Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
Blogs > Contents > Knowledge
Plook Teacher
Follow
573
บทความ
681K
VIEWS
3
FOLLOWER
0
FOLLOWING

Contents
All Series
ผลการค้นหา 573 บทความ Last | Most View
รับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย กทม. จำนวน 170 อัตรา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 18 กลุ่ม 170 อัตรา
ข่าวสอบครู | 283 Views
อะไรคือลักษณะของครูที่ไม่ดี
ครูเป็นอาชีพหนึ่งที่หลาย ๆ คนจับตามอง เพราะด้วยภาระงานสำคัญคือการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ทำให้ครูจึงเป็นบุคคลที่ต้องมีคุณลักษณะที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสนอให้กับนักเรียน ครูจึงต้องเป็นครูที่มีความพร้อม มีทัก
บทความด้านการศึกษา | 31 Views
สิ่งที่เราค้นพบใหม่เกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้และสมองของมนุษย์
ปัจจุบันด้วยความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้เราสามารถศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกาทำงานของสมองของคนเราได้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม สิ่งนี้ทำให้เรามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกการทำงานของสมองมากขึ้น ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องประโยชน์อย่างมาก ถ้าเราสา
บทความด้านการศึกษา | 40 Views
สอนนักเรียนให้รู้จักวางแผนทางการเงิน
การรู้จักบริหารและวางแผนทางการเงินนับเป็นอุปนิสัยที่สำคัญอย่างหนึ่งในการใช้ชีวิตประจำของคนเราในโลกยุคปัจจุบันที่ตัวเลขทางเศรษฐกิจเป็นตัวชี้วัดในทุกๆเรื่อง เพราะเนื่องจากเราต้องกินต้องใช้ จึงจำเป็นต้องมีเงินมากพอที่จะซื้อหาแลกเปลี่ยนสิ่งต่างๆตามความต้องกา
เทคนิคการสอน | 40 Views
ขั้นตอนการเผยแพร่ผลงานวิชาการบนเว็บไซต์ทรูปลูกปัญญา
ขั้นตอนการเผยแพร่ผลงานวิชาการบนเว็บไซต์ทรูปลูกปัญญา
สื่ออื่น ๆ | 428 Views
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ สะเต็มศึกษา (STEM)
การจัดการศึกษาแบบสะเต็มศึกษา (STEM) เป็นแนวคิดการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่อง 4 ศาสตร์
บทความ STEM | 381 Views
คุรุสภากำหนดยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชาชีพออนไลน์ เริ่ม 1 พฤศจิกายนนี้
คุรุสภากำหนดให้ยื่นคำขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผ่านคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยใช้ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เริ่มตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2562 ดังนั้น ช่องทางการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในขณะนี้ มี 3 ช่องทาง คือ 1. ยื่นออนไลน์ทาง
ข่าวการศึกษา | 313 Views
เทคนิคการสอนแบบการแสดงบทบาทสมมติ (Role playing)
การแสดงบทบาทสมมติ (Role playing) เป็นเทคนิตการสอนรูปแบบหนึ่งที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทบาท สภาพความเป็นจริงจากสิ่งที่เกิดขึ้น ผ่านการแสดงออกต่างๆ ซึ่งเทคนิคการสอนรูปแบบนี้ นับว่าเป็นการสอนที่สนับสนุนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและได้ลงมือปฏิบัติร่วมกันระหว่างผู้
เทคนิคการสอน | 50 Views
การจัดการเรียนรู้แบบโครงการ(Project Approach)
แนวการจัดการเรียนรู้ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก สำหรับรูปแบบการศึกษาในยุคปัจจุบัน คือแนวการจัดการเรียนรู้ที่เน้นที่ตัวผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้และเกิดองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเอง ซึ่งหนึ่งในแนวการเรียนรู้ในลักษณะนี้ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดแน
บทความด้านการศึกษา | 714 Views
มารู้จักกับแนวคิดโรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้ (SLC) กันเถอะ
SLC (School as Learning Community) หรือ โรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้นั้น เป็นแนวคิดทางการศึกษาของประเทศญี่ปุ่น มากว่า 20 ปี ที่ส่งผลให้เกิดการปฏิรูปโรงเรียนในประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ระดับฐานราก ก่อนที่จะได้รับความสนใจและขยายเครือข่ายออกไปในประเทศอื่นทาง
บทความด้านการศึกษา | 467 Views
เมื่อกระเป๋านักเรียนกลายเป็นผู้ร้าย
นับว่าเป็นความแตกตื่นในวงการการศึกษาเลยก็ว่าได้ เกี่ยวกับโพสต์ของผู้ปกครองท่านหนึ่งที่ระบุว่าลูกของเขา ซึ่งเป็นนักเรียนวัย 14 ปี กำลังผ่าตัดแก้ปัญหากระดูกสันหลังคด ซึ่งแพทย์ได้ชี้ว่าเกิดเหตุจากการยกของหนัก ทำให้ผู้ปกครองมองว่าเป็นเพราะการที่ลูกต้องแบกกระเ
บทความด้านการศึกษา | 384 Views
แนวทางส่งเสริมการสื่อสารระหว่างครูกับผู้ปกครองในโรงเรียน
นรรัชต์ ฝันเชียร การสื่อสารระหว่างครูกับผู้ปกครองถือเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก ในการส่งเสริมการศึกษา เพราะในขณะที่ครูอย่างเราทราบและสังเกตเห็นพฤติกรรมต่างๆที่นักเรียนแสดงออกมาที่โรงเรียน พ่อแม่ผู้ปกครองก็เป็นบุคคลที่จะสังเกตเห็นพฤติกรรมที่อาจจะเหมือนหรือ
บทความด้านการศึกษา | 362 Views