Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
Blogs > Contents > Knowledge
Plook Teacher
Follow
842
บทความ
826K
VIEWS
73
FOLLOWER
0
FOLLOWING

Contents
All Series
ผลการค้นหา 842 บทความ Last | Most View
ฝึกสมาธิให้นักเรียนได้ที่บ้าน
การทำสมาธิ คือ การทำให้จิตจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยไม่วอดแวก หรือ เสียสมาธิไปกับสิ่งแวดล้อมรอบข้าง นอกจากนี้ยังเป็นการสำรวมใจให้แน่วแน่ เพื่อขจัดความฟุ้มซ่านและทำให้จิตใจสงบ สามารถตระหนักรู้ตนเอง และมีจิตสำนึกในการทำงานอย่างเหมาะสมได้
เทคนิคการสอน | 9 Views
บันดาลโทสะใส่นักเรียน เรื่องอันตรายที่ครูผู้สอนต้องระวัง
ครูผู้สอนคือมนุษย์ปุถุชนธรรมดา ที่มีความรู้สึกนึกคิดเฉกเช่นเดียวกันบุคคลอื่นๆ จึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่บางครั้งครูผู้สอนอาจจะมีอารมณ์โกรธ โมโห ฉุนเฉียว หรือไม่พอใจ กับเรื่องต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่ชีวิตจะมีทั้งทุกข์และสุขปะปน
บทความด้านการศึกษา | 126 Views
ห้องเรียนแห่งความเห็นอกเห็นใจ ในยุคแห่งการกลั่นแกล้งบนโลกอินเตอร์เน็ต
ผู้เขียนเชื่อแน่ว่า ครูผู้สอนทุกท่านนั้นคงปรารถนาให้นักเรียนทุกคน มีความสุขในการมาโรงเรียน เพราะนั่นหมายถึงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของนักเรียนที่จะแสดงออกมาในการเรียนรู้ ยิ่งสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ของนักเรียนนั้นส่งผลต่อความสุขของนักเรียนมากเท่าไหร
บทความด้านการศึกษา | 32 Views
โรงเรียนแนวคิดใหม่ที่น่าเป็นโรงเรียนแห่งอนาคต
รูปแบบของการศึกษาของไทยนั้น แม้จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาอย่างยาวนาน แต่ก็ต้องยอมรับว่ารูปแบบของการศึกษา ณ ปัจจุบัน ก็แทบจะไม่แตกต่างกับการศึกษาเมื่อสิบหรือยี่สิบปีก่อนเท่าไหร่นัก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนการสอน ระบบการเรียน หรือแม้แต่การแสดงออกของค
บทความด้านการศึกษา | 181 Views
Microlearning เทรนด์การเรียนรู้ใหม่ของโลกยุคปัจจุบัน
Microlearning คือการเรียนรู้ที่เป็นการแยกย่อยเนื้อหาและนำเสนอให้กับผู้เรียนแบบทีละน้อย ซึ่งช่วยทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ง่ายและส่งผลต่อเนื่องทำให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นในการเรียนเพิ่มขึ้นจากการที่เรียนรู้ในเนื้อหาที่ไม่มากจนเกินไป ซึ่งถ้าจะอธิบายถึงเ
บทความด้านการศึกษา | 235 Views
วัยรุ่นกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง
การมีส่วนร่วมทางการเมืองนั้น เป็นสิ่งที่ทุกคนในฐานะที่เป็นพลเมือง ซึ่งเป็นส่วนประกอบหนึ่งของคำว่า รัฐ พึงจะกระทำได้อย่างเสรีในสังคมประชาธิปไตย ไม่ว่าจะเป็นใคร เพศอะไร วัยใด หรืออยู่ในสถานะอะไร ก็ล้วนมีสิทธิที่จะแสดงออกทางการเมืองได้ทั้งนั้น ไม่เว้นแม้แต่ก
บทความด้านการศึกษา | 210 Views
Games Based Learning หรือ GBL คืออะไร
ตลอดมาเรามักตีตราว่าการเล่นเกมนั้นเป็นเพียงแค่ความบันเทิงที่ไม่มีประโยชน์อะไรเลย แถมยังเป็นจำเลยที่ทุก ๆ คนมองว่า เป็นต้นเหตุของปัญหา ด้านพฤติกรรมต่าง ๆ ของเด็กและเยาวชน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ความหยาบคาย ก้าวร้าว ความรุนแรง จนไปถึงเรื่องของการมั่วสุมทำเรื
เทคนิคการสอน | 117 Views
Gen Alpha กับคาแรคเตอร์ที่ครูผู้สอนต้องรู้ ตอน 2
Gen Alpha กับคาสเรกเตอร์ที่ครูผู้สอนต้องรู้ (2) คราวก่อนผู้เขียนได้อธิบายถึงคาเรกเตอร์ที่เด่นชัดของของเจนเนอเรชั่นอัลฟ่า (Generation Alpha) ตามที่นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี นักจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ที่ได้ให้คำนิยามไว้ ซึ่งมีทั้งหมด 7 ประการคือ ใช้ชี
บทความด้านการศึกษา | 136 Views
Gen Alpha กับคาแรคเตอร์ที่ครูผู้สอนต้องรู้ ตอน 1
เจนเนอเรชันอัลฟ่า (Generation Alpha) คือคำเรียกกลุ่มประชากรที่เกิดตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010 หรือ พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป ตามแนวทางการแบ่งกลุ่มประชากรตามหลักประชากรศาสตร์ ซึ่งประชากรกลุ่มนี้คือกลุ่มของเด็กและเยาวชนในปัจจุบันนั่นเอง เด็กและเยาวชนในยุคนี้ถูกนิยามและเ
บทความด้านการศึกษา | 93 Views
8 กิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์แสนสนุกสำหรับเด็กประถม
การทดลองวิทยาศาสตร์นับเป็นกิจกรรมที่สนุกสนาน และช่วยส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ทำให้นักเรียนมีความอยากรู้อยากเห็น กล้าคิดกล้าทดลอง ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ดีอย่างหนึ่งสำหรับการเรียนรู้ตามหลักวิทยาศาสตร์ ปัจจุบันมีการนำเสนอรูปแบบของการทดลองวิทยาศา
เทคนิคการสอน | 107 Views
Edtech ธุรกิจใหม่ของการเรียนรู้ในช่วง COVID-19
ปัจจุบันประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ซึ่งเป็นยุคทองของการใช้เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งหลังจากมีนโยบายนี้ ทุกภาคส่วนในประเทศไทยก็ได้มีการเตรียมความพร้อมและได้รับการสน
บทความด้านการศึกษา | 181 Views
มารู้จัก Google Classroom กันเถอะ
Google Classroom เป็นบริการหนึ่งของ Google สำหรับผู้ที่ใช้งาน Google App for Education ซึ่งเป็นชุดเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและสนับสนุนการศึกษา โดยรวบรวมและผสมผสานผลิตภัณฑ์ต่างๆของ Googleที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการสร้างห้องเรียนออนไลน์เข้าไว้ด้วยกัน
บทความด้านการศึกษา | 151 Views
รางวัลในการสร้างแรงจูงใจอย่างมีประสิทธิภาพให้กับนักเรียนในห้องเรียนแบบฟรี ๆ
การสร้างแรงจูงใจเพื่อเสริมแรงทางบวกให้กับนักเรียนนั้น นับเป็นทักษะสำคัญอย่างยิ่งสำหรับครูผู้สอนในการใช้เพื่อปรับปรุงและส่งเสริมนักเรียนให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสมและบรรลุตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ซึ่งการสร้างแรงจูงใจนั้นมีด้วยหลากหลายวิธี ซึ่งการเลือกสรรวิธีกา
เทคนิคการสอน | 221 Views
เมื่อนักเรียนเรียนไม่รู้เรื่อง
ภาวะการเรียนไม่รู้เรื่องของนักเรียนนั้น เป็นเรื่องที่น่าปวดหัวอย่างมากสำหรับครูประจำชั้น และครูประจำวิชา เพราะภาวะนี้นอกจากจะส่งผลให้นักเรียนไม่สามารถเรียนรู้ในเนื้อหาวิชานั้นๆ ได้แล้ว ยังมีผลทำให้นักเรียนมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการเรียนรู้ และไม่อยากเรียนรู้
บทความด้านการศึกษา | 488 Views
เมื่อการศึกษาไทยไม่สอดคล้องกับมุมมองการหางานทำ
จุดมุ่งหมายที่สำคัญอย่างหนึ่งของการศึกษา คือ การมุ่งผลิตบุคลากรเพื่อตอบสนองกับความต้องการของตลาดแรงงาน ดังนั้นจึงไม่แปลกอะไรที่ปัจจุบันสถาบันการศึกษาต่าง ๆ จะต้องพัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองกับโลกการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะเป็นผลดีต่อตลาดแรงงานที่จะได้มีบุ
บทความด้านการศึกษา | 345 Views
4 สิ่งที่อาจช่วยให้การศึกษาออนไลน์ในยุค COVID-19 สัมฤทธิ์ผล
​ในช่วงการระบาดของ COVID-19 นั้น เรื่องของการศึกษาออนไลน์ กลายมาเป็นหนึ่งในมาตรการช่วยเหลือทางด้านการศึกษาที่เตรียมการไว้เผื่อสถานการณ์การระบาดของโรคนั้นเลวร้ายลงจนไม่สามารถจัดการศึกษาได้ตามปกติ
บทความด้านการศึกษา | 1K Views
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ก
รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ก ตามโครงสร้างข้อสอบ ปี 2563ภายในข้อสอบจะมีโจทย์ คำตอบ และอธิบายคำตอบอย่างละเอียด 1. แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ก วิชาความสามารถในการวิเคราะห์คลิกเพื่อเริ่มข้อสอบ 2. แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ก วิชาคณิตศาสตร์คลิกเพื่อเริ่มข้อสอบ 3
บทความสอบครู | 969 Views
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ข วิชาเอก
รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ข วิชาเอก ภายในข้อสอบจะมีโจทย์ คำตอบ และอธิบายคำตอบอย่างละเอียด 1. แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ข วิชาเอก วิชาการศึกษา คลิกเพื่อเริ่มทำข้อสอบ 2. แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ข วิชาเอก สังคมศึกษา คลิกเพื่อเริ่มทำข้อสอบ 3. แนวข้อสอบครู
บทความสอบครู | 4K Views
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ก
รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ก ตามโครงสร้างข้อสอบ ปี 2563
บทความสอบครู | 77 Views
อาชีพเกิดใหม่ตามเทรนด์ดิจิทัลเนทีฟ
เนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารอย่างก้าวกระโดด ทำให้ทุกวันนี้อินเตอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากมายกับวิถีชีวิตของคนในยุคปัจจุบัน ผู้คนในยุคนี้ที่ใช้ชีวิตออนไลน์อยู่บนโลกอินเตอร์เน็ตมากพอ ๆ กับการใช้ชีวิตจริง ๆ ในแต่ละวัน จนสามารถเรียกได้ว่าพวกเขาเห
บทความด้านการศึกษา | 1K Views
เหตุผลที่ทำให้การสอนภาษาของไทยไปไม่ถึงดวงดาว
ต้องยอมรับว่าทุกวันนี้ภาษาอังกฤษกลายเป็นภาษาพื้นฐานที่ทุกคนจำเป็นต้องเรียนรู้เฉกเช่นเดียวกับการเรียนภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาประจำชาติ แม้ว่าประเทศไทยนั้นอาจไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักเหมือนกับหลายๆประเทศ แต่ทักษะทางภาษาอังกฤษก็เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาและยกร
บทความด้านการศึกษา | 924 Views
สิ่งที่เด็กไทยควรทำได้ก่อนขึ้นชั้นประถมศึกษา
ผู้เขียนมีโอกาสได้อ่านบทความหนึ่งเกี่ยวกับสิ่งที่เด็กญี่ปุ่นต้องปฏิบัติได้ก่อนขึ้นชั้นประถมศึกษา ทำให้ผู้เขียนเกิดความคิดที่ว่า ถ้ามองในบริบทของประเทศไทยแล้ว เด็กอนุบาลที่จะขึ้นไปชั้นประถมศึกษานั้น อะไรคือสิ่งที่พวกเขาจะต้องทำได้ในสายตาครูผู้สอนแบบเรา ๆ
บทความด้านการศึกษา | 1K Views
สอนนักเรียนให้มีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม
ข่าวการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือที่ถูกเรียกชื่อใหม่ว่า Covid-19 นั้นกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนต่างให้ความสนใจและวิตกกังวลกับสถานการณ์ที่ดูจะเลวร้ายลงทุกขณะ เรื่องนี้ถูกกล่าวถึงอย่างมากมายจนกลายเป็นวาระสากลที่ทุกประเทศต่างให้ความสำคัญและพยายามที่จะป้อ
บทความด้านการศึกษา | 1K Views
เมื่อเด็กไทยอยากเป็นยูทูปเบอร์
ตอนเด็ก ๆ ทุกคนมักจะฝันว่าอยากจะทำอาชีพนั้นอาชีพนี้เมื่อโตขึ้น โดยอาชีพยอดนิยมของเด็กไทย ไม่ว่าจะยุคสมัยใดคงหนีไม่พ้น อาชีพครู หมอ พยาบาล ทหารและตำรวจ ซึ่งเป็นอาชีพที่เด็กๆมักพบเจออยู่เป็นประจำ แต่ในระยะหลังๆ จากความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยี ทำให้เราได้เห็น
บทความด้านการศึกษา | 3K Views
มารู้จักหลักการสอน 9 ขั้นของกาเย่ (Gagne)
หลักการสอน 9 ขั้นของกาเย่ นับเป็นขั้นตอนการสอนที่ได้รับการยอมรับกันอย่างกว้างขวาง สำหรับการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน และโดยเฉพาะกับการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ ซึ่งช่วยให้บทเรียนออนไลน์มีประสิทธิภาพและเข้าถึงผู้เรียนได้ดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งการจะทราบถึงขั้นตอนกา
เทคนิคการสอน | 1K Views
มารยาททางสังคมที่นักเรียนควรจะมี
มารยาททางสังคม คือ กรอบหรือระเบียบแบบแผนที่ควรประพฤติหรือควรละเว้นในการอยู่ร่วมกันในสังคม โดยมีเหตุผลจากการที่มนุษย์เรานั้น ไม่สามารถอยู่ลำพังคนเดียวได้ จึงจำเป็นต้องมีความเกี่ยวข้องหรือปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นไม่มากก็น้อย และเพื่อให้ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันใน
บทความด้านการศึกษา | 1K Views
การส่งเสริมแรงจูงใจด้านพฤติกรรมอย่างเหมาะสมในชั้นเรียน
การจูงใจ (Motivation) คือ กระบวนการที่มนุษย์ถูกกระตุ้นจากสิ่งเร้าโดยจงใจ เพื่อผลักดันให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมตอบสนอง ให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามความต้องการ โดยพฤติกรรมที่เกิดจากแรงจูงใจนั้น ไม่ใช่เป็นการตอบสนองต่อสิ่งเร้าตามปกติ แต่เป็นการตอบ
พัฒนาครู | 722 Views
รวมแผนการสอน Active Learning จาก ทรูปลูกปัญญา
ทรูปลูกปัญญารวบรวมแผนการสอน Active Learning ไว้ให้คุณครูที่นี่แล้ว คุณครูสามารถเลือกแผนการสอนไปใช้งานโดยการปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนได้เลย มาชอปปิงแผนการสอนที่เหมาะสมกับตนเองกันเลย คลิก!!
สื่อการสอน | 1K Views
ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก เสมือนจริง พร้อมเฉลย และคำอธิบายอย่างละเอียด
ก.พ. ปรับหลักสูตรการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป เริ่มใช้ปี 2563 ภาค ก. มีอะไรใหม่ คะแนน 1.ความสามารถในการวิเคราะห์ 100 คะแนน (ปรับปรุง) 2.ภาษาอังกฤษ 50 คะแนน 3.ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี 50 คะแนน (เพิ่มใหม่) วิชาที่ใช้สอบ วิชาที่ 1 : ค
บทความสอบครู | 3K Views
รายการ Cool's Club คลับของคุณครู
พบกับเทคนิค(ไม่)ลับ ฉบับคุณครู กับกลยุทธ์การสอนในเชิงจิตวิทยาการศึกษาที่สร้างสรรค์ ช่วยกระตุ้นให้เด็กรักการเรียนรู้ วิเคราะห์เป็น ช่วยเสริมสร้างบรรยากาศและแรงจูงใจในห้องเรียนให้สนุกสนานไม่น่าเบื่อเกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง ครู และ นักเรียน จะน่าสนใจขนาดไ
สื่ออื่น ๆ | 292 Views
มาตรการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ช่วง Covid-19 ระบาด
ถึงเวลาเปิดภาคเรียนแล้ว หลังจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ทุกโรงเรียนต้องเลื่อนการเปิดภาคเรียนตามปกติออกไป จากเดิมคือช่วงวันที่ 16 พฤษภาคม ของทุกปี กลายเป็นวันที่ 1 กรกฎาคม ซึ่งกินระยะเวลากว่าเดือนครึ่งที่นักเรียนไม่ได้มาโรงเรียน และต้องเ
บทความด้านการศึกษา | 603 Views
การเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน (The 5 E’s of Inquiry-Based Learning)
การเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน (The 5 Es of Inquiry-Based Learning) เป็นรูปแบบของการเรียนรู้รูปแบบหนึ่ง ที่เน้นให้นักเรียนมีประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ โดยการแสวงหาและศึกษาค้นคว้า เพื่อสร้างองค์ความรู้ของตนเอง โดยใช้กระบวนการทางวิทยศาสตร์ ซึ่งมีครูผ
เทคนิคการสอน | 2K Views
New Normal วิถีชีวิตใหม่ที่นักเรียนต้องปฏิบัติเมื่อมาโรงเรียน
ตลอดระยะเวลาเกือบครึ่งปีที่ผ่านมา Covid-19 แสดงให้เห็นแล้วว่า โรคระบาดนั้นก่อให้เกิดความสูญเสียและความเสียหายได้มากขนาดไหน จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้นในทุกขณะ จำนวนผู้เสียชีวิตที่เกือบเท่ากับการสูญเสียจากสงคราม และความเสียหายทางธุรกิจที่ต้องหยุดชะงักเ
บทความด้านการศึกษา | 913 Views
การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษที่น่าสนใจมีอะไรบ้าง
ทุกวันนี้ เรื่องของภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาสากล นับว่ามีความสำคัญมากกับการดำเนินชีวิตและการทำงาน ผู้ที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างช้ำชองจะทำให้ได้รับโอกาสที่ดีและมีโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น และแน่นอนการมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษก็มีผลกับการทำงานด้วย โ
บทความด้านการศึกษา | 937 Views
บทเรียนปรับพื้นฐานความรู้ เตรียมความพร้อมเปิดเรียน ระดับมหาวิทยาลัย
บทเรียนปรับพื้นฐานความรู้ เตรียมความพร้อมเปิดเทอม ระดับมหาวิทยาลัย
สื่ออื่น ๆ | 336 Views
สิ่งสำคัญที่ส่งผลให้การเรียนออนไลน์มีประสิทธิภาพ
ทุกวันนี้เรารู้จักเรื่องของการเรียนการสอนออนไลน์มากขึ้นกว่าแต่ก่อน ซึ่งนับเป็นนิมิตหมายอันดีที่ประเทศไทยรวมถึงนานาประเทศ ต่างความตื่นตัวในเรื่องของการเรียนการสอนออนไลน์มากขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ที่ส่งผลทำให้ระบบ
บทความด้านการศึกษา | 1K Views
ว่าด้วยเรื่อง Hard Skills และ Soft Skills
เรื่องของทักษะนั้นนับเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้มนุษย์อย่างเรามีความคล่องแคล่วชำนาญในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นผลมาจากการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีการแบ่งทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานและการใช้ชีวิตของมนุษย์เรา ออกเป็นสองประเภท อันได้แก่ ทักษะความสามารถด
บทความด้านการศึกษา | 1K Views
ตกผลึกมาตรการเปิดเรียนจากประเทศชั้นนำ
อีกไม่นานก็จะได้เวลาเปิดภาคเรียนตามมติคณะรัฐมนตรีที่ได้เลื่อนเปิดภาคเรียนจากปกติที่เปิดในวันที่ 16 พฤษภาคม ไปเป็นวันที่ 1 กรกฎาคม เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ซึ่งถ้าดูตามสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศไทย ณ ปัจจุบัน ที่มีแนวโน้มที่ดีขึ้นมาโดยต
บทความด้านการศึกษา | 678 Views
จุดเริ่มต้นที่แสดงให้เห็นว่าคุณ Move On สู่การเป็นครูยุคใหม่
ขึ้นชื่อว่าครูแล้ว การสั่งสอนนักเรียนให้มีความรู้และมีความประพฤติที่เหมาะสมนั้น นับเป็นภาระหน้าที่หลักสำคัญที่ครูผู้สอนทุกคนต่างใส่ใจและยึดถือเป็นแนวทางในการดำเนินงานเช่นเดียวกันทุกคน แต่อย่างไรก็ตาม แม้เป้าหมายของครูทุกคนจะเหมือนกันคือการสั่งสอนศิษย์ แต่
บทความด้านการศึกษา | 2K Views
เคล็ดลับที่ช่วยให้เป็นครูออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จ
ปัจจุบันเรามาถึงยุคที่การศึกษาออนไลน์กลายเป็นตัวเลือกสำคัญสำหรับการต่อสู้กับวิกฤตโรคระบาดที่ทำให้โรงเรียนทั่วโลกไม่สามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้อย่างปกติ ไม่ว่าแต่ละประเทศจะมีความพร้อมในการจัดการศึกษาออนไลน์มากน้อยแค่ไหน ทุกประเทศต่างก็นำการศึกษาออนไลน์นี
บทความด้านการศึกษา | 767 Views
กิจกรรมค้นคว้าอิสระน่าสนใจ เรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง
คราวก่อนเรามาทำความรู้จักในเรื่องของ จิยู เคงคิว หรือการค้นคว้าอิรสะ ที่เป็นการบ้านช่วงปิดภาคเรียนของนักเรียนญี่ปุ่นกันมาแล้ว คราวนี้เรามาดูตัวอย่างกิจกรรมค้นคว้าอิสระที่นักเรียนสามารถทำได้ในช่วงปิดเทอมเรียนท่ามกลางวิกฤตจากการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 นี้ก
บทความด้านการศึกษา | 548 Views
เกมกระดาน เสริมสร้างทักษะและความสัมพันธ์ในครอบครัว
ในช่วงปิดเทอม ที่จำเป็นต้อง Work from home นับเป็นโอกาสที่ดีที่สมาชิกในครอบครัวจะได้อยู่กันพร้อมหน้าและทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน เพราะตามปกติหลาย ๆ ครอบครัวที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองทำงานนอกบ้าน มักจะไม่ค่อยพบปะกันมากมายนัก เนื่องจากภาระงานที่ต้องรับผิดชอบ แต่พ
บทความด้านการศึกษา | 719 Views
รวมประกาศ รับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ทั่วประเทศ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูแลับุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุผลพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 ภาพ : person
ข่าวสอบครู | 670 Views
O-NET คืออะไร ทำไม ป.6 ม.3 ม.6 ต้องสอบ
O-NET คืออะไร
บทความด้านการศึกษา | 3K Views
แบบฝีกหัด : ภาษาจีน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พร้อมเฉลย
CHINESE P6Worksheet ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ปุ่ม Download ด้านบน ดาวน์โหลดแบบฝีกหัด : ภาษาจีน พร้อมเฉลยชั้นอื่น ๆ
สื่อการสอน | 705 Views
แบบฝีกหัด : ภาษาจีน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พร้อมเฉลย
CHINESE P5 Worksheet ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ปุ่ม Download ด้านบน ดาวน์โหลดแบบฝีกหัด : ภาษาจีน พร้อมเฉลยชั้นอื่น ๆ
สื่อการสอน | 488 Views
แบบฝีกหัด : ภาษาจีน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พร้อมเฉลย
CHINESE P4Worksheet ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ปุ่ม Download ด้านบน ดาวน์โหลดแบบฝีกหัด : ภาษาจีน พร้อมเฉลยชั้นอื่น ๆ
สื่อการสอน | 468 Views
แบบฝีกหัด : ภาษาจีน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พร้อมเฉลย
CHINESE P3Worksheet ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ปุ่ม Download ด้านบน ดาวน์โหลดแบบฝีกหัด : ภาษาจีน พร้อมเฉลยชั้นอื่น ๆ
สื่อการสอน | 584 Views
แบบฝีกหัด : ภาษาจีน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 พร้อมเฉลย
CHINESE P2Worksheet ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ปุ่ม Download ด้านบน ดาวน์โหลดแบบฝีกหัด : ภาษาจีน พร้อมเฉลยชั้นอื่น ๆ
สื่อการสอน | 531 Views
แบบฝีกหัด : ภาษาจีน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พร้อมเฉลย
CHINESE P1Worksheet หน่วยที่ 1 หน่วยที่ 2 หน่วยที่ 3 หน่วยที่ 4 หน่วยที่ 5 หน่วยที่ 6 หน่วยที่ 7 หน่วยที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ปุ่ม Download ด้านบน ดาวน์โหลดแบบฝีกหัด : ภาษาจีน พร้อมเฉลยชั้นอื่น ๆ
สื่อการสอน | 586 Views
แบบฝีกหัด : ภาษาจีน ชั้นอนุบาล 3 พร้อมเฉลย
CHINESE K3Worksheet หน่วยที่ 1 หน่วยที่ 2 หน่วยที่ 3 หน่วยที่ 4 หน่วยที่ 5 หน่วยที่ 6 หน่วยที่ 7 หน่วยที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ปุ่ม Download ด้านบน ดาวน์โหลดแบบฝีกหัด : ภาษาจีน พร้อมเฉลยชั้นอื่น ๆ
สื่อการสอน | 539 Views
แบบฝีกหัด : ภาษาจีน ชั้นอนุบาล 2 พร้อมเฉลย
CHINESE K2Worksheet หน่วยที่ 1 แนะนำตัวเอง หน่วยที่ 2 ครอบครัวของฉัน หน่วยที่ 3 เรียนรู้การทักทาย หน่วยที่ 4 เรียนรู้ทิศทาง หน่วยที่ 5 หนึ่งวันของฉัน หน่วยที่ 6 สัตว์น้อยเพื่อนรัก (1) หน่วยที่ 7สัตว์น้อยเพื่อนรัก (2) หน่วยที่ 8 ความสามารถของฉัน
สื่อการสอน | 535 Views
แบบฝีกหัด : ภาษาจีน ชั้นอนุบาล 1 พร้อมเฉลย
CHINESE K1 Worksheet หน่วยที่ 1 ทักทายเพื่อนใหม่ หน่วยที่ 2 คนรอบตัวฉัน หน่วยที่ 3 โรงเรียนของฉัน หน่วยที่ 4 มานับเลขกัน หน่วยที่ 5 เรียนรู้มารยาท หน่วยที่ 6 ร่างกายของฉัน หน่วยที่ 7 รู้จักขนาดและปริมาณ หน่วยที่ 8 กิจวัตรประจำวัน ดาวน์โหลดแบบฝีกห
สื่อการสอน | 628 Views
สื่อการสอนภาษาอังกฤษ : ชั้น ป. 3
สื่อการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3สอนโดยครูต่างชาติ ซึ่งในเนื้อหาครูจะสนทนาเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด รวมกัน 14 Unit เหมาะสำหรับการเรียนเพิ่มเติมจากห้องเรียน และฝึกทักษะภาษาอังกฤษ มาเริ่มเรียนกันเลย (คลิกเลือกเรื่องที่ต้องการเรียน) -
สื่อการสอน | 1K Views
สื่อการสอนภาษาอังกฤษ : ชั้น ป. 2
สื่อการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2สอนโดยครูต่างชาติ ซึ่งในเนื้อหาครูจะสนทนาเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด รวมกัน 14 Unit เหมาะสำหรับการเรียนเพิ่มเติมจากห้องเรียน และฝึกทักษะภาษาอังกฤษ มาเริ่มเรียนกันเลย (คลิกเลือกเรื่องที่ต้องการเรียน) -
สื่อการสอน | 992 Views
เตรียมพร้อมสอบ O-NET ไปกับ Upskill O-NET
ทรูปลูกปัญญา พาน้องชั้นป. 6ม. 3ม. 6เตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET ไปกับ 3 วิชาหลัก วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ที่มาพร้อมแบบทดสอบเสมือนจริงคลิปทบทวนเนื้อหา และคลิปตะลุยโจทย์โดยระบบสามารถวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อให้ผู้ส
สื่อการสอน | 592 Views
สื่อการสอนภาษาอังกฤษ : ชั้น ป. 1
สื่อการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สอนโดยครูต่างชาติ
สื่อการสอน | 666 Views
บทเรียนเตรียมตัวสอบ ม.ปลาย
สำหรับน้อง ๆ ชั้น ม. 6 ที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย ทรูปลูกปัญญาได้รวบรวมเนื้อหาสำหรับการเตรียมตัวสอบ 5 วิชาหลัก ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมไว้ที่นี่ คลิกเลือกวิชาที่ต้องการ แล้วมาเริ่มเรียนไปพร้อ
สื่อการสอน | 2K Views
เฝ้าระวัง 6 โรคในเด็กที่มากับอากาศร้อน
ช่วงนี้ประเทศไทยมีอากาศร้อนจัด เนื่องจากยังอยู่ในช่วงของฤดูร้อน ซึ่งแต่ละปีนั้น หน้าร้อนของไทยจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 35 - 40 องศาเซลเซียล ซึ่งเป็นผลมาจากการที่การเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งเป็นช่วงที่ขั้วโลกเหนือหันเข้าหาดวงอาทิตย์ ทำให้ประเทศที่อยู่ในบ
บทความด้านการศึกษา | 371 Views
มาทำความรู้จัก จิยู เคงคิว (การค้นคว้าอิสระ)
ถ้าจะกล่าวถึงเรื่องของการบ้านช่วงปิดภาคเรียน เรามักจะจินตนาการถึงการทำแบบฝึกหัดจำนวนมากของนักเรียน ซึ่งนักเรียนต้องใช้เวลาตลอดช่วงปิดภาคเรียนนั่งทำจนแล้วเสร็จ เพื่อส่งครูผู้สอนในช่วงเปิดภาคเรียน ซึ่งรูปแบบนี้มักเป็นรูปแบบทั่วๆไปของการบ้านช่วงปิดภาคเรียนที
บทความด้านการศึกษา | 1K Views
โฮมสคูล สู่โฮมสคูลแบบไฮบริด
การศึกษาแบบโฮมสคูล (Homeschool) คือรูปแบบการศึกษารูปแบบหนึ่ง ที่ให้นักเรียน เรียนจากที่บ้าน โดยพ่อแม่ผู้ปกครองดำเนินการสอนตามหลักสูตรที่ได้วางไว้ ซึ่งการศึกษาลักษณะนี้ในต่างประเทศ เป็นรูปแบบของการศึกษาหนึ่งที่กำลังได้รับความสนใจและมากขึ้นเรื่อย ๆ เหตุผ
บทความด้านการศึกษา | 1K Views
คณิตศาสตร์ ม. 4 เทอม 2
เนื้อหาคณิตศาสตร์ ม. 4 เทอม 2 (คลิกที่บทเรียนย่อยเพื่อเริ่มบทเรียน) บทเรียนเรื่อง บทเรียนย่อย
สื่อการสอน | 144 Views
คณิตศาสตร์ ม. 3 เทอม 2
เนื้อหาคณิตศาสตร์ ม. 3 เทอม 2 (คลิกที่บทเรียนย่อยเพื่อเริ่มบทเรียน) บทเรียนเรื่อง บทเรียนย่อย
สื่อการสอน | 310 Views
คณิตศาสตร์ ม. 2 เทอม 2
เนื้อหาคณิตศาสตร์ ม. 2 เทอม 2 (คลิกที่บทเรียนย่อยเพื่อเริ่มบทเรียน) บทเรียนเรื่อง บทเรียนย่อย
สื่อการสอน | 160 Views
คณิตศาสตร์ ม. 1 เทอม 2
เนื้อหาคณิตศาสตร์ ม. 1 เทอม 2 (คลิกที่บทเรียนย่อยเพื่อเริ่มบทเรียน) บทเรียนเรื่อง บทเรียนย่อย
สื่อการสอน | 172 Views
คณิตศาสตร์ ป. 6 เทอม 2
เนื้อหาคณิตศาสตร์ ป. 6 เทอม 2 (คลิกที่บทเรียนย่อยเพื่อเริ่มบทเรียน) บทเรียนเรื่อง บทเรียนย่อย
สื่อการสอน | 426 Views
คณิตศาสตร์ ป. 5 เทอม 2
เนื้อหาคณิตศาสตร์ ป. 5 เทอม 2 (คลิกที่บทเรียนย่อยเพื่อเริ่มบทเรียน) บทเรียนเรื่อง บทเรียนย่อย
สื่อการสอน | 596 Views
คณิตศาสตร์ ป. 4 เทอม 2
เนื้อหาคณิตศาสตร์ ป. 4 เทอม 2 (คลิกที่บทเรียนย่อยเพื่อเริ่มบทเรียน) บทเรียนเรื่อง บทเรียนย่อย
สื่อการสอน | 760 Views
คณิตศาสตร์ ป. 3 เทอม 2
เนื้อหาคณิตศาสตร์ ป. 3 เทอม 2 (คลิกที่บทเรียนย่อยเพื่อเริ่มบทเรียน) บทเรียนเรื่อง บทเรียนย่อย
สื่อการสอน | 360 Views
คณิตศาสตร์ ป. 2 เทอม 2
เนื้อหาคณิตศาสตร์ ป. 2 เทอม 2 (คลิกที่บทเรียนย่อยเพื่อเริ่มบทเรียน) บทเรียนเรื่อง บทเรียนย่อย
สื่อการสอน | 369 Views
คณิตศาสตร์ ป. 1 เทอม 2
เนื้อหาคณิตศาสตร์ ป. 1 เทอม 2 (คลิกที่บทเรียนย่อยเพื่อเริ่มบทเรียน) บทเรียนเรื่อง บทเรียนย่อย
สื่อการสอน | 331 Views
วิทยาศาสตร์ ม. 6 เทอม 2
เนื้อหาวิทยาศาสตร์ ม. 6 เทอม 2 (คลิกที่บทเรียนย่อยเพื่อเริ่มบทเรียน)
สื่อการสอน | 267 Views
วิทยาศาสตร์ ม. 5 เทอม 2
เนื้อหาวิทยาศาสตร์ ม. 5 เทอม 2 (คลิกที่บทเรียนย่อยเพื่อเริ่มบทเรียน) บทเรียนเรื่อง บทเรียนย่อย
สื่อการสอน | 357 Views
วิทยาศาสตร์ ม. 4 เทอม 2
เนื้อหาวิทยาศาสตร์ ม. 4 เทอม 2 (คลิกที่บทเรียนย่อยเพื่อเริ่มบทเรียน) บทเรียนเรื่อง บทเรียนย่อย
สื่อการสอน | 245 Views
วิทยาศาสตร์ ม. 3 เทอม 2
เนื้อหาวิทยาศาสตร์ ม. 3 เทอม 2 (คลิกที่บทเรียนย่อยเพื่อเริ่มบทเรียน)
สื่อการสอน | 716 Views
วิทยาศาสตร์ ม. 2 เทอม 2
เนื้อหาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เทอม 2 (คลิกที่บทเรียนย่อยเพื่อเริ่มบทเรียน)
สื่อการสอน | 599 Views
วิทยาศาสตร์ ม. 1 เทอม 2
เนื้อหาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เทอม 2 (คลิกที่บทเรียนย่อยเพื่อเริ่มบทเรียน) บทเรียนเรื่อง บทเรียนย่อย
สื่อการสอน | 563 Views
วิทยาศาสตร์ ป. 6 เทอม 2
เนื้อหาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เทอม 2 (คลิกที่บทเรียนย่อยเพื่อเริ่มบทเรียน)
สื่อการสอน | 561 Views
วิทยาศาสตร์ ป. 5 เทอม 2
เนื้อหาวิทยาศาสตร์ ป. 5 เทอม 2 (คลิกที่บทเรียนย่อยเพื่อเริ่มบทเรียน) บทเรียนเรื่อง บทเรียนย่อย
สื่อการสอน | 348 Views
วิทยาศาสตร์ ป. 4 เทอม 2
เนื้อหาวิทยาศาสตร์ ป. 4 เทอม 2 (คลิกที่บทเรียนย่อยเพื่อเริ่มบทเรียน) บทเรียนเรื่อง บทเรียนย่อย
สื่อการสอน | 291 Views
วิทยาศาสตร์ ป. 3 เทอม 2
เนื้อหาวิทยาศาสตร์ ป. 3 เทอม 2 (คลิกที่บทเรียนย่อยเพื่อเริ่มบทเรียน) บทเรียนเรื่อง บทเรียนย่อย
สื่อการสอน | 124 Views
วิทยาศาสตร์ ป. 2 เทอม 2
เนื้อหาวิทยาศาสตร์ ป. 2 เทอม 2 (คลิกที่บทเรียนย่อยเพื่อเริ่มบทเรียน) บทเรียนเรื่อง บทเรียนย่อย
สื่อการสอน | 55 Views
วิทยาศาสตร์ ป. 1 เทอม 2
เนื้อหาวิทยาศาสตร์ ป. 1 เทอม 2 (คลิกที่บทเรียนย่อยเพื่อเริ่มบทเรียน) บทเรียนเรื่อง บทเรียนย่อย
สื่อการสอน | 176 Views
ภาษาอังกฤษ ม. 6 เทอม 2
เนื้อหาภาษาอังกฤษ ม. 6 เทอม 2
สื่อการสอน | 47 Views
ภาษาอังกฤษ ม. 5 เทอม 2
เนื้อหาภาษาอังกฤษ ม. 5 เทอม 2
สื่อการสอน | 57 Views
ภาษาอังกฤษ ม. 4 เทอม 2
เนื้อหาภาษาอังกฤษ ม. 4 เทอม 2
สื่อการสอน | 74 Views
บทเรียน เตรียมตัวสอบ ม. ปลาย สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สำหรับน้อง ๆ ชั้น ม. 6 ที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย ทรูปลูกปัญญาได้รวบรวมเนื้อหาสำหรับการเตรียมตัวสอบ วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ไว้ที่นี่ คลิกเลือกบทเรียนที่ต้องการเลย เนื้อหา ภาษาไทย ม. ปลาย (คลิกที่บทเรียนย่อยเพื่อเริ่มบทเรียน)
สื่อการสอน | 1K Views
บทเรียน เตรียมตัวสอบ ม. ปลาย ภาษาไทย
สำหรับน้อง ๆ ชั้น ม. 6 ที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย ทรูปลูกปัญญาได้รวบรวมเนื้อหาสำหรับการเตรียมตัวสอบวิชาภาษาไทยไว้ที่นี่
สื่อการสอน | 2K Views
ภาษาอังกฤษ ม. 3 เทอม 2
เนื้อหาภาษาอังกฤษ ม. 3 เทอม 2
สื่อการสอน | 92 Views
ภาษาอังกฤษ ม. 2 เทอม 2
เนื้อหาภาษาอังกฤษ ม. 2 เทอม 2
สื่อการสอน | 60 Views
ภาษาอังกฤษ ม. 1 เทอม 2
เนื้อหาภาษาอังกฤษ ม. 1 เทอม 2
สื่อการสอน | 81 Views
ภาษาอังกฤษ ป. 6 เทอม 2
เนื้อหาภาษาอังกฤษ ป. 6 เทอม 2
สื่อการสอน | 59 Views
ภาษาอังกฤษ ป. 5 เทอม 2
เนื้อหาภาษาอังกฤษ ป. 5 เทอม 2
สื่อการสอน | 74 Views
ภาษาอังกฤษ ป. 4 เทอม 2
เนื้อหาภาษาอังกฤษ ป. 4 เทอม 2
สื่อการสอน | 4K Views
ภาษาอังกฤษ ป. 3 เทอม 2
เนื้อหาภาษาอังกฤษ ป. 3 เทอม 2
สื่อการสอน | 4K Views
ภาษาอังกฤษ ป. 2 เทอม 2
เนื้อหาภาษาอังกฤษ ป. 2 เทอม 2
สื่อการสอน | 4K Views
ภาษาอังกฤษ ป. 1 เทอม 2
เนื้อหาภาษาอังกฤษ ป. 1 เทอม 2
สื่อการสอน | 4K Views
บทเรียน เตรียมตัวสอบ ม. ปลาย คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
สำหรับน้อง ๆ ชั้น ม. 6 ที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย ทรูปลูกปัญญาได้รวบรวมเนื้อหาสำหรับการเตรียมตัวสอบ วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ไว้ที่นี่ คลิกเลือกบทเรียนที่ต้องการเลย
สื่อการสอน | 1K Views
บทเรียน เตรียมตัวสอบ ม. ปลาย วิทยาศาสตร์ : ชีววิทยา (สายวิทย์)
สำหรับน้อง ๆ ชั้น ม. 6 ที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย ทรูปลูกปัญญาได้รวบรวมเนื้อหาสำหรับการเตรียมตัวสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ : ชีววิทยา ไว้ที่นี่ คลิกเลือกบทเรียนที่ต้องการเลย
สื่อการสอน | 3K Views
บทเรียน เตรียมตัวสอบ ม. ปลาย วิทยาศาสตร์ : เคมี (สายวิทย์)
สำหรับน้อง ๆ ชั้น ม. 6 ที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย ทรูปลูกปัญญาได้รวบรวมเนื้อหาสำหรับการเตรียมตัวสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ : เคมี (สายวิทย์) ไว้ที่นี่ คลิกเลือกบทเรียนที่ต้องการเลย
สื่อการสอน | 2K Views
บทเรียน เตรียมตัวสอบ ม. ปลาย วิทยาศาสตร์ : ฟิสิกส์ (สายวิทย์)
สำหรับน้อง ๆ ชั้น ม. 6 ที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย ทรูปลูกปัญญาได้รวบรวมเนื้อหาสำหรับการเตรียมตัวสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ : ฟิสิกส์ (สายวิทย์) ไว้ที่นี่ คลิกเลือกบทเรียนที่ต้องการเลย
สื่อการสอน | 3K Views
เคล็ดลับการจัดการเรียนรู้ที่บ้านสำหรับนักเรียนในช่วงโควิด-19
เริ่มกันแล้วกับการจัดการเรียนรู้ออนไลน์สำหรับนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนในกรณีพิเศษ ที่เพิ่มเติมจากการปิดภาคเรียนตามปกติ เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCovid-19 ซึ่งหลายท่านอาจเห็นถึงความเป็นไปได้หรืออุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรู้ออนไ
บทความด้านการศึกษา | 769 Views
เปิดเรียนช้ากระทบอะไรบ้าง
เป็นที่ทราบกันดีจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิท-19 ภาครัฐจึงได้มีคำสั่งให้สถานศึกษาทุกแห่งหยุดการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียนตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคมที่ผ่านมา เพื่อลดการแพร่เชื้อ ก่อนที่ คณะรัฐมนตรีจะมีมติให้โรงเรียนเลื่อนเปิดเทอมออกเป็นไปว
บทความด้านการศึกษา | 1K Views
มหากาฬทรงผม ศึกระหว่างครูกับนักเรียน
เรื่องของทรงผม เป็นประเด็นที่มีการเถียงกันมาอย่างยาวนานแล้ว ถึงความเหมาะสมของนักเรียนที่จะไว้ทรงผมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในกฎระเบียบของโรงเรียน ซึ่งส่วนใหญ่มักกำหนดให้นักเรียนชายไว้ผมทรงนักเรียนหรือมากที่สุดคือรองทรงสูง ในขณะที่นักเรียนหญิงต้องตัดผมสั้นในระ
บทความด้านการศึกษา | 1K Views
การออกแบบหลักสูตร : ความหมาย วัตถุประสงค์ และประเภท
การออกแบบหลักสูตรนั้นเป็นสิ่งที่ครูผู้สอนจัดทำขึ้นเพื่อจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมการศึกษาอย่างเหมาะสมตามวิธีการและแนวทางของตัวครูผู้สอนเอง โดยมีความสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและสภาพความเป็นจริงของผู้เรียน ซึ่งการออกแบบหลักสูตรนั้นเป็นการจัดทำหลักสูตรอย่าง
พัฒนาครู | 2K Views
การสร้างประสบการณ์การทำงานสำหรับผู้เรียน
ประสบการณ์การทำงาน นับว่าเป็นแต้มต่อที่สำคัญของคนที่กำลังหางาน เพราะ ถ้ามีผู้สมัครงานในตำแหน่งเดียวกันนี้ 5 ถึง 6 ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีคุณวุฒิตามต้องการ ถ้าจะต้องเลือกมาสัมภาษณ์สัก 3 คน สิ่งที่จะช่วยให้ฝ่ายบุคคลสนใจเลือกใครมาสัมภาษณ์นั้นคงหนีไม่พ้นเร
บทความด้านการศึกษา | 779 Views
กำหนดการใหม่ Time line เปิด- ปิด เทอมใหม่ ประจำปี 2563
วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เฟซบุ๊ก กระทรวงศึกษาธิการได้เผยแพร่ กำหนดการเปิด - ปิด ภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ดังนี้ ต่อเนื่องจากแถลงการณ์ในครั้งที่ 2 ในประเด็นเรื่องการเพิ่มเวลาพัก ครั้งนี้มีการขยายผลเพิ่มเติมที่ผมขอนำมาอัปเดต โดยแบ่งการเรียนการสอนออกเป็น
ข่าวการศึกษา | 723 Views
เตรียมสอบเข้า ม. 4 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เตรียมความพร้อม พิชิตข้อสอบ สอบเข้า ม. 4 โรงเรียนดัง ไม่ว่าจะเป็น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และโรงเรียนอื่น ๆ ทรูปลูกปัญญาชวนน้อง ๆ ม. 3 มาเตรียมตัวสอบเข้า ม. 4 ไปพร้อมกันกับ 5 วิชาหลักที่ใช้สอบ คือ วิทยาศา
สื่ออื่น ๆ | 13K Views
เตรียมสอบเข้า ม. 4 ภาษาอังกฤษ
เตรียมความพร้อม พิชิตข้อสอบ สอบเข้า ม. 4 โรงเรียนดัง ไม่ว่าจะเป็น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และโรงเรียนอื่น ๆ ทรูปลูกปัญญาชวนน้อง ๆ ม. 3 มาเตรียมตัวสอบเข้า ม. 4 ไปพร้อมกันกับ 5 วิชาหลักที่ใช้สอบ คือ วิทยาศา
สื่ออื่น ๆ | 19K Views
เตรียมสอบเข้า ม. 4 ภาษาไทย
เตรียมความพร้อม พิชิตข้อสอบ สอบเข้า ม. 4 โรงเรียนดัง ไม่ว่าจะเป็น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และโรงเรียนอื่น ๆ ทรูปลูกปัญญาชวนน้อง ๆ ม. 3 มาเตรียมตัวสอบเข้า ม. 4 ไปพร้อมกันกับ 5 วิชาหลักที่ใช้สอบ คือ วิทยาศา
สื่ออื่น ๆ | 26K Views
เตรียมสอบเข้า ม. 4 คณิตศาสตร์
เตรียมความพร้อม พิชิตข้อสอบ สอบเข้า ม. 4 โรงเรียนดัง ไม่ว่าจะเป็น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และโรงเรียนอื่น ๆ ทรูปลูกปัญญาชวนน้อง ๆ ม. 3 มาเตรียมตัวสอบเข้า ม. 4 ไปพร้อมกันกับ 5 วิชาหลักที่ใช้สอบ คือ วิทยาศา
สื่ออื่น ๆ | 31K Views
เตรียมสอบเข้า ม. 4 วิทยาศาสตร์
เตรียมความพร้อม พิชิตข้อสอบ สอบเข้า ม. 4 โรงเรียนดัง ไม่ว่าจะเป็น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และโรงเรียนอื่น ๆ ทรูปลูกปัญญาชวนน้อง ๆ ม. 3 มาเตรียมตัวสอบเข้า ม. 4 ไปพร้อมกันกับ 5 วิชาหลักที่ใช้สอบ คือ วิทยาศา
สื่ออื่น ๆ | 29K Views
เตรียมสอบเข้า ม. 1 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เตรียมความพร้อม พิชิตข้อสอบ สอบเข้า ม. 1โรงเรียนดังทรูปลูกปัญญาชวนน้อง ๆ ป. 6มาเตรียมตัวสอบเข้า ม. 1ไปพร้อมกันกับ 5 วิชาหลักที่ใช้สอบ คือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมแล้วอย่าลืมน้อง ๆ สามารถอ่านเคล็ดลับดี ๆ ที่
สื่ออื่น ๆ | 976 Views
เตรียมสอบเข้า ม. 1 คณิตศาสตร์
เตรียมความพร้อม พิชิตข้อสอบ สอบเข้า ม. 1โรงเรียนดังทรูปลูกปัญญาชวนน้อง ๆ ป. 6มาเตรียมตัวสอบเข้า ม. 1ไปพร้อมกันกับ 5 วิชาหลักที่ใช้สอบ คือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมแล้วอย่าลืมน้อง ๆ สามารถอ่านเคล็ดลับดี ๆ ที่
สื่ออื่น ๆ | 1K Views
เตรียมสอบเข้า ม. 1 วิทยาศาสตร์
เตรียมความพร้อม พิชิตข้อสอบ สอบเข้า ม. 1โรงเรียนดังทรูปลูกปัญญาชวนน้อง ๆ ป. 6มาเตรียมตัวสอบเข้า ม. 1ไปพร้อมกันกับ 5 วิชาหลักที่ใช้สอบ คือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมแล้วอย่าลืมน้อง ๆ สามารถอ่านเคล็ดลับดี ๆ ที่
สื่ออื่น ๆ | 1K Views
เตรียมสอบเข้า ม. 1 ภาษาอังกฤษ
เตรียมความพร้อม พิชิตข้อสอบ สอบเข้า ม. 1โรงเรียนดังทรูปลูกปัญญาชวนน้อง ๆ ป. 6มาเตรียมตัวสอบเข้า ม. 1ไปพร้อมกันกับ 5 วิชาหลักที่ใช้สอบ คือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมแล้วอย่าลืมน้อง ๆ สามารถอ่านเคล็ดลับดี ๆ ที่
สื่ออื่น ๆ | 1K Views
เตรียมสอบเข้า ม. 1 ภาษาไทย
เตรียมความพร้อม พิชิตข้อสอบ สอบเข้า ม. 1โรงเรียนดังทรูปลูกปัญญาชวนน้อง ๆ ป. 6มาเตรียมตัวสอบเข้า ม. 1ไปพร้อมกันกับ 5 วิชาหลักที่ใช้สอบ คือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมแล้วอย่าลืมน้อง ๆ สามารถอ่านเคล็ดลับดี ๆ ที่
สื่ออื่น ๆ | 2K Views
เตรียมสอบเข้า ม. 1
เตรียมความพร้อม พิชิตข้อสอบ สอบเข้า ม. 1 โรงเรียนดัง ทรูปลูกปัญญาชวนน้อง ๆ ป. 6 มาเตรียมตัวสอบเข้า ม. 1 ไปพร้อมกันกับ 5 วิชาหลักที่ใช้สอบ คือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แล้วอย่าลืมน้อง ๆ สามารถอ่านเคล็ดลับดี
สื่ออื่น ๆ | 11K Views
คณิตศาสตร์ ม. 5 เทอม 2
เนื้อหาคณิตศาสตร์ ม. 5 เทอม 2 (คลิกที่บทเรียนย่อยเพื่อเริ่มบทเรียน)
สื่อการสอน | 519 Views
10 เทคนิคอ่านหนังสือเตรียมสอบ
การติวหนังสือสอบนั้นต้องวางแผนกันยาว ๆ ต้องเก็บเนื้อหาทั้งหมด และปิดด้วยตะลุยโจทย์ จะมาติวหักโหมเพียงข้ามคืนนั้นถ้าดวงไม่เจ๋งจริงทำไม่ได้นะคะ พี่ ๆ ทรูปลูกปัญญารวบรวมเทคนิคการเตรียมตัวอ่านหนังสือสอบมาให้น้อง ๆ บอกเลยว่าเทคนิคนี้ใช้ได้กับทุกสนามสอบ
บทความด้านการศึกษา | 4K Views
บทเรียน ม. 6 เทอม 1
เปิดเทอมนี้ไม่มีปัญหา ทรูปลูกปัญญารวบรวมบทเรียนเทอม 1 ทุกชั้น กับ 5 วิชาหลักวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมไว้ที่นี่แล้ว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6มาเรียนออนไลน์ง่าย ๆ ได้ที่บ้านไปพร้อม ๆ กัน คลิกเลือกวิชาไ
สื่อการสอน | 5K Views
บทเรียน ม. 5 เทอม 1
เปิดเทอมนี้ไม่มีปัญหา ทรูปลูกปัญญารวบรวมบทเรียนเทอม 1 ทุกชั้น กับ 5 วิชาหลักวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมไว้ที่นี่แล้ว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5มาเรียนออนไลน์ง่าย ๆ ได้ที่บ้านไปพร้อม ๆ กัน คลิกเลือกวิชาไ
สื่อการสอน | 4K Views
บทเรียน ม. 4 เทอม 1
เปิดเทอมนี้ไม่มีปัญหา ทรูปลูกปัญญารวบรวมบทเรียนเทอม 1 ทุกชั้น กับ 5 วิชาหลักวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมไว้ที่นี่แล้ว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4มาเรียนออนไลน์ง่าย ๆ ได้ที่บ้านไปพร้อม ๆ กัน คลิกเลือกวิชาไ
สื่อการสอน | 4K Views
บทเรียน ม. 3 เทอม 1
เปิดเทอมนี้ไม่มีปัญหา ทรูปลูกปัญญารวบรวมบทเรียนเทอม 1 ทุกชั้น กับ 5 วิชาหลักวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมไว้ที่นี่แล้ว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3มาเรียนออนไลน์ง่าย ๆ ได้ที่บ้านไปพร้อม ๆ กัน คลิกเลือกวิชาไ
สื่อการสอน | 5K Views
บทเรียน ม. 2 เทอม 1
เปิดเทอมนี้ไม่มีปัญหา ทรูปลูกปัญญารวบรวมบทเรียนเทอม 1 ทุกชั้น กับ 5 วิชาหลักวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมไว้ที่นี่แล้ว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2มาเรียนออนไลน์ง่าย ๆ ได้ที่บ้านไปพร้อม ๆ กัน คลิกเลือกวิชาไ
สื่อการสอน | 5K Views
บทเรียน ม. 1 เทอม 1
เปิดเทอมนี้ไม่มีปัญหา ทรูปลูกปัญญารวบรวมบทเรียนเทอม 1 ทุกชั้น กับ 5 วิชาหลักวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมไว้ที่นี่แล้ว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1มาเรียนออนไลน์ง่าย ๆ ได้ที่บ้านไปพร้อม ๆ กัน คลิกเลือกวิชาไ
สื่อการสอน | 6K Views
บทเรียน ป. 6 เทอม 1
เปิดเทอมนี้ไม่มีปัญหา ทรูปลูกปัญญารวบรวมบทเรียนเทอม 1 ทุกชั้น กับ 5 วิชาหลักวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมไว้ที่นี่แล้ว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6มาเรียนออนไลน์ง่าย ๆ ได้ที่บ้านไปพร้อม ๆ กัน คลิกเลือกวิชาไ
สื่อการสอน | 7K Views
บทเรียน ป. 5 เทอม 1
เปิดเทอมนี้ไม่มีปัญหา ทรูปลูกปัญญารวบรวมบทเรียนเทอม 1 ทุกชั้น กับ 5 วิชาหลักวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมไว้ที่นี่แล้ว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5มาเรียนออนไลน์ง่าย ๆ ได้ที่บ้านไปพร้อม ๆ กัน คลิกเลือกวิชาไ
สื่อการสอน | 8K Views
บทเรียน ป. 4 เทอม 1
เปิดเทอมนี้ไม่มีปัญหา ทรูปลูกปัญญารวบรวมบทเรียนเทอม 1 ทุกชั้น กับ 5 วิชาหลักวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมไว้ที่นี่แล้ว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4มาเรียนออนไลน์ง่าย ๆ ได้ที่บ้านไปพร้อม ๆ กัน คลิกเลือกวิชาไ
สื่อการสอน | 7K Views
บทเรียน ป. 3 เทอม 1
เปิดเทอมนี้ไม่มีปัญหา ทรูปลูกปัญญารวบรวมบทเรียนเทอม 1 ทุกชั้น กับ 5 วิชาหลักวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมไว้ที่นี่แล้ว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3มาเรียนออนไลน์ง่าย ๆ ได้ที่บ้านไปพร้อม ๆ กัน คลิกเลือกวิชาไ
สื่อการสอน | 7K Views
บทเรียน ป. 2 เทอม 1
เปิดเทอมนี้ไม่มีปัญหา ทรูปลูกปัญญารวบรวมบทเรียนเทอม 1 ทุกชั้น กับ 5 วิชาหลักวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมไว้ที่นี่แล้ว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2มาเรียนออนไลน์ง่าย ๆ ได้ที่บ้านไปพร้อม ๆ กัน คลิกเลือกวิชาไ
สื่อการสอน | 6K Views
บทเรียน ป. 1 เทอม 1
เปิดเทอมนี้ไม่มีปัญหา ทรูปลูกปัญญารวบรวมบทเรียนเทอม 1 ทุกชั้น กับ 5 วิชาหลักวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมไว้ที่นี่แล้ว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มาเรียนออนไลน์ง่าย ๆ ได้ที่บ้านไปพร้อม ๆ กัน คลิกเลือกวิชา
สื่อการสอน | 12K Views
บทเรียน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เทอม 1
บทเรียน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เทอม 1
สื่อการสอน | 321 Views
บทเรียน ภาษาไทย เทอม 1
เปิดเทอมนี้ไม่มีปัญหา ทรูปลูกปัญญารวบรวมบทเรียนเทอม 1 ทุกชั้น วิชาภาษาไทยไว้ที่นี่แล้ว มาเรียนออนไลน์ง่าย ๆ ได้ที่บ้านไปพร้อม ๆ กัน คลิกเลือกชั้นเรียนได้เลย ตัวอย่างตารางเรียนชั้นประถมศึกษา เริ่มบทเรียน... ชั้นประถมศึกษา ภาษาไทย ป. 1 ภาษาไทย ป. 2 ภาษาไ
สื่อการสอน | 380 Views
บทเรียน เทอม 1 ​ชั้นประถมศึกษา - มัธยมศึกษา
จะเปิดเทอมแล้ว แต่น้องโควิด-19 ยังอยู่ แล้วจะจัดการเรียน การสอนยังไง ?
สื่อการสอน | 16K Views
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม. 6 เทอม 1
เนื้อหาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม. 6เทอม 1 (คลิกที่บทเรียนย่อยเพื่อเริ่มบทเรียน) บทเรียน เรื่อง บทเรียนย่อย บทเรียน เรื่อง บทเรียนย่อย บทเรียน เรื่อง บทเรียนย่อย บทเรียน เรื่อง บทเรียนย่อย บทเรียน เรื่อง บทเรียนย่อย
สื่อการสอน | 720 Views
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม. 5 เทอม 1
เนื้อหาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม. 5เทอม 1 (คลิกที่บทเรียนย่อยเพื่อเริ่มบทเรียน) บทเรียน เรื่อง บทเรียนย่อย บทเรียน เรื่อง บทเรียนย่อย บทเรียน เรื่อง บทเรียนย่อย บทเรียน เรื่อง บทเรียนย่อย บทเรียน เรื่อง บทเรียนย่อย
สื่อการสอน | 2K Views
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม. 4 เทอม 1
เนื้อหาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม. 4เทอม 1 (คลิกที่บทเรียนย่อยเพื่อเริ่มบทเรียน) บทเรียน เรื่อง บทเรียนย่อย บทเรียน เรื่อง บทเรียนย่อย บทเรียน เรื่อง บทเรียนย่อย บทเรียน เรื่อง บทเรียนย่อย บทเรียน เรื่อง บทเรียนย่อย
สื่อการสอน | 2K Views
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม. 3 เทอม 1
เนื้อหาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม. 3เทอม 1 (คลิกที่บทเรียนย่อยเพื่อเริ่มบทเรียน) บทเรียน เรื่อง บทเรียนย่อย บทเรียน เรื่อง บทเรียนย่อย บทเรียน เรื่อง บทเรียนย่อย บทเรียน เรื่อง บทเรียนย่อย บทเรียน เรื่อง บทเรียนย่อย
สื่อการสอน | 1K Views
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม. 2 เทอม 1
เนื้อหาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม. 2เทอม 1 (คลิกที่บทเรียนย่อยเพื่อเริ่มบทเรียน) บทเรียน เรื่อง บทเรียนย่อย บทเรียน เรื่อง บทเรียนย่อย บทเรียน เรื่อง บทเรียนย่อย บทเรียน เรื่อง บทเรียนย่อย บทเรียน เรื่อง บทเรียนย่อย
สื่อการสอน | 5K Views
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม. 1 เทอม 1
เนื้อหาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม. 1 เทอม 1 (คลิกที่บทเรียนย่อยเพื่อเริ่มบทเรียน) บทเรียน เรื่อง บทเรียนย่อย บทเรียน เรื่อง บทเรียนย่อย บทเรียน เรื่อง บทเรียนย่อย บทเรียน เรื่อง บทเรียนย่อย บทเรียน เรื่อง บทเรียนย่อย
สื่อการสอน | 2K Views
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป. 6 เทอม 1
เนื้อหาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป. 6เทอม 1 (คลิกที่บทเรียนย่อยเพื่อเริ่มบทเรียน) บทเรียน เรื่อง บทเรียนย่อย บทเรียน เรื่อง บทเรียนย่อย บทเรียน เรื่อง บทเรียนย่อย บทเรียน เรื่อง บทเรียนย่อย บทเรียน เรื่อง บทเรียนย่อย
สื่อการสอน | 1K Views
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป. 5 เทอม 1
เนื้อหาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป. 5เทอม 1 (คลิกที่บทเรียนย่อยเพื่อเริ่มบทเรียน) บทเรียน เรื่อง บทเรียนย่อย บทเรียน เรื่อง บทเรียนย่อย บทเรียน เรื่อง บทเรียนย่อย บทเรียน เรื่อง บทเรียนย่อย บทเรียน เรื่อง บทเรียนย่อย
สื่อการสอน | 685 Views
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป. 4 เทอม 1
เนื้อหาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป. 4เทอม 1 (คลิกที่บทเรียนย่อยเพื่อเริ่มบทเรียน) บทเรียน เรื่อง บทเรียนย่อย บทเรียน เรื่อง บทเรียนย่อย บทเรียน เรื่อง บทเรียนย่อย บทเรียน เรื่อง บทเรียนย่อย บทเรียน เรื่อง บทเรียนย่อย
สื่อการสอน | 553 Views
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป. 3 เทอม 1
เนื้อหาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป. 3เทอม 1 (คลิกที่บทเรียนย่อยเพื่อเริ่มบทเรียน) บทเรียน เรื่อง บทเรียนย่อย บทเรียน เรื่อง บทเรียนย่อย บทเรียน เรื่อง บทเรียนย่อย บทเรียน เรื่อง บทเรียนย่อย บทเรียน เรื่อง บทเรียนย่อย
สื่อการสอน | 633 Views
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป. 2 เทอม 1
เนื้อหาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป. 2เทอม 1 (คลิกที่บทเรียนย่อยเพื่อเริ่มบทเรียน) บทเรียน เรื่อง บทเรียนย่อย บทเรียน เรื่อง บทเรียนย่อย บทเรียน เรื่อง บทเรียนย่อย บทเรียน เรื่อง บทเรียนย่อย บทเรียน เรื่อง บทเรียนย่อย
สื่อการสอน | 631 Views
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป. 1 เทอม 1
เนื้อหาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป. 1 เทอม 1 (คลิกที่บทเรียนย่อยเพื่อเริ่มบทเรียน) บทเรียน เรื่อง บทเรียนย่อย บทเรียน เรื่อง บทเรียนย่อย บทเรียน เรื่อง บทเรียนย่อย บทเรียน เรื่อง บทเรียนย่อย บทเรียน เรื่อง บทเรียนย่อย
สื่อการสอน | 591 Views
ภาษาไทย ม. 6 เทอม 1
เนื้อหาภาษาไทย ม. 6เทอม 1 (คลิกที่บทเรียนย่อยเพื่อเริ่มบทเรียน) บทเรียน เรื่อง หลักการใช้ภาษาไทย บทเรียนย่อย บทเรียน เรื่อง สระ บทเรียนย่อย บทเรียน เรื่อง บทเรียนย่อย
สื่อการสอน | 4K Views
ภาษาไทย ม. 5 เทอม 1
เนื้อหาภาษาไทย ม. 5เทอม 1 (คลิกที่บทเรียนย่อยเพื่อเริ่มบทเรียน) บทเรียน เรื่อง หลักการใช้ภาษาไทย บทเรียนย่อย บทเรียน เรื่อง สระ บทเรียนย่อย บทเรียน เรื่อง บทเรียนย่อย
สื่อการสอน | 6K Views
ภาษาไทย ม. 4 เทอม 1
เนื้อหาภาษาไทย ม. 4เทอม 1 (คลิกที่บทเรียนย่อยเพื่อเริ่มบทเรียน) บทเรียน เรื่อง หลักการใช้ภาษาไทย บทเรียนย่อย บทเรียน เรื่อง สระ บทเรียนย่อย บทเรียน เรื่อง บทเรียนย่อย
สื่อการสอน | 6K Views
ภาษาไทย ม. 3 เทอม 1
เนื้อหาภาษาไทย ม. 3เทอม 1 (คลิกที่บทเรียนย่อยเพื่อเริ่มบทเรียน) บทเรียน เรื่อง หลักการใช้ภาษาไทย บทเรียนย่อย บทเรียน เรื่อง สระ บทเรียนย่อย บทเรียน เรื่อง บทเรียนย่อย
สื่อการสอน | 2K Views
ภาษาไทย ม. 2 เทอม 1
เนื้อหาภาษาไทย ม. 2เทอม 1 (คลิกที่บทเรียนย่อยเพื่อเริ่มบทเรียน) บทเรียน เรื่อง หลักการใช้ภาษาไทย บทเรียนย่อย บทเรียน เรื่อง สระ บทเรียนย่อย บทเรียน เรื่อง บทเรียนย่อย
สื่อการสอน | 4K Views
ภาษาไทย ม. 1 เทอม 1
เนื้อหาภาษาไทย ม. 1เทอม 1 (คลิกที่บทเรียนย่อยเพื่อเริ่มบทเรียน) บทเรียน เรื่อง หลักการใช้ภาษาไทย บทเรียนย่อย บทเรียน เรื่อง สระ บทเรียนย่อย บทเรียน เรื่อง บทเรียนย่อย
สื่อการสอน | 5K Views
ภาษาไทย ป. 6 เทอม 1
เนื้อหาภาษาไทย ป. 6เทอม 1 (คลิกที่บทเรียนย่อยเพื่อเริ่มบทเรียน) บทเรียน เรื่อง หลักการใช้ภาษาไทย บทเรียนย่อย บทเรียน เรื่อง สระ บทเรียนย่อย บทเรียน เรื่อง บทเรียนย่อย
สื่อการสอน | 4K Views
ภาษาไทย ป. 5 เทอม 1
เนื้อหาภาษาไทย ป. 5เทอม 1 (คลิกที่บทเรียนย่อยเพื่อเริ่มบทเรียน) บทเรียน เรื่อง หลักการใช้ภาษาไทย บทเรียนย่อย บทเรียน เรื่อง สระ บทเรียนย่อย บทเรียน เรื่อง บทเรียนย่อย
สื่อการสอน | 1K Views
ภาษาไทย ป. 4 เทอม 1
เนื้อหาภาษาไทย ป. 4เทอม 1 (คลิกที่บทเรียนย่อยเพื่อเริ่มบทเรียน) บทเรียน เรื่อง หลักการใช้ภาษาไทย บทเรียนย่อย บทเรียน เรื่อง สระ บทเรียนย่อย บทเรียน เรื่อง บทเรียนย่อย
สื่อการสอน | 2K Views
ภาษาไทย ป. 3 เทอม 1
เนื้อหาภาษาไทย ป. 3เทอม 1 (คลิกที่บทเรียนย่อยเพื่อเริ่มบทเรียน) บทเรียน เรื่อง หลักการใช้ภาษาไทย บทเรียนย่อย บทเรียน เรื่อง สระ บทเรียนย่อย บทเรียน เรื่อง บทเรียนย่อย
สื่อการสอน | 1K Views
ภาษาไทย ป. 2 เทอม 1
บทเรียนย่อย
สื่อการสอน | 1K Views
ภาษาไทย ป. 1 เทอม 1
ภาษาไทย ป. 1 เทอม 1
สื่อการสอน | 1K Views
มาทำความรู้จักโรค Dyslexia ภาวะความบกพร่องทางการอ่าน
ในบรรดาลูกศิษย์ของท่าน มีใครที่ประสบปัญหาในด้านการอ่าน อาทิเช่น อ่านไม่ออก สะกดคำไม่ได้ หรือเขียนหนังสือไม่ได้ บ้างหรือไม่ ลองสังเกตพวกเข้าให้ดี เพราะบางทีที่นักเรียนประสบปัญหาในด้านการอ่านเช่นนั้น อาจเป็นผลมาจากโรคที่มีชื่อว่า Dyslexia ก็เป็นได้ Dysle
บทความด้านการศึกษา | 2K Views
ประโยชน์ของการฝึกอบรมครู
การทำงานทุกอย่างนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการฝึกฝนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การทำงานนั้นมีประสิทธิภาพและทันสมัยอยู่เสมอ เพราะไม่มีทักษะความรู้ใดที่อยู่จีรังและยั่งยืน ด้วยการศึกษาวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ทำให้ทักษะความรู้ล้วนมีการเปลี่ยนแปลง
บทความด้านการศึกษา | 1K Views
Online English Summer Course
Online EnglishSummer Course ปิดเทอมนี้ไม่ต้องเหงา ทรูปลูกปัญญามีOnline EnglishSummer Course มานำเสนอ คอร์สสอนภาษาอังกฤษสำหรับน้อง ๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ที่ทำให้ปิดเทอมนี้ไม่หยุดที่จะเรียนรู้ มาเริ่มเข้าสู่บทเรียนกันเลย! ตัวอย่างตารางเรียน **
สื่อการสอน | 9K Views
บทเรียน คณิตศาสตร์ เทอม 1
เปิดเทอม 1 นี้แม้จะล่าช้าไปบ้าง แต่ไม่มีปัญหา ทรูปลูกปัญญารวบรวมเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ภาคเรียนที่ 1 ตั้งแต่ระดับชั้น ป. 1 - ม. 5 เพื่อให้เรียนรู้และทบทวนกัน สามารถคลิกเข้าสู่บทเรียนได้ตามลิงก์ดังต่อไปนี้
สื่อการสอน | 652 Views
บทเรียน วิทยาศาสตร์ เทอม 1
วิชาวิทยาศาสตร์ภาคเรียนที่ 1 ระดับชั้น ป. 1 - ม. 6
สื่อการสอน | 612 Views
บทเรียน ภาษาอังกฤษ เทอม 1
เปิดเทอม 1 นี้แม้จะล่าช้าไปบ้าง แต่ไม่มีปัญหา ทรูปลูกปัญญารวบรวมเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษภาคเรียนที่ 1 ทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับชั้น ป. 1 - ม. 6 เพื่อให้เรียนรู้และทบทวนกัน สามารถคลิกเข้าสู่บทเรียนได้ตามลิงก์ดังต่อไปนี้
สื่อการสอน | 872 Views
คณิตศาสตร์ ม. 6 เทอม 1
สื่อการสอน | 45 Views
คณิตศาสตร์ ม. 5 เทอม 1
เนื้อหาคณิตศาสตร์ ม. 5 เทอม 1 (คลิกที่บทเรียนย่อยเพื่อเริ่มบทเรียน)
สื่อการสอน | 1K Views
คณิตศาสตร์ ม. 4 เทอม 1
เนื้อหาคณิตศาสตร์ ม. 4 เทอม 1 (คลิกที่บทเรียนย่อยเพื่อเริ่มบทเรียน)
สื่อการสอน | 4K Views
คณิตศาสตร์ ม. 3 เทอม 1
เนื้อหาคณิตศาสตร์ ม. 3 เทอม 1 (คลิกที่บทเรียนย่อยเพื่อเริ่มบทเรียน)
สื่อการสอน | 9K Views
คณิตศาสตร์ ม. 2 เทอม 1
เนื้อหาคณิตศาสตร์ ม. 2 เทอม 1 (คลิกที่บทเรียนย่อยเพื่อเริ่มบทเรียน)
สื่อการสอน | 5K Views
คณิตศาสตร์ ม. 1 เทอม 1
เนื้อหาคณิตศาสตร์ ม. 1 เทอม 1 (คลิกที่บทเรียนย่อยเพื่อเริ่มบทเรียน)
สื่อการสอน | 3K Views
ศธ. แจ้งโรงเรียนในสังกัดเปิดเทอม ปีการศึกษา 2563 1 ก.ค. 2563
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชน ทั้งในระบบและนอกระบบ ซึ่งอยู่ในสังกัดแล
ข่าวการศึกษา | 859 Views
คณิตศาสตร์ ป. 6 เทอม 1
เนื้อหาคณิตศาสตร์ ป. 6 เทอม 1 (คลิกที่บทเรียนย่อยเพื่อเริ่มบทเรียน)
สื่อการสอน | 15K Views
คณิตศาสตร์ ป. 5 เทอม 1
เนื้อหาคณิตศาสตร์ ป. 5 เทอม 1 (คลิกที่บทเรียนย่อยเพื่อเริ่มบทเรียน)
สื่อการสอน | 12K Views
คณิตศาสตร์ ป. 4 เทอม 1
เนื้อหาคณิตศาสตร์ ป. 4 เทอม 1 (คลิกที่บทเรียนย่อยเพื่อเริ่มบทเรียน)
สื่อการสอน | 11K Views
คณิตศาสตร์ ป. 3 เทอม 1
เนื้อหาคณิตศาสตร์ ป. 3 เทอม 1 (คลิกที่บทเรียนย่อยเพื่อเริ่มบทเรียน)
สื่อการสอน | 9K Views
คณิตศาสตร์ ป. 2 เทอม 1
เนื้อหาคณิตศาสตร์ ป. 2 เทอม 1 (คลิกที่บทเรียนย่อยเพื่อเริ่มบทเรียน)
สื่อการสอน | 7K Views
คณิตศาสตร์ ป. 1 เทอม 1
เนื้อหาคณิตศาสตร์ ป. 1 เทอม 1 (คลิกที่บทเรียนย่อยเพื่อเริ่มบทเรียน)
สื่อการสอน | 7K Views
ภาษาอังกฤษ ป. 6 เทอม 1
ภาษาอังกฤษ ป. 6 เทอม 1
สื่อการสอน | 1K Views
ภาษาอังกฤษ ป. 5 เทอม 1
ภาษาอังกฤษ ป. 5 เทอม 1
สื่อการสอน | 965 Views
ภาษาอังกฤษ ป. 4 เทอม 1
ภาษาอังกฤษ ป. 4 เทอม 1
สื่อการสอน | 929 Views
ภาษาอังกฤษ ป. 3 เทอม 1
ภาษาอังกฤษ ป. 3 เทอม 1
สื่อการสอน | 990 Views
ภาษาอังกฤษ ป. 2 เทอม 1
ภาษาอังกฤษ ป. 2 เทอม 1
สื่อการสอน | 890 Views
ภาษาอังกฤษ ป. 1 เทอม 1
เนื้อหาภาษาอังกฤษ ป. 1 เทอม 1 Projects: Play & Learn ตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
สื่อการสอน | 971 Views
วิทยาศาสตร์ ป. 6 เทอม 1
เนื้อหาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เทอม 1 (คลิกที่บทเรียนย่อยเพื่อเริ่มบทเรียน)
สื่อการสอน | 13K Views
วิทยาศาสตร์ ป. 5 เทอม 1
เนื้อหาวิทยาศาสตร์ ป. 5 เทอม 1 (คลิกที่บทเรียนย่อยเพื่อเริ่มบทเรียน)
สื่อการสอน | 6K Views
วิทยาศาสตร์ ป. 4 เทอม 1
เนื้อหาวิทยาศาสตร์ ป. 4 เทอม 1 (คลิกที่บทเรียนย่อยเพื่อเริ่มบทเรียน)
สื่อการสอน | 5K Views
วิทยาศาสตร์ ป. 3 เทอม 1
เนื้อหาวิทยาศาสตร์ ป. 3 เทอม 1 (คลิกที่บทเรียนย่อยเพื่อเริ่มบทเรียน)
สื่อการสอน | 5K Views
วิทยาศาสตร์ ป. 2 เทอม 1
เนื้อหาวิทยาศาสตร์ ป. 2 เทอม 1 (คลิกที่บทเรียนย่อยเพื่อเริ่มบทเรียน)
สื่อการสอน | 1K Views
วิทยาศาสตร์ ป. 1 เทอม 1
เนื้อหาวิทยาศาสตร์ ป. 1 เทอม 1
สื่อการสอน | 3K Views
ภาษาอังกฤษ ม. 6 เทอม 1
เนื้อหาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม. 6 เทอม 1
สื่อการสอน | 560 Views
ภาษาอังกฤษ ม. 5 เทอม 1
เนื้อหาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม. 5 เทอม 1
สื่อการสอน | 3K Views
ภาษาอังกฤษ ม. 4 เทอม 1
เนื้อหาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม. 4 เทอม 1
สื่อการสอน | 2K Views
วิทยาศาสตร์ ม. 6 เทอม 1
เนื้อหาวิทยาศาสตร์ ม. 6 เทอม 1 (คลิกที่บทเรียนย่อยเพื่อเริ่มบทเรียน)
สื่อการสอน | 2K Views
วิทยาศาสตร์ ม. 5 เทอม 1
เนื้อหาวิทยาศาสตร์ ม. 5 เทอม 1 (คลิกที่บทเรียนย่อยเพื่อเริ่มบทเรียน)
สื่อการสอน | 4K Views
วิทยาศาสตร์ ม. 4 เทอม 1
เนื้อหาวิทยาศาสตร์ ม. 4 เทอม 1 (คลิกที่บทเรียนย่อยเพื่อเริ่มบทเรียน)
สื่อการสอน | 14K Views
วิทยาศาสตร์ ม. 3 เทอม 1
เนื้อหาวิทยาศาสตร์ ม. 3 เทอม 1 (คลิกที่บทเรียนย่อยเพื่อเริ่มบทเรียน)
สื่อการสอน | 4K Views
วิทยาศาสตร์ ม. 2 เทอม 1
เนื้อหาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เทอม 1 (คลิกที่บทเรียนย่อยเพื่อเริ่มบทเรียน)
สื่อการสอน | 7K Views
ภาษาอังกฤษ ม. 2 เทอม 1
เนื้อหาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม. 2 เทอม 1
สื่อการสอน | 956 Views
ภาษาอังกฤษ ม. 3 เทอม 1
เนื้อหาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม. 3 เทอม 1
สื่อการสอน | 1K Views
ภาษาอังกฤษ ม. 1 เทอม 1
เนื้อหาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม. 1 เทอม 1
สื่อการสอน | 4K Views
วิทยาศาสตร์ ม. 1 เทอม 1
เนื้อหาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เทอม 1
สื่อการสอน | 11K Views
แผนการสอน ทุกช่วงชั้น ทุกวิชา ทรูปลูกปัญญา
แผนการสอนจากทรูปลูกปัญญา ภาษาไทย คลิกที่นี่ ภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่ คณิตศาสตร์ คลิกที่นี่ วิทยาศาสตร์ คลิกที่นี่ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คลิกที่นี่ สุขศึกษา และพลศึกษา คลิกที่นี่ ศิลปะ คลิกที่นี่ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี คลิกที่นี่
สื่ออื่น ๆ | 578 Views
Social Distancing ถึงเวลาที่ต้องเว้นระยะห่างทางสังคม
ในช่วงที่ไวรัสกำลังระบาดไปทุกหย่อมหญ้า เรามีการพูดถึงเรื่องของ Social Distancing กันมากขึ้น แต่แท้จริง Social Distancing นั้น มีความเป็นมาอย่างไร และอย่างไหนถึงจะเรียกว่า Social Distancing วันนี้มารู้จักคำคำนี้กันครับ ย้อนไปเมื่อสมัยการระบาดของโรคไข้หวัด
บทความด้านการศึกษา | 935 Views
การศึกษาออนไลน์ทางรอดยุคไวรัสระบาด
มาถึงวันนี้ ต้องยอมรับว่าการแพร่ระบาดของของโคโรนาไวรัส หรือที่รู้จักในชื่อของ COVID-19 นับว่าเป็นวิกฤตจากโรคระบาดที่นับว่ารุนแรงที่สุดในรอบหลายๆปีที่ผ่านมาก เพราะมีการพบการระบาดไปทั่วทุกภูมิภาคของโลก หลายพื้นที่ต่างต้องเผชิญกับการระบาดอย่างหนักจนมีผู้ป่วย
บทความด้านการศึกษา | 1K Views
Online English Summer Course ป. 6
Online EnglishSummer Course ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปิดเทอมนี้ไม่ต้องเหงา ทรูปลูกปัญญามีOnline EnglishSummer Course มานำเสนอ เป็นคอร์สสอนภาษาอังกฤษสำหรับน้อง ๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ที่จะทบทวนบทเรียนก่อนที่จะขึ้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่1มาเริ่มเข้าสู่บทเรียนกันเ
สื่อการสอน | 4K Views
Online English Summer Course ป. 5
Online EnglishSummer Course ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปิดเทอมนี้ไม่ต้องเหงา ทรูปลูกปัญญามีOnline EnglishSummer Course มานำเสนอ เป็นคอร์สสอนภาษาอังกฤษสำหรับน้อง ๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ที่จะทบทวนบทเรียนก่อนที่จะขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 6มาเริ่มเข้าสู่บทเรียนกัน
สื่อการสอน | 4K Views
Online English Summer Course ป. 4
Online EnglishSummer Course ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปิดเทอมนี้ไม่ต้องเหงา ทรูปลูกปัญญามีOnline EnglishSummer Course มานำเสนอ เป็นคอร์สสอนภาษาอังกฤษสำหรับน้อง ๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ที่จะทบทวนบทเรียนก่อนที่จะขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 5มาเริ่มเข้าสู่บทเรียนกัน
สื่อการสอน | 3K Views
Online English Summer Course ป. 3
Online EnglishSummer Course ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปิดเทอมนี้ไม่ต้องเหงา ทรูปลูกปัญญามีOnline EnglishSummer Course มานำเสนอ เป็นคอร์สสอนภาษาอังกฤษสำหรับน้อง ๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3ที่จะทบทวนบทเรียนก่อนที่จะขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 4มาเริ่มเข้าสู่บทเรียนกัน
สื่อการสอน | 4K Views
Online English Summer Course ป. 2
Online EnglishSummer Course ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปิดเทอมนี้ไม่ต้องเหงา ทรูปลูกปัญญามีOnline EnglishSummer Course มานำเสนอ เป็นคอร์สสอนภาษาอังกฤษสำหรับน้อง ๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2ที่จะทบทวนบทเรียนก่อนที่จะขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 3มาเริ่มเข้าสู่บทเรียนกัน
สื่อการสอน | 4K Views
Online English Summer Course ป.1
Online English Summer Course ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สื่อการสอน | 6K Views
รวมข้อสอบ O-NET ป.6 ม.3 ม.6 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2562
รวมข้อสอบ O-NET ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2562
สื่ออื่น ๆ | 2K Views
สทศ. ประกาศผลสอบ O-NET ป.6 ม.3 ม.6 ประจำปีการศึกษา 2562
สทศ. ประกาศผลสอบ O-NET ป.6 ม.3 ม.6 ประจำปีการศึกษา 2562 ภาพ : niets.or.th เช็กผลสอบ O-NET คลิกที่นี่
ข่าวการศึกษา | 531 Views
คอร์สเรียนซัมเมอร์ออนไลน์ กับทรูปลูกปัญญา
ปิดเทอมนี้ไม่ได้ออกไปไหนมาเรียนซัมเมอร์กับ ทรูปลูกปัญญา ในคลังบทเรียน และคลังข้อสอบ ที่มีเนื้อหาตามบทเรียนทั้งรูปแบบบทความ คลิปติว และคลังข้อสอบที่มีครบทุกช่วงชั้น ทุกวิชา เหมาะสำหรับครู นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปเข้ามาใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา
สื่อการสอน | 8K Views
TRUE VIRTUAL WORLD แพลตฟอร์มใหม่สำหรับการเรียน การสอน
TRUE VIRTUAL WORLD แพลตฟอร์มใหม่สำหรับการเรียน การสอน
สื่ออื่น ๆ | 1K Views
เรียน Summer ออนไลน์ได้ที่บ้าน ชั้น ป. 5
Summer นี้มาเรียนรู้กับบทเรียนออนไลน์ได้ง่าย ๆ ที่มีทั้งคลังบทเรียน และคลังข้อสอบ มาพร้อมตามเนื้อหาที่ใช้ในการสอนเพื่อเสริมทักษะก่อนเปิดเรียนให้กับน้อง ๆ ที่ต้องหยุดปิดเทอมอยู่บ้านในช่วงปิดภาคการศึกษาแบบนี้
สื่อการสอน | 415 Views
หาสไตล์การเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย Gregorc Mind Styles Model
สไตล์การเรียนรู้นับเป็นเรื่องเฉพาะที่แต่ละบุคคลอาจมีทั้งความคล้ายคลึงและแตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับทั้งสัญชาตญาณ ประสบการณ์ชีวิต รวมไปถึงสภาพแวดล้อมและการเลี้ยงดู สิ่งเหล่านี้ต่างมีส่วนช่วยหล่อหลอมให้ตัวเรามีแนวทางในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพตามแบบฉบับข
เทคนิคการสอน | 304 Views
หลักสูตรฐานสมรรถนะสู่การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
ตลอดระยะเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมา การศึกษาของประเทศไทยนั้น ต้องเผชิญกับวิกฤตทางการศึกษาหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการศึกษาที่ไม่ทั่วถึงและไม่สอดคล้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีจำนวนนักเรียนที่ตกหล่นจากระบบการศึกษาค่อนข้างมาก ใช้วิธีการจัดการศึกษาที่
พัฒนาครู | 39K Views
ว่ากันถึงเรื่องของสมรรถนะ
ปัจจุบันนี้ในโลกของการศึกษา มีการกล่าวถึงเรื่องของสมรรถนะกันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในต่างประเทศ หรือแม้แต่ในประเทศที่เริ่มมีการตื่นตัวในเรื่องนี้มากขึ้นตลอดระยะเวลาหลานปีที่ผ่านมา
บทความด้านการศึกษา | 1K Views
แนวโน้มทางเทคโนโลยีการศึกษาสำคัญที่มีอิทธิพลในปี พ.ศ. 2563
ทุกวันนี้รูปแบบของการศึกษา ได้เปลี่ยนโฉมไปจากอดีตที่เคยเป็นมาจนแทบจะเรียกได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือ บทบาททางการศึกษาได้ถูกสลับสับเปลี่ยนกันระหว่างครูผู้สอนกับนักเรียน จากที่เคยยึดอยู่ที่ตัวครูผู้สอน ก็กลับย้ายไปสู่ผู้เรียนเป็นศูนย์ก
บทความด้านการศึกษา | 1K Views
ครูผู้สอนควรดำเนินการในเรื่องของนักเรียนที่ถูกทารุณกรรมได้อย่างไร
กฎหมายคุ้มครองเด็กในประเทศไทย ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ครูผู้สอนเป็นบุคคลหนึ่งที่มีหน้าที่ต้องรายงานต่อพนักงานคุ้มครองเด็ก ในกรณีที่พบเห็นหรือพบเจอนักเรียนในความดูแล ถูกทารุณกรรมหรือถูกเลี้ยงดูโดยมิชอบ ซึ่งเป็นไปตามมาตราที่ 29 ของพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก
บทความด้านการศึกษา | 711 Views
กิจกรรมที่ช่วยเพิ่มพูนประสิทธิภาพในด้านการอ่านของนักเรียน
การอ่านคือทักษะอย่างหนึ่ง ที่มีความสำคัญอย่างมากในการเรียนรู้ เพราะถือเป็นทักษะพื้นฐานที่ใช้ในการเรียนรู้แทบจะทุกเรื่อง โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาษาและการสื่อสาร ผู้ที่มีทักษะการอ่านที่ดีนั้น คือผู้มีนิสัยรักการอ่าน สามารถอ่านบทความหรือข้อความได้ค
เทคนิคการสอน | 786 Views
การออกแบบแผนการสอนด้วยวิธี Backward Design
แผนการสอนนับคือเครื่องมือที่สำคัญอย่างหนึ่งสำหรับการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน เปรียบเสมือนเป็นแผนที่ที่ช่วยให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามจุดประสงต์การเรียนรู้อย่างครบถ้วนและไม่หลงประเด็น
เทคนิคการสอน | 337 Views
กลยุทธ์เบื้องต้นเพื่อพัฒนาทักษะในการคิดคำนวณในเด็กปฐมวัย
การคิดคำนวณถือเป็นทักษะหนึ่งที่มีความจำเป็นอย่างมาก สำหรับการทำความเข้าใจเรื่องราวต่าง ๆ เฉพาะกับเรื่องราวของเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคต เพราะการคิดคำนวณนั้นถือเป็นกระบวนการคิดที่มากกว่าการเป็นผู้ใช้เทคโนโลยีธรรมดา การคิดเชิงคำนวณมักเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และก
เทคนิคการสอน | 2K Views
กลยุทธ์ที่ช่วยให้ห้องเรียนเงียบลง
เราเข้าใจกันดีว่า ในยุคสมัยนี้ ห้องเรียนที่มีการปฏิสัมพันธ์ ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน หรือระหว่างนักเรียนกับครูผู้สอนอย่างสม่ำเสมอนั้น มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการเรียนรู้ได้มากกว่า ห้องเรียนที่มีบรรยากาศเงียบเชียบเพราะถูกควบคุมโดยครูผู้สอน สิ่งนี้เองทำ
เทคนิคการสอน | 3K Views
เรียนออนไลน์ง่าย ๆ ได้ที่บ้าน ด้วย Plook Classroom
เรียนออนไลน์ง่าย ๆ ได้ที่บ้าน ด้วย Plook Classroom Platform ที่จะช่วยให้สามารถสอนนักเรียนที่ไหนก็ได้ ไม่จำเป็นที่จะต้องสอนเฉพาะในห้องเรียน Plook Classroom เป็นPlatform ที่สร้างขึ้นมาเปรียบเสมือนห้องเรียนออนไลน์ที่คุณครูสามารถเข้าไป เนื้อหาครบ คลิป
สื่ออื่น ๆ | 8K Views
สื่อการสอนแนะแนว : รวมอาชีพ จาก รายการ I AM ฉัน(จะ)เป็น
รายการแนะแนวอาชีพ และแนะแนวการศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ถ่ายทอดผ่านผู้ประสบความสำเร็จในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และเปิดมุมมองที่รอบด้านของทุกสาขาอาชีพ นำเสนอเส้นทางการศึกษาของสาขาวิชาชีพนั้น ๆ รวมทั้งพาไปชมบรรยากาศการเรียนการสอนในม
สื่อการสอน | 3K Views
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จัดประกวดภาพยนตร์สั้น (Short Film) ประจำปี 2563 หัวข้อ “ครูดี..ที่รัก”
ภาพ : ครูดี 360 องศา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จัดประกวดภาพยนตร์สั้น (Short Film) ประจำปี 2563 หัวข้อ ครูดี..ที่รัก ภายใต้แนวคิด ครูที่มีหัวใจรักเด็ก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพครูผ่านภ
ข่าวการศึกษา | 2K Views
รวมข้อสอบ GAT/PAT จาก สทศ.
เราได้รวบรวมข้อสอบ GAT/PAT จากเว็บไซต์ สทศ.https://www.niets.or.th/thไว้ที่นี่แล้ว สามารถดาวน์โหลดและไปลองทำข้อสอบได้เลย
สื่ออื่น ๆ | 5K Views
พฤติกรรมเลียนแบบความรุนแรงที่ถูกกระตุ้นโดยโซเชียล
นับเป็นฝันร้ายของประเทศไทย ที่เกิดเหตุโศกนาฏกรรมคนร้ายกราดยิงผู้บริสุทธิ์จนทำให้เกิดการบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมาก ซึ่งความรุนแรงนี้ถูกถ่ายทอดออกมาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของคนร้าย ก่อนที่จะถูกเผยแพร่ออกไปตามสื่อกระแสหลักและสื่อโซเชียลต่าง ๆ และแม้ว่าภายหล
บทความด้านการศึกษา | 2K Views
เรียนรู้โคโรน่าไวรัสสู่การสร้างอุปนิสัยทางสุขภาพที่ดีให้กับนักเรียน
นับวันเป็นเรื่องตื่นเต้นที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพ คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนเรา จะมีเข้ามาเป็นกระแสสังคมในอัตราที่ถี่ขึ้นทุกที ไม่ว่าจะเป็น ความปลอดภัย อันตรายจากภัยธรรมชาติ ปัญหาฝุ่นละออง และล่าสุด ครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งที่สร้างความตื่นตระหนกไปทั
บทความด้านการศึกษา | 2K Views
เหตุผลที่ควรสอนให้นักเรียนเป็นงานบ้านงานเรือน
ครั้งหนึ่งในวิชา กพอ.(การงานพื้นฐานอาชีพ ปัจจุบันน่าจะเทียบเคียงกับสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ) สมัยที่ยังเป็นนักเรียน ผู้เขียนเคยต้องเอาไม้กวาด กะละมัง เตารีด ตลอดจนเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ ไปโรงเรียน เพื่อเรียนรู้วิธีการใช้อุปกรณ์งานบ้านงานเรือนเหล่านั้
พัฒนาครู | 2K Views
เสริมประสิทธิภาพการอ่านให้เด็กด้วย Dialogic Reading
Dialogic Reading คือ การอ่านเชิงตอบโต้ เป็นเทคนิคส่งเสริมการอ่านอย่างหนึ่งที่มีประสิทธิภาพอย่างมากสำหรับนักเรียน โดยเฉพาะกับนักเรียนที่เป็นเด็กเล็ก เพราะปกติเรามักจะใช้หนังสือนิทานเป็นสื่อในการเรียนรู้ โดยครูผู้สอน รวมถึงผู้ปกครองที่มีความตระหนักและใส่ใจใ
เทคนิคการสอน | 6K Views
บทบาทของครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอน 5 ประเภท
บทบาทของครูผู้สอนนั้น ถือว่าเป็นตัวแปรที่สำคัญอย่างหนึ่ง ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งการที่ครูผู้สอนมีการแสดงบทบาทในการเรียนการสอนที่แตกต่างกันนั้น มีผลทำให้บรรยากาศในการเรียนรู้ รวมถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนั้นมีความแตกต่างกันตามไปด้วย
บทความด้านการศึกษา | 4K Views
ว่าด้วยเรื่องการคดโกงในวัยเรียน
การคดโกง คือการกระทำที่ทุจริต หลอกลวงปิดบังซ่อนเร้น หรือกระทำนอกกฎกติกาเพื่อทำให้ตัวเองประโยชน์หรือได้เปรียบจากสถานการณ์นั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็น การแข่งขันกีฬา การพนัน การสอบ หรือแม้แต่การปฏิบัติงานโดยใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ การเล่นพรรคเล่นพวก เลือกที่รักมัง
บทความด้านการศึกษา | 2K Views
รูปแบบการเรียนรู้ตามวัฎจักรการเรียนรู้แบบ 4MAT
รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ แบบโฟร์แมทซิสเต็ม (4MAT System) เป็นทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามความถนัดของผู้เรียนและส่งเสริมการใช้สมองทั้งสองซีก ซึ่งทำให้ผู้เรียนเกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ โดยเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้
บทความด้านการศึกษา | 4K Views
เมื่อการศึกษาของนิวซีแลนด์มุ่งพัฒนาสู่อนาคต
ถ้าจะกล่าวถึงการเป็นผู้นำในด้านการศึกษา ประเทศนิวซีแลนด์ถือเป็นอันดับต้น ๆ ที่ทั่วโลกต่างยอมรับเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นหนึ่งในต้นแบบและผู้นำในด้านการศึกษาของโลกมาจนยุคปัจจุบัน การศึกษาเพื่ออนาคตถือเป็นสิ่งที่ทางการนิวซีแลนด์ให้ความสำคัญและยกเป็นจุดขายเพื่
บทความด้านการศึกษา | 1K Views
มารู้จัก IQ EQ และ MQ กันเถอะ
การวัดระดับความฉลาดของมนุษย์นั้น เป็นเรื่องที่ถูกหยิบยกขึ้นมาอธิบายถึงความสามารถของมนุษย์กันอย่างมากมาย นับตั้งแต่อดีต จวบจนถึงยุคปัจจุบัน ซึ่งการวัดความฉลาดนี้ เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้คัดกรอกทราบถึงความสามารถและศักยภาพของแต่ละบุคคล และทำให้ออกแบบแนวทา
บทความด้านการศึกษา | 3K Views
แผนการจัดการพฤติกรรมสำหรับนักเรียนประถมศึกษาแบบ Turn-A-Card
การจัดการกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนนั้น เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งของครูผู้สอน ซึ่งครูผู้สอนแต่ละคนนั้นล้วนมีเทคนิคในการแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนที่เป็นแบบฉบับของตัวเอง แม้ว่าจะมีจุดมุ่งหมายเดียวกันนั่นคือการมุ่งปรับพฤติกรรมให้นักเรียนมีพฤต
เทคนิคการสอน | 1K Views
ทฤษฎีพหุปัญญาสู่การเข้าถึงอัจฉริยภาพของนักเรียนทุกคน
ตลอดมา เรามักจะมองความฉลาดของมนุษย์ ผ่านการวัด IQ (Intelligence Quotient) ซึ่งเป็นการวัดความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา การคิดคำนวณ การเชื่อมโยงและการใช้เหตุผลของมนุษย์เพียงอย่างเดียว โดยผู้ที่ได้ IQ สูงกว่าค่าเฉลี่ยปกตินั้น จะถูกยกย่องว่าเป็นคนฉลาด ซึ่ง IQ ของคนป
บทความด้านการศึกษา | 2K Views
จีนกับการปฏิรูปการศึกษา
เรากล่าวถึงการศึกษาในรูปแบบของประเทศต่างๆ มาหลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็นสิงค์โปร ญี่ปุ่น ฟินแลนด์ หรือ นิวซีแลนด์ สำหรับในครั้งนี้ขอกล่าวถึงประเทศที่ยิ่งใหญ่ มีอิทธิพลและศักยภาพในการพัฒนาประเทศมากที่สุดในในภูมิภาคเอเชียนั่นคือ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐป
บทความด้านการศึกษา | 1K Views
MOOC มหาวิทยาลัยออนไลน์ ที่เรียนได้ทุกที่ทั่วโลก
ปัจจุบันนี้ มหาวิทยาลัยต่างๆ ล้วนให้ความสำคัญของการศึกษาแบบออนไลน์มากขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากพฤติกรรมการเรียนรู้ของมนุษย์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยและตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทำให้ผู้คนหันมาเรียนแบบออนไลน์เพิ่มมากขึ้น และส่งผลให้การเรียนแบบปกติมีแนวโน้มที่
บทความด้านการศึกษา | 968 Views
สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563
สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563
ข่าวการศึกษา | 1K Views
8 เทคนิคการเตรียมตัวสอบอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับผู้เรียน
การสอบคือการวัดผลการเรียนรู้ที่สำคัญมากในระบบโรงเรียน เพราะเป็นการชี้ให้เห็นถึงความสามารถของผู้เรียนว่าเหมาะสมต่อการผ่านหรือเลื่อนระดับในเรื่องนั้นๆหรือไม่ การที่ผู้เรียนจะทำข้อสอบได้ดีหรือไม่นั้น ปัจจัยที่สำคัญที่สุด คือเรื่องของความรู้และความเข้าใจที่ผู
บทความด้านการศึกษา | 2K Views
6 ทฤษฎีการเรียนรู้ที่มีอิทธิพลต่อการเรียนการสอนในปัจจุบัน
ในการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ยุคอดีตจวบจนถึงยุคปัจจุบัน ต่างดำเนินการโดยตั้งอยู่บนแนวทางของทฤษฎีการเรียนรู้ต่าง ๆ หลายทฤษฎีอาจนำออกไป หลังจากที่มีทฤษฎีอื่นที่ชัดเจนมากกว่าเข้ามาแทนที่ แต่หลายทฤษฎีก็ยังคงไว้ซึ่งหลักความจริงและยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนทางการศึ
บทความด้านการศึกษา | 3K Views
วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2563
วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2563 วันที่ 16 มกราคม 2563 - เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2563 กลุ่มทรู โดยทรูปลูกปัญญา ร่วมจัดบูธนิทรรศการงานวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563 ในหัวข้อ โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย ณ บริเวณโดยรอบหอประชุมคุรุสภ
ประชาสัมพันธ์ | 932 Views
คุรุสภาขอเชิญครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในวันครูแห่งชาติ 16-17 มกราคม 2563
คุรุสภา ขอเชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาในหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ ด้านการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ โดยใช้แหล่งเรียนรู้นอกชั้นเรียน และเทคโนโลยีเป็นฐาน (The Development Learning Competency for Thai Professional T
ข่าวการศึกษา | 651 Views
ก.พ. ปรับหลักสูตร การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป เริ่มใช้ปี 2563
การสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
ข่าวการศึกษา | 5K Views
เหตุใดโรงเรียนจึงไม่ควรให้นักเรียนทำกิจกรรมกลางแดดมากเกินไป
ทุกวันนี้ แสงแดดในบ้านเรา แต่ต่างกว่าเมื่อหลายสิบปีก่อน ซึ่งเป็นผลพวงที่มาจากการทำลายธรรมชาติของมนุษย์ที่มีมาตั้งแต่อดีตจวบจนยุคปัจจุบัน ซึ่งภาวะโลกร้อนที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์นั้นทำให้อุณหภูมิทั่วโลกสูงขึ้น และส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของเราอย่างหลีกเลี่
บทความด้านการศึกษา | 1K Views
สิ่งที่ทำให้การเรียนแบบออนไลน์มีประสิทธิภาพมากกว่าการเรียนแบบปกติ
ปัจจุบันนี้ ใช้ประโยชน์จากการเรียนแบบออนไลน์ในการส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆมากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่สะดวกและเรียบง่าย ไม่จำเป็นต้องมีพิธีรีตอง ซึ่งผิดกับการศึกษาในรูปแบบปกติที่ต้องมีการพบเจอและต้องมีการเดินทาง ซึ่งมีค่าใช้จ่ายจำนวนมากในการลงท
บทความด้านการศึกษา | 2K Views
วิธีรับมือกับนักเรียนที่มีทัศนคติเชิงลบ
ทัศนคติ หมายถึง ความรู้สึก ความคิดหรือความเชื่อ ที่มีผลต่อการแสดงออกทางพฤติกรรมทั้งทางบวกและทางลบของแต่ละบุคคล ซึ่งมาจากประสบการณ์การรับรู้และมีความเข้าใจต่อสิ่งเร้าที่ทั้งดีและไม่ดีแตกต่างกัน ซึ่งทัศนคตินั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ด้วยตัวเอง มีค
บทความด้านการศึกษา | 2K Views
พุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ
ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่อยู่คู่กับสังคมไทย และเป็นส่วนหนึ่งในการหล่อหลอมวัฒนธรรมไทยมาอย่างช้านาน ในสมัยก่อนที่การศึกษาจะมีโรงเรียนเกิดขึ้น วัดคือแหล่งการเรียนรู้ของคนในชุมชน และพระสงฆ์คือครูผู้สอนที่คอยอบรมและให้ความรู้ผ่านหลักธรรมต่างๆกับชาวบ้าน ทำให้คนไทยใ
บทความด้านการศึกษา | 1K Views
เคล็ดลับในการสอนให้นักเรียนรู้จักระมัดระวังความปลอดภัยส่วนบุคคล
ความปลอดภัยส่วนบุคคลนั้นมีความสำคัญและควรใส่ใจเป็นอย่างมากในท่ามกลางโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงและเกิดความวุ่นวายขึ้นมาอย่างมากมาย ผู้เขียนสะดุดใจเรื่องนี้เมื่อได้โอกาสชมโฆษณาตัวหนึ่งที่ฉายในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นโฆษณาที่นำเสนอเรื่องราวของช่วงเวลาเปิดภาค
บทความด้านการศึกษา | 554 Views
ความสามารถทางวัฒนธรรมและระดับโลกเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศและการแข่งขันทางเศรษฐกิจในมุมมองของสหรัฐอเมริกา
ความสามารถทางวัฒนธรรมและระดับโลกที่กล่าวถึงในครั้งนี้ เป็นยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการแห่งสหรัฐอเมริกา ที่ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะเตรียมความพร้อมให้นักเรียนในสหรัฐอเมริกาทุกคน ประสบความสำเร็จทางวัฒนธรรมและในระดับโลก โดยผ่านกระบวนก
บทความด้านการศึกษา | 864 Views
การจัดการปัญหาท้องไม่พร้อมในโรงเรียนอย่างได้ผล
ท้องไม่พร้อม หรือการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ (Unplanned Pregnancy) คือปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ โดยผู้ตั้งครรภ์ไม่ได้วางแผนหรือเตรียมตัวมีบุตรมาก่อน ส่งผลให้เกิดปัญหาในการดำเนินชีวิตและส่งผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ต่อเด็กในครรภ์ เพราะเมื่อผู้ตั้งครรภ
บทความด้านการศึกษา | 1K Views
การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา : สร้างโอกาสหรือฉวยโอกาส
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามมติของคณะรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2538 โดยในช่วงแรกนั้นได้ดำเนินการในลักษณะของเงินทุนหมุนเวียน ก่อนที่ภายหลังจึงได้มีการตราพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2
บทความด้านการศึกษา | 797 Views
เหตุผลที่นักเรียนควรใช้เวลาว่างในการทำงานพาร์ทไทม์
การทำงานพาร์ทไทม์ หรือ ที่เรียกกันว่าการทำงานแบบไม่เต็มเวลานั้น นับว่าเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทั้งกับตัวเองและครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะมีรายได้เสริมแล้ว ยังช่วยฝึกให้ตัวเองมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เพราะการทำงานพาร์ทไทม์นั้นลูกจ้างจะต้อ
บทความด้านการศึกษา | 1K Views
ว่าด้วยเรื่องหนี้สินครู
กลายเป็นหนึ่งในข้าราชการที่ได้ขึ้นชื่อว่าก่อหนี้มากที่สุดไปเสียแล้ว สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลังจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีการเปิดเผยเมื่อต้นปี 2562 ที่ผ่านมาว่ามีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นหนึ้ 1.3 ล้านคน และก่อหนี้รวมกันถึงกว่า
บทความด้านการศึกษา | 959 Views
นักเรียนเขินอาย ทำอย่างไรดี ?
มนุษย์เราแต่ละคนนั้น ล้วนมีนิสัยใจคอที่แตกต่างกัน ตามลักษณะทางพันธุกรรม การเลี้ยงดู และสภาพแวดล้อม ตลอดจนประสบการณ์ชีวิตที่แต่ละคนมีไม่เหมือนกัน สิ่งเหล่านี้ต่างหล่อหลอมให้เรามีลักษณะที่เป็นแบบเฉพาะของตัวเอง ความจริงนี้อธิบายได้ทั่วไป ไม่เว้นแม้แต่นักเรีย
บทความด้านการศึกษา | 2K Views
มารู้จักกลยุทธ์ห้องเรียนพลิกกลับกันเถอะ
ห้องเรียนที่มีครูเป็นผู้สอนและมีผู้เรียนนั่งเรียนกันอยู่ในห้อง คือรูปแบบตามปกติของห้องเรียนโดยทั่วๆไป ผู้เรียนจำเป็นต้องมาโรงเรียนและเข้าเรียนในชั้นเรียนเพื่อเรียนรู้สิ่งต่างๆ ทำให้การศึกษาที่ผ่านมานั้น ผู้เรียนต้องเป็นฝ่ายวิ่งเข้าหาเพื่อให้ได้มาซึ่งความร
บทความด้านการศึกษา | 3K Views
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสุขภาพจิตของนักเรียนในโรงเรียน
คุณภาพชีวิตที่ดี คือ จะต้องมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี การมีชีวิตที่ดีแค่อย่างหนึ่งอย่างใดนั้นยังไม่นับว่าเป็นชีวิตที่มีคุณภาพ และถึงแม้ว่าทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตนั้นจะมีความเกี่ยวเนื่องและสอดคล้องกัน เช่น สุขภาพกายดี ก็มักจะส่งผลให้สุขภาพจิตดี หรือสุข
บทความด้านการศึกษา | 3K Views
รอยต่อทางการศึกษา : เมื่ออนุบาลก้าวสู่ชั้นประถม
การเลื่อนชั้น ถือเป็นเรื่องปกติในระบบการศึกษา เพราะเมื่อนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับที่กำลังเรียนอยู่แล้ว ก็จำเป็นต้องเลื่อนชั้น เพื่อไปเรียนในระดับที่สูงขึ้นและเข้มข้นมากขึ้น เพื่อให้มีทักษะความรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมกับคุณวุฒิและวัยวุฒิที่เติบโตขึ
บทความด้านการศึกษา | 5K Views
อะไรคือการเรียนรู้แบบรอบรู้ (Mastery Learning)
การเรียนรู้แบบรอบรู้ (Mastery Learning) คือ กลยุทธ์และปรัชญาการศึกษาที่ถูกนำเสนอขึ้นอย่างเป็นทางการโดย เบนจามิน บลูม นักจิตวิทยาการศึกษาชาวสหรัฐอเมริกา เมื่อปี ค.ศ. 1968 โดยพัฒนามาจากรูปแบบการเรียนรู้ของ จอห์น บี คาร์โรล (John B. Carroll) ซึ่งมีพื้นฐานควา
บทความด้านการศึกษา | 3K Views
อะไรคือการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–based Learning : PBL)
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–based Learning : PBL) คือรูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาที่ใกล้ตัวและพบเจอในชีวิตประจำวันเป็นตัวนำหรือเป็นฐานในการจัดการเรียนรู้ เพื่อนำมาสู่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อจัดการกับปัญหาดังกล่าว ซึ่งการจัดกา
บทความด้านการศึกษา | 8K Views
รู้หรือไม่ นักเรียนชั้น ป. 6 สอบ O-NET ไปทำไม
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinsry National Education Test หรือ O-NET) เป็นการทดสอบความรู้ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ของผู้เรียนที่กำลังศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน ทุกสังกัด ต้องเข้ารับการท
การศึกษา | 15K Views
การส่งเสริมการเรียนรู้กับ 7 รูปแบบการเรียนรู้ของมนุษย์
มนุษย์เรามีความแตกต่างกันในเรื่องของการรับรู้และประมวลผลข้อมูล ซึ่งเป็นผลมาจากพันธุ์กรรม การเลี้ยงดูและสิ่งแวดล้อม ทำให้เรามีรูปแบบของความเชี่ยวชาญในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน บางคนชอบที่จะฟังจึงเข้าใจ ในขณะที่บ้างคนต้องเห็นหรือลงมือทำ จึงจะสามารถจดจำข้อมูล
บทความด้านการศึกษา | 2K Views
ความเป็นไปด้านเทคโนโลยีที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาในระดับสากล
อย่างที่ทราบกันดีว่า เทคโนโลยีนั้นมีความสำคัญกับโลกยุคปัจจุบันอย่างมาก ประเทศใดที่สามารถเข้าถึงและเป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยี ก็นับได้ว่าประเทศนั้นมีอิทธิพลอย่างมากในโลกยุคปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้เองทำให้การพัฒนาด้านเทคโลยีตลอดจนการส่งเสริมให้เกิดการใช้เทคโนโลยี
บทความด้านการศึกษา | 1K Views
การจัดการศึกษาแบบห้องเรียนเสมือน
ทุกวันนี้ ด้วยความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี ทำให้เกิดรูปแบบการจัดการศึกษาที่ทันสมัยและน่าสนใจขึ้นมาอย่างมากมาย เพื่อตอบสนองวิถีชีวิตและความต้องการของมนุษย์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลสมัย ซึ่งสิ่งนี้ทำให้พวกเราสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสะดวกสบายมา
บทความด้านการศึกษา | 2K Views
8 เคล็ดลับในการสร้างห้องเรียนเชิงรุก
ห้องเรียนเชิงรุก คือ ห้องเรียนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ทั้งกับครูผู้สอน และกับเพื่อนผู้เรียนด้วยกัน เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิดและเกิดองค์ความรู้ต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้ชี้แนะและแนะนำอย่างเหมาะสม ซึ่งการดำเน
บทความด้านการศึกษา | 4K Views
รับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย กทม. จำนวน 170 อัตรา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 18 กลุ่ม 170 อัตรา
ข่าวสอบครู | 1K Views
อะไรคือลักษณะของครูที่ไม่ดี
ครูเป็นอาชีพหนึ่งที่หลาย ๆ คนจับตามอง เพราะด้วยภาระงานสำคัญคือการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ทำให้ครูจึงเป็นบุคคลที่ต้องมีคุณลักษณะที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสนอให้กับนักเรียน ครูจึงต้องเป็นครูที่มีความพร้อม มีทัก
บทความด้านการศึกษา | 21K Views
สิ่งที่เราค้นพบใหม่เกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้และสมองของมนุษย์
ปัจจุบันด้วยความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้เราสามารถศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกาทำงานของสมองของคนเราได้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม สิ่งนี้ทำให้เรามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกการทำงานของสมองมากขึ้น ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องประโยชน์อย่างมาก ถ้าเราสา
บทความด้านการศึกษา | 2K Views
สอนนักเรียนให้รู้จักวางแผนทางการเงิน
การรู้จักบริหารและวางแผนทางการเงินนับเป็นอุปนิสัยที่สำคัญอย่างหนึ่งในการใช้ชีวิตประจำของคนเราในโลกยุคปัจจุบันที่ตัวเลขทางเศรษฐกิจเป็นตัวชี้วัดในทุกๆเรื่อง เพราะเนื่องจากเราต้องกินต้องใช้ จึงจำเป็นต้องมีเงินมากพอที่จะซื้อหาแลกเปลี่ยนสิ่งต่างๆตามความต้องกา
เทคนิคการสอน | 982 Views
ขั้นตอนการเผยแพร่ผลงานวิชาการบนเว็บไซต์ทรูปลูกปัญญา
ขั้นตอนการเผยแพร่ผลงานวิชาการบนเว็บไซต์ทรูปลูกปัญญา
สื่ออื่น ๆ | 3K Views
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ สะเต็มศึกษา (STEM)
การจัดการศึกษาแบบสะเต็มศึกษา (STEM) เป็นแนวคิดการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่อง 4 ศาสตร์
บทความ STEM | 3K Views
คุรุสภากำหนดยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชาชีพออนไลน์ เริ่ม 1 พฤศจิกายนนี้
คุรุสภากำหนดให้ยื่นคำขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผ่านคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยใช้ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เริ่มตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2562 ดังนั้น ช่องทางการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในขณะนี้ มี 3 ช่องทาง คือ 1. ยื่นออนไลน์ทาง
ข่าวการศึกษา | 2K Views
เทคนิคการสอนแบบการแสดงบทบาทสมมติ (Role playing)
การแสดงบทบาทสมมติ (Role playing) เป็นเทคนิตการสอนรูปแบบหนึ่งที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทบาท สภาพความเป็นจริงจากสิ่งที่เกิดขึ้น ผ่านการแสดงออกต่างๆ ซึ่งเทคนิคการสอนรูปแบบนี้ นับว่าเป็นการสอนที่สนับสนุนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและได้ลงมือปฏิบัติร่วมกันระหว่างผู้
เทคนิคการสอน | 8K Views
การจัดการเรียนรู้แบบโครงการ(Project Approach)
แนวการจัดการเรียนรู้ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก สำหรับรูปแบบการศึกษาในยุคปัจจุบัน คือแนวการจัดการเรียนรู้ที่เน้นที่ตัวผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้และเกิดองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเอง ซึ่งหนึ่งในแนวการเรียนรู้ในลักษณะนี้ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดแน
บทความด้านการศึกษา | 8K Views
มารู้จักกับแนวคิดโรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้ (SLC) กันเถอะ
SLC (School as Learning Community) หรือ โรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้นั้น เป็นแนวคิดทางการศึกษาของประเทศญี่ปุ่น มากว่า 20 ปี ที่ส่งผลให้เกิดการปฏิรูปโรงเรียนในประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ระดับฐานราก ก่อนที่จะได้รับความสนใจและขยายเครือข่ายออกไปในประเทศอื่นทาง
บทความด้านการศึกษา | 6K Views
เมื่อกระเป๋านักเรียนกลายเป็นผู้ร้าย
นับว่าเป็นความแตกตื่นในวงการการศึกษาเลยก็ว่าได้ เกี่ยวกับโพสต์ของผู้ปกครองท่านหนึ่งที่ระบุว่าลูกของเขา ซึ่งเป็นนักเรียนวัย 14 ปี กำลังผ่าตัดแก้ปัญหากระดูกสันหลังคด ซึ่งแพทย์ได้ชี้ว่าเกิดเหตุจากการยกของหนัก ทำให้ผู้ปกครองมองว่าเป็นเพราะการที่ลูกต้องแบกกระเ
บทความด้านการศึกษา | 2K Views
แนวทางส่งเสริมการสื่อสารระหว่างครูกับผู้ปกครองในโรงเรียน
นรรัชต์ ฝันเชียร การสื่อสารระหว่างครูกับผู้ปกครองถือเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก ในการส่งเสริมการศึกษา เพราะในขณะที่ครูอย่างเราทราบและสังเกตเห็นพฤติกรรมต่างๆที่นักเรียนแสดงออกมาที่โรงเรียน พ่อแม่ผู้ปกครองก็เป็นบุคคลที่จะสังเกตเห็นพฤติกรรมที่อาจจะเหมือนหรือ
บทความด้านการศึกษา | 3K Views
หลักการเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ดี
ในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่คุณครูจะต้องทราบถึงภูมิหลังและพื้นเพของนักเรียน ไม่ว่าจะเป็นลักษณะครอบครัวหรือสภาพสิ่งแวดล้อมที่นักเรียนอาศัยอยู่ เพื่อช่วยให้คุณครูทราบถึงสาเหตุและปัญหาที่ชัดเจนของนักเรียน ครั้นจะถามผู้ปกครองที่มารับมา
พัฒนาครู | 13K Views
นักเรียนยุค Generation Alpha ความท้าทายใหม่ในโลกการศึกษา
Generation คือการแบ่งกลุ่มประชากรตามหลักประชากรศาสตร์ โดยอิงจากลักษณะนิสัย แนวคิด วิถีชีวิต และช่วงอายุที่เติบโตมาในสิ่งแวดล้อมที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งในปัจจุบัน ถ้านับเฉพาะกลุ่มประชากร ที่ยังคงมีอิทธิพลอยู่ในยุคสมัย เราสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 กลุ่มใหญ่คือ
บทความด้านการศึกษา | 3K Views
ครม. อนุมัติวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในเขตกรุงเทพฯ และนนทบุรี ระหว่างวันที่ 4-5 พ.ย. 62
ครม. อนุมัติวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในเขตกรุงเทพฯ และนนทบุรี ระหว่างวันที่ 4-5 พ.ย. 62 เนื่องในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 มีมติอนุมัติให้วันจันทร์ที่ 4 และวัน
ข่าวการศึกษา | 861 Views
ทำไมเยาวชนไทย ต้องใส่ใจเรื่อง Digital Footprint
ท่ามกลางการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดในโลกออนไลน์ ทำให้มนุษย์เราใช้ชีวิตอยู่กับโซเชียวมีเดียมากขึ้น เราใช้เทคโนโลยีโทรคมนาคมในการติดต่อสื่อสารมากกว่าที่จะพูดคุยกันเองเสียอีก โดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชนที่เกิดมาในยุคนี้ ที่สามารถใช้สมาร์ทโฟนได้ก่อนที่จะเขียนหนังสือ
บทความด้านการศึกษา | 1K Views
การส่งเสริมการศึกษาไทยเพื่อรับมือกับโลกยุค VUCA
โลกยุค VUCA (VUCA World) คือยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ เทคโนโลยี การแข่งขัน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เศรษฐกิจ ทั้งภายในและภายนอก ทำให้ทุกภาคส่วน ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งเป็นผลมาจากกระแสใหญ่ของโลก 3 กระแส
บทความด้านการศึกษา | 3K Views
7 สัญญาณที่บ่งบอกว่านักเรียนกำลังเผชิญกับปัญหา
หน้าที่ของครูอย่างหนึ่งนอกเหนือจากการส่งเสริมการเรียนรู้ คือการสอดส่องดูแลนักเรียนในเรื่องของพฤติกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมพฤติกรรมที่ดี และในขณะเดียวกันก็สามารถช่วยให้ปรับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ การสอดส่องดูแลนักเ
บทความด้านการศึกษา | 3K Views
ทำความรู้จักไซเบอร์บลูลิ่ง Cyberbullying การกลั่นแกล้งบนโลกอินเตอร์เน็ต
อุปกรณ์สื่อสารของเราในยุคปัจจุบันนี้ สามารถเชื่อมต่อเข้าสู่โลกออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย ซึ่งช่วยให้พวกเราดำเนินชีวิตได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น การเชื่อมต่อสู่โลกอินเตอร์เน็ตนั้น ช่วยเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกล ทำให้เราสามารถเรียนรู้เรื่องราวจากหลายๆที่ได้พร้อม
บทความด้านการศึกษา | 1K Views
เทคนิคการทำวิจัยในชั้นเรียนอย่างเป็นกระบวนการ
วิจัยในชั้นเรียน Classroom Action Research ถือเป็นเครื่องมือส่งเสริมการศึกษาอย่างหนึ่งที่ช่วยคุณครูได้ทราบถึงแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกิดกับตัวผู้เรียนในชั้นเรียน เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการเรียนการสอน การทำวิจัยในชั้นเรียนอย่างมีประสิทธิภาพจะทำ
บทความด้านการศึกษา | 14K Views
AI กับการส่งเสริมการศึกษา
ตลอดมามนุษยชาติต่างเคยวาดฝันว่าสักวันหนึ่ง มนุษย์จะได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับหุ่นยนต์ ซึ่งจะช่วยให้มนุษย์ปลอดภัยและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ภาพฝันนี้ต่างปรากฎออกมาให้เห็นตามสื่อต่างๆ มาตั้งแต่ยุคโบราณ ซึ่งบ่งบอกถึงความปรารถนาอันแรงกล้าของมนุษย์ที่ต้องการเครื่องจ
บทความด้านการศึกษา | 6K Views
ปฏิทินรับสมัครนักเรียน สังกัด สพฐ. ทั่วประเทศ ประจำปี 2563
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้มีหนังสือแจ้งถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทั่วประเทศ เรื่อง แจ้งปฏิทินการดำเนินงานรับนักเรียนและปฏิทินการรับสมัครนักเรียนสังกัด สพฐ.ปีการศึกษา 2563 โดย สพฐ.ได้จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับน
ข่าวการศึกษา | 5K Views
สพฐ.แจ้งแนวทางปฏิบัติจัดสรรอัตราข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีหนังสือแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการจัดสรรอัตราข้าราชการครูฯ ในสถานศึกษาที่เกษียณอายุราชการเมื่อสิิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยให้ไปจัดสรรคืนให้แก่ทุนโครงการต่างๆ ก่อน เช่น โครงการผลิ
ข่าวการศึกษา | 938 Views
7 เทคนิคในการส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กสมาธิสั้น
โรคสมาธิสั้น (ADHD-Attention Deficit Hyperactivity Disorder) คือ ภาวะผิดปกติทางจิตเวชที่ส่งผลให้ผู้ป่วยมีสมาธิที่สั้นกว่าปกติ เพราะสมองส่วนหน้าซึ่งเป็นส่วนที่ทำหน้าที่ในการควบคุมสมาธิและการยับยั้งชั่งใจทำงานน้อยกว่าปกติ พบได้มากในเด็กที่มีช่วงอายุระหว่าง
พัฒนาครู | 2K Views
แนวทางการรับมือกับนักเรียนจอมขี้เกียจ
ในห้องเรียนที่คุณครูดูแล มีนักเรียนที่มีนิสัยเกียจคร้านไหมครับ ? ผู้เขียนมั่นใจเลยว่าอย่างน้อยต้องมีสักหนึ่งหรือสองคนแหละ ที่คุณครูมองว่าเป็นเด็กขี้เกียจ
เทคนิคการสอน | 1K Views
การจัดการกับปัญหาการผัดวันประกันพรุ่งของนักเรียน
ผัดวันประกันพรุ่ง เป็นสำนวนไทย ที่มีความหมายว่า ชอบเลื่อนเวลาออกไปครั้งแล้วครั้งเล่า ไม่ยอมลงทำให้สำเร็จเสียที ซึ่งตรงกับคำในภาษาอังกฤษว่า Procrastinate
เทคนิคการสอน | 655 Views
ทำไมโรงเรียนถึงควรมีครูการศึกษาพิเศษ
ครูการศึกษาพิเศษ คือครูเฉพาะทาง ที่ทำหน้าที่จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ เนื่องจากมีความต้องการการศึกษาในรูปแบบพิเศษ หรือภาวะความบกพร่องบางประการทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ พฤติกรรม ทำให้มีผลกระทบในการเรียนแบบปกติ ทำให้จำเป็นต้องมีการจัดกา
บทความด้านการศึกษา | 7K Views
ความเป็นมาของการศึกษาพิเศษและข้อดีของการเรียนร่วม
การศึกษาพิเศษ เป็นการจัดการศึกษาและบริการเพื่อสนับสนุนให้กับบุคคลที่มีความต้องการทางการศึกษาเป็นพิเศษ ซึ่งครอบคลุมบุคคล 3 กลุ่ม
บทความด้านการศึกษา | 7K Views
ขอเชิญเข้าชมงานนิทรรศการสื่อการสอนใหม่และการประชุมวิชาการนานาชาติ WORLD DIDAC
WORLE CLASS EDUCATIONAL RESOURCES INTERNATIONAL EXPO AND CONFERENCE นิทรรศการสื่อการสอนใหม่และการประชุมวิชาการ
ข่าวการศึกษา | 960 Views
กรมสรรพากร รับสมัคร พนักงานราชการ
กรมสรรพากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
ข่าวสอบครู | 858 Views
สอนอย่างไรให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดี
ความเป็นพลเมืองดิจิทัล (digital citizenship) คือแนวคิดและแนวปฏิบัติที่สำคัญ ซึ่งจะช่วยให้ทุกคนสามารถที่จะเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเหมาะสมและเต็มศักยภาพ โดยสามารถปกป้องตัวเองจากความเสี่ยงในต่างๆในโลกออนไลน์ รู้จักเคารพสิทธิของตนเอ
บทความด้านการศึกษา | 2K Views
เราจะจัดการศึกษาด้วย PhenoBL ได้อย่างไร
Phenomenon-Based Learning หรือ PhenoBL ซึ่งเป็นแนวการจัดการเรียนรู้ที่ถูกพัฒนาขึ้น โดยประเทศที่ได้รับการยกย่องด้านการศึกษาอย่างประเทศฟินแลนด์กันมาแล้ว ซึ่งประเทศฟินแลนด์มีเป้าหมายของในการพัฒนาแนวการจัดการเรียนรู้นี้ เพื่อเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการเรียนรู้ของ
บทความด้านการศึกษา | 1K Views
การส่งเสริมทักษะทางภาษาสำหรับเด็กด้วยการสอนภาษาแบบองค์รวม (Whole Language)
สำหรับเด็กปฐมวัยนั้น เรื่องของภาษานับว่าเป็นหนึ่งในทักษะพื้นฐานที่เด็กจะต้องเรียนรู้ เพื่อใช้ในการสื่อสารและดำเนินชีวิตประจำวัน ดังนั้นการสอนภาษาสำหรับเด็กอนุบาลจึงเป็นเรื่องที่สำคัญและมีความท้าทายอย่างมาก เพราะในระดับปฐมวัยนั้นเป็นวัยเริ่มต้นแห่งการเรียน
เทคนิคการสอน | 6K Views
การจัดการภาวะความเครียดที่เกิดขึ้นกับเด็ก
ภาวะความเครียดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน ไม่เว้นแม้แต่เด็ก เป็นอาการตอบสนองต่อเหตุการณ์หรือปัจจัยอันก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและจิตใจในด้านลบ สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตล้วนมีความเครียดเป็นส่วนหนึ่งในแรงขับเคลื่อนในการดำเนินชีวิต หรือทำสิ่งต่างๆ
บทความด้านการศึกษา | 2K Views
วิธีการประเมินผลอย่างสร้างสรรค์ในห้องเรียน
การประเมินผลถือเป็นหัวใจอย่างหนึ่งในการจัดการเรียนรู้ เพราะเป็นสิ่งที่วัดผู้เรียนว่ามีความเข้าใจและความสามารถเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนรู้นี้มากน้อยแค่ไหน ซึ่งการวัดและประเมินผลนั้นมีมากมายหลากหลายวิธี ซึ่งการเลือกใช้วิธีการได้อย่างเหมาะสมนั้นจำเป็นต้องพิจารณา
เทคนิคการสอน | 3K Views
การแก้ไขปัญหาผู้เรียนที่มีความก้าวร้าว
ความก้าวร้าว (Aggression) คือพฤติกรรม” ที่มี “เจตนา” ในการทำร้ายหรือทำลายผู้อื่นด้วยวิธีการต่างๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บทางร่างกายหรือทางจิตใจ เป็นพฤติกรรมที่ส่งผลเสียต่อทั้งตัวเองและคนรอบข้าง ซึ่งมักจะมีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ถ้าไม่ได้รับการแก้ไขอ
บทความด้านการศึกษา | 13K Views
PhenoBL ความท้าทายทางการศึกษาของฟินแลนด์
Phenomenon-Based Learning (PBL) หรือ PhenoBL เป็นแนวการจัดการเรียนรู้โดยนำหัวข้อหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่มีจุดเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันและชุมชนของผู้เรียน มาเป็นหน่วยการเรียนรู้ในลักษณะของโครงงาน ที่เน้นให้นักเรียนทำงานเป็นกลุ่มโดยเปลี่ยนกระบวนทัศน์การมองค
บทความด้านการศึกษา | 3K Views
คุรุสภา จัดโครงการจรรยาบรรณสู่ครูดี...เพื่อเด็กดี
คุรุสภาขอเชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม “ครูดีจึงบอกต่อ”
ข่าวการศึกษา | 1K Views
สื่อการสอน : ภาพระบายสี AGAMOGRAPH คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด ของเล่น
สื่อการสอน : ภาพระบายสี AGAMOGRAPH คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด ของเล่น
สื่อการสอน | 3K Views
รวมข้อสอบออนไลน์ : O-NET ป. 6 ม. 3 ม. 6 ทุกวิชา
รวมข้อสอบออนไลน์ : O-NET ป. 6 ม. 3 ม. 6 ทุกวิชา
สื่ออื่น ๆ | 43K Views
6 กลวิธีสำหรับครูปฐมวัยแห่งศตวรรษที่ 21
ในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองต่อการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 นอกเหนือจากการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนสามารถปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้แล้ว ครูยังต้องส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ให้นักเรียนมีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
พัฒนาครู | 9K Views
สาระสำคัญในพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ทำงานด้านเด็กปฐมวัย ในที่สุดพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พุทธศักราช 2562 ก็ได้มีผลบังคับใช้เมื่อเร็วๆนี้ และถึงแม้ว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้ ไม่ได้หยุดยั้งเป้าหมายที่แรงกล้า
บทความด้านการศึกษา | 8K Views
สอนนักเรียนให้รู้จักจัดการกับขยะอย่างชาญฉลาด
นรรัชต์ ฝันเชียร ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการสร้างขยะเฉลี่ยอยู่ที่อันดับ 70-80 ของโลก โดยประชากรหนึ่งคน จะผลิตขยะเฉลี่ย 1.1-1.5 กิโลกรัม ต่อวัน ซึ่งปัญหาหลักของประเทศไทยคือปัญหาในการจัดการกับขยะเหล่านี้ ทุกวันนี้ในครัวเรือนส่วนใหญ่ของประเทศไทย จะทิ้
บทความด้านการศึกษา | 3K Views
เรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติไปกับแนววอลดอร์ฟ
ถ้าจะกล่าวถึงโรงเรียนทางเลือกที่จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดที่คำนึงถึงธรรมชาติของมนุษย์มากที่สุด โรงเรียนที่การจัดการเรียนรู้แบบวอลดอร์ฟถึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่น่าสนใจไม่น้อย เพราะแทนที่เราควรเร่งเด็กทำนู่นทำนี่เพื่อให้สามารถแข่งขันกับคนอื่นได้ แนวคิดแบบวอลด
บทความด้านการศึกษา | 3K Views
มีอะไรน่าสนใจใน พรบ. การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่
ตลอดมาเรื่องของการศึกษาไทย เป็นเรื่องที่ถูกหยิบยกขึ้นมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกันแทบจะทุกสมัย นับตั้งแต่มีการกล่าวถึงการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมครั้งแรกเมื่อมีการออกพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และถึงแม้ว่าจะเป็นเวลากว
บทความด้านการศึกษา | 1K Views
ความเหลื่อมล้ำในระบบการศึกษาไทย
ในการแข่งขันที่ยุติธรรม เราทุกคนจะเริ่มจากจุดเริ่มต้นเดียวกัน มีระยะทางและจุดหมายเดียวกัน ถึงจะวัดได้ว่าใครจะเป็นผู้ชนะหรือผู้แพ้ แต่ในโลกความเป็นจริงคำว่ายุติธรรมนั้น แทบจะไม่มีให้เห็นเพราะแต่ละคนล้วนมีต้นทุนชีวิตที่ติดตัวมากแตกต่าง
บทความด้านการศึกษา | 10K Views
7 กลยุทธ์ในการสร้างให้นักเรียนอยากมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
ทุกวันนี้ ห้องเรียนแบบที่นักเรียนสามารถมีส่วมร่วมในการจัดการชั้นเรียนร่วมกับครู กำลังกลายเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์การศึกษาในยุคสมัยใหม่ เพราะแทนที่ครูจะเป็นผู้ควบคุมและป้อนความรู้ให้กับนักเรียนด้วยตัวเองเหมือนเฉกเช่นเดียวกับวิธีที่เคยเป็นมาในอดีต สำหรับการศึกษา
บทความด้านการศึกษา | 9K Views
รวมสูตร คณิตศาสตร์
รวมสูตร คณิตศาสตร์
สื่ออื่น ๆ | 82K Views
ว่าด้วยเรื่องของ Proactive และ Reactive
คราวก่อนผมได้กล่าวถึงเรื่องของ 7 อุปนิสัย สู่การพัฒนานักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในเรื่องนั้น มีกล่าวอยู่ตอนหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของ Proactive และ Reactive ซึ่งคำสองคำนี้ ผมมองว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจ เพราะเป็นการแสดงการตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่ตรงกันข้ามกัน ซ
บทความด้านการศึกษา | 4K Views
เน้นความต้องการของเด็กเป็นสำคัญไปกับแนวการเรียนรู้แบบเรกจิโอ เอมิเลีย
หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง ในปี พ.ศ. 2488 ท่ามกลางซากปลักหักพังของหมู่บ้านวิลลา เซลลา(Villa Cella) ที่ตั้งอยู่ห่างจากเมืองเรกจิโอ เอมิเลีย ไปประมาณ 2-3 ไมล์ ลอริส มาลากุซซี่ (Loris Malaguzzi) นักการศึกษาผู้มีชื่อเสียง ได้รวมกลุ่มผู้ปกครอง และอา
บทความด้านการศึกษา | 4K Views
เรียนร่วมกันตามความสามารถ ปฏิรูปหลักสูตรมัธยมศึกษาใหม่ในสิงคโปร์
สิงคโปร์นับเป็นประเทศหนึ่ง ที่มีจุดเด่นในด้านการพัฒนาการศึกษาซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วโลก ซึ่งนอกจากจะเป็นผู้นำด้านระบบการศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้ว ในระดับเอเชียและระดับโลก ชื่อของประเทศสิงคโปร์ในเรื่องของการศึกษาก็นับว่าอยู่
บทความด้านการศึกษา | 1K Views
การฆ่าตัวตายในเด็ก ปัญหาที่ควรใส่ใจ
การฆ่าตัวตาย (SUICIDE) หรือภาษาทางการเรียกว่า การก่ออัตวินิบาตกรรม เป็นการกระทำด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อให้ตนเองถึงแก่ความตายอย่างตั้งใจ เป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนจากสังคมประเภทหนึ่ง ซึ่งมีความขัดแย้งต่อบรรทัดฐานในสังคมของหลายๆประเทศ และโดยเฉพาะ
บทความด้านการศึกษา | 2K Views
Computing Science วิชาแห่งศตวรรษที่ 21
วิชาวิทยาการคำนวณ (Computing science) เป็นวิชาที่พัฒนามาจากวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่แต่เดิม โดยตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561 กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้วิชานี้เป็นวิชาบังคับ โดยต้องเรียนตั้งแต่ ป.1 ม.6 โดยข้อแตกต่างระหว่างวิชาวิทยาการค
บทความด้านการศึกษา | 7K Views
เยาวชนกับความหลากหลายทางเพศ
ในเช้ามืดของวันที่ 28 มิถุนายน ค.ศ. 1969 ณ บาร์ Stonewall Inn ย่านกรีนวิช วิลเลจ ในช่วงที่ความหลากหลายทางเพศยังเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย ได้เกิดจลาจรขึ้นระหว่างกลุ่มคนหลากหลายทางเพศ (LGBT) กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เนื่องจากการปฏิบัติที
บทความด้านการศึกษา | 2K Views
10 วิธีที่พิสูจน์แล้วว่าสามารถทำให้เราเรียนรู้ได้เร็วขึ้น
Deep Patel ผู้เขียนหนังสือ A Paperboys Fable: The 11 Principles of Success. ซึ่งได้รับการขนานนามว่าหนังสือธุรกิจที่ดีที่สุดอันดับ 1 ในปี 2016 โดยนิตยสาร Entrepreneur ได้เขียนบทความเกี่ยวกับ 10 วิธีที่พิสูจน์แล้วว่าสามารถทำให้เราเรียนรู้ไ
เทคนิคการสอน | 1K Views
8 เทคนิคช่วยให้นักเรียนมีความจำดี
ความจำเป็นทักษะที่สำคัญอย่างหนึ่งของมนุษย์ เป็นทักษะที่เกิดจากจดจำการตอบสนองต่อสิ่งเร้า เพื่อเก็บเป็นข้อมูล และสามารถนำออกมาใช้ตอบสนองกับกิจกรรม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่คล้ายคลึงหรือเหมาะสม ทักษะความจำของมนุษย์เรานั้น ประกอบด้วยกระบวนการ 3 กระบวนการ อัน
เทคนิคการสอน | 3K Views
7 กลยุทธ์ที่ช่วยสร้างชั้นเรียนที่มีคุณภาพ
การจัดการชั้นเรียนที่มีคุณภาพสำหรับครูนั้น นับว่าเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ การวางกฎเกณฑ์และเป้าหมายที่ดีและเหมาะสมจะสร้างความร่วมมือเชิงบวกที่ดีระหว่างคุณครูกับนักเรียน ซึ่งจะช่วยให้ชั้นเรียนมีความปลอดภัย เพลิดเพลิน และส่งผลดีต่อการเรียนรู้ของนักเรียนในห้องเ
พัฒนาครู | 6K Views
แนวทางรับมือเมื่อนักเรียนกลายเป็นเด็กเลี้ยงแกะ
นรรัชต์ ฝันเชียร ใครที่เคยได้ยินนิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะ ก็คงทราบดีว่าลักษณะของนักเรียนที่เป็นเด็กเลี้ยงนั้นเป็นอย่างไร หรือถ้าใครไม่เคยฟัง เนื้อเรื่องก็ประมาณว่า มีเด็กเลี้ยงแกะคนหนึ่ง ทุกๆวันจะต้อนฝูงแกะออกมากินหญ้าในทุ่ง อยู่ก็นึกสนุกจึงตะโกนบอก
เทคนิคการสอน | 1K Views
วิธีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงอย่างมีประสิทธิภาพ
การประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment) หมายถึง กระบวนการสังเกต บันทึกและการรวบรวมข้อมูลจากผลงาน วิธีการ หรือสิ่งที่ผู้เรียนปฏิบัติ เพื่อเป็นพื้นฐานของการตัดสินใจต่อตัวผู้เรียน การประเมินผลตามสภาพจริง จะไม่เน้นการประเมินเฉพาะทักษะพื้นฐาน แต่จะเ
บทความด้านการศึกษา | 58K Views
รวมแผนการสอน วิชาภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษา แผนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คลิกที่นี่ แผนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2คลิกที่นี่ แผนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ข้อมูลอยู่ในระหว่างปรับปรุง แผนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4คลิก
สื่ออื่น ๆ | 20K Views
รวมแผนการสอน วิชาคณิตศาสตร์
รวมแผนการสอน วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา แผนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คลิกที่นี่ แผนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 คลิกที่นี่ แผนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คลิกที่นี่ แผนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึก
สื่ออื่น ๆ | 15K Views
7 อุปนิสัย สู่การพัฒนานักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
หลักของ 7 อุปนิสัย ที่ สตีเฟน อาร์. โคว์วีย์ได้เขียนในหนังสือ The Seven Habits of Highly Effective People ซึ่งสามารถอธิบายและประยุกต์ใช้ในการพัฒนานักเรียน
บทความด้านการศึกษา | 4K Views
ยุทธวิธีส่งเสริมการอ่านที่ได้ผลสำหรับชั้นประถมศึกษา
การอ่านเป็นทักษะพื้นฐานที่ใช้ในการดำรงชีวิต เป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการเรียนรู้
บทความด้านการศึกษา | 3K Views
รวมแผนการสอน วิชาภาษาไทย
รวมแผนการสอน วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา แผนการสอนวิชาภาษาไทย ชั้น ป. 1 คลิกที่นี่ แผนการสอนวิชาภาษาไทย ชั้น ป. 2 แผนการสอนวิชาภาษาไทย ชั้น ป. 3 แผนการสอนวิชาภาษาไทย ชั้น ป. 4 แผนการสอนวิชาภาษาไทย ชั้น ป. 5 แผนการสอนวิชาภาษาไทย ชั้น ป. 6 ชั้นมัธยมศึกษ
สื่ออื่น ๆ | 64K Views
ข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2561 จาก สทศ.
ตามที่ สทศ.ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 นั้น ในการนี้ สทศ. ได้นำข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ชั้นประถ
สื่ออื่น ๆ | 62K Views
16 นวัตกรรมและแนวคิดที่ช่วยให้วิธีการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับครูผู้สอนอย่างหนึ่ง คือ การที่ทำให้การสอนสามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียนแต่ละคนได้ และตัวของครูผู้สอนพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้ให้นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความประทับใจที่ยั่งยืน เพื่อที่จะ
บทความด้านการศึกษา | 11K Views
เช็คประกาศผล NT ป. 3 ปีการศึกษา 2561
สพฐ. ประกาศผลแล้ว NT ป. 3 โรงเรียนทั่วประเทศ ดูประกาศผล คลิกที่นี่
ข่าวการศึกษา | 6K Views
ข้อควรรู้ก่อนสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการครู เรื่อง ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
การเปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย หากพิจารณาจากมาตรฐานตำแหน่งที่ ก.ค.ศ. กำหนด คือ “มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน จึงขอถือโอกาสนี้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวก
บทความสอบครู | 4K Views
เปิดสอบท้องถิ่น ประจำปี 2562 8,579 อัตรา 63 ตำแหน่ง
เปิดสอบท้องถิ่น ประจำปี 2562 8,579 อัตรา 63 ตำแหน่ง
ข่าวสอบครู | 4K Views
ทฤษฎีหมวก 6 ใบ กับการส่งเสริมให้นักเรียนคิดวิเคราะห์แยกแยะ
การคิดเป็นกลไกของสมองอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อมนุษย์สัมผัสกับสิ่งแวดล้อมรอบตัว อันเป็นกลไกที่ดำเนินอยู่ตลอดเวลาและเป็นไปตามธรรมชาติของมนุษย์ ซึ่งกลไกนี้มีผลต่อการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ การแปลความหมาย การสรุป การสร้างแนวความคิดรวบยอ
บทความด้านการศึกษา | 54K Views
คุณสมบัติที่ดีของครูไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0
นรรัชต์ ฝันเชียร ไทยแลนด์ 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมุ่งเปลี่ยนแปลงรูปแบบเศรษฐกิจจากยุคเศรษฐกิจที่เน้นภาคอุตสาหกรรมหนักมาสู่ยุคเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี และจากแนวคิดพื้นฐานด้านเศรษฐกิจนี้ ก็ได้มี
บทความด้านการศึกษา | 13K Views
การเรียนรู้แบบนีโอ-ฮิวแมนนิสต์สู่การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ปัจจุบันรูปแบบการศึกษาในระบบปกติ อาจไม่ใช่บทสรุปที่เหมาะสมสำหรับเด็กทุกคนเสมอไป เพราะด้วยความที่มนุษย์เรานั้นไม่ได้ถูกสร้างมาเหมือนกัน ทำให้ระบบการศึกษาที่ถูกวางให้เป็นแบบแผนเดียวกันทั้งหมด อาจไม่ได้ตอบสนองให้เด็กทุกคนสามารถเรียนรู้ได้อ
บทความด้านการศึกษา | 2K Views
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
นรรัชต์ ฝันเชียร อีกไม่นานประเทศไทยจะมีพระราชพิธีที่ยิ่งใหญ่และเป็นหนึ่งในหน้าประวิติศาสตร์ชาติไทยเรานั่นคือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระมหากษัตริย์ไทยองค์ที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี ซึ่งเป็น พระราชพิธีตา
บทความด้านการศึกษา | 3K Views
10 วิธีป้องกันการจมน้ำในเด็ก
นรรัชต์ ฝันเชียร ช่วงปิดเทอมแบบนี้ เด็กๆ มักจะออกไปทำกิจกรรมน่าสนใจหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการไปเรียนพิเศษ การเข้าค่ายฤดูร้อน หรือออกไปเที่ยวเล่นตามสถานที่น่าสนใจ และหนึ่งในกิจกรรมยอดฮิตที่เด็กๆ มักจะไปกัน ก็คือ การไปว่ายน้ำเล่นที่ทะเล สระว่ายน้ำ หรือ
บทความด้านการศึกษา | 2K Views
เทคนิคการสอนผู้เรียนให้รู้จักการบริหารเวลา
การบริหารเวลา (Time management) คือ ทักษะ เครื่องมือ หรือเทคนิคที่ใช้ในการจัดการงาน โครงการ หรือเป้าหมายให้สำเร็จในเวลาที่กำหนด ซึ่งถือเป็นเทคนิคที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยให้บุคคลสามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ผู้ที่สามารถบริหา
เทคนิคการสอน | 3K Views
วิธีในการจัดเรียงนักเรียนเพื่อทำงานกลุ่ม
นรรัชต์ ฝันเชียร การทำงานเป็นกลุ่มนั้น นอกจากจะทำให้นักเรียนเรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันภายในกลุ่มแล้ว ยังช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ความคิดเห็นของผู้อื่น เรียนรู้ที่จะรับฟัง เสนอแนะ และบริหารจัดการกันภายในกลุ่ม เพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมาย ใน
บทความด้านการศึกษา | 8K Views
ประเด็นความละเอียดอ่อนในสังคมโลก สิ่งที่เยาวชนยุคใหม่ควรใส่ใจ
โลกในทุกวันนี้ มีเรื่องราวที่เกิดขึ้นมากมาย ซึ่งมีทั้งเรื่องที่ดี เรื่องที่ชวนหดหู่ เรื่องที่เรามองว่ามีสาระและเรื่องที่เราอาจจะมองว่าไร้สาระ แต่ใช่ว่าการที่เรามองเช่นนี้ คนอื่นๆ เขาจะมองเหมือนที่เรามอง ในบางเหตุการณ์เราอาจรู้สึก
บทความด้านการศึกษา | 1K Views
รวมข้อสอบ และคลิปติว สอบเข้า ม. 1
รวมข้อสอบ และคลิปติว สอบเข้า ม. 1
สื่ออื่น ๆ | 9K Views
มติ ครม.ด้านการศึกษา 19 มี.ค.62
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่19มีนาคม2562ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ2เรื่อง คือ เห็นชอบมาตรการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐ (พ.ศ.2562-2565)โดยกำหนดให้ ก.ค.ศ. สามารถจัดสรรอัตราว่างจากเกษียณคืนในสถานศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 120 คนขึ้นไปได้และแต่งตั้งคณะ
ข่าวการศึกษา | 1K Views
ทำไมเราต้องเข้าใจความเปลี่ยนแปลงภายในสมองของวัยรุ่น
อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าวัยรุ่น เป็นวัยที่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างมากมาย ทั้งในด้านสรีระร่างกาย รวมไปถึงอารมณ์จิตใจ ซึ่งเป็นธรรมชาติโดยทั่วไปที่เราต้องประสบพบเจอ การเปลี่ยนแปลงในวัยรุ่นอาจเติบโตขึ้นอย่างช้าๆ หรือไม่ก็เป็นแบบรว
บทความด้านการศึกษา | 2K Views
เราจะสอนให้เด็กตระหนักถึงปัญหาฝุ่นควันได้อย่างไร ?
ปัญหามลพิษทางอากาศเป็นปัญหาเรื้อรังในประเทศไทยมาช้านาน โดยเฉพาะในชุมชนเมืองที่มีการจราจรที่แออัดและในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมที่มีการปล่อยควันพิษในกระบวนการผลิตต่างๆ ซึ่งปัญหานี้ได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนไทยส่วนใหญ่มาโดยตลอด และนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ
เทคนิคการสอน | 2K Views
หลักสูตร EP และ MEP เรียนอย่างไร ค่าเทอมเท่าไหร่
หลักสูตร EP และ MEP เรียนอย่างไร ค่าเทอมเท่าไหร่
บทความด้านการศึกษา | 20K Views
จิตอาสาพัฒนาเด็กไทย
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้ทรงเล็งเห็นความสำคัญของงานจิตอาสา แล้วทรงจัดตั้งโครงการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ ซึ่งมีพสกนิกรเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก และได้ดำเ
บทความด้านการศึกษา | 30K Views
การจัดการเรียนรู้แบบไฮ/สโคป
การจัดการเรียนรู้แบบไฮสโคป (High Scope) นั้น เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการลงมือทำผ่านมุมกิจกรรมที่หลากหลาย ที่มีสื่อและการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กเป็นตัวช่วย โดยปล่อยให้เด็กเป็นผู้ริเริ่มการเล่นหรือกิจกรรมต่าง ๆ อย่างอิสร
บทความด้านการศึกษา | 29K Views
เตรียมสอบเข้า ม. 4
รวมข้อสอบ และคลิปติว สอบเข้า ม.4
สื่ออื่น ๆ | 120K Views
คุรุสภารับรองหลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู 2561 จำนวน 58 แห่ง 59 หลักสูตร
เว็บไซต์คุรุสภา ประกาศรายชื่อหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ที่ได้รับการรับรองจากคุรุสภา ประจำปี 2561จำนวน 58 แห่ง 59 หลักสูตร (เพิ่มเติม ณ วันที่ 4 มี.ค.62) เงื่อนไขการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้ ๑. การรับนักศึกษา ต้อ
ข่าวการศึกษา | 2K Views
รายชื่อสถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต จาก คุรุสภา
คุรุสภา ประกาศรายชื่อสถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยมีรายละเอียด ดังนี้ p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Thonburi; color: #e4af0a} span.s1 {font: 12.0px 'Helvetica Ne
ข่าวการศึกษา | 1K Views
มาตรฐานหลักสูตรครู 4 ปี
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๖มีนาคม ๒๕๖๒ ได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีหลักสูตร ๔ปีในสาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ และสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ที
ข่าวการศึกษา | 2K Views
รวมข้อสอบ และคลิปติว 9 วิชาสามัญ
ในปีการศึกษา 2555 ทปอ. ได้มีมติเห็นชอบให้มีการจัดการระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing - house) โดยยึดหลักการและวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา ดำรงไว้ซึ่งเอกสิทธิ์ในการที่จะรับนักเรียนเข้าศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิ
สื่ออื่น ๆ | 55K Views
มหิดล โชว์ศักยภาพการเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก ปลื้ม 7 หลักสูตรได้รับรองคุณภาพระดับอาเซียน รับดีมานด์แรงงานอาเซียน
มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรายชื่อ 7 หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนด้านการประกันคุณภาพการศึกษา(ASEAN University Network Quality Assurance: AUN-QA)ได้แก่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรการแพทย์แผนไทยป
การศึกษา | 1K Views
นโยบายการรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 (3 ขวบ) ปีการศึกษา 2562
จากการประชุมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาเอกชน เรื่อง นโยบายการรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 (3 ขวบ) ปีการศึกษา 2562 เพื่อแก้ปัญหาการรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 (อายุ 3 ขวบ) ที่แต่ละหน่วยงานยังเข้าใจคลาดเคลื่อน ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีประเด็นเ
ข่าวการศึกษา | 1K Views
เทคนิคการสร้างวินัยเชิงบวกในชั้นเรียน
นรรัชต์ ฝันเชียร การสร้างวินัยเชิงบวก เป็นวิธีจัดการกับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ของเด็กอย่างสร้างสรรค์โดยไม่ใช้วิธีการลงโทษ โดยมีจุดมุ่งหมายให้เด็กรู้จักควบคุมพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของตัวเอง มากกว่าที่จะโดนบังคับ เพื่อให้เด็กเกิดการปรับพฤติกรรมไ
บทความด้านการศึกษา | 74K Views
โรงเรียนขนาดเล็ก ภาระหรือโอกาส และรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก
โรงเรียนขนาดเล็ก ตามความหมาย ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ระบุเอาไว้ว่า คือ สถานศึกษาที่มีนักเรียนไม่เกิน 120 คน ซึ่งจากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในปี 2560 มีการยุบโรงเรียนขนาดเล็กไปแล้วกว่า 100 โรง เนื่องจากไม่ม
บทความด้านการศึกษา | 10K Views
กำหนดการสมัครสอบ ก.พ. ประจำปี 2562
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน กำหนดการดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562
ข่าวการศึกษา | 3K Views
การจัดสอบวัดความรู้ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(NT)
การจัดสอบวัดความรู้ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ National Test : NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
บทความด้านการศึกษา | 14K Views
คุรุสภา รับรองหลักสูตร ป.ตรี ป.โท พร้อมมีมติให้ “ครูช่าง” ไม่ต้องของใบประกอบวิชาชีพในอนาคต
ผลประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 2/2562 นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 2/2562 โดยมีนางรัตนา ศรีเหรัญ และ รศ.นพ.ปรีชา สุนทรานันท์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ข่าวการศึกษา | 2K Views
ตัวอย่าง ข้อสอบการประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT)
การศึกษาเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประชากรของประเทศให้มีคุณภาพ ดังนั้นผู้เรียนต้องมีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยเฉ
สื่ออื่น ๆ | 95K Views
แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Microsoft Word
มาดูเทคนิคดี ๆ ที่ช่วยให้การทำงานบน Microsoft Word สะดวกสบายยิ่งขึ้น ด้วยคีย์ลัด Microsoft Word บนระบบปฏิบัติการ Windows
สื่ออื่น ๆ | 3K Views
เปิด 3 บทบาทใหม่ ครูยุคอัลฟ่า พร้อมเปิดภาพโฟโต้ซีรีย์ อาจารย์ สจล. สะท้อนภาพลักษณ์ครูยุคใหม่
จากพฤติกรรมของเด็กยุคใหม่ที่กล้าจะตั้งคำถามและเรียนรู้สิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง บทบาทของครูในฐานะผู้ถ่ายทอดวิชาการนั้นมีความสำคัญลดลง แต่ถูกแทนที่ด้วยการเป็น โค้ช ในการเรียนการสอน โค้ชในที่นี้ไม่ใช้แค่คอยแนะนำวิชาการอย่างเดียว แต่ครูจะต้องถ่ายทอดทักษะด้านอารมณ์
ข่าวการศึกษา | 1K Views
การเรียนการสอนในยุค 4.0 ต้องเป็นอย่างไร
นายนรรัชต์ ฝันเชียร จากการที่รัฐบาลได้ประกาศนโยบายการพัฒนาประเทศแบบ Thailand 4.0 ขึ้นมา ทำให้เกิดกระแสการเปลี่ยนแปลงขึ้นในทุกภาคส่วน ไม่เว้นแม้แต่ในระบบการศึกษาของไทย ซึ่งรูปแบบของ การพัฒนาประเทศแบบ Thailand 4.0 นี้ เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบาย ที่อธิบายถึง
บทความด้านการศึกษา | 76K Views
กำหนดการสอบ ก.พ. ประจำปี 2562
ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง การดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข่าวการศึกษา | 16K Views
ทำอย่างไรให้ครูเป็นที่รักของนักเรียน
นายนรรัชต์ ฝันเชียร เส้นทางของการเป็นครูนั้น นอกจากจะเกี่ยวข้องกับการวางแผนการศึกษาอย่างเหมาะสมแล้ว ทักษะและความสามารถที่ส่งเสริมการทำงานในอาชีพครูก็นับเป็นเรื่องสำคัญที่คนเป็นครูจะต้องมี เช่น การกล้าแสดงออก การพูดในที่สาธารณะ ทักษะในการถ่ายทอด การ
บทความด้านการศึกษา | 9K Views
รวมข้อสอบ O-NET ป. 6 พร้อมเฉลย
เริ่มทำข้อสอบได้แล้ว แบบทดสอบออนไลน์จาก ข้อสอบ และแนวข้อสอบ O-NET ทั้งหมด 5วิชาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พร้อมเฉลย
สื่ออื่น ๆ | 119K Views
รวมข้อสอบ O-NET ม. 3 พร้อมเฉลย
เริ่มทำข้อสอบได้แล้ว แบบทดสอบออนไลน์จาก ข้อสอบ และแนวข้อสอบ O-NET ทั้งหมด 5วิชาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พร้อมเฉลย วิชาภาษาไทย แนวข้อสอบ O-NETภาษาไทย(ปี2550-2553) ชุดที่1 คลิกที่นี่ แนวข้อสอบ O-NETภาษาไทย(ปี2550-2553) ชุดที่2 คลิกที่นี่ แนวข้อสอบ O-NETภาษ
สื่ออื่น ๆ | 96K Views
รวมข้อสอบ O-NET ม. 6 พร้อมเฉลย
เริ่มทำข้อสอบได้แล้ว แบบทดสอบออนไลน์จาก ข้อสอบ และแนวข้อสอบ O-NET ทั้งหมด 5วิชาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6พร้อมเฉลย วิชาภาษาไทย ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ปี 2558 ชุดที่ 1 คลิกที่นี่ ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ปี 2558 ชุดที่ 2คลิกที่นี่ ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ปี 2558
สื่ออื่น ๆ | 148K Views
การประยุกต์ใช้สื่อให้เหมาะสมกับบริบทโรงเรียน
สื่อการเรียนการสอน คือ เครื่องมือช่วยสอนที่สำคัญอย่างหนึ่งในกระบวนการเรียนรู้ การเลือกใช้สื่อที่มีอยู่หลากหลายได้อย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาความรู้ที่ผู้สอนต้องการสื่อได้รวดเร็วและดียิ่งขึ้น แต่กลับกันการที่ครูเลือกใช้สื่อผิดประเภทหร
บทความด้านการศึกษา | 10K Views
การเป็นครูผู้แนะแนวความรู้ที่ดีให้นักเรียน
จากการที่โลกของเรา ก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ทำให้โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างมากมายในหลายๆด้าน ไม่เว้นแม้แต่เรื่องของการศึกษา ซึ่งรูปแบบของการศึกษาในศตวรรษที่ 21 นี้ นับได้ว่าเป็นรูปแบบที่เปลี่ยนโฉมไปจากรูปแบบการศึกษาเดิมๆอย่างมากเ
บทความด้านการศึกษา | 6K Views
การประยุกต์ใช้ Active Learning ในการเรียนการสอน
ปัจจุบันนี้ เรื่องของ Active Learning นับเป็นสิ่งที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดในการศึกษาช่วงศตวรรษที่ 21 นี้ ด้วยเพราะเป็นแนวจัดการเรียนรู้ที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และตอบสนองต่อการพัฒนาของสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยค
บทความด้านการศึกษา | 85K Views
คำขวัญเนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ.2562
คำขวัญของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562 ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี ภาพ : moe.go.th
ข่าวการศึกษา | 1K Views
นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2562
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เห็นชอบนโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเสนอ โดยให้ทุกองค์กรหลักและหน่วยงานในสังกัด นำนโยบายและจุดเน้นไปพิจารณาดำเนินงาน
ข่าวการศึกษา | 4K Views
ปฏิทินรับสมัครนักเรียน โรงเรียน สพฐ. ทั่วประเทศ ปีการศึกษา 2562
ปฏิทินรับสมัครนักเรียน โรงเรียน สพฐ. ทั่วประเทศ ประจำปี 2562
ข่าวการศึกษา | 41K Views
คุรุสภาเชิญร่วมเสนอชื่อผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2562
คุรุสภาเชิญร่วมเสนอชื่อผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2562คุรุสภาเชิญร่วมเสนอชื่อผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2562คุรุสภาขอเชิญร่วมเสนอชื่อบุคคล หรือนิติบุคคล ที่ดำเนินงานหรือจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงต่อการศึกษาอย่างกว
ข่าวการศึกษา | 1K Views
มหกรรมทางการศึกษา เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 11
ท่ามกลางโลกที่ท้าทาย ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเติบโตอย่างก้าวกระโดด การจัดการศึกษาต้องคำนึงถึงการสร้าง “คน” ที่มีคุณภาพ ห้องเรียนยังคงต้องการ “ครู” ที่ไม่ใช่เพียงผู้ถ่ายทอดความรู้ซึ่งเทคโนโลยีสามารถมาทดแทนได้ ในไม่ช้า แต่ “ครู” คือผู้ปลูกฝังเยาวชนทั้งในด้า
ข่าวการศึกษา | 899 Views
ICT เพื่อการจัดการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน (Education Platform)
แนะนำ Application ยอดนิยมในการจัดการเรียนการสอน สำหรับนำไปใช้สร้างกิจกรรมต่างๆ เพิ่มความน่าสนใจและความสนุกสนานในการเรียนการสอน (เอกสารประกอบ งานอบรมเชิงปฏิบัติการ ICT Talent ภาครัฐ) ZIPGRADE Zipgrade : Application ที่ใช้ตรวจกระดาษคำตอบแบบหลายตัวเลือ
พัฒนาครู | 2K Views
คุรุสภาจัดประกวดภาพถ่าย เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562
ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภากล่าวว่า คุรุสภาขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมถ่ายทอดความรู้สึก และสะท้อนมุมมองที่สื่อถึงสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูกับ
ข่าวการศึกษา | 1K Views
ครูในอุดมคติของนักเรียน
ครู หมายความว่า บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพหลักทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน
บทความด้านการศึกษา | 20K Views
แผนการสอนที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร
แผนการสอนหรือแผนจัดการเรียนรู้คือเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งสำหรับการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนในทุกระดับ เปรียบเสมือนเป็นแผนที่นำทางที่ช่วยให้ครูสามารถดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนได้เหมาะสม ตรงตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ แผนการสอนหรือแผน
เทคนิคการสอน | 70K Views
รวมลิงค์ ประกาศผลสอบแข่งขัน ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (รอบทั่วไป) ประจำปี 2561 ทุกจังหวัด
ประกาศผลสอบแข่งขัน ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (รอบทั่วไป) ประจำปี 2561 ทุกจังหวัด ลำดับ จังหวัด ประกาศรายชื่อ 1 กรุงเทพมหานคร ประกาศผลสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (รอบทั่วไป) 2 กระบี่ ประกาศผลสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งคร
ข่าวสอบครู | 4K Views
รวมลิงค์ ประกาศผลสอบแข่งขัน ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (รอบทั่วไป) ประจำปี 2561 ทุกจังหวัด
รวมลิงค์ ประกาศผลสอบแข่งขัน ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (รอบทั่วไป) ประจำปี 2561
ข่าวสอบครู | 2K Views
แนวทางการพัฒนาตนเองสู่ครูมืออาชีพ
ครูมืออาชีพ ตามความหมายของกรมวิชาการ ได้ให้ความหมายไว้ว่า คือครูที่มีความพร้อมในทุก ๆ ด้านที่จะเป็นครู คือ มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการให้การศึกษาอบรมศิษย์ในทุก ๆ ด้าน มีความประพฤติดี วางตัวดี เอาใจใส่ดูแลศิษย์ดี มีวิญญาณของความเป
บทความด้านการศึกษา | 72K Views
ธรรมศาสตร์ชวนร่วมงาน THAMMASAT GEN NEXT EDUCATION 2018
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ และ เอกชนเครือข่ายด้านการศึกษา เรียนเชิญร่วมแถลงข่าวเปิดงาน THAMMASAT GEN NEXT EDUCATION 2018 ภายในงานจะมีการโชว์ แอปฯ TU STUDENT APP แอปฯ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกนักศึกษา เช็คคาบเรียน ห้องเรียน เพิ่มกิจกรรมที่
การศึกษา | 924 Views
รวมสรุปสุตรคณิตศาสตร์ ม.ต้น - ม.ปลาย
รวมสูตร พิจิต O-NET คณิตศาสตร์ ม.ต้น - ม.ปลาย
สื่ออื่น ๆ | 8K Views
รวมรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภาค ค สอบครูผู้ช่วย (รอบทั่วไป) ทุกจังหวัด
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภาค ค สอบครูผู้ช่วย (รอบทั่วไป) ทุกจังหวัด
ข่าวสอบครู | 7K Views
สจล. เปิดทัพนวัตกรรมงานวิจัยเพื่อสังคม รับ ครม.สัญจร ภาคใต้ ตอกย้ำความสำเร็จ ผลผลิตภาคการศึกษาพัฒนาภาคชุมชน
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 13.3px 24.0px; text-align: center; line-height: 28.0px; font: 24.0px Thonburi; color: #000000; -webkit-text-stroke: #000000} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 13.3px 24.0px; text-align: center; line-height: 28.0px; font: 24.0px Thonburi;
การศึกษา | 772 Views
เทคนิคการออกข้อสอบ
นายนรรัชต์ ฝันเชียร การสอบ คือ เครื่องมือทางการวัดและประเมินผลอย่างหนึ่งที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในการประเมินทักษะความรู้ของผู้เรียนในระบบการศึกษา ด้วยเพราะความที่ผลการสอบนั้นจะออกมาเป็นค่าคะแนน ทำให้เราสามารถวิเคราะห์ผลหรือออกเกรดได้โดยไม่มีความคลาดเค
บทความด้านการศึกษา | 30K Views
Child center เหมาะกับการเรียนการสอนแบบใด
การจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Child Center Learning ) คือรูปแบบการจัดการเรียนรู้รูปแบบหนึ่ง ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง การจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Child Center Learning ) คือรูปแบบการจัดการเรียนรู้รูปแ
บทความด้านการศึกษา | 35K Views
ครูในศตวรรษที่ 21 ต้องมีคุณลักษณะอย่างไร
นายนรรัชต์ ฝันเชียร ศตวรรษที่ 21 หรือ คริสต์ศตวรรษที่ 21 เป็นคริสต์ศตวรรษแรกแห่งคริสต์สหัสวรรษที่ 3 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ปี 2001 จนไปถึงวันที่ 31 ธันวาคม ปี 2100 ซึ่งกว่า 1 ใน 5 ของสหัสวรรษที่ 3 ที่พวกเราได้ก้าวล่วงเข้ามานั้น จะเห็นได้ว่าเกิดกา
บทความด้านการศึกษา | 123K Views
เทคนิคการสอนเด็ก ที่มีการรับรู้ต่างกัน ในชั้นเรียนเดียวกัน
นายนรรัชต์ ฝันเชียร เคยได้ยินคำว่า การศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) กันไหมครับ คำนี้เป็นปรัชญาการศึกษาที่องค์การยูเนสโกใช้ขับเคลื่อนระดับนานาชาติ ในการส่งเสริมให้ประชาชนทุกวัยในแต่ละประเทศให้มีสิทธิในการได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงโดยไม่แบ่งแยกห
บทความด้านการศึกษา | 36K Views
ทปอ. ห่วงการจัดตั้งกระทรวงใหม่ล่าช้า เตรียมเสนอ ศธ.นำร่าง พรบ. 2 ฉบับ
ทปอ. ห่วงการจัดตั้งกระทรวงใหม่ล่าช้า เตรียมเสนอ ศธ.นำร่าง พรบ. 2 ฉบับเข้า ครม. พิจารณา ก่อนในเดือนสิงหาคมนี้ พร้อมแนะปัดฝุ่น เคาะโครงสร้างใหม่ให้ชัดเจน ก่อนการควบรวมจะเกิดขึ้น
การศึกษา | 1K Views
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดกิจกรรมใหญ่ ประกาศจุดยืน มหาวิทยาลัยสีเขียว ตั้งเป้าติด 1 ใน 100 อันดับของโลก
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-indent: 48.0px; line-height: 22.8px; font: 21.3px Thonburi; color: #222222; -webkit-text-stroke: #222222} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-indent: 48.0px; line-height: 11.4px; font: 10.7px Helvetica;
การศึกษา | 1K Views
EDUCA ชวนร่วมต่อยอดความรู้ ในงาน มหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 11
เตรียมพบกับมหกรรมการศึกษายิ่งใหญ่แห่งปี ในงานEDUCA 2018หรือมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่11ตั้งแต่วันพุธที่17 วันศุกร์ที่19ตุลาคม2561ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่มอิมแพ็ค เมืองทองธานี งานครั้งนี้บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)จัดขึ้นภา
ข่าวการศึกษา | 1K Views
วีดิทัศน์สำหรับครู วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป. 6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ โครงการการจัดการความรู้ (Knowledge Management KM) สุดยอดเทคนิคการสอนผ่านภูมิปัญญาสาธิตจุฬาฯ วิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เทคนิคการสอน | 1K Views
วีดิทัศน์สำหรับครู วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป. 5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ โครงการการจัดการความรู้ (Knowledge Management KM) สุดยอดเทคนิคการสอนผ่านภูมิปัญญาสาธิตจุฬาฯ วิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
เทคนิคการสอน | 990 Views
วีดิทัศน์สำหรับครู วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป. 4
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ โครงการการจัดการความรู้ (Knowledge Management KM) สุดยอดเทคนิคการสอนผ่านภูมิปัญญาสาธิตจุฬาฯ วิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เทคนิคการสอน | 1K Views
วีดิทัศน์สำหรับครู วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป. 3
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ โครงการการจัดการความรู้ (Knowledge Management KM) สุดยอดเทคนิคการสอนผ่านภูมิปัญญาสาธิตจุฬาฯ วิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เทคนิคการสอน | 1K Views
วีดิทัศน์สำหรับครู วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป. 2
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ โครงการการจัดการความรู้ (Knowledge Management KM) สุดยอดเทคนิคการสอนผ่านภูมิปัญญาสาธิตจุฬาฯ วิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
เทคนิคการสอน | 1K Views
วีดิทัศน์สำหรับครู วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป. 1
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ โครงการการจัดการความรู้ (Knowledge Management KM) สุดยอดเทคนิคการสอนผ่านภูมิปัญญาสาธิตจุฬาฯ วิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เทคนิคการสอน | 1K Views
วีดิทัศน์สำหรับครู วิชาภาษาไทย ชั้น ป. 6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ โครงการการจัดการความรู้ (Knowledge Management KM) สุดยอดเทคนิคการสอนผ่านภูมิปัญญาสาธิตจุฬาฯ วิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 1
เทคนิคการสอน | 998 Views
วีดิทัศน์สำหรับครู วิชาภาษาไทย ชั้น ป. 5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ โครงการการจัดการความรู้ (Knowledge Management KM) สุดยอดเทคนิคการสอนผ่านภูมิปัญญาสาธิตจุฬาฯ วิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 1
เทคนิคการสอน | 1K Views
วีดิทัศน์สำหรับครู วิชาภาษาไทย ชั้น ป. 4
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ โครงการการจัดการความรู้ (Knowledge Management KM) สุดยอดเทคนิคการสอนผ่านภูมิปัญญาสาธิตจุฬาฯ วิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 1
เทคนิคการสอน | 1K Views
วีดิทัศน์สำหรับครู วิชาภาษาไทย ชั้น ป. 3
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: center; font: 12.0px Thonburi; color: #454545} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: center; font: 12.0px 'Helvetica Neue'; color: #454545} span.s1 {font: 12.0px 'Helvetica Neue'} span.s2 {fo
เทคนิคการสอน | 1K Views
วีดิทัศน์สำหรับครู วิชาภาษาไทย ชั้น ป. 2
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'; color: #454545; min-height: 14.0px} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: center; font: 12.0px Thonburi; color: #454545} p.p3 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align:
เทคนิคการสอน | 1K Views
วีดิทัศน์สำหรับครู วิชาภาษาไทย ชั้น ป. 1
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ โครงการการจัดการความรู้ (Knowledge Management KM) สุดยอดเทคนิคการสอนผ่านภูมิปัญญาสาธิตจุฬาฯ วิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
เทคนิคการสอน | 970 Views
เทคนิคการสอนเด็ก ที่มีการรับรู้ต่างกัน ในชั้นเรียนเดียวกัน
นายนรรัชต์ ฝันเชียร เคยได้ยินคำว่า การศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) กันไหมครับ คำนี้เป็นปรัชญาการศึกษาที่องค์การยูเนสโกใช้ขับเคลื่อนระดับนานาชาติ ในการส่งเสริมให้ประชาชนทุกวัยในแต่ละประเทศให้มีสิทธิในการได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงโดยไม่แบ่งแยกหรือเล
บทความด้านการศึกษา | 5K Views
คู่มือการดำเนินการสอบแข่งขัน ครูผู้ช่วย สพฐ. (รอบทั่วไป) ประจำปี 2561
คู่มือการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 คู่มือการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น
ข่าวสอบครู | 2K Views
เทคนิคการรับมือกับเด็กนักเรียนในห้องเรียน
ปัญหาใหญ่ในชั้นเรียนที่พบเจอในปัจจุบัน ส่วนใหญ่ก็หนีไม่พ้นเรื่องของการควบคุมชั้นเรียน ด้วยเพราะยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้ครูไทยอย่างเราต้องรู้จักหาวิธีการในการดูแลชั้นที่สร้างสรรค์มากขึ้น ในอดีตเราอาจจะถือไม้เรียวเดินไปเดินมาสร้างค
บทความด้านการศึกษา | 27K Views
ทำอย่างไรให้เด็กกล้าแสดงออก
ความกล้าแสดงออก คือคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่เด็กไทยสมัยใหม่ควรจะมี เพราะเดี๋ยวนี้โอกาสและประสบการณ์ที่น่าสนใจต่างๆ มักจะถูกหยิบยื่นให้กับคนที่พร้อมจะนำเสนอตัวตนของตัวเองอย่างเต็มที่ทั้งในด้านแนวคิดและการแสดงออก ยิ่งถ้าเด็ก ๆ กล้าที่จะนำเสนอตัวตนในสิ่งที่ตัวเ
บทความด้านการศึกษา | 16K Views
เคล็ดลับ สร้าง Work-Life Balance ให้ชีวิตมีความสุขในโรงเรียน
เคล็ดลับ สร้าง Work-Life Balance ให้ชีวิตมีความสุขในโรงเรียน
บทความด้านการศึกษา | 3K Views
หนึ่งวันของคุณครู ทำอะไรบ้าง หน้าที่ ความรับผิดชอบ
ในหนึ่งวันของครู 1 คนนั้นอาจจะดูไม่ได้สวยงามอย่างที่ทุกคนคิด แต่เด็ก ๆ ทุกคนมักมีความฝันว่าอยากเป็น "ครู" ไม่ว่าจะกี่ปีผ่านไป ถ้ามีทำโพลอาชีพในฝันเมื่อไหร่ อาชีพครูติดอันดับอาชีพที่เด็ก ๆ ใฝ่ฝันอยู่ตลอด ถ้าอยากรู้ว่าในหนึ่งวันของครูทำอะไรบ้าง มาดูกันว่า ใ
บทความด้านการศึกษา | 5K Views
สื่อการสอน : บัตรคำอาชีพต่าง ๆ
รวมบัตรคำอาชีพต่าง ๆ พร้อมด้วยตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้อง
สื่อการสอน | 10K Views
สอบครูผู้ช่วย แบ่งเวลาอย่างไร ให้สอบผ่านฉลุย
เมื่อพูดถึงการสอบครูผู้ช่วยในแต่ละปีนั้น จะมีทั้งคนที่สมหวังที่สอบผ่านได้รับการบรรจุ หรือขึ้นบัญชีรอการเรียกตัวไปบรรจุเป็นครูผู้ช่วย และสำหรับคนที่ผิดหวังกับการสอบครูผู้ช่วยก็อย่างเพิ่งท้อแท้ไป วันนี้เรามาดูกันว่า จัดตารางชีวิตอย่างไร ให้ทั้งอ่าน ทั้งใช้ช
บทความสอบครู | 5K Views
วิชาคุณค่าความเป็นมนุษย์ ตอนที่ 6 “ความจริง (การใช้วิจารณญาณ)”
ความจริง (การใช้วิจารณญาณ)
บทความคุณธรรม | 781 Views
วิชาคุณค่าความเป็นมนุษย์ ตอนที่ 5 “ความจริง (การพูดแต่ความจริง)”
ความจริง (การพูดแต่ความจริง)
บทความคุณธรรม | 2K Views
วิชาคุณค่าความเป็นมนุษย์ ตอนที่ 4 “ความจริง (ความซื่อสัตย์)”
ความจริง (ความซื่อสัตย์)
บทความคุณธรรม | 1K Views
วิชาคุณค่าความเป็นมนุษย์ ตอนที่ 3 “ความรัก ความเมตตา (ความรักและแสงสว่าง)”
ความรัก ความเมตตา (ความรักและแสงสว่าง)
บทความคุณธรรม | 951 Views
วิชาคุณค่าความเป็นมนุษย์ ตอนที่ 2 “ความรัก ความเมตตา (ความเมตตาและความเสียสละต่อเพื่อนมนุษย์)”
ความรัก ความเมตตา (ความเมตตาและความเสียสละต่อเพื่อนมนุษย์)
บทความคุณธรรม | 2K Views
วิชาคุณค่าความเป็นมนุษย์ ตอนที่ 1 “ความรัก ความเมตตา (การมองเห็นความดีในทุกคน)”
ความรัก ความเมตตา (การมองเห็นความดีในทุกคน)
บทความคุณธรรม | 3K Views
กำหนดการสอบครูผู้ช่วย สพฐ. (รอบทั่วไป) ปี 2561
หนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561
ข่าวสอบครู | 2K Views
โครงการพัฒนาศิลปหัตถกรรมร่วมกับเยาวชนและภาคการศึกษา
#CrafttheFuture ปลูกปัญญา สร้างต้นกล้า งามหัตถกรรมไทย 
Craft for Kids “การส่งเสริมและสนับสนุนให้งานศิลปหัตถกรรมอยู่ในชีวิตประจำวันของกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในช่วงชั้นการศึกษาขั้นพื้นฐาน” เปิดรับสมัคร วันนี้ - 30 มิถุนายน 2561
ข่าวการศึกษา | 1K Views
"วันไหว้ครู" โรงเรียนจัดกิจกรรมอะไรบ้าง
หนึ่งกิจกรรมที่มาพร้อมกับวันเปิดเทอมของนักเรียน
บทความด้านการศึกษา | 4K Views
เทคนิคการดึงศักยภาพความสามารถของเด็กนักเรียน
ถ้าพูดถึงการเรียนรู้ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ตามกระทรวงศึกษาธิการนั้นมีองค์ประกอบหลายด้านที่ทำให้ผู้เรียนแสดงถึงศักยภาพของตัวเองทั้งด้านการเรียน กิจกรรม ที่จะต้องเข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ให้ความสำคัญกับจินตนาการพร้อม ๆ ไปกับการเรียนรู้ จึงจะสามารถดึงศักยภา
บทความด้านการศึกษา | 5K Views
กิจกรรม Home Room ครูแนะแนวเรื่องอะไรบ้าง
จากแนวคิดการจัดกิจกรรมโฮมรูมโดยคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กล่าวว่าการจัด Homeroom นั้นควรเป็นการจัดกิจกรรมในห้องเรียนให้เสมือนบ้าน คือ ครูกับนักเรียนมีความสนิทสนมคุนเคยกันเหมือนเป็นสมาชิก ครอบครัวเดียวกัน มีความสัมพันธที่ดีตอกัน มีการดูแลเอาใจใสนักเรียน
บทความด้านการศึกษา | 37K Views
สื่อการสอนด้านพลังงาน Energy Battle EP. 8 เซฟประหยัดพลังงาน
Energy Battle EP 8. เซฟประหยัดพลังงาน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การประหยัดพลังงานในเครื่องใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน เช่น หม้อหุงข้าว ตู้เย็น กระติกน้ำร้อน พัดลม โทรทัศน์ เป็นต้น ว่าเราสามารถจะประหยัดพลังงานได้อย่างไรบ้าง (เหมาะสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6)
สื่อการสอน | 1K Views
สงสัยจังพลังงาน EP. 5 พลังงานเรื่องใกล้ตัว
สงสัยจังพลังงาน EP 5. พลังงานเรื่องใกล้ตัว เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องของความปลอดภัยจากการใช้พลังงาน ว่าเราจะสามารถปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้พลังงานต่าง ๆ เช่น การหลีกเลี่ยง การใช้มือถือขณะเติมน้ำมัน การใช
สื่อการสอน | 1K Views
สงสัยจังพลังงาน EP. 4 ไบโอดีเซล
สงสัยจังพลังงาน EP. 4 ไบโอดีเซล เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการผลิต และใช้ประโยชน์ของไบโอดีเซล รวมถึง พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย พระองค์ท่านได้ริเริ่มทำการศึกษาวิจัยเชื้อเพลิง
สื่อการสอน | 2K Views
สงสัยจังพลังงาน EP. 3 เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด
สงสัยจังพลังงาน EP. 3 เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การกำเนิดของถ่านหิน ลักษณะและการนำถ่านหินไปใช้ประโยชน์ รวมถึงเทคโนโลยีถ่านหินสะอาดซึ่งช่วยลดมลพิษทางอากาศ และเป็นเทคโนโลยีทีใช้ในโรงไฟฟ้าถ่านหินในปัจจุบัน (เหมาะสำหรับระดับชั้นมัธยมศึก
สื่อการสอน | 1K Views
สงสัยจังพลังงาน EP. 2 ชีวมวล
สงสัยจังพลังงาน EP. 2 ชีวมวล เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ว่าชีวมวลคืออะไร และเราสามารถใช้ประโยชน์จากชีวมวลได้อย่างไรบ้าง การแปรรูปเศษของเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น การนำซังข้าวโพดไปอัดแท่ง แล้วนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้อย่างไร (เหมา
สื่อการสอน | 1K Views
สงสัยจังพลังงาน EP. 1 หลอดไฟแบบไหนประหยัดกว่ากัน
สงสัยจังพลังงาน EP. 1 หลอดไฟแบบไหนประหยัดกว่ากัน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประเภทของหลอดไฟ และหลักการทำงานของหลอดไฟประเภทต่าง ๆ วิวัฒนาการของหลอดไฟ ความเหมาะสมในการใช้หลอดไฟแต่ละประเภท รวมถึงการเปรียบเทียบความคุ้มค่าของหลอดไฟแต่ละประเภท (เหมาะสำหรับชั้นม
สื่อการสอน | 1K Views
สื่อการสอนด้านพลังงาน Energy Battle EP. 9 น้ำมันแต่ละประเภท
Energy Battle EP. 9 น้ำมันแต่ละประเภท เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประเภทของน้ำมันที่ใช้เติมรถยนต์ในปัจจุบัน เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ 91 95 E20 E85 ส่วนผสมในน้ำมันแต่ละประเภท รวมถึงความเกี่ยวข้องของเกษตรกรกับน้ำมัน ว่าเกี่ยวข้องกันอย่างไร (เห
สื่อการสอน | 888 Views
สื่อการสอนด้านพลังงาน Energy Battle EP. 7 แหล่งพลังงาน
Energy Battle EP. 7 แหล่งพลังงาน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประเภทของแหล่งพลังงาน คือ พลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ำ พลังงานลม พลังงานชีวมวล เป็นต้น และพลังงานสิ้นเปลือง เช่น พลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิล เป็นต้น รวมถึงการนำพลังงานทั้ง 2 ประ
สื่อการสอน | 2K Views
สื่อการสอนด้านพลังงาน Energy Battle EP. 6 ลดพีคง่าย ๆ ทำได้ด้วย 4 ปอ
Energy Battle EP 6. ลดพีคง่าย ๆ ทำได้ด้วย 4 ปอ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ว่า พีค คืออะไร แล้วเราจะทำอย่างไรเพื่อประหยัดพลังงานในช่วงที่มีความต้องการการใช้พลังงานสูงสุด เช่น การปิดหลอดไฟเมื่อไม่ใช้ ปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูม
สื่อการสอน | 773 Views
สื่อการสอนด้านพลังงาน Energy Battle EP. 4 ชีวมวล
Energy Battle EP 4. ชีวมวล เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น เศษไม้ แกลบ กะลามะพร้าว เป็นต้น ซึ่งเมื่อก่อนมนุษย์นำเศษวัสดุดังกล่าวมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการหุงต้มอาหาร รวมถึงการนำฟืนไม้มาแปรสภาพเป็นถ่านไม้ ว่าเราสา
สื่อการสอน | 999 Views
พฤหัสบดีแรกของเดือนมิถุนายน "วันไหว้ครู"
หลังจากปิดเทอมกันเนินนาน เมื่อเปิดเทอมแล้วนั้นก่อนที่จะมีการเริ่มการเรียนการสอนของนักเรียนในโรงเรียนทางโรงเรียนจะมีการจัด พิธีไหว้ครูขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้มาร่วมไหว้ครูเพื่อรำลึกถึงบูรพาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาการให้ และมีการท่องบทไหว้ครูเป็นภาษาบาลี
บทความด้านการศึกษา | 3K Views
สื่อการสอนด้านพลังงาน Energy Battle EP. 5 ประหยัดไฟฟ้าง่าย ๆ ทำได้ที่บ้าน
Energy Battle EP 5. ประหยัดไฟฟ้าง่าย ๆ ทำได้ที่บ้าน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องการประหยัดไฟฟ้าในเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เช่น การเปิดม่านเพื่อรับแสงจากธรรมชาติหรือการเปิดหลอดไฟ การปิดโทรทัศน์อย่างไรให้ประหยัดไฟฟ้า เป็นต้น(เหมาะสำหรับชั้นประถมศึกษาปี
สื่อการสอน | 702 Views
สื่อการสอนด้านพลังงาน Energy Battle EP. 3 ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
Energy Battle EP 3. ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน ข้อควรระวังในการใช้ไฟฟ้า และข้อแนะนำเมื่อเกิดไฟฟ้าลัดวงจร รวมถึงข้อควรปฏิบัติในการใช้ไฟฟ้าต้องทำอย่างไร เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่
สื่อการสอน | 745 Views
สื่อการสอนด้านพลังงาน Energy Battle EP. 2 พลังงานใกล้ตัว
Energy Battle EP 2. พลังงานใกล้ตัว เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้แหล่งพลังงานหมุนเวียนรอบ ๆ ตัวเรา เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ และพลังงานชีวมวล เป็นต้น รวมถึงการที่เราสามารถนำพลังงานหมุนเวียนเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้าง ผ่านตัวการ์ตูน
สื่อการสอน | 1K Views
สื่อการสอนด้านพลังงาน Energy Battle EP. 1 แสงอาทิตย์
เพื่อให้นักเรียนทราบถึงประโยชน์ของดวงอาทิตย์หรือแสงแดด ที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกและเรียนรู้ว่าดวงอาทิตย์ให้พลังงานประเภทใด ซึ่งหากนักเรียนอยู่กลางแดด หรือวางของตากแดดไว้ จะมีผลอย่างไร และเรียนรู้ประโยชน์ที่ได้จากดวงอาทิตย์ในชีวิตประจำวัน
สื่อการสอน | 1K Views
สื่อการสอนภาษาไทย แก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ EP.10 ตอน บทสรุปการเรียนภาษาไทย
ชุดสื่อการสอน เรื่องทักษะภาษาไทยเพื่อแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ที่เป็นปัญหาร่วมกันของโรงเรียนส่วนใหญ่เพื่อแก้ปัญหาครูที่ได้รับมอบหมายให้สอนภาษาไทย ไม่ใช้ครูที่จบเอกภาษาไทยโดยตรง หรือหากจบตรงแต่ด้วยภาระกิจต่าง ๆ ทำให้สอนได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ
สื่อการสอน | 1K Views
สื่อการสอนภาษาไทย แก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ EP.9 ตอน อักษรนำ
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Thonburi; color: #454545} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'; color: #454545; min-height: 14.0px} span.s1 {font: 12.0px 'Helvetica Neue'} ชุดสื่อการสอน เรื่องทักษ
สื่อการสอน | 2K Views
สื่อการสอนภาษาไทย แก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ EP.8 ตอน อักษรควบ
ชุดสื่อการสอน เรื่องทักษะภาษาไทยเพื่อแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ที่เป็นปัญหาร่วมกันของโรงเรียนส่วนใหญ่เพื่อแก้ปัญหาครูที่ได้รับมอบหมายให้สอนภาษาไทย ไม่ใช้ครูที่จบเอกภาษาไทยโดยตรง หรือหากจบตรงแต่ด้วยภาระกิจต่าง ๆ ทำให้สอนได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ
สื่อการสอน | 1K Views
สื่อการสอนภาษาไทย แก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ EP.7 ตอน วรรณยุกต์ตอนที่ 2 (2/2)
ชุดสื่อการสอน เรื่องทักษะภาษาไทยเพื่อแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ที่เป็นปัญหาร่วมกันของโรงเรียนส่วนใหญ่เพื่อแก้ปัญหาครูที่ได้รับมอบหมายให้สอนภาษาไทย ไม่ใช้ครูที่จบเอกภาษาไทยโดยตรง หรือหากจบตรงแต่ด้วยภาระกิจต่าง ๆ ทำให้สอนได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ
สื่อการสอน | 1K Views
สื่อการสอนภาษาไทย แก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ EP.6 ตอน วรรณยุกต์ตอนที่ 1 (1/2)
ชุดสื่อการสอน เรื่องทักษะภาษาไทยเพื่อแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ที่เป็นปัญหาร่วมกันของโรงเรียนส่วนใหญ่เพื่อแก้ปัญหาครูที่ได้รับมอบหมายให้สอนภาษาไทย ไม่ใช้ครูที่จบเอกภาษาไทยโดยตรง หรือหากจบตรงแต่ด้วยภาระกิจต่าง ๆ ทำให้สอนได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ
สื่อการสอน | 2K Views
สื่อการสอนภาษาไทย แก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ EP.5 ตอน มาตราตัวสะกด
ชุดสื่อการสอน เรื่องทักษะภาษาไทยเพื่อแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ที่เป็นปัญหาร่วมกันของโรงเรียนส่วนใหญ่เพื่อแก้ปัญหาครูที่ได้รับมอบหมายให้สอนภาษาไทย ไม่ใช้ครูที่จบเอกภาษาไทยโดยตรง หรือหากจบตรงแต่ด้วยภาระกิจต่าง ๆ ทำให้สอนได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ
สื่อการสอน | 3K Views
สื่อการสอนภาษาไทย แก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ EP.4 ตอน การแจกลูกสะกดคำ
ชุดสื่อการสอน เรื่องทักษะภาษาไทยเพื่อแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ที่เป็นปัญหาร่วมกันของโรงเรียนส่วนใหญ่เพื่อแก้ปัญหาครูที่ได้รับมอบหมายให้สอนภาษาไทย ไม่ใช้ครูที่จบเอกภาษาไทยโดยตรง หรือหากจบตรงแต่ด้วยภาระกิจต่าง ๆ ทำให้สอนได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ
สื่อการสอน | 3K Views
สื่อการสอนภาษาไทย แก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ EP.3 ตอน สระ
ชุดสื่อการสอน เรื่องทักษะภาษาไทยเพื่อแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ที่เป็นปัญหาร่วมกันของโรงเรียนส่วนใหญ่เพื่อแก้ปัญหาครูที่ได้รับมอบหมายให้สอนภาษาไทย ไม่ใช้ครูที่จบเอกภาษาไทยโดยตรง หรือหากจบตรงแต่ด้วยภาระกิจต่าง ๆ ทำให้สอนได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ
สื่อการสอน | 6K Views
สื่อการสอนภาษาไทย แก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ EP.2 ตอน พยัญชนะ
ชุดสื่อการสอน เรื่องทักษะภาษาไทยเพื่อแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ที่เป็นปัญหาร่วมกันของโรงเรียนส่วนใหญ่เพื่อแก้ปัญหาครูที่ได้รับมอบหมายให้สอนภาษาไทย ไม่ใช้ครูที่จบเอกภาษาไทยโดยตรง หรือหากจบตรงแต่ด้วยภาระกิจต่าง ๆ ทำให้สอนได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ
สื่อการสอน | 6K Views
สื่อการสอนภาษาไทย แก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ EP.1 ตอน แนะนำการเรียนภาษาไทย
ชุดสื่อการสอนทักษะภาษาไทยเพื่อแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ที่เป็นปัญหาร่วมกันของโรงเรียนส่วนใหญ่เพื่อแก้ปัญหาครูที่ได้รับมอบหมายให้สอนภาษาไทย ไม่ใช้ครูที่จบเอกภาษาไทยโดยตรง หรือหากจบตรงแต่ด้วยภาระกิจต่าง ๆ ทำให้สอนได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ
สื่อการสอน | 3K Views
ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์ฯ สอบครูผู้ช่วย และกลุ่มวิชาที่ขาดแคลนจำเป็น
ก.ค.ศ.เห็นชอบ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้
ข่าวสอบครู | 1K Views
สาขาวิชาที่เปิดสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สพฐ. ปี 2561
สาขาวิชาที่เปิดสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สพฐ. ปี 2561
ข่าวสอบครู | 2K Views
รวมวิธีทำ สื่อการสอนทำมือ
สื่อการสอนทำมือ เป็นสื่อการสอนที่ครูต้องใช้ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตสื่อการสอนมาช่วยสอนให้เด็กเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น
สื่ออื่น ๆ | 93K Views
ประกาศผลสอบ (Nationnal Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
การสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ภาพ : http://bet.obec.go.th ประกาศผล คลิกที่นี่ ภาพ : http://bet.obec.go.th ประกาศผลรายบุคคล ภาพ : http://bet.obec.go.th ประกาศ
ข่าวการศึกษา | 68K Views
(ร่าง) กำหนดการ และหลักเกณฑ์การสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561
หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย ( อยู่ระหว่างการพิจารณาของ ก.ค.ศ. ) สรุปสาระสำคัญ ดังนี้ การดำเนินการของ สพฐ. 1. กำหนดวันเวลาในการสอบแข่งขัน 2. กำหนดรายละเอียดตัวชี้วัด และคะแนนการประเมิน ภาค ค 3. ดำเนินการบริหารจัดการเกี่ยวกั
ข่าวสอบครู | 1K Views
ภาษาไทยกับไทยพาณิชย์ EP.1
ภาษาไทยกับไทยพาณิชย์ EP.1
สื่ออื่น ๆ | 297 Views
ปฏิทินรับสมัครครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2561 สังกัด สพฐ.
ปฏิทินรับสมัครครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2561 สังกัด สพฐ.
ข่าวสอบครู | 3K Views
รวมประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย (รอบทั่วไป) ทุกจังหวัด
รวมประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย (รอบทั่วไป) ทุกจังหวัด
ข่าวสอบครู | 2K Views
แนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
แนวทางการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้าราชการครูเลือกหลักสูตรพัฒนาตนเองโดยมีเป้าหมายการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้น และพัฒนาครูให้มีศักยภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนได้อย่างมีประสิทะภาพ จึงได้กำนดแนวทางการพัฒนาคร
ข่าวการศึกษา | 2K Views
สพฐ. เตรียมเปิดสอบครูผู้ช่วย 2561 กรกฎาคมนี้
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ
ข่าวสอบครู | 7K Views
การชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring)
การชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง คือวิธีการพัฒนาครูให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถ รวมทั้งเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน โดยการมอบหมายให้ครูที่มีความรู้และประสบการณ์สูง ทำหน้าที่สอนงาน ช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา แนะนำ เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาและการพัฒนางานโดยเฉพาะงาน
บทความด้านการศึกษา | 6K Views
ข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย ป. 6 , ม. 3 , ม. 6 ประจำปีการศึกษา 2560
ข้อสอบ O-NET ป. 6 , ม. 3 , ม. 6 ประจำปีการศึกษา 2560
สื่ออื่น ๆ | 308K Views
เปิดรับสมัครครูคืนถิ่น ปี 2561 ตั้งแต่วันนี้ - 29 มีนาคม 2561
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)จะคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีเป้าหมายคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2560 เข้าศึกษาหลักสูตรวิชาชีพครูระดับปริญยาตรี 5 ปี ใน 164 หลักสูต
ข่าวการศึกษา | 5K Views
การสอนในบริบทชุมชน
การนำบริบทชุมชนเข้ามาสู่การเรียนการสอน เป็นการจัดการศึกษาที่นำบทเรียนภายในท้องถื่นมาปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมแก่การศึกษา ซึ่งจะทำให้นักเรียนมีความเข้าใจถึงบริบทของคนภายในชุมชนที่ได้สืบทอดกันมา ทั้งขนมธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและจริยธรรม ที่แสดงออกถึงความเจริ
บทความด้านการศึกษา | 5K Views
สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต (A Lifelong Learning Society)
สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นแนวคิดและกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ชุมชน สังคม และประเทศชาติแบบองค์รวมเพื่อสร้างสังคมที่เข้มแข็ง ยั่งยืน และมีความสุข ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีมานานแล้วโดยองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศและ
บทความด้านการศึกษา | 17K Views
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (The Twenty-First Century Skills)
สังคมโลกในศตวรรษที่ 21 มีความแตกต่างจากในอดีตมาก มีการเคลื่อนย้ายผู้คน สื่อเทคโนโลยี และทรัพยากรต่างๆ จากทั่วทุกมุมโลกอย่างรวดเร็วและสะดวก มีความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองระหว่างภูมิภาค ประเทศ สังคมและชุมชน มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงของ
บทความด้านการศึกษา | 137K Views
เปิดสมัครสอบ ก.พ. ประจำปี 2561 9-29 มีนาคมนี้
สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2561 จำนวน 4 ระดับวุฒิการศึกษา ดังนี้ 1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 3. ระดับปริญญาตรี 4. ระ
ข่าวการศึกษา | 2K Views
รวมแอพพลิเคชั่น ช่วยเรื่องการเรียนการสอน สำหรับห้องเรียน 4.0
รวมแอพพลิเคชั่น ช่วยเรื่องการเรียนการสอน สำหรับห้องเรียน 4.0
พัฒนาครู | 93K Views
ศธ.เตรียมหลักสูตรพัฒนาครูปี 2561
รมว.ศึกษาธิการ เผยหลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาปีนี้ มีหน่วยงานราชการและเอกชนยื่นสมัครหลักสูตรต่าง ๆ ให้ครูเลือกอบรมแล้ว 3,219 หลักสูตร ย้ำให้คณะกรรมการประเมินเข้มข้นในขั้นตอนคัดเลือกหลักสูตร ส่วนหลักสูตรที่เป็นเทคนิคการสอนจะปรับปรุงให้บูรณาการเนื
ข่าวการศึกษา | 2K Views
รวมมุมต่าง ๆ ในห้องเรียนที่มีแล้วเด็ก ๆ ต้องร้อง ว้าว!
ช่วงเวลาปิดเทอมเป็นช่วงเวลาที่คุณครูเตรียมแผนการสอนรวมไปถึงอุปกรณ์การศึกษาาเพื่อต้อนรับการเปิดเทอม วันนี้เราจึงได้รวบรวมมุมต่าง ๆ ในห้องเรียนที่เด็ก ๆ จะต้องร้อง ว้าว! แน่นอนเมื่อได้เข้าไปในห้องเรียน จะมีมุมอะไรบ้างนั้นติดตามกันเลยค่ะ
สื่ออื่น ๆ | 14K Views
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional learning communities)
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional learning communities) หรือที่เรียกอย่างย่อว่า PLCs นั้น หากนำมาใช้ในวิชาชีพทางการศึกษาแล้วหมายถึงการพัฒนาประสบการณ์สอนของครูท
พัฒนาครู | 5K Views
การเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต (A Lifelong Learner)
การเรียนรู้คือการพัฒนาตนเองที่สำคัญยิ่งในการดำเนินชีวิต การทำงาน และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข การเรียนรู้ คือ กระบวนการภายในตัวบุคคลในการได้มาซึ่งความรู้ ทักษะ และเจตคติ ซึ่งบุคคลสามารถเรียนรู้ได้จากการได้ยิน การสัมผัส การอ่าน การถาม ป
พัฒนาครู | 16K Views
รวมข้อสอบ พร้อมเฉลย การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT
การสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 แบบทดสอบความสามารถ จำนวนข้อ คะแนนเต็ม เวลา(นาที) 1.ด้านภาษา (Literacy) 30 35 60 2.ด้านคำนวณ (Num
สื่ออื่น ๆ | 445K Views
ทิศทางการสอบบรรจุครูผู้ช่วยแนวใหม่
สถานี ก.ค.ศ. ทิศทางการสอบบรรจุครูผู้ช่วยแนวใหม่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจทุกท่าน ในสัปดาห์นี้มีข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่ว
ข่าวการศึกษา | 2K Views
ผลการประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 2/2561
นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ โดยมี นพ.ธีระ
ข่าวการศึกษา | 1K Views
คุรุสภาอำนวยความสะดวกให้ครูทั่วประเทศ ชำระค่าธรรมเนียมการประกอบวิชาชีพฯ ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส
คุรุสภา อำนวยความสะดวกให้ครูทั่วประเทศ โดยเปิดบริการรับชำระค่าธรรมเนียมการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผ่านช่องทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น และร้านค้าที่มีสัญลักษณ์เคาน์เตอร์เซอร์วิส กว่า 13,000 สาขาทั่วประเทศ เริ่มรับชำระได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีน
ข่าวการศึกษา | 2K Views
รวมแนวข้อสอบ O-NET ชั้น ป. 6
รวมเอาไว้ให้แล้วข้อสอบ O-NET 5 วิชา คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ , ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา เพื่อนำไปติวให้เด็กนักเรียน ในข้อสอบสามารถให้นักเรียนทดลองสอบออนไลน์ได้ด้วยตนเอง วิชาคณิตศาสตร์ ข้อสอบ O-NET ปี 2553 :http://www.trueplookpanya.com/exami
สื่ออื่น ๆ | 16K Views
พจนานุกรมคำใหม่ จาก ราชบัณฑิตยสถาน 3 เล่ม
พจนานุกรมภาษาไทยที่ราชบัณฑิตยสถาน มีเนื้อหารวบรวมและให้นิยามคำไทยต่าง ๆ ที่ไม่ปรากฏในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 โดยมักเป็นคำตลาด เช่น ศัพท์วัยรุ่นและสแลง ตลอดจนคำที่มีความหมายต่างจากในพจนานุกรมดังกล่าวด้วย
สื่ออื่น ๆ | 20K Views
แนวทางคัดลายมือตามแบบตัวอักษรของกระทรวงศึกษาธิการ
การที่จะสอนให้เด็กหนึ่งคนสามารถเขียนหนังสือให้สวยและสามารถรวมเป็นประโยคได้ ไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด ขอเพียงแค่คุณครูหมั่นเอาใจใส่ฝึกฝนนักเรียนอยู่สม่ำเสมอ วันนี้เราจึงมีแนวทางคัดลายมือตามแบบตัวอักษรของกระทรวงศึกษาธิการ มาฝากกัน เพียงแค่ทำตามขั้นตอนที่ระ
เทคนิคการสอน | 225K Views
คุรุสภาร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 46 แห่ง จัดฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพ 9 มาตรฐาน
คุรุสภาร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 46 แห่ง จัดฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพ 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560 เพื่อพัฒนาผู้ที่มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ที่ผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน โดยการเทียบโอน ทดสอบ หรือฝึกอบร
ข่าวการศึกษา | 2K Views
การจัดรายวิชาเพิ่มเติม เตรียมสู่อาชีพ สำหรับนักเรียน
การจัดรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางอาชีพในหลักสูตรสถานศึกษา เป็นรายวิชาที่สถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถเปิดสอนเพิ่มเติมจากสิ่งที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับจุดเน้น ความต้องการและความถนัดของผู้เรียน หรือความต้องการของท้องถิ่น
สื่ออื่น ๆ | 3K Views
รวมคลิป : เพลงสำหรับเด็ก พร้อมท่าเต้น
รวมไว้ให้แล้วเพลงสำหรับเด็ก พร้อมด้วยท่าเต้นประกอบ ช่วยในการฝึกพัฒนาการให้กับเด็ก และช่วยส่งเสริมการจดจำให้เด็กได้ดียิ่งขึ้นจะมีเพลงอะไรบ้างนั้นมาดูกัน การใช้เพลงประกอบการเรียนนั้น ครูสามารถใช้ได้ทั้งในขั้นการนำเข้าสู่บทเรียน ดำเนินการสอน การปฏิบัติ ส
สื่ออื่น ๆ | 6K Views
รวมคลิป : กายบริหารยามเช้า สำหรับอนุบาล
รวมไว้ให้แล้วสำหรับเพลงพร้อมท่าประกอบกายบริหารยามเช้า สำหรับให้เด็ก ๆ ได้ออกกำลังกายตอนเช้าก่อนเข้าเรียน เพื่อให้เด็กได้เคลื่อนไหว ฝึกความคล่องตัว และความอ่อนตัวของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายทั้งยังทำให้เด็กรู้จักควบคุมกล้ามเนื้อในการเคลื่อนไหวได้ดี คุณครูลองนำ
สื่ออื่น ๆ | 11K Views
การขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะในช่วงเปลี่ยนผ่าน
สถานี ก.ค.ศ. การขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะในช่วงเปลี่ยนผ่าน ก.ค.ศ. มีมติกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว 21/2560 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นมา และได้ก
ข่าวการศึกษา | 5K Views
ก.ค.ศ. เห็นชอบ(ร่าง)หลักเกณฑ์สอบแข่งขันครูผู้ช่วยแบบใหม่
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 ก.ค.ศ. เห็นชอบ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาหน่วยงานที่จะมาทำหน้าที่จัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในส่วนของการ
ข่าวสอบครู | 1K Views
นายกรัฐมนตรี มอบคำขวัญวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 62
คำขวัญวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 62 ปีพุทธศักราช 2561 ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ข่าวการศึกษา | 3K Views
โรงเรียนพระแม่มารีพระโขนง
เมจิ เทนไซ ยกขบวนติวเข้ม O-NET ภาษาอังกฤษ ให้กับ โรงเรียนพระแม่มารีพระโขนง หนึ่งในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เมจิ เทนไซ พร้อม ฟิต พิชิต O-NET โรงเรียนพระแม่มารีพระโขนง โรงเรียนพระแม่มารีพระโขนง โรงเรียนพระแม่มารีพระโขนง
School Tour o-net | 2K Views
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมมาวาส
เมจิ เทนไซ ยกขบวนติวเข้ม O-NET ภาษาอังกฤษ ให้กับ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส หนึ่งในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเมจิ เทนไซ พร้อม ฟิต พิชิต O-NET โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส โรงเรียนวัดห
School Tour o-net | 1K Views
พร้อมฟิตพิชิต O-NET ภาษาอังกฤษ Ep.12 Cloze Test
พร้อมฟิตพิชิต O-NET ภาษาอังกฤษ Ep.12 Cloze Test
คลิปการสอน o-net | 1K Views
พร้อมฟิตพิชิต O-NET ภาษาอังกฤษ Ep.11 Conversation
พร้อมฟิตพิชิต O-NET ภาษาอังกฤษ Ep.11 Conversation
คลิปการสอน o-net | 1K Views
พร้อมฟิตพิชิต O-NET ภาษาอังกฤษ Ep.10 General Knowledge เรื่อง Describing Pictures
พร้อมฟิตพิชิต O-NET ภาษาอังกฤษ Ep.10 General Knowledge เรื่อง Describing Pictures
คลิปการสอน o-net | 944 Views
พร้อมฟิตพิชิต O-NET ภาษาอังกฤษ Ep.9 General Knowledge เรื่อง Pronunciation (Vocabulary Sound)
พร้อมฟิตพิชิต O-NET ภาษาอังกฤษ Ep.9 General Knowledge เรื่อง Pronunciation (Vocabulary Sound)
คลิปการสอน o-net | 1K Views
พร้อมฟิตพิชิต O-NET ภาษาอังกฤษ Ep.8 General Knowledge เรื่อง Situation
พร้อมฟิตพิชิต O-NET ภาษาอังกฤษ Ep.8 General Knowledge เรื่อง Situation
คลิปการสอน o-net | 970 Views
พร้อมฟิตพิชิต O-NET ภาษาอังกฤษ Ep.7 General Knowledge เรื่อง Nutrition
พร้อมฟิตพิชิต O-NET ภาษาอังกฤษ Ep.7 General Knowledge เรื่อง Nutrition
คลิปการสอน o-net | 917 Views
พร้อมฟิตพิชิต O-NET ภาษาอังกฤษ Ep.6 General Knowledge เรื่อง Festival
พร้อมฟิตพิชิต O-NET ภาษาอังกฤษ Ep.6 General Knowledge เรื่อง Festival
คลิปการสอน o-net | 990 Views
พร้อมฟิตพิชิต O-NET ภาษาอังกฤษ EP.5 Reading เรื่อง Short Passage
พร้อมฟิตพิชิต O-NET ภาษาอังกฤษ EP.5 Reading เรื่อง Short Passage
คลิปการสอน o-net | 1K Views
พร้อมฟิตพิชิต O-NET ภาษาอังกฤษ EP.4 Reading เรื่อง Poster
พร้อมฟิตพิชิต O-NET ภาษาอังกฤษ EP.4 Reading เรื่อง Poster
คลิปการสอน o-net | 2K Views
พร้อมฟิตพิชิต O-NET ภาษาอังกฤษ EP.3 Reading เรื่อง Map
พร้อมฟิตพิชิต O-NET ภาษาอังกฤษ EP.3 Reading เรื่อง Map
คลิปการสอน o-net | 1K Views
พร้อมฟิตพิชิต O-NET ภาษาอังกฤษ EP.2 Reading เรื่อง Sign
พร้อมฟิตพิชิตO-NETภาษาอังกฤษEP.2Readingเรื่องSign
คลิปการสอน o-net | 2K Views
พร้อมฟิตพิชิต O-NET ภาษาอังกฤษ EP.1 Reading เรื่อง Graph
Readingเรื่องGraph
คลิปการสอน o-net | 3K Views
สสวท. เปิดให้ทดลองสอบ PISA ในระบบ PISA Online Testing
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ทำหน้าที่เป็นศูนย์แห่งชาติรับผิดชอบดำเนินการศึกษาวิจัยโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ หรือ PISA (Programme for International Student Assessment) ร่วมกับองค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ข่าวการศึกษา | 2K Views
ตัวอย่างแนวข้อสอบ PISA จาก สสวท.
ภาพ : pisathailand.ipst.ac.th ข้อสอบคณิตศาสตร์ PISA 2012 ให้ความสำคัญกับภารกิจคณิตศาสตร์ในชีวิตจริง ซึ่งประกอบด้วยภารกิจทางคณิตศาสตร์ที่มีความยากง่ายระดับต่างกันและต้องการคำตอบหลายรูปแบบ การเลือกตอบอย่างตรงไปตรงมา การสร้างคำตอบโดยใช้เนื้อหาสาระจากโจท
สื่ออื่น ๆ | 5K Views
เปิดรับสมัครแล้ว ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สมัคร 4 - 12 ธันวานี้
การรับสมัครนิสิตนักศึกษาครูเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 โดยมีเป้าหมายคัดเลือกนิสิตนักศึกษาที่ศึกษาชั้นปีที่ 1 - 5 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 26,967 คน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 12 ธันวาคม 2560 โดยไม่มีวันหยุดราชการ โดย
ข่าวการศึกษา | 2K Views
test6
test6test6test6test6test6test6
Blog | 132 Views
test5
fewAF
Blog | 816 Views
test4
Blog | 749 Views
test3
grweaf
Blog | 714 Views
test2
fgdsgre
Blog | 798 Views
คู่มือ การดำเนินการสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2/2560
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทำคู่มือการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2
ข่าวสอบครู | 2K Views
ศธ. เดินหน้าปฏิรูปสอบครูผู้ช่วย ยก ก.พ.เป็นต้นแบบ เก็บคะแนนไว้ได้ 2 ปี
หมอธี เดินหน้าปรับเกณฑ์สอบครูผู้ช่วยใหม่ ยก ก.พ.เป็นต้นแบบ สามารถสอบเก็บคะแนนไว้ได้ 2 ปี ลดปัญหาการขึ้นบัญชีตามเขตพื้นที่ฯ แต่ย้ายข้ามไปมาไม่ได้ ไม่เกิดประโยชน์ เล็งให้ สทศ.เป็นผู้ออกข้อสอบ เริ่มใช้ปี 61 นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระท
ข่าวสอบครู | 913 Views
test
ภาษาจีนนิยมเติมคำลงท้ายไว้หลังคำนาม เช่น 孩子เด็ก 、果子ผลไม้ 、被子ผ้าห่ม 、 花儿ดอกไม้ 、猫儿(ต.貓儿)แมว 、老头(ต.老頭)ตาเฒ่า เป็นต้น และบางครั้งเป็นการเติมคำนำหน้าไว้หน้าคำนาม เช่น 阿爸พ่อ(เป็นภาษาชาวบ้าน คล้ายกับคนไทยที่เรียกคุณพ่อว่า พ่อจ๋า) 、阿姨อะอี๊、老师(ต.老師)คุณครู 、老虎เสือ
Blog | 906 Views
รวมประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 / 2560 ทุกจังหวัด
กำหนดการเปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วย (สพฐ.) กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
ข่าวสอบครู | 13K Views
โครงการประกวด OTOP Junior Contest
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นความสำคัญเรื่อง ทำมาค้าขายและบัญชีครัวเรือน ทางบริษัทฯจึงได้ร่วมมือกับกรมพัฒนาชุมชน จัดตั้งโครงการประกวด OTOP Junior Contestขึ้น ระหว่างเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม ทางทีมงานอยากขอเชิญชวนทุกน้อง ๆ ทุกโรงเรียน เตรี
การศึกษา | 1K Views
กำหนดการรับสมัครครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560
ข่าวสอบครู | 2K Views
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบ ภาค ก (พิเศษ) ประจำปี 2561
ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและความเหมาะสมกั
ข่าวการศึกษา | 2K Views
หนังสือ : การเตรียมความพร้อมทักษะพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ในเด็กปฐมวัย
หนังสือเล่มนี้จัดทำโดยสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต เพื่อต้องการให้นักวิชาการด้านการศึกษาและบุคลากรสาธารณสุข ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการแนะนำส่งเสริมความรู้แก่ พ่อแม่ และผู้ดูแลเด็ก เพื่อนำความรู้ไปส่งเสริมทักษะพื้นฐานด้านการคิดในเชิงคณิตศาสตร์แก่บุตรห
สื่ออื่น ๆ | 8K Views
ปฏิทินรับสมัครนักเรียน สพฐ. ปี 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.) ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2561 ดังนี้ ระดับอนุบาล รับสมัคร วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2561 จับฉลาก ประกาศผล และรายงานตัว วันที่10 มีน
ข่าวการศึกษา | 10K Views
คู่มือการใช้งาน Logbook เพื่อขอประเมินวิทยฐานะ สำหรับครู
คู่มือบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (logbook) เป็นเอกสารที่สำนักงาน ก.ค.ศ. จัดทำขึ้นสำหรับข้าราชการครู สายงานการสอน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้ในการบันทึกชั่วโมงปฏิบัติงาน ชั่วโมงการอบรมและพัฒนา เพื่อประกอบการเสนอขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
สื่ออื่น ๆ | 10K Views
เปิดรายชื่อครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2560
สุดยอดครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตศิษย์และมีคุณูปการต่อวงการศึกษา 11 ประเทศในอาเซียนและติมอร์-เลสเต ที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรีย
ข่าวการศึกษา | 2K Views
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสเกี่ยวกับการศึกษา
...ผู้ที่เป็นครูอาจารย์นั้น ใช่ว่าจะมีแต่ความรู้ในทางวิชาการ และในทางการสอนเท่านั้นก็หาไม่ จะต้องรู้จักอบรมเด็กทั้งในด้านศีลธรรม จรรยาและวัฒนธรรม รวมทั้งให้มีความสำนึกรับผิดชอบในหน้าที่ด้วย... พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรวิทยาลัยวิชาการศึกษา ๑๕
บทความด้านการศึกษา | 20K Views
รวมคลิป : เรียนรู้การออกเสียง Phonices Song A-Z
Phonics Sound A /a/ Phonics Sound B /b/ Phonics Sound C /c/ Phonics sound D /d/ Phonics sound E /e/ 4 4
สื่ออื่น ๆ | 13K Views
ตัวอย่าง การจัดการเรียนรู้ในลักษณะ Active Learning
การส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ในลักษณะ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน กระตุ้นให้ผู้เรียนได้คิด วางแผน แก้ปัญหา และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้โดยผ่านการลงมือปฏิบัติ หรือเรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว ปัญหาของชุ
บทความด้านการศึกษา | 24K Views
รวมแนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก พร้อมเฉลย และคลิปติว
การสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ที่สำนักงาน ก.พ. จัดสอบเป็นประจำทุกปี ซึ่งรับสมัครทั้งผู้ที่จบการศึกษาแล้ว และผู้ที่กำลังศึกษาชั้นปีสุดท้าย ของระดับ ปวช. ปวท. ปวส. อนุปริญญา ปริญญาตรี หรือปริญญาโท โดยจะประกาศรับสมัครสอบ ประมาณเดือน ก.พ
บทความด้านการศึกษา | 26K Views
สพฐ. ได้คืนอัตราว่าง ครูผู้ช่วย 19,962 อัตรา
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 6088 การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ข่าวการศึกษา | 2K Views
ปิดภาคเรียน นักเรียนหยุด แต่ครูไม่หยุด
ใครหลายคนอาจมีความถามที่ว่าเมื่อนักเรียนปิดภาคการศึกษาแล้วคุณครูต้องมาปฏิบัติหน้าที่ไหม แล้วถ้าได้มาปฏิบัติหน้าที่คุณครูเค้าต้องทำอะไรบ้าง วันนี้เรามาคำตอบมาฝากค่ะ ในแต่ละปีการศึกษาทางราชการกำหนดให้มีการปิดภาคเรียน เพื่อให้นักเรียนได้มีเวลาได้พักผ่อนจา
บทความด้านการศึกษา | 12K Views
สสวท.ปรับหลักสูตรคณิต-วิทย์-ภูมิศาสตร์
สสวท. ชี้แจงเรื่อง การปรับหลักสูตร คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภูมิศาสตร์ ให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน เพื่อรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เบื้องต้นจะเริ่มที่ชั้น ป.1 ป.4 ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2561 และให้ใช้ครบทุกชั้นในปีการศึกษา 2563 โดยเนื้อหาจะเน้
ข่าวการศึกษา | 3K Views
ก.ค.ศ. จัดสรรคืนอัตราว่าง ครูผู้ช่วย กว่า 20,000 อัตรา
ผลจากการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 14/2560 เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา โดยมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม และนายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก
ข่าวสอบครู | 2K Views
สสวท. เปิดรับสมัครครูเกษียณอายุ
ขอเชิญบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เข้าร่วมงานกับ สสวท. ในโครงการโรงเรียนคุณภาพ สสวท.เพื่อพัฒนาครูและโรงเรียนทั่วประเทศ โดยมีผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. เกษียณอายุราชการในระหว่างปี 2558-2560 2. เคย
ข่าวสอบครู | 2K Views
การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจทุกท่านในฉบับนี้ขอนำเสนอเรื่องการเลื่อนเงินเดือน ซึ่งเดิมตาม พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งฯ พ.ศ.๒๕๔๗ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๗ เป็นต้นมา ได้กำหนดโครงสร้างเงินเดือนของข้าราชการครู
ข่าวการศึกษา | 3K Views
รับสมัครครูอัตราจ้าง โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม
โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาเคมีและวิชาภาษาไทย จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่ง อัตรา เงินเดือน 1. ครูสอนวิชาเคมี จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 8,000 บาท 2. ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย จำนวน 1 อ
ข่าวสอบครู | 1K Views
รับสมัครครูอัตราจ้าง โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม
โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มีความประสงค์เปิดรับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งและรายละเอียดการจ้าง 1. ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน เดือน
ข่าวสอบครู | 975 Views
คุรุสภาจัดประกวดภาพถ่าย เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ. 2561
คุรุสภาขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมถ่ายทอดความรู้สึก และสะท้อนมุมมองที่สื่อถึงสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูกับศิษย์ โดยส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวด ในหัวข้อ “เด็กรักครู ครูรักเด็ก” เพื่อชิงเงินรางวัลรวม ๒๐๘,๐๐
ข่าวการศึกษา | 8K Views
รับสมัครครูอัตราจ้าง สพป. ขอนแก่น เขต 3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการกลุ่มงานบริการตำแหน่งครูพี่เลี้ยงและลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูรายเดือน แก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต 1. ตำแหน่ง พนักงานราชการกลุ่มงานบริการตำแหน่
ข่าวสอบครู | 2K Views
ลักษณะของครูที่ดี เป็นที่รักของนักเรียน
การเป็นครูว่ายากแล้ว แต่การที่เราจะเป็นครูที่ดี เป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนยากยิ่งกว่า เพราะสังคมส่วนใหญ่มักคาดหวังว่าครูจะเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกศิษย์เป็นผู้สร้างสมาชิกใหม่ของสังคมให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพต่อสังคม โดยธรรมชาติของอาชีพครูเป็นอาชีพที่
บทความด้านการศึกษา | 80K Views
การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2560
กำหนดการคัดเลือกนักศึกษาทุน โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
ข่าวการศึกษา | 3K Views
ลักษณะของแผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการสอนที่ดี
คุณภาพของนักเรียนเป็นผลที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนของครู คุณภาพของการเรียนการสอนมาจากการออกแบบแผนการสอนหรือแผนการเรียนรู้ที่ดีและนำไปใช้กับนักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การออกแบบแผนการรนสอนจึงเป็นตัวชี้วัดสมรรถภาพที่สำคัญของผู้ประกอบวิชาชีพครู เราจึ
บทความด้านการศึกษา | 51K Views
การพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก เพื่อความมั่นใจและเชื่อมั่นในวิชาชีพครู
การที่มีบุคลิกภาพที่ดีนั้นจะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นที่ดีให้แก่การทำงานและการพบปะผู้คนมากมาย ยิ่งถ้าเราเป็นครูแล้วนั้นยิ่งต้องปฏิบัติตนเองให้มีความเหมาะสมแก่หน้าที่ในการสอนนักเรียน เพราะนอกจากเด็กนักเรียนจะมองพ่อแม่เป็นแบบอย่างแล้ว ครูก็สา
พัฒนาครู | 12K Views
แบบฝึกคิดเลขในใจ ชั้น ป. 1 - ชั้น ม. 3
กระทรวงศึกษาธิการเห็นควาสำคัญในการเร่งรัดพัฒนาทักษะการคิดเลขในใจของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะและเทคนิควิธีการทางคณิตศาสตร์ สำหรับเป็นพื้นฐานการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้นและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้พัฒนาแบบฝึก
สื่ออื่น ๆ | 113K Views
สพป. อุบลราชธานี เขต 5 รับสมัครครูผู้ช่วย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล (นักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 27 ปีก
ข่าวสอบครู | 2K Views
สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 รับสมัครครูธุรการโรงเรียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปฏิบัติหน้าที่ โรง
ข่าวสอบครู | 1K Views
คู่มือการดำเนินงานโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักว่าโรงเรียนขนาดเล็กมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากอัตราการเกิดของประชากรลดตํ่าลง ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนและประสทธิภาพในการบริหารจัดการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้กําห
สื่ออื่น ๆ | 4K Views
ตัวอย่างการยื่นคำขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ในช่วงเปลี่ยนผ่าน
สถานี ก.ค.ศ. ตัวอย่างการยื่นคำขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552 ในช่วงเปลี่ยนผ่าน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน ตามที่ ก.ค.ศ. ได้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานกา
ข่าวการศึกษา | 4K Views
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงา
กฎหมายสำหรับครู | 12K Views
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙
ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญด้านการศึกษาในฐานะกลไกหลักในการพัฒนาประเทศมาโดยตลอดและเนื่องจากแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับเดิมได้สิ้นสุดลง กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงได้จัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๕๗๙ ฉบับนี้ขึ้น เพื่อวางกรอบเป้าหมา
กฎหมายสำหรับครู | 3K Views
สรุปสถิติการเข้าอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู สพฐ. ที่ผ่านเกณฑ์การรับรองโดยสถาบันคุรุพัฒนา
จากการที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะและการพัฒนาข้าราชการครูแนวใหม่ จากพระราชกระแสฯ ... สู่การพัฒนาครูทั้งระบบ เมื่อวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 พร้อมทั้งได้จัดตั้ง สถาบันคุรุพัฒนา เพื่อเป็นหน่วยงานในการพัฒนาครูแนวใหม่ โดยจัดหลักสู
ข่าวการศึกษา | 2K Views
ก.ค.ศ.เร่งคลอดคู่มือขอวิทยฐานะใหม่
พินิจศักดิ์ เผยครูสนใจยื่นขอวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่แล้ว ย้ำหากครูมีคุณสมบัติครบก็ยังสามารถใช้สิทธิตามหลักเกณฑ์เดิมได้ภายใน 1 ปี ตามบทเฉพาะกาล เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 60 นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ
ข่าวการศึกษา | 1K Views
สพฐ.คลอดหลักสูตรปฐมวัย
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.)เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ได้ลงนามในคำสั่ง ศธ.เรื่องการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 ซึ่งจะน
ข่าวการศึกษา | 2K Views
โรงเรียนศรีศิลปวิทยาลัยจัดงานวันแม่ประจำปี 2560
นางเกื้อจิตต์ จุรีมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีศิลปวิทยาลัย ( ที่ 6 จากซ้าย ) พร้อมคณะทีมผู้บริหาร ครู อาจารย์ ร่วมเปิดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 พร้อมร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ของโรงเรี
การศึกษา | 993 Views
เผยเกณฑ์สอบครูผู้ช่วยแนวใหม่
เลขาธิการ ก.ค.ศ.เผย ชงหลักเกณฑ์สอบคัดเลือกครูผู้ช่วยแนวใหม่ ให้ส่วนกลางสอบภาค ก ส่วนภาค ข และ ภาค ค ชง2 ทางเลือกให้เสมา 1 ตัดสิน ตั้งเป้าประกาศใช้ปี 61 เมื่อวันที่ (14 ส.ค.) นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข่าวการศึกษา | 1K Views
เตรียม ปี 62 ทดสอบขอใบอนุญาตตั๋วครู เน้นวัดทักษะของผู้สอน 24 ส.ค. รู้ผล
ออกแบบทดสอบขอใบอนุญาตตั๋วครู 3 รูปแบบ เข้าบอร์ดคุรุสภา 24 ส.ค.นี้ เริ่มปี 62 โดยเริ่มทดสอบเฉพาะแบบแรกที่เป็นพื้นความรู้ จรรยาบรรณ ความเป็นครูเท่านั้น ส่วนในปี 65 จะทดสอบให้ครบทั้ง 3 แบบ เน้นวัดทักษะของผู้สอน พร้อมกำหนดให้ผู้ที่มีเกรดเฉลี่ยเกิน 2.00 ถึงจะม
ข่าวการศึกษา | 5K Views
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดระบบ http://www.dlaapplicant2560.com ให้สมัครสอบตั้งแต่วันนี้ - 1 กันยายน 2560 ภาพ : dlaapplicant2560.com บัญชีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด ตำแหน่งประเ
ข่าวสอบครู | 2K Views
ประเมินคุณภาพใหม่-ทำแค่ครั้งเดียวจบ!
ปลัด ศธ.เผยเตรียมออกกฎกระทรวงรองรับระบบใหม่คาดเสร็จใน 2 เดือน ปลัด ศธ. เผยวิธีประเมินคุณภาพการศึกษารูปแบบใหม่เหลือการประเมินแค่ครั้งเดียว โดย สมศ.และต้นสังกัดลงพื้นที่ตรวจสภาพ หลังจากสถานศึกษาส่งผลประเมินตัวเองให้แล้ว เชื่อช่วยให้สถานศึกษาไม่เครียด ส่ว
ข่าวการศึกษา | 1K Views
เล็งหารือสอบครูคืนถิ่นผ่านแต่ไม่มีตั๋วครู
สกอ.สรุปผลครูคืนถิ่นปี 60 ยอดผ่านการคัดเลือกได้ไปตามเป้าที่รับ 17 ส.ค.นี้ เล็งหารือสอบครูคืนถิ่นผ่านแต่ไม่มีตั๋วครู เมื่อวันที่ ( 7 ส.ค.) นายขจร จิตสุขุมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)
ข่าวการศึกษา | 1K Views
8 กิจกรรมสร้างสรรค์ที่โรงเรียนควรจัดให้นักเรียน ในวันแม่แห่งชาติ
1. ประกวดเรียงความ แม่ของฉัน 2. วาดภาพระบายสี แม่ของฉัน 3. ประกวดแต่งกลอน แม่ของฉัน 4. ทำการ์ด แม่ของฉัน 5. การแสดงละคร วันแม่ 6. ประดิษฐ์ดอกมะลิเพื่อไปมอบให้คุณแม่ 7. จัดนิทรรศการวันแม่ 8. รับประทานอาหารร่วมกับแม่
บทความด้านการศึกษา | 11K Views
คุรุสภาเชิญร่วมงานการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา 2560 "ครูยุคใหม่สร้างเด็กไทย 4.0"
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจัดการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2560 เรื่อง ครูยุคใหม่สร้างเด็กไทย 4.0 ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2560 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเศ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การมอ
ข่าวการศึกษา | 2K Views
ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ที่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ จาก สสวท.
สสวท. เล็งเห็นประโยชน์ของการเผยแพร่ข้อสอบที่ใช้ในการประเมินของ PISA ซึ่งทาง OECD เป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ และอนุญาตให้เผยแพร่ข้อสอบได้บางส่วน และด้วยรูปแบบการประเมินของ PISA ที่เปลี่ยนเป็นการทำข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์ จึงมีความจำเป็นในการพัฒนาระบบสารสนเทศที่สามาร
สื่ออื่น ๆ | 4K Views
สื่อการสอน : ร้อยกรองปริศนาพัฒนาความคิด หมวด ฉันคือผลไม้อะไร ?
วิธีการเล่น วิธีที่ 1 : ครูอ่านให้ฟังแล้วให้นักเรียนตอบ เมื่อได้คำตอบแล้วที่ถูกต้องแล้ว ให้นักเรียนบอกเหตุผลของการเลือกคำตอบว่า เหตุผลใดที่เลือกคำตอบนั้น เพื่อทำให้นักเรียนวิเคราะห์ใจความของบทร้อยกรองได้ แล้วให้นักเรียนพูดเกี่ยวกับคำตอบ เช่น ลักษณะ ประโยช
สื่อการสอน | 12K Views
คาดแบบประเมินสมรรถนะนศ.ครูใช้ทันปี61
เตรียมหาข้อสรุปมาตรฐานที่จะใช้ประเมิน นศ.ครูก่อนจบ สุภัทร เผยการประเมินจะไม่ซ้ำซ้อนกับมหาลัยเป็นไปในลักษณะที่วัดทักษะและสมรรถนะกลาง คาดทันใช้กับ นศ.ที่กำลังจะจบในปีการศึกษา 2561 นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เลขาฯ กกอ.) ในฐานะประธาน
ข่าวการศึกษา | 1K Views
สพค. สพฐ. ชี้แจงปัญหาระบบการลงทะเบียนออนไลน์ครูผู้เข้ารับการพัฒนาแนวใหม่
27 กรกฎาคม 2560 - สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพค. สพฐ.) ได้ชี้แจงและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับปัญหาระบบการลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา ตามหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะและการพัฒนาข้าราชกา
ข่าวการศึกษา | 1K Views
รายละเอียดรับสมัครสอบข้าราชการท้องถิ่น ปี 2560
กำหนดวัน เวลา รับสมัคร ดังนี้ - ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 - รับสมัครสอบทางเว็บไซต์ วันที่ 10 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ และวัน เวลาสถานที่สอบ วันที่ 8 กันยายน 2560 อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัคร คลิกที่
ข่าวสอบครู | 1K Views
คู่มือเด็กแอลดี เรียนรู้ช้า สมาธิสั้น ออทิสติก: รู้ทัน กันได้ ให้ทางเด็กทุกคน
ดาวน์โหลดหนังสือคู่มือสื่อการเรียนรู้ของครูและผู้ปกครอง เพื่อเป็นตัวช่วยในการดูแลและเป็นแนวทางในการสอนเด็กบกพร่องการเรียนรู้ ทั้งเด็กออทิสติก เด็กแอลดี เด็กสมาธิสั้น และเด็กเรียนรู้ช้า หนังสือคู่มือชุดนี้ประกอบด้วย คู่มือเด็กแอลดี คู่มือเด็กสมาธิสั้น ค
สื่ออื่น ๆ | 57K Views
หนังสือเดินทางตามรอยพระราชา (The King's Journey Learning Passport)
หนังสือเดินทางตามรอยพระราชา (The Kings Journey Learning Passport) มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเข้าใจและเข้าถึง ศาสตร์ของพระราชา พระอัจฉริยภาพที่ร่วมสมัย จากประสบการณ์จริง ผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง 9 แห่ง หนังสือเดินทางเล่มนี้ยังเป็นสื่อเ
สื่ออื่น ๆ | 5K Views
สอบบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่น เปิดระบบรับสมัคร 10 สิงหาคมนี้
วันนี้ (25 กรกฏาคม 2560) นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แถลงข่าวการจัดสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 โดยให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) เป็นผู้ดำเนินการสอบแข่ง
ข่าวสอบครู | 2K Views
ตัวอย่างแนวคิดให้นักเรียนร่วมสะท้อนความคิดในโรงเรียน : ประสบการณ์จากประเทศอังกฤษ
โรงเรียนในหลาย ๆ ประเทศอาจมีเทคนิคต่าง ๆ ในการสอนให้นักเรียนรู้จักการมีส่วนร่วม การทำงานเป็นกลุ่ม เพื่อฝึกให้นักเรียนรู้จักการทำงานเป็นกลุ่ม ฝึกการแสดงควาคิดเห็น และการรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษา วันนี้ขอยกตัวอย่างจากประเทศอังกฤษว่าเด็ก ๆ ที่นั้นมี
บทความด้านการศึกษา | 4K Views
หลักสูตรครู 4 ปี หรือ 5 ปี คนเรียนเลือกเอง
พัทธนันท์ ชี้หลักสูตรครู4ปีหรือ5ปี ควรให้ผู้เรียนเลือกเอง ส่วนการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเป็นการวัดคุณสมบัติของความเป็นครู วันนี้(24ก.ค.) ผศ.ดร.พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค รองเลขาธิการศูนย์ประสานงานสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ หรือ CHES กล่าวถึงหลักส
ข่าวการศึกษา | 4K Views
ประเทศต้นแบบ การปฏิรูปการศึกษาที่ประสบความสำเร็จ
การศึกษาเป็นกระบวนการที่ช่วยให้คนได้พัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ ตลอดชีวิต ในประเทศที่พัฒนาแล้วการพัฒนาศักยภาพของคนจะต้องนำหน้าการพัฒนาประเทศในมิติอื่น เรามาลองดูตัวอย่างประเทศที่ประสบความสำเร็จในการปฏิรูปการศึกษากันค่ะ
บทความด้านการศึกษา | 5K Views
คุณลักษณะของครูที่ดี 10 ประการ
การที่จะเป็นครูที่ดีนั้นไม่ใช่จะเป็นกันได้ทุกคน และการที่สอนให้เด็กนักเรียนให้มีความรู้ และเข้าใจในเนื้อหาคุณครูที่ดีควรมีลักษณะอย่างไรนั้นตามมาดูกันเลย... คุณลักษณะของครูที่ดี 10 ประการ 1. ความมีระเบียบวินัย หมายถึง ความประพฤติ ทั้งทางกายและวาจาและใจ
บทความด้านการศึกษา | 66K Views
บริติช เคานซิล ลงนามในสัญญาการพัฒนาครู Boot Camp ปี 2561 รวม 18 ศูนย์ทั่วประเทศ
เมื่อวันที่ (19 กรกฎาคม 2560) เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมหารือร่วมกับนางพัฒนวิมล อิศรางกูร ณ อยุธยา หัวหน้าโครงการภาษาอังกฤษ บริติช เคานซิล (British Council) ป
ข่าวการศึกษา | 3K Views
การเตรียมตัวขึ้นพูดหน้าเสาธง สำหรับครูมือใหม่
โดยปกติแล้วครูเวรจะมีหน้าที่ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของนักเรียน ตั้งแต่เข้ามาในบริเวณโรงเรียน ดูแลการแต่งกายอุปกรณ์การเรียน การเดินถูกต้องตามกฎ การออกนอกบริเวณโรงเรียน การข้ามถนนหลังเลิกเรียน การโดยสารยานพาหนะและอื่น ๆ ที่เห็นสมควร และบันทึกการปฏิบัต
บทความด้านการศึกษา | 54K Views