได้รับการผสมพันธุ์จากตัวผู้แล้วสักระยะหนึ่ง ไข่ที่มีอยู่จะได้รับการผสมพร้อมที่จะวางไข่ออกมา ตัวเมียจะเสาะหาพืชอาหารที่เหมาะสมกับตัวหนอน โดย การเกาะลงบริเวณใบพืช ทดสอบโดยการแตะด้วยปลายท้อง ถ้าไม่ใช่พืชที่ต้องการ ก็จะบินไปเรื่อ
สัตว์ | 1K Views
ชีวิตของผีเสื้อ
ชีวิตของผีเสื้อ ชีวิตการเจริญเติบโตของผีเสื้อเป็นการเจริญเติบโตแบบ ครบ ๔ ขั้น (complete metamorphosis) เหมือนที่พบในพวกด้วง ผึ้ง และแมลงวัน โดยแยกออกเป็นระยะไข่ ระยะตัวหนอน ระยะดักแด้ และระยะตัวเต็มวัย ข้อดีของการเจริญเติบโตแบบนี้คือ การที่ตัวหนอนและตัวเ
สัตว์ | 2K Views
รูปร่างลักษณะทั่วไปของผีเสื้อ
รูปร่างลักษณะทั่วไปของผีเสื้อ ผีเสื้อเป็นแมลงพวกหนึ่งแตกต่างจากพวกนกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆ ตรงที่ไม่มีโครงกระดูกอยู่ภายใน ลำตัวประกอบด้วยวงแหวนหลายวงต่อกัน เชื่อมยึดด้วยเยื่อบางๆ เพื่อการเคลื่อนไหวได้สะดวก เปลือกนอกแข็งเป็นสารพวกไคทิน (chitin) ภายใ
สัตว์ | 3K Views
ผีเสื้อในประเทศไทย
เรามักพบผีเสื้อสีสดสวย กางปีก ๒ คู่ที่มีลวดลาย สีสันงดงาม รูปร่างปีกก็แปลกๆ ตาน่าชม บินว่อนร่อนลมอยู่ทั่วไป รอบๆ บริเวณบ้าน ตามสุมทุมพุ่มไม้ ตามป่าหญ้า ป่าเขา ริมลำธาร ใกล้หนองน้ำ เหนือพื้นดินพื้นทรายที่ชุ่มชื้น จะมีผีเสื้อกลางวันให้เราดูเล่น ชมเล่นเสมอๆ
สัตว์ | 14K Views
ประวัติการเลี้ยงกล้วยไม้ในประเทศไทย
ประวัติการเลี้ยงกล้วยไม้ในประเทศไทย ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีกล้วยไม้ป่าอยู่ตามธรรมชาติ เป็นจำนวนมาก สภาพแวดล้อมธรรมชาติมีความเหมาะสม กับการเลี้ยงกล้วยไม้อย่างกว้างขวาง ประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๐ เป็นต้นมา ได้มีการเริ่มสนใจเลี้ยงกล้วยไม้เป็นงานอดิเรกขึ้นในประเทศไทย
สิ่งแวดล้อม | 2K Views
ประโยชน์ของกล้วยไม้
ประโยชน์ของกล้วยไม้ กล้วยไม้ได้เข้ามามีบทบาทอยู่ในสังคมของมนุษย์เป็นเวลาช้านานแล้ว ดังจะเห็นได้ว่า ในประวัติศาสตร์ของประเทศจีน ซึ่งเป็นประเทศหนึ่งในโลกที่มีศิลปวัฒนธรรมซึ่งน่าสนใจ และแผ่กระจายออกไปทั่วโลก ก็ยังมีหลักฐานปรากฏบทบาท ของกล้วยไม้อยู่ด้วย เช่น
สิ่งแวดล้อม | 2K Views
การปลูกกล้วยไม้
การปลูกกล้วยไม้ เนื่องจากในรอบปีแต่ละปีนั้น มีการเปลี่ยนแปลงฤดูกาลตามธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นช่วงแสงสว่างของแต่ละวัน อุณหภูมิ และความชุ่มชื้นก็ตาม อัตราการเจริญของกล้วยไม้ต่างๆ ในแต่ละฤดูกาล ก็มีความสอดคล้องกับบทบาทการเปลี่ยนแปลง ของฤดูกาล เช่นเดียวกันกับพั
สิ่งแวดล้อม | 4K Views
เรือนเลี้ยงกล้วยไม้
เรือนเลี้ยงกล้วยไม้ เนื่องจากสภาพแวดล้อมธรรมชาติของประเทศไทย เหมาะสมแก่การเลี้ยงกล้วยไม้ การสร้างเรือนเลี้ยงกล้วยไม้จึงไม่ต้องลงทุน อย่างในประเทศหนาว นอกจากนั้นอาจมีกล้วยไม้ บางชนิดซึ่งสามารถปลูกกลางแจ้งได้ โดยไม่จำเป็นต้องสร้างเรือนกล้วยไม้ เพื่อบังร่มเ
สิ่งแวดล้อม | 2K Views
พันธุ์กล้วยไม้
พันธุ์กล้วยไม้ ได้มีการส่งเสริมให้นำเอาพันธุ์ไม้ ซึ่งชนรุ่นก่อนๆ ได้นำเข้ามาจากต่างประเทศ มาพิจารณาเน้นความสำคัญในด้านการผลิต เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ร่วมกันไปกับการชักจูงให้ประชาชนได้สนใจพันธุ์กล้วยไม้พื้นเมือง ที่มีอยู่ในประเทศไทย เพื่อนำมาคัดพันธุ์ ผ
สิ่งแวดล้อม | 2K Views
การเลี้ยงกล้วยไม้ในสภาพแวดล้อมของประเทศไทย
การเลี้ยงกล้วยไม้ในสภาพแวดล้อมของประเทศไทย ประเทศไทยเป็นประเทศร้อน ที่มีพันธุ์กล้วยไม้ป่านานาชนิดอยู่ตามธรรมชาติ สามารถจะนำมาศึกษาเพาะเลี้ยง เพื่อการอนุรักษ์ ขยายพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์ให้เกิดประโยชน์ในด้าน สังคม เศรษฐกิจ และอนุรักษ์ธรรมชาติได้เป็นอย่างดี
สิ่งแวดล้อม | 2K Views
กล้วยไม้
กล้วยไม้อยู่ในแดนดง แต่ก็คงยังมีกลิ่นหอม เมื่อขาดคนถนอม ถึงจะมีกลิ่นหอมก็คงเป็นดอกไม้ไพร กล้วยไม้ในป่าน่าแปลก กิ่งก้านแตกช่อดอกอยู่ไสว โชยกลิ่นมาแสนไกล แต่ก็ไม่มีใครจะได้ดูหรือได้ชม พักพิงอยู่ตามกิ่งไม้ อ
สิ่งแวดล้อม | 12K Views
รัชกาลที่ 8 เสด็จสวรรคตด้วยพระแสงปืน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล (รัชกาลที่ 8) สิ้นพระชนม์ด้วยต้องพระแสงปืนในวันนี้ ณ ในห้องพระบรรทม ณ พระที่นั่งบรมพิมาน ในพระบรมมหาราชวัง เหตุการณ์เกิดขึ้นเวลาประมาณ 9.30 น.ได้เกิดเสียงปืนดังขึ้นในห้องบรรทมของรัชกาลที่ 8 และพบพระวรกายของพระองค์ทรง
History | 6K Views
รัชกาลที่ 9 และพระบรมราชินีนาถเสด็จวางศิลาฤกษ์ถนนรัชดาภิเษก
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์ถนนรัชดาภิเษก ณ บริเวณเชิงสะพานกรุงเทพตัดกับถนนเจริญกรุงในวันนี้ โดยถนนรัชดาภิเษกเป็นถนนวงแหวนรอบในของกรุงเทพฯ ความยาวกว่า 45 กิโลเมตร เ
History | 1K Views
กำเนิดโรงภาพยนตร์แบบ “Drive-in” ครั้งแรก
“ริชาร์ด โฮลิ่งชีด” (Richard Hollingshead) ได้คิดค้นการฉายภาพยนตร์ในรูปแบบโรงภาพยนตร์กลางแจ้งที่สามารถขับรถเข้ามาดูได้ และเปิดให้บริการโรงภาพยนตร์แบบ “Drive-in”ครั้งแรกในวันนี้ครั้งแรกที่มลรัฐนิวเจอร์ซี โดยคิดค่าบริการ 25 เซนต์ต่อรถ 1 คัน และเก็บค่าเข้าชม
History | 1K Views
นิทานพื้นบ้านไทย
นิทานพื้นบ้านไทย เด็กไทยมีมรดกทางวัฒนธรรมที่ปู่ย่าตาทวดของเรามอบไว้ให้อย่างหนึ่ง คือ นิทานพื้นบ้านหรือนิทานท้องถิ่น ที่ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าให้ลูกหลานฟังสืบทอดกันมานับร้อยปี นิทานพื้นบ้านมีหลายประเภท บางประเภทก็เป็นตำนานอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เช่น จั
สังคมและวัฒนธรรม | 34K Views
สังคมและวัฒนธรรมไทย
สังคมและวัฒนธรรมไทย สังคมไทยในชนบทเป็นสังคมของเครือญาติ และผู้ที่รักนับถือกัน นอกจากนี้ประเพณียังให้ความเคารพต่อผู้มีอาวุโสสูงทั้งที่เป็นญาติและมิใช่ญาติ
สังคมและวัฒนธรรม | 28K Views
เครื่องถ้วยไทย
เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันที่สำคัญอย่างหนึ่งคือ ภาชนะที่ใช้ในครัวเรือน และภาชนะสำหรับใส่อาหารรับประทาน เช่น หม้อข้าว หม้อแกง จาน ชาม ถ้วย หม้อน้ำ เป็นต้น แต่โบราณมา เมื่อราว ๓,๐๐๐ ปีมาแล้ว ภาชนะเหล่านี้ทำด้วยดิน เมื่อนำมาเผาก็จะแข็งทนท
History | 14K Views
เกม “เตตริส” (Tetris) เปิดตัวเป็นครั้งแรก
“เตตริส” (Tetris) เป็นเกมวางแผน แก้ปริศนา (Puzzle) โดยการจัดเรียงตัวบล็อกรูปทรงเหลี่ยมต่าง ๆ ที่หล่นลงมา ให้ซ้อนกันเป็นแถวได้อย่างพอดิบพอดี เกมนี้ออกแบบโดย “อเล็กเซย์ ปายีตนอฟ” (Alexey Pajitnov) วิศวกรคอมพิวเตอร์ชาวโซเวียต ผู้ทำงานอยู่ในองค์กรคอมพิวเตอร์ข
History | 2K Views
ค้นพบ “โรคเอดส์” ครั้งแรกของโลก
ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ (Centers for Disease Control and Prevention) ของสหรัฐอเมริกา ได้รายงานการค้นพบ “โรคเอดส์” อย่างเป็นทางการครั้งแรกของโลก โดยในรายงานระบุว่าพบคนไข้เป็นชายรักร่วมเพศจำนวน 5 คนที่เมืองลอสแองเจลลิส แคลิฟอร์เนีย ป่วยเป็นปอดบวมจากเ
History | 5K Views
เกิดเหตุการณ์นองเลือดที่ “จตุรัสเทียนอันเหมิน”
เกิดเหตุการณ์นองเลือดที่ จตุรัสเทียนอันเหมิน (Tiananmen Square Massacre) กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ในยุคที่เติ้งเสี่ยวผิงเป็นผู้นำระบอบคอมมิวนิสต์ โดยกองกำลังทหารติดอาวุธพร้อมรถถังเข้าระดมยิงเพื่อสลายการชุมนุมของนักศึกษาและประชาชนที่ชุมนุมประท้วงต่อต้านพรรคคอ
History | 3K Views
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ทรงจัดพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) เป็นการภายใน ในวันนี้ ณ สุสานโกลเดอร์สกรีน (Golders Green) ทางตอนเหนือของกรุงลอนดอนท่ามกลางพิธีที่ดำเนินไปอย่างเรียบง่าย โดยม
History | 1K Views
อิตาลีเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบกษัตริย์มาเป็นระบบสาธารณรัฐ
สาธารณรัฐอิตาลีหรือประเทศอิตาลีในระหว่างปี 1861-1946 เดิมมีการปกครองด้วยระบบราชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ โดยมี “กษัตริย์วิคเตอร์ เอมมานูเอลที่ 2” (Victor Emmanuel II) เป็นกษัตริย์พระองค์แรก และมี "กษัตริย์อุมแบร์โต้ที่ 2” (Umber
History | 2K Views
“ซูเปอร์แมน” ปรากฏตัวครั้งแรกในหนังสือการ์ตูน
“ซูเปอร์แมน” คือ ตัวละครซูเปอร์ฮีโร ผลงานของนักเขียนชาวอเมริกา “เจอร์รี ชีเกล” และนักวาดภาพชาวอเมริกาเชื้อสายแคนาดา “โจ ชูสเตอร์” ที่วาดขึ้นตั้งแต่ปี 1932 ก่อนที่จะขายผลงานชิ้นนี้ได้ในปี 1938 ให้แก่สำนักพิมพ์ “ดีแทคทีฟ คอมิกส์” (ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น “ดี
History | 1K Views
กำเนิด “วันงดสูบบุหรี่โลก” ครั้งแรก
“วันงดสูบบุหรี่โลก” (World No Tobacco Day) กำหนดให้มีขึ้นครั้งแรกในวันนี้ โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) ที่ได้เล็งเห็นถึงอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพของผู้สูบบุหรี่ และผู้ไม่สูบบุหรี่แต่ได้รับควันบุหรี่ โดยมีคำขวัญในวันงดสูบบุหรี่โลกครั้งแรกว่า “บุหรี่หรือสุขภา
History | 2K Views
ยาน “มาริเนอร์ 9” ออกเดินทางสำรวจดาวอังคาร
“มาริเนอร์ 9” (Mariner 9) เป็นยานสำรวจอวกาศขององค์การนาซา (NASA) )ของโครงการมาริเนอร์ที่มีภารกิจในการสำรวจดาวอังคาร ยานออกเดินทางจากฐานทัพอากาศแหลมคาเนเวอรัล สหรัฐอเมริกา สู่ดาวอังคารในวันนี้ และได้เข้าสู่วงโคจรของดาวอังคารในวันที่ 13 พฤศจิกายนในปีเดียวกั
History | 2K Views
“เอ็ดมุนด์ ฮิลลารี” และ “เทนซิง นอร์เกย์” ผู้พิชิต “ยอดเขาเอเวอเรสต์” สำเร็จครั้งแรก
"เอ็ดมุนด์ ฮิลลารี" (Sir Edmund Percival Hillary) ชาวนิวซีแลนด์ และ "เทนซิง นอร์เกย์" (Tenzing Norgay) ลูกหาบชาวเชอร์ปา (ชนเผ่าหึ่งของเนปาล) เป็นนักสำรวจคณะแรกที่สามารถพิชิตยอดเขา “เอเวอเรสต์” (Mount Everest) ยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกบนเทือกเขาหิมาลัยบริเวณ
History | 1K Views
สวนสนุก “แดนเนรมิต” ปิดตัวลงอย่างเป็นทางการ
“แดนเนรมิต” เป็นสวนสนุกที่ได้แรงบันดาลใจมาจากสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ และได้นำมาประยุกต์ให้มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง ได้ปิดให้บริการลงอย่างเป็นทางการในวันนี้ หลังจากหมดสัญญาเช่าพื้นที่ในระยะเวลา 25 ปีลง และไม่สามารถต่อสัญญาเช่าได้อีก ด้วยราคาค่าที่ดินที่เพิ่มขึ้
History | 4K Views
"สะพานโกลเดนเกท"เปิดให้ประชาชนเดินข้ามเป็นครั้งแรก
สะพานโกลเดนเกท (Golden Gate Bridge) เปิดใช้อย่างเป็นทางการ เริ่มก่อสร้างในปี 2476 ในสมัยประธานาธิบดีแฟรงคลิน ดี. รูสท์เวล วิศวกรคือ โจเซฟ สเตราส์ (Joseph Baermann Strauss) ในยุคนั้นกล่าวกันว่า สะพานแห่งนี้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางวิศวกรรมแห่งหนึ่งในโลกเลยทีเดี
History | 1K Views
เครื่องบินสายการบิน “เลาดาแอร์” ระเบิดกลางอากาศ
เครื่องบินโบอิ้ง B-767-3Z9ER ของสายการบิน “เลาดาแอร์” ประเทศออสเตรีย เที่ยวบินที่ 004 มีจุดเริ่มต้นการเดินทางจากจากฮ่องกงในเวลา 21.05 น. ก่อนมุ่งหน้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองเมื่อเวลา 23.02 น. และมีปลายทางมุ่งหน้าไปยังท่าอากาศยานเวียนนา เมืองหลวงของป
History | 1K Views
เปิดใช้งาน “คลองดำเนินสะดวก” เป็นวันแรก
มีการทำพิธีเปิดใช้ “คลองดำเนินสะดวก” ขึ้นในวันนี้ เพื่อเป็นเส้นทางคมนาคมผ่าน 3 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ - สมุทรสงคราม และราชบุรี หลังจากที่เปิดใช้คลองดำเนินสะดวกแล้ว คลองก็เต็มไปด้วยเรือนานาชนิดที่สัญจรไปมาไม่เว้นแต่กลางคืน ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นเรือพ่อค้าแม่ค
History | 2K Views
“แซมมวล มอร์ส” ทดลองส่งโทรเลขฉบับแรกสำเร็จ
โทรเลขถือกำเนิดมาจาก นักประดิษฐ์ละจิตรกรผู้มีชื่อเสียงชาวอเมริกัน "แซมวล มอร์ส" (Samual F. B. Morse) ในวันนี้เขาได้ทดลองส่งโทรเลขฉบับแรกจากบัลติมอร์ รัฐแมรีแลนด์ ไปยังกรุงวอร์ชิงตัน ดี.ซี. ได้สำเร็จ โดยทดลองใช้เครื่องส่งสัญญาณไฟฟ้าส่งข่าวสารผ่านรหัสที่ใช้
History | 2K Views
กำหนดให้เป็น “วันเต่าโลก” (World Turtle Day)
องค์กรที่ไม่แสวงผลกำไรชื่อ “American Tortoise Rescue” ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม ค.ศ. 1990 โดย “ซูซาน เทลเล็ม” และ “มาร์แชล ธอมสัน” ที่รัฐแคลิฟอเนียร์ สหรัฐอเมริกา มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการอนุรักษ์และช่วยเหลือเต่าบกและเต่าทะเล อ
History | 2K Views
เกม “Pac-Man” เปิดตัวครั้งแรกในญี่ปุ่น
“แพ็ก-แมน” (Pac-Man) เป็นเกมอาร์เคด ที่ได้รับการพัฒนาโดยบริษัทนัมโคในประเทศญี่ปุ่น “แพ็ก-แมน” มีชื่อมีเดิมว่า “พัคแมน” (Puckman) เป็นเกมที่เกิดขึ้นจากไอเดียของ “โทรุ อิวาทานิ” นักสร้างสรรค์เกมชาวญี่ปุ่น ผู้คิดค้นเกมนี้ขึ้นมาตั้งแต่ปี 1979 ก่อนที่จะผลิตออ
History | 2K Views
“เอมิเลีย เอียร์ฮาร์ท” นักบินหญิงคนแรกที่บินเดี่ยวข้ามมหาสมุทรแอตแลนติคสำเร็จ
เอมิเลีย เอียร์ฮาร์ท (Amelia Mary Earhart) นักบินชาวอเมริกัน ผู้สร้างประวัติศาสตร์เป็นผู้หญิงคนแรกที่บินข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกด้วยตัวคนเดียวได้สำเร็จ ด้วยเครื่องบินใบพัดเครื่องยนต์เดี่ยว “ลอกฮีด เวกา” (Lockheed Vega 5b) โดยออกบินจากท่าเรือเกรซ เมืองนิวฟาวด
History | 1K Views
“สเตราส์” และ “จาคอบส์” ได้สิทธิบัตรกางเกงยีนส์ตอกหมุด (Levi’s)
“ลีวายส์ สเตราส์” ” (Levis Strauss) และ “จาคอบส์ เดวิส” (Jacob Davis) ได้ร่วมกันจดสิทธิบัตรกางเกงยีนส์ตอกหมุด และให้กำเนิดกางเกงตอกหมุดทองแดงที่กระเป๋าตัวแรก “ลีวายส์® 501” รุ่น button fly ขึ้นในวันนี้ จึงนับเป็นวันกำเนิดของยีนส์น้ำเงิน (Blue jeans) ตัวแ
History | 2K Views
“กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์” สิ้นพระชนม์
พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ “กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์” สิ้นพระชนม์ด้วยโรคไข้หวัดใหญ่เนื่องจากถูกฝน หลังจากที่ทรงประชวรอยู่เพียง 3 วัน ณ ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมืองชุมพร ขณะพระชนมายุได้ 44 พรรษา พระองค์เป็นพระโอรสลำดับที่ 28 ใน “พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ
History | 3K Views
ภารกิจ "โครงการอะพอลโล 10" ทดสอบโคจรรอบดวงจันทร์
“โครงการอะพอลโล 10” (Apollo 10) เป็นโครงการนำร่องเพื่อสำรวจดวงจันทร์แบบมีนักบินอันดับที่ 4 ขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐฯ (NASA) โดยมีภารกิจเพื่อเป็นโครงการนำร่องให้กับยานอะพอลโล 11 มีการทดสอบขั้นตอนและระบบต่าง ๆ สำหรับการลงจอดบนดวงจันทร์ โด
History | 2K Views
เกิดเหตุการณ์ “พฤษภาทมิฬ”
“เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ” เป็นเหตุการณ์ที่ประชาชนเคลื่อนไหวประท้วงรัฐบาลที่ “พล.อ.สุจินดา คราประยูร” เป็นนายกรัฐมนตรี และต่อต้านการสืบทอดอำนาจของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) นำไปสู่เหตุการณ์ปราบปรามและปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารกับประชาชนผ
History | 60K Views
พิธีอภิเษกสมรสระหว่าง “พระนางมารี อ็องตัวแน็ตต์” กับ มกุฎราชกุมาร “หลุยส์ ออร์กุสต์”
“อาร์ชดัชเชส อันโทเนีย” (Archduchess Maria Antonia) หรือ “พระนางมารี อ็องตัวแน็ตต์” (Marie Antoinette) เดิมเป็นพระราชธิดาของพระจักรพรรดินี "มาเรีย เทเรซ่า” (Maria Theresa) แห่งราชสำนักเวียนนา ประเทศออสเตรีย ทรงเข้าพิธีอภิเษกสมรสกับมกุฎราชกุมารแห่งฝรั่งเศส
History | 2K Views
“มิกกี้ เมาส์” และ “มินนี่ เมาส์” ปรากฏตัวครั้งแรกในภาพยนตร์การ์ตูนเงียบ
“มิกกี้ เมาส์” (Mickey Mouse) และ “มินนี่ เมาส์” (Minnie Mouse) ตัวการ์ตูนยอดนิยมตลอดกาลของ “วอลต์ ดิสนี่ย์” ปรากฏตัวครั้งแรกในภาพยนตร์การ์ตูนเงียบเรื่อง “เพลนเครซี” (Plane Crazy) ที่ผลิตโดย “วอลต์ ดิสนี่ย์ โปรดักชั่น” (Walt Disney Production) เมื่อปี 192
History | 2K Views
วันสถาปนาประเทศ “อิสราเอล”
มีการประกาศสถาปนา “รัฐอิสราเอล” ขึ้นในดินแดนปาเลสไตน์ โดยชาวยิวจากทั่วโลกได้สถาปนาประเทศใหม่สำหรับชาวยิวขึ้น เพื่อรวบรวมชาวยิวที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วโลกมาอยู่รวมกันในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเขาเชื่อว่าพระเจ้าประทานให้ และประกาศอิสรภาพจากเครือจักรภพอังกฤษ
History | 1K Views
“จอร์จ เดอ เมสทรัล” จดสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ตีนตุ๊กแก
ตีนตุ๊กแก หรือ เวลโคร (Velcro) ถูกคิดค้นขึ้นโดยวิศวกรชาวสวิตเซอร์แลนด์ “จอร์จ เดอ เมสทราล” (Georges de Mestral) และถูกจดสิทธิบัตรในวันนี้ โดยสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้เกิดจากแนวคิดเมื่อปี 1948 ของ “จอร์จ เดอ เมสทราล” เมื่อเขาได้สังเกตเห็นดอกหญ้าเจ้าชู้ (Burdock
History | 2K Views
วันเกิด “ฟลอเรนซ์ ไนติงเกล” นางฟ้าแห่งดวงประทีป
“ฟลอเรนซ์ ไนติงเกล” พยาบาลชาวอังกฤษ ผู้เกิดที่เมืองฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี ในวัยเยาว์ของเธอนั้นได้ใฝ่ฝันถึงการเป็นพยาบาลมาโดยตลอด แม้จะไม่ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวก็ตาม แต่ด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นเสียสละ เธอจึงมักหาโอกาสไปศึกษางาน และเยี่ยมเยียนผู้ป่วยตามโร
History | 4K Views
วันเกิด “แฝดสยามอิน-จัน”
"แฝดสยามอิน-จัน" เกิดที่จังหวัดสมุทรสงคราม มีบิดาเป็นคนจีนแต้จิ๋ว และมารดาเป็นคนไทยเชื้อสายจีน อิน-จันเป็นฝาแฝดตัวติดกันคู่แรกของโลกที่มีหน้าอกติดกันและใช้ตับร่วมกัน แต่ยังสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขยาวนานจวบจนสิ้นอายุขัยเมื่อวัย 63 ปี
History | 2K Views
"โรงงานตุ๊กตาเคเดอร์" โศกนาฏกรรมเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ของไทย
เกิดเหตุเพลิงไหม้ในโรงงานผลิตตุ๊กตาและของเด็กเล่น "บริษัท เคเดอร์ อินดัสเทรียล (ไทยแลนด์) จำกัด" ที่จ.นครปฐม โดยที่เกิดเหตุเป็นโรงงานขนาดใหญ่ 4 อาคาร สูงเท่าตึก 5 ชั้น มีพื้นที่กว้างประมาณ 25 ไร่ เหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นในเวลา 16.00 น. ขณะที่คนงานกว่า 2,000
History | 10K Views
รัชกาลที่ 7 เสด็จทอดพระเนตรสุริยุปราคาที่ปัตตานี
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระราชินีนาถ ได้เสด็จทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวงพร้อมกับทีมนักดาราศาสตร์จากประเทศอังกฤษ ที่อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ซึ่งคณะนักดาราศาสตร์ชาวอังกฤษได้จัดกล้องส่องดาวไว้เป็นพิ
History | 3K Views
กำเนิดเครื่องดื่ม Coca-Cola (Coke)
เครื่องดื่มโคคา-โคลา (Coca-Cola) หรือโค้ก (Coke) เริ่มจำหน่ายในร้านขายยาท้องถิ่นครั้งแรกที่เมืองแอตแลนต้า รัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา โดยเภสัชกรชื่อ “ดร.จอห์น เพมเบอร์ตัน” (Dr.John Pemberton) ได้คัดสรรวัตถุดิบจากธรรมชาติที่ให้กลิ่นและรสดีต่าง ๆ ที่สุดจากทั่ว
History | 4K Views
เรือเดินสมุทรอังกฤษ “อาร์เอ็มเอส ลูซิเทเนีย” ถูกจมโดยเรือดำน้ำเยอรมัน
“อาร์เอ็มเอส ลูซิเทเนีย” (RMS Lusitania) เรือเดินสมุทรของสายการเดินเรือคูนาร์ด (Cunard Line) ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเรือที่ใหญ่และเร็วที่สุดในโลก ได้แล่นออกจากท่าเรือ 54 ที่นิวยอร์กในวันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 1915 ก่อนจะถูกจมลงโดยเรือดำน้ำอูโบท (U-boat) ของเยอรม
History | 2K Views
รัชกาลที่ 5 ทรงจัดตั้ง " จเรทัพบก " ขึ้นเป็นครั้งแรก
กิจการจเรทหารบกเริ่มขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) พระองค์ได้ทรงจัดตั้ง " จเรทัพบก " ขึ้นในวันนี้ และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฏราชกุมาร
History | 2K Views
“พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” สถาปนาพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9
รัฐบาลไทยได้น้อมเกล้าจัดงาน "พระราชพิธีบรมราชาภิเษก" เพื่อสถาปนาพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 อย่างเป็นทางการ ภายหลังจากการเสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 เป็นพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช" ขึ้นเป็น "พระบาทสมเด็
History | 3K Views
“มาร์กาเรต แทตเชอร์” กลายเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของอังกฤษ
“มาร์กาเรต ฮิลดา แทตเชอร์” (Margaret Thatcher) ผู้นำพรรคอนุรักษ์นิยม (Conservative Party) ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง กลายเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของอังกฤษ เธอเป็นผู้นำพรรคอนุรักษ์นิยมตั้งแต่ พ.ศ. 2518 - 2533 และได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ พ.ศ. 2522
History | 2K Views
วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก
วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลกถูกกำหนดขึ้นในวันนี้ เหตุเนื่องมาจาก “องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ” หรือ “ยูเนสโก (UNESCO)” ได้เล็งเห็นว่าเสรีภาพในการแสดงออกของสื่อมวลชนนั้น ยังไม่เป็นที่ยอมรับและเคารพในหลายประเทศ ทั้งที่เป็นตัวการสำคัญในขบวนกา
History | 954 Views
รายงานการปรากฏตัวของ "สัตว์ประหลาดลอคเนสส์" ครั้งแรกในยุคใหม่
แม้ว่าตำนานเรื่องราวของสัตว์ประหลาดใต้น้ำที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบลอคเนสส์ ประเทศสก๊อตแลนด์จะกินเวลายาวนานมากว่า 1,500 ปีแล้ว ไม่ว่าจะเป็นจากหลักฐานคำบอกเล่าของบุคคลในประวัติศาสตร์ หรือภาพสลักรูปสัตว์ประหลาดนี้บริเวณผาหินใกล้กับทะเลสาบลอคเนสส์ แต่ตำนานบทใหม่ข
History | 1K Views
ค้นพบ “โรคมินามาตะ” ครั้งแรกอย่างเป็นทางการ
มีคนไข้หญิงสองพี่น้องจากเมืองมินามาตะ ซึ่งเป็นเมืองประมงอยู่ในจังหวัดคุมาโมโตะ (Kumamoto) บนเกาะคิวชู เกิดอาการเหมือนคนป่วยสมองอักเสบ (Encephalitis) ที่ยังหาสาเหตุไม่ได้ นพ. ฮาจิเมะ โฮโซคาวา ผูอํานวยการโรงพยาบาลชิสโสะในขณะนั้น ไดจัดทํารายงานถึงสํานักงา
History | 7K Views
"จอร์จ วอชิงตัน" เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกา
"จอร์จ วอชิงตัน" (George Washington) เป็นผู้บัญชาการกองทัพของฝ่ายอาณานิคม (Continental Army) ที่สามารถเอาชนะกองทัพอังกฤษในสงครามประกาศอิสรภาพอเมริกาได้ (American War of Independence) และได้รับเลือกตั้งให้เป็นประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกา ซึ่งดำรงตำแหน่
History | 2K Views
"โจนออฟอาร์ค" นำทัพสู่ "เมืองออร์เลอ็อง" ตามบัญชาจากพระเจ้า
"ฌาน ดาร์ก" หรือ "โจนออฟอาร์ค" (Joan of Arc) หญิงสาวชาวฝรั่งเศส ผู้มีอาชีพเป็นเกษตรกร ได้ทำการแต่งกายเป็นนักรบชายและอาสาเป็นแม่ทัพตามเสียงจากพระเจ้าในขณะที่มีอายุเพียง 17 ปีเท่านั้น "โจนออฟอาร์ค" ได้เกิดนิมิตได้ยินเสียงบัญชาจากพระเจ้าว่าเธอจะสามารถเป็นผ
History | 4K Views
วัสดุการแพทย์
เมื่อเราไม่สบาย เกิดเจ็บไข้ได้ป่วย คนที่เรามักนึกถึงเป็นอันดับแรกคือ หมอ เราไปพบหมอเพื่อที่จะให้ตรวจร่างกาย เพื่อค้นหาถึงสาเหตุ หรือสิ่งที่ทำให้เราเกิดการเจ็บป่วย และเมื่อพบสาเหตุนั้น แล้วก็ทำการรักษา เพื่อให้เราสามารถกลับมามีสุขภาพที่แข็งแรงดังเดิม ในการ
สุขภาพกาย | 10K Views
เวลา
เวลา ในตอนเช้าตรู่ฟ้าเริ่มสาง เมื่ออยู่กลางแจ้งเราเห็นดวงอาทิตย์ ขึ้นจากทิศทางหนึ่ง ซึ่งเรียกกันว่า ทิศตะวันออก เงาของเราทอดยาว พอเวลาสาย ดวงอาทิตย์เลื่อนขึ้นสูง เงาก็สั้นลง ตอนเที่ยงวันเราเห็น ดวงอาทิตย์อยู่สูงสุด และเงาของเรา ก็สั้นที่สุด แล้วดวงอาทิ
คณิตศาสตร์ | 6K Views
บทสรุป
บทสรุป เพลงพื้นบ้านเป็นผลงานที่สร้างสรรค์มาจากความคิดอิสระของชาวบ้าน มิได้ผลิตงานเพลงเป็นอาชีพ แต่จะขับลำร้องเพลงกัน ในระหว่างเวลาทำงานอาชีพหลัก คือ การทำไร่ ทำนา เนื่องจากสังคมไทยดั้งเดิม ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวไร่ ชาวนา มีวิถีชีวิตผูกพันกับการทำมาหากินอ
เพลง | 36 Views
ประเภทของเพลงพื้นบ้าน
เพลงพื้นบ้านแบ่งได้หลายประเภทขึ้นอยู่กับวิธีการจัดแบ่งดังนี้ แบ่งตามเขตพื้นที่ เป็นการแบ่งตามสถานที่ที่ปรากฏเพลง อาจแบ่งกว้างที่สุดเป็นภาค เช่น เพลงพื้นบ้านภาคกลาง เพลงพื้นบ้านภาคเหนือ เพลงพื้นบ้านภาคอีสาน เพลงพื้นบ้านภาคใต้ หรืออ
โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน | 6K Views
ลักษณะเฉพาะของเพลงพื้นบ้าน
เพลงพื้นบ้านเป็นบทร้อยกรองท้องถิ่นที่จดจำสืบต่อกันมา และนำมาร้อง มาขับลำ เพื่อความบันเทิง เป็นวรรณกรรมมุขปาฐะ ที่แพร่หลายในกลุ่มชาวบ้าน มีลักษณะเฉพาะที่สรุปได้ดังนี้ ๑.เพลงพื้นบ้านเป็นงานของกลุ่มชาวบ้านสืบทอดจากปากสู่ปาก อาศัย
โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน | 3K Views
ประวัติความเป็นมาของเพลงพื้นบ้าน
ในสมัยอยุธยา มีหลักฐานกล่าวถึงเพลงพื้นบ้านเป็นครั้งแรกในกฎมณเฑียรบาล ที่ตราขึ้นในรัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ มีการกล่าวถึงเพลงชนิดหนึ่งเรียกว่า เพลงเรือ เป็นเพลงที่ชายหญิงร้องเล่นในเรือ ซึ่งประกาศมิให้มาร้องในท่าน้ำสระแก้
โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน | 2K Views
บทนำ
เพลงพื้นบ้าน คือ บทร้อยกรองของท้องถิ่น เป็นวรรณกรรมมุขปาฐะซึ่งเกิดขึ้นจากการแต่งถ้อยคำของกลุ่มชาวบ้าน เพื่อถ่ายทอด และสื่ออารมณ์ความรู้สึก นิยมร้องถ่ายทอดแบบปากเปล่ามากกว่าการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร มักมีการจัดวางจังหวะของคำ และจังหวะของเสียง ทำให้เกิดเป็
โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน | 47 Views
เพลงพื้นบ้าน
เด็กเกือบทุกคนคงเคยฟังเพลง บางคนก็ชอบร้องเพลง เพลงในปัจจุบันมีหลายประเภท เช่น เพลงสตริง เพลงสากล เพลงลูกทุ่ง แต่คงมีเด็กเพียงบางคนเท่านั้น ที่เคยได้ยินได้ฟังเพลงประเภทหนึ่งที่ขับร้องกันในกลุ่มชาวบ้านในแต่ละท้องถิ่น เพลงประเภทนี้ เรียกว่าเพลงพื้นบ้าน หน
โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน | 89K Views
คลื่นสึนามิ
ในทะเลมีคลื่น ส่วนใหญ่เป็นคลื่นที่เกิดจากลมพัดผ่านเหนือพื้นน้ำ ทำให้น้ำกระเพื่อมเป็นริ้วเป็นระลอกไปตามแรงลม หากลมไม่แรง คลื่นก็จะมีขนาดเล็ก แต่ถ้าเป็นลมพายุ คลื่นจะมีขนาดใหญ่ขึ้น แต่ไม่เป็นอันตรายร้ายแรงมาก ยังมีคลื่นอีกชนิดหนึ่งที่เกิดจากแผ่นดินไหวใต้ท้อ
สิ่งแวดล้อม | 3K Views
องค์การสหประชาชาติ และองค์การในเครื่อ
งานบางอย่างเราทำเองคนเดียวได้ ข้อขัดข้องบางอย่างเราใช้ความรู้ความคิดแก้ไขเองได้ตามลำดัง ตัวอย่างเช่นตอนเช้าเราตื่นนอนแล้วอาบน้ำแปรงฟัน แต่งตัวไปโรงเรียน ถ้ารองเท้าเปื้อนโคลน เพราะเมื่อวานนี้ฝนตก ถนนเปียกเฉอะแฉะ เราทำความสะอาดรองเท้าของเราเองได้ งานบ
สังคมและวัฒนธรรม | 2K Views
พระราชพิธีราชาภิเษกสมรสของ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” กับ “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ”
“พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” (รัชกาลที่ 9) ได้ทรงเข้าพิธีราชาภิเษกสมรส กับ “สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ” ซึ่งมีพระนามเดิมว่า “หม่อมราชวงศ์ สิริกิติ์ กิติยากร” พระธิดาพระองค์ใหญ่ของหม่อมเจ้านักขัตรมงคล กิติยากร (พลเอกพระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจ
History | 2K Views
บทสรุป
บทสรุป เทวสถานโบสถ์พราหมณ์ไม่เพียงแต่มีความสำคัญในฐานะที่เป็นศาสนสถานในศาสนาพราหมณ์เท่านั้น แต่ยังเป็นสิ่งที่แสดงถึงมรดกทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมทางความเชื่อ อันส่งผลให้เทวสถาน ได้กลายเป็นสถานที่บ่มเพาะและสร้างสรรค์ภูมิปัญญาที่สำคัญแห่งหนึ่ง
Others | 54 Views
บทบาทหน้าที่ของพราหมณ์ต่อราชสำนักสยาม
ศิลาจารึกวัดป่ามะม่วง สมัยสุโขทัย เป็นหลักฐานเก่าแก่ชิ้นหนึ่งที่เป็นประจักษ์พยาน ถึงบทบาท ของพราหมณ์ในสังคมไทย ที่มีมาช้านานแล้ว โดยได้จารึกเรื่องราวการประดิษฐานเทวรูป พระอิศวร พระนารายณ์ พระคเณศ ในเทวาลัยมหาเกษตร ที
Others | 2K Views
ปลากัด
ปลากัดเป็นปลาพื้นเมืองของไทยที่นิยมเพาะเลี้ยงกันมานาน ทั้งเพื่อความสวยงาม และเพื่อเป็นเกมกีฬา การกัดปลาเช่นเดียวกับการชนไก่ ปลากัดเลี้ยงง่ายไม่ต้องดูแลเอาใจใส่มาก ไม่ต้องเปลี่ยนน้ำบ่อย และเนื่องจากมีอวัยวะช่วยหายใจพิเศษ จึงอาศัยอยู่ในบริเวณน้ำนิ่งที่มีออก
สัตว์ | 9K Views
ตำแหน่งพระครูพราหมณ์
ดังเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า เทวสถานโบสถ์พราหมณ์สำหรับพระนครนั้นเป็นที่พำนักของพราหมณ์ราชสำนัก พราหมณ์เหล่านี้ มีฐานะเป็นข้าราชการในพระราชสำนัก ขึ้นตรงต่อกองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง สันนิษฐานว่า การแต่งตั้งตำแหน่งพราหมณ์เหล่านี้ มีมาต
Others | 2K Views
ประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อที่กระทำ ณ เทวสถาน
ในปัจจุบันคติความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์ยังมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคนไทยอยู่ไม่น้อย เนื่องจากคติความเชื่อดังกล่าว ได้หยั่งรากฝังลึกในจิตใจของคนไทยมาช้านาน ในอดีต ประเพณี พิธีกรรม และควา
Others | 2K Views
ลักษณะสถาปัตยกรรม และประติมากรรมในเทวสถานโบสถ์พราหมณ์
ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด สถาปัตยกรรมและประติมากรรมในเทวสถานโบสถ์พราหมณ์ เป็นศิลปะอันเนื่องมาจากคติในศาสนาพราหมณ์ การสร้างเทวสถานในสมัยโบราณ มักสร้างให้เทวสถานของพระเป็นเจ้าเป็นประธานคือ เป็นศูนย์กล
Others | 3K Views
ความเป็นมาของเทวสถานโบสถ์พราหมณ์
ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด เทวสถานโบสถ์พราหมณ์ในประเทศไทยนั้นมีเป็นจำนวนมาก อาจแบ่งกว้างๆ ได้เป็น ๒ กลุ่ม กลุ่มแรก คือ เทวสถานที่สร้างขึ้นก่อนสมัยรัตนโกสินทร์ ซึ่งมักเป็นเทวสถานในสมัยโบราณจำพวกปราสาทหินต่างๆ เป็นเทวสถาน
Others | 2K Views
ความเป็นมาของศาสนาพราหมณ์และคณะพราหมณ์ในสยามประเทศ
ศาสนาพราหมณ์ และคณะพราหมณ์ ได้เข้ามามีบทบาทในดินแดนประเทศไทย ก่อนที่คนไทยจะสร้างอาณาจักรเป็นปึกแผ่น นักวิชาการหลายท่านให้ความเห็นว่า ไทยรับเอาศาสนาพราหมณ์มาหลายทาง ทางแรก ได้แก่ ภาคกลางตอนบน ภาคตะวันออก
Others | 2K Views
บทนำ
ศาสนาพราหมณ์เป็นศาสนาเก่าแก่ศาสนาหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทในสังคมไทยนับตั้งแต่ก่อนสมัยสุโขทัย ดังจะเห็นได้จาก ร่องรอยของโบราณสถานและโบราณวัตถุที่เป็นมรดกตกทอด รวมถึงพิธีกรรมต่างๆ ที่ยังคงมีอิทธิพลต่อชีวิตของคนไทย ตราบจนปัจจุบัน เช่น การนับถือเทพเจ้าต่างๆ ของศ
Others | 42 Views
เทวสถานโบสถ์พราหมณ์
ช่วงต้นเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นเวลาเริ่มฤดูฝน ทุกปีจะมีพระราชพิธีที่สำคัญ คือ พระราชพิธีพืชมงคล และพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ในการประกอบพระราชพิธีจะมีคณะพราหมณ์เดินเป่าสังข์ แกว่งบัณเฑาะว์ ขณะที่พระยาแรกนาไ
Others | 5K Views
การใช้ความร้อนและความเย็นในการบำบัดรักษา
การใช้ความร้อนและความเย็นในการบำบัดรักษา ความร้อนสามารถนำมาใช้ในการรักษาได้ เช่น เมื่อมีความเจ็บปวดเกิดขึ้นที่ส่วนหนึ่งของร่างกาย เราก็มักใช้กระเป๋าน้ำร้อน ใส่น้ำร้อนที่ร้อนจัด พันทับด้วยผ้า เพื่อให้ความร้อนค่อยๆ คลายออกมา แล้ววางลงบนบริเวณที่เจ็บปวด หรื
สุขภาพกาย | 1K Views
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ปัจจุบันโลกเจริญก้าวหน้าไปอย่างมาก มีโรงงานต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย มีการใช้เครื่องจักรต่างๆ ในการทำงาน การเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ก็สะดวกรวดเร็วกว่าสมัยก่อน เราสามารถเดินทางโดยรถยนต์ เรือเร็ว เครื่องบินไอพ่น อาวุธต่างๆ ที่ใช้รบกันเป็นแบบทันสมัย เช
สุขภาพกาย | 2K Views
อากาศยาน
อากาศยาน อากาศยานคือ ยานที่เคลื่อนที่ไปในอากาศ การเคลื่อนที่นั้นอาจอาศัยแรงลมพัดไป หรือใช้แรงดัน ของเครื่องจักรกล ชนิดใดชนิดหนึ่ง ที่ติดตั้งไว้ในอากาศยานนั้นๆ อากาศยานมีทั้งประเภทเบากว่าอากาศ และประเภทหนัก กว่าอากาศ ได้แก่ บอลลูน หรือโพยมยาน เรือเหา
วิศวกรรมศาสตร์ | 6K Views
ดาวเทียมเพื่อการเกษตร
ประเทศไทยเป็นประเทศกสิกรรม พื้นที่ราบกว้างใหญ่ตอนกลางของประเทศ มีแม่น้ำหลายสายไหลผ่าน ทำให้เกิดดินอันอุดม เหมาะสำหรับปลูกพืชพันธุ์ ธัญญาหารนานาชนิด นอกจากนั้นสภาพอากาศอันอบอุ่น และแสงแดดจ้า ยังช่วยให้ทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี คนไทยร้อยละแปดสิบ จึงมีอาชีพทาง
วิทยาศาสตร์โลก | 5K Views
พันธุ์ไม้ป่าของไทยที่มีลักษณะสวยงาม
พันธุ์ไม้ป่าของไทยที่มีลักษณะสวยงาม พันธุ์ไม้ป่าที่มีลักษณะสวยงามนั้นมีมากมายหลายชนิด ส่วนมากไม่ค่อยมีใครเอาใจใส่สนใจนำมาปลูก เพราะส่วนมากขึ้นอยู่ในท้องถิ่นทุรกันดาร ซึ่งน้อยคนที่จะมีโอกาสเข้าไปถึง ส่วนที่นำมาปลูก จนเป็นที่รู้จักกันทั่วไปนั้น เป็นต้นว่า
สิ่งแวดล้อม | 3K Views
พันธุ์ไม้ป่าที่มีลักษณะแปลกพิเศษ
พันธุ์ไม้ป่าที่มีลักษณะแปลกพิเศษ นอกจากพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆ ที่ได้กล่าวมาแล้ว ยังมีพันธุ์ไม้ป่าที่มีรูปลักษณะพิเศษ มีลักษณะความเป็นอยู่อย่างพิสดาร แตกต่างไปจากพันธุ์ไม้อื่นๆ คือ ๑. พันธุ์ไม้กินแมลง(insectivorous plants) พันธุ์ไม้กลุ่มนี้ถึงแม้ว่าจะได้อ
สิ่งแวดล้อม | 3K Views
พันธุ์ไม้ป่าที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ
พันธุ์ไม้ป่าที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ เนื่องจากพันธุ์ไม้ป่าต่างๆ นั้นมีคุณค่าทางเศรษฐกิจเป็นอันมาก คนเราได้นำเนื้อไม้มาใช้ในการก่อสร้างอาคารบ้านเรือน และเครื่องใช้ต่างๆ นอกจากนั้นยังมีไม้บางชนิดให้ประโยชน์อย่างอื่นที่สูงกว่าเนื้อไม้ เช่น น้ำมัน ชัน หรือให้ผ
สิ่งแวดล้อม | 4K Views
พันธุ์ไม้ป่าที่นิยมนำมาปลูก
พันธุ์ไม้ป่าที่นิยมนำมาปลูก พันธุ์ไม้ที่นิยมปลูกกันในบริเวณอาคารบ้านเรือน และสถานที่ต่างๆ เช่น ตามวัด โรงเรียน และสวนสาธารณะนั้น ส่วนมากเป็นพันธุ์ไม้ ที่มีถิ่นกำเนิดในต่างประเทศ และการที่มีผู้นำเข้ามาปลูกมีสาเหตุหลายประการ ดังนี้ ๑. เป็นพืชที่เกี่ยวเน
สิ่งแวดล้อม | 3K Views
ชนิดของป่าในประเทศไทย
ชนิดของป่าในประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ตรงกลางภาค พื้นเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ภูมิประเทศมี เทือกเขาแดนลาว ทางทิศเหนือ เทือกเขาตะนาวศรี ทางทิศตะวันตก เทือกเขาบรรทัด ทางทิศตะวันออก และ เทือกเขากาลาคีรี ทางทิศใต้ ลำน้ำโขงทางทิศเหนือ และตะวันออกเป็นแ
สิ่งแวดล้อม | 3K Views
กำเนิดพันธุ์ไม้ป่า
กำเนิดพันธุ์ไม้ป่า พันธุ์ไม้กำเนิดมาเป็นเวลานานกว่าสองพัน ล้านปีมาแล้ว และยังมีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลง ลักษณะให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ปัจจุบันกะประมาณกันว่ามีพันธุ์ไม้ ต่างๆ ในโลกนี้อยู่ ๓๗๕,๐๐๐ ชนิด และเป็นพันธุ์ไม้ที่มีดอก แ
สิ่งแวดล้อม | 2K Views
พันธุ์ไม้ป่า
ในป่ามีต้นไม้มากมายหลายชนิด หลายพันธุ์ ต้นไม้ใหญ่ที่ขึ้นอยู่ในป่ามีทั้งเนื้อแข็ง และเนื้ออ่อน ซึ่งพอจะแบ่งออกเป็นพวกๆ ได้ ๓ พวก พวกไม้ยืนต้นลำต้นสูงตรงตั้งแต่ ๓ เมตรขึ้นไป ได้แก่ ต้นยาง ตะเคียน จำปา และอโศกพวกไม้พุ่ม ลำต้นตรงแต่ค่อนข้างต่ำ และมีกิ่งก้า
สิ่งแวดล้อม | 20K Views
การช่างไทย
การช่างไทย ถ้าโรงเรียนจัดนิทรรศการผลงานศิลปหัตถกรรมของนักเรียน และให้โอกาสบุคคลภายนอกเข้าชม นักเรียนเคยคิดอยากจะให้คุณพ่อคุณแม่ไปชมผลงานศิลปหัตถกรรม อันเป็นฝีมือของตนบ้างหรือไม่ งานศิลปหัตถกรรมของนักเรียน เกิดจากการปลูกฝังความรู้ในงานพื้นฐานอาชีพ และเ
การออกแบบ | 3K Views
พันธุ์เป็ด พันธุ์ไก่
พันธุ์เป็ด พันธุ์ไก่ ไก่เลี้ยงทุกวันนี้เชื่อว่าสืบตระกูลมาจากไก่ ป่าสีแดงของเอเชียใต้ และอินเดีย ซึ่งมีอยู่ใน ประเทศไทยเองด้วย เมื่อคนนำไก่ป่ามาเลี้ยงให้ เชื่อง หรือเลี้ยงได้ในที่คุมขังแล้ว ก็มีผู้นำต่อไป ยังท้องที่ต่างๆ แล้วทำการคัดเลือกผสมพันธุ์ให้ได้ ล
ปศุสัตว์ | 3K Views
การเลี้ยงลูกไก่
การเลี้ยงลูกไก่ ถ้าแม่ไก่เลี้ยงลูกของมันเอง วันแรกๆ แม่ไก่จะพาลูกเดินบ้างตามสมควร แต่จะใช้เวลาหมอบ เพื่อกกลูกเป็นระยะ อากาศภายนอกอาจเย็นเกินไป สำหรับลูกไก่เจี๊ยบ เมื่อวิ่งได้พักหนึ่งก็ต้องกลับมาซุกใต้อกแม่ให้ตัวอบอุ่นพอดี แล้วออกไปวิ่งใหม่ เหตุที่ลูกไก่ค
ปศุสัตว์ | 7K Views
ไข่
ไข่ ไข่ไก่และไข่เป็ดเป็นอาหารของคนหลายชาติ หลายภาษา ในแง่โภชนาการไข่ขาวและไข่แดงรวม กันจะเป็นอาหารที่สมบูรณ์ ราคาถูก เมื่อเทียบกับ เนื้อสัตว์ ซึ่งให้ปริมาณโปรตีนทัดเทียมกัน ในระบบ เศรษฐกิจปัจจุบันต้องนับว่า ไก่และเป็ด คือ ผู้ทำ อาหารราคาถูกที่คนไม่กินให้
ปศุสัตว์ | 2K Views
จิตรกรรมไทย แบบประเพณี
ผนังโบสถ์ จากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฯ เล่ม 20 ผนังโบสถ์และวิหารของวัดต่างๆ มักมีรูปภาพสวยงาม เล่าเรื่องประวัติพระพุทธเจ้าบ้าง ชาดกบ้าง ทำให้เด็กๆ ได้รู้จักเรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนา แล้วยังเรียนรู้ธรรมะได้อย่างสนุกเพลิดเพลิน บางครั้งได้รู
สังคมและวัฒนธรรม | 31K Views
การฟักไข่
การฟักไข่ การฟัก อีกแบบหนึ่ง ที่เราสร้างเครื่องมือขึ้นมา เพื่อให้ความร้อนสำหรับฟักไข่ เลียนแบบแม่ไก่ เรียกว่า ตู้ฟักไข่ ตู้ฟักไข่ที่สร้างขึ้นนี้ สามารถจะทำให้เชื้อในไข่เจริญเติบโตเป็นลูกไก่ได้ สามารถรักษาความชื้นในอากาศให้พอเหมาะกับความต้องการของไข่ฟัก ส
ปศุสัตว์ | 4K Views
การเลี้ยงดู
การเลี้ยงดู สำหรับผู้เลี้ยงไก่เป็นอาชีพ คือ เลี้ยงเพื่อหวังผลกำไร ควรรู้จักเริ่มเลี้ยงตั้งแต่ลูกไก่เล็ก หรือที่เรียกว่า ไก่เจี๊ยบ ซึ่งเพิ่งฟักออกจากไข่ โดยทั่วไป เราแยกไข่เป็น ๒ ประเภท คือ ไข่ที่แม่ไก่ไข่โดย มิได้ผสมกับพ่อไก่ จึงไม่มีเชื้อในไข่ที่จะเติบโ
ปศุสัตว์ | 2K Views
ผ้าไทย
ผ้าไทย เด็กไทยทั่วไปในสมัยโบราณ และเด็กซึ่งอยู่ในชนบท ในปัจจุบันจะคุ้นเคยกับผ้านุ่ง ผ้าห่ม ซึ่งทอด้วยผีมือของแม่หรือญาติผู้หญิง เขาจะรู้คุณค่าของผ้าแต่ละผืน ว่าใช้เวลานาน กว่าจะทอสำเร็จออกมาใช้ได้ ในวันสำคัญ ชาวชนบทจะแต่งตัวด้วยผ้าที่เขาทอเอง เช่น ในก
ศิลปะ | 9K Views
อาหารไก่
อาหารไก่ อาหารเป็นค่าลงทุนสูงสุดของการเลี้ยงไก่ ไก่ต้องการอาหารที่มีคุณค่าทางพลังงาน ซึ่งวัดเป็น แคลอรี หรือกิโลแคลอรี ต่ออาหารผสมน้ำหนัก ๑ กก. ทางโปรตีน ซึ่งวัดเป็นร้อยละของโปรตีน รวมในอาหาร ทางแร่ธาตุต่างๆ ซึ่งวัดเป็นปริมาณน้ำหนักในอาหาร ทางวิตามิน ซึ่
ปศุสัตว์ | 5K Views
เป็ดไก่
ก.เอ๋ย ก.ไก่ ข.ไข่มาหา---ใครๆ ก็รู้ว่าไข่มาจากไหน แม่ไก่ออกไข่ไก่ แม่เป็ดออกไข่เป็ด แม่เป็ด แม่ไก่และแม่นกทั้งหลายออกไข่ก่อนออกไข่ก่อนแล้วจึงฟัก ไข่ให้เป็นตัว ถ้าเป็นไข่ที่มีเชื้อ แม่ไก่ก็ฟักให้เป็นลูกเจี๊ยบออกมา ในเวลา ๒๑ วัน แต่แม่เป็ดฟักไข่เป็ดต้องรอน
ปศุสัตว์ | 20K Views
การขยายพันธุ์พืชที่มีต้นแปลกไปจากต้นพืชทั่วๆ ไป (Propagation of Specialized Stem)
การขยายพันธุ์พืชที่มีต้นแปลกไปจากต้นพืชทั่วๆ ไป (Propagation of Specialized Stem) มีพืชหลายชนิดที่ต้น (stem) มีลักษณะผิด ไปจากต้นพืชที่พบเห็นทั่วๆ ไป และเรามักเรียกส่วนของต้นที่แปลกออกไปนี้เป็นชื่อต่างๆ แล้วแต่ชนิดของพืช เช่น เรียกว่า หัว เหง้า แง่ง จุก
การเพาะปลูก | 4K Views
การแพทย์แผนไทย
มนุษย์ทุกคนล้วนเกิด แก่ เจ็บ ตาย การเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ตั้งแต่เราเกิดมาจนแก่เฒ่า และตายไป ในสมัยโบราณคนไทยได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา หรือบำบัดรักษาโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้น โดยการลองผิดลองถูก อาจ
สุขภาพกาย | 32K Views
ลิเก
ลิเกหรือที่ชาวบ้านเรียกว่า ยี่เก เป็นละครเร่ที่เจ้าภาพจ้างไปแสดงที่วัด หรือที่บ้าน ในงานประจำปี งานบวช และงานศพ หรือปลูกโรงล้อมรั้วเก็บเงินค่าเข้าชมเอง โรงลิเกเป็นเวทียกพื้นเล็กน้อย มีตั่งหรือเตียงไม้วางตรงกลางเป็นที่นั่งแสดง ข้างหลังตั่งยกพื้นสูงขึ้น เป็
การแสดง | 15K Views
ระบบสุริยะ
โลกของเรามีกลางวันและกลางคืน ถ้ามองท้องฟ้า กลางวันจะเห็นดวงอาทิตย์ กลางคืนเห็นดวงจันทร์ และดวงดาว ที่มีขนาดเล็กกว่าดวงจันทร์จำนวนมากมาย แต่ถ้าสังเกตให้ดี จะเห็นว่าดวงดาวมีขนาดต่างๆ กัน มีสีต่างกัน เช่น บางดวงมีสีขาว บางดวงมีสีเหลือง บางดวงมีสีแดง หนั
วิทยาศาสตร์โลก | 7K Views
ประติมากรรมไทย
ประติมากรรมไทย เมื่อเราไปวัด เรามักจะเข้าไปไหว้พระในโบสถ์ ปกติในโบสถ์จะมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่เป็นพระประธาน ๑ องค์ พระพุทธรูปนี้ เป็นรูปแทนองค์พระพุทธเจ้า ลักษณะจะไม่เหมือนองค์จริงทุกอย่าง เพราะคนสร้าง สร้างขึ้นจากอุดมคติ ความรู้สึก ความเชื่อ และความศรัทธ
ศิลปะ | 35K Views
การตลาดและการส่งออกศิลปหัตถกรรม
คำว่าหัตถ แปลว่า มือ กรรม แปลว่า การกระทำ หัตถกรรมอ่านว่า หัด-ถะ-กำ แปลว่าการกระทำหรืองานที่ทำด้วยมือ ศิลปหัตถกรรมแปลว่า งานที่ทำด้วยมือ มีความสวยงาม ประณีต และแฝงไว้ด้วยความคิดเฉพาะตัว ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมแปลว่า ชิ้นงานที่จัดทำขึ้นด้วยฝีมือ หรือเครื่องม
การศึกษา | 2K Views
การตัดชำ (Cuttings)
การตัดชำ (Cuttings) การตัดชำ คือการทำให้กิ่งหรือต้นพืชเกิดราก หลังจากที่ตัดกิ่งหรือต้นออกมาจากต้นแม่แล้วการตัดชำเป็นวิธีการขยายพันธุ์พืชแบบหนึ่ง ซึ่งนิยมทำกับพืชประเภทไม้ดอกไม้ประดับ เป็นส่วนใหญ่ แต่ก็อาจใช้กับการขยายพันธุ์ไม้ผลบ้างบางชนิด แบบต่างๆ ของ
การเพาะปลูก | 4K Views
การตอนกิ่ง (Layering)
การตอนกิ่ง เป็นวิธีการขยายพันธุ์พืชที่ใช้กันมานาน และเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ชาวสวนทั่วๆ ไป วิธีการตอนกิ่งที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ เป็นวิธีการที่ได้นำมาจากประเทศจีน แต่ได้ดัดแปลงไปบ้าง เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติ ในยุโรป และอเมริกา ก็มีวิธีขยายพันธุ์พืชด้
การเพาะปลูก | 13K Views
อาหารกับโรคเรื้อรัง
อาหารหมายถึง สิ่งที่เรากินทุกวัน เพื่อให้ร่างกายเจริญเติบโต อาหารเป็นสิ่งจำเป็นที่คนเราทั้งเด็กและผู้ใหญ่ขาดไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยเด็ก เพราะร่างกายต้องการพลังงานและสารอาหารต่างๆ
สุขภาพกาย | 5K Views
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
แผนที่คือ รูปภาพซึ่งช่วยให้เรารู้ว่าพื้นผิวของโลกมีลักษณะเป็นอย่างไรแผนที่ช่วยให้เรารู้ที่ตั้งของประเทศรู้ที่ตั้งของจังหวัดรู้ตำแหน่งของภูเขารู้ที่เกิดของแม่น้ำรู้เส้นทางของถนนรู้ตำแหน่งของสะพานรู้ขนาดของอำเภอและตำบลรู้ลักษณะของฝั่งทะเลและอื่น ๆ อีกมากดัง
การศึกษา | 11K Views
ดนตรีไทย
คือ สิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับทำเสียงให้เป็นทำนอง หรือจังหวะ วิธีที่ทำให้มีเสียงดังขึ้นนั้นมี อยู่ ๔ วิธีคือ ใช้มือหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งดีดที่สาย แล้วเกิดเสียงดังขึ้นสิ่งที่มีสายสำหรับดีด เรียกว่าเครื่องดีด ใช้เส้นหางม้าหลายๆ เส้นรวมกันสีไป
ดนตรีไทย | 12K Views
การขยายพันธุ์พืชโดยใช้เมล็ด
การขยายพันธุ์พืชโดยใช้เมล็ด โดยปกติมักจะทำไปพร้อมๆ กับการปลูกพืชไปในตัว หรือพูดว่าการปลูกพืชโดยใช้เมล็ดก็คือ การขยายพันธุ์พืชโดยใช้เมล็ดนั่นเอง เช่น การปลูกข้าว ซึ่งเมล็ดข้าว ๑ เมล็ด เจริญเป็นต้นข้าวได้ ๑ ต้น และต้นข้าว ที่ได้เมื่อโตขึ้น ก็จะแตกกอเป็นหลาย
การเพาะปลูก | 4K Views
การขยายพันธุ์พืช
ถ้าเด็กๆ มองไปรอบๆ ตัวจะเห็นว่า มีต้นไม้ใบหญ้าขึ้นอยู่มากมายหลายชนิด บางชนิดกินไม่ได้ บางชนิดกินได้เฉพาะสัตว์ และบางชนิดกินได้ทั้งคนและสัตว์ เมื่อเรามองย้อนกลับไปดูในอดีตที่ผ่านมา จะพบว่า พืชผักเหล่านี้เป็นอาหารหรือยา แก่คน และสัตว์ตลอดมา อาจจะกล่าวได้ว่า
การเพาะปลูก | 20K Views
ปอแก้วปอกระเจา
หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฯ เล่ม 17 ปอเป็นพืชเส้นใย เมื่อนำเปลือกของต้นปอไปแช่น้ำ ลอก และฟอกให้สะอาด แล้วตากให้แห้ง จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฯ เล่ม 17 ปอไม่กล้วความแห้งแล้ง เราปลูกปอได้ในดินท
การเพาะปลูก | 9K Views
อาหารไทย
ประเทศไทยเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหาร สมดังคำกล่าวที่ว่าในน้ำมีปลา ในนามีข้าวคนไทยรู้จักที่จะนำทรัพยากรเหล่านี้ มาปรุงเป็นอาหารไทยวิธีปรุงอาหารเป็นมรดกตกทอด ที่ทำสืบเสื่องกันมานับร้อยๆ ปี ปัจจุบันอาหารไทยมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จ
อาหารไทย | 3K Views