Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

รู้จักการใช้สิทธิ์ในระบบ TCAS

Posted By Plook TCAS | 26 มี.ค. 67
99 Views

  Favorite

สิทธิ์ของเราในระบบ TCAS ทำอะไรได้หลายอย่าง ซึ่งข้อมูลเหล่านี้หลายคนยังไม่รู้ และหลายคนยังสับสน มาศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์ต่าง ๆ ของเรากันดีกว่า ว่าทำอะไรได้บ้าง

 

ข้อสอบ TGAT ใน Part 2, 3 เลือกข้อสอบเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษก็ได้

TGAT มีการสอบทั้งหมด 3 Part ได้แก่ 

 • Part 1 : English Communication

 • Part 2 : Critical & Logical Thinking 

 • Part 3 : Working Competencies 

ข้อสอบใน Part ที่ 2, 3 เลือกสอบข้อสอบได้ตามต้องการ คือ จะเป็นภาษาไทยก็ได้ หรือภาษาอังกฤษก็ได้ ส่วนข้อสอบ Part 1 ต้องเป็นข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษอย่างเดียว


 

เลือกสอบได้ 2 แบบ กระดาษหรือคอมพิวเตอร์

TCAS66 เป็นปีแรกที่ใช้เทคโนโลยีด้านการสอบด้วยคอมพิวเตอร์ เริ่มต้นด้วยการสอบ TGAT ความถนัดทั่วไป, TPAT2 ศิลปกรรมศาสตร์, TPAT3 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์, TPAT4 สถาปัตยกรรมศาสตร์ และ TPAT5 ครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์ 

โดยจะมีข้อสอบให้เลือก 2 แบบ คือ 1.Computer-based (สอบด้วยคอมพิวเตอร์) 2. Paper-based (สอบด้วยกระดาษ) ส่วนการสอบ TPAT1 กสพท ยังต้องสอบด้วยกระดาษอย่างเดียว ซึ่งค่าสมัครสอบทั้งสองแบบราคาเท่ากัน แต่การสอบแบบคอมพิวเตอร์จะประกาศผลสอบเร็วกว่า ประกาศภายในสามวัน หลังจากสอบวิชาสุดท้ายเสร็จ

 

ถ้าสอบติดแต่ยังไม่ถูกใจ เลือกไม่ใช้สิทธิ์ เพื่อไปต่อรอบต่อไปได้เลย

สอบติดแล้ว แต่ยังไม่พอใจ สามารถใช้สิทธิ์ของตัวเอง ด้วยการ “ไม่ใช้สิทธิ์” การไม่ใช้สิทธิ์ คือ สอบติดแต่ไม่ต้องการที่จะเรียนในสาขาที่สอบติด น้องสามารถเลือกไม่ยืนยันสิทธิ์หรือไม่ใช้สิทธิ์ได้ ผลที่เกิดขึ้นคือ จะสามารถไปสมัครต่อใน TCAS รอบต่อไปได้ทันที โดยที่เราไม่โดนตัดสิทธิ์ในระบบ TCAS
 

มีสิทธิ์สมัครได้แบบไม่จำกัด ใน TCAS รอบที่ 1, 2 และ 4

TCAS รอบที่ 1, 2 และ 4 คือการรับตรงกับสถาบันเอง ทปอ. ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานที่ช่วยบริหารจัดการสิทธิ์ ในระบบ Clearing House ให้ ซึ่งน้อง ๆ สามารถเลือกสมัครกับมหาวิทยาลัยไหนก็ได้ ไม่จำกัดจำนวนสถาบัน แค่มีคุณสมบัติตรงและครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด เป็นรอบที่เราสามารถมีตัวเลือกได้แบบไม่จำกัด เพิ่มโอกาสสอบติดให้ตัวเองได้มากขึ้น ใครที่มีคะแนนดี เกรดดี ผลงานเด่น ก็จะมีตัวเลือกให้สมัครเยอะมาก ๆ
  

เลือกได้สูงสุดถึง 10 อันดับ ใน TCAS รอบที่ 3

จัดอันดับตามความต้องการไปเลย 10 อันดับ แต่ข้อจำกัดคือ ต่อให้คะแนนถึงทุกอันดับ ก็จะประกาศผลการสอบติดเพียง 1 อันดับเท่านั้น คืออันดับสูงสุดที่สอบติดนั้นเอง ดังนั้นการจัดวางอันดับจึงเป็นสิ่งสำคัญ อันดับที่อยู่ต้น ๆ จะได้รับคัดเลือกก่อนอันดับล่าง ถ้าติดอันดับบนแล้ว อันดับล่างก็หมดสิทธิ์ จึงเป็นเหตุผลให้จัดอันดับให้ดี อย่าเอาสิ่งที่อยากเรียนไว้ท้าย ๆ เพราะอาจจะไม่ติดตามที่หวัง เพราะได้อันดับบน ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ต้องการที่สุดก็ได้ ดังนั้นวางแผนการจัดอันดับให้ดี

 

สามารถเลือกประมวลผลได้ 2 ครั้ง ใน TCAS รอบที่ 3, รอบที่ 4

คือระบบเรียกเลือกอันดับรองขึ้นมาแทนที่อันดับแรก ที่เคยสอบติดแล้วสละสิทธิ์ หรือไม่ใช้สิทธิ์ จึงทำให้เกิดที่นั่งว่าง ระบบก็จะทำการประมวลผลใหม่ครั้งที่ 2 รอบที่มีการประมวลผล 2 ครั้ง คือ TCAS รอบที่ 3 Admission (รับตรงร่วมกัน) และ รอบที่ 4 Direct Admission (รับตรงอิสระ)

 


TCAS มีทั้งหมด 4 รอบ ดังนี้

รอบ 1 Portfolio 

ใช้ Portfolio โชว์ผลงานในการคัดเลือก และเน้นการสอบสัมภาษณ์ วัดทักษะจากผลงานและประสบการณ์ตรงสาขาที่สมัคร โดยมีเกณฑ์คัดเลือกดังนี้

- ใช้ปลงานและความถนัด ความสามารถพิเศษ

- ไม่ใช้ข้อสอบวิชาการ (A-Level) แต่ในปี 66 เป็นต้นไป สามารถใช้คะแนน TGAT และ TPAT ยื่นได้ โดยเกณฑ์ต่าง ๆ ขึ้นอยู่ที่แต่ละสาขากำหนด

- ใช้แฟ้มสะสมผลงาน จำนวน 10 หน้า (ไม่รวมปก)

- บางมหาวิทยาลัย อาจมีกำหนดสอบความถนัดเฉพาะด้าน หรือสอบภาคปฏิบัติ

- สมัครโดยตรงกับมหาวิทยาลัย หรือสมัครได้หลายที่ (ดูรายละเอียดได้จากระเบียบการรับสมัครแต่ละมหาวิทยาลัย)

- ใช้ GPAX 4 หรือ 5 ภาคเรียน (แล้วแต่โครงการกำหนด)

- ติดได้หลายที่ แต่ยืนยันสิทธิ์ได้ 1 ที่เท่านั้น

- ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ My TCAS

 

รอบ 2 Quota

เป็นรอบรับตรงโควตา ตามเกณฑ์ที่แต่ละมหาวิทยาลัยกำหนด โดยรอบนี้มหาวิทยาลัยแต่ละที่ จะกำหนดคุณสมบัติที่ต้องการไว้เองชัดเจน คุณสมบัติและเกณฑ์ทุกอย่างขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัย โครงการที่เปิดรับสมัครมีหลายโครงการ เช่น
 

 • โครงการ 14 จังหวัดภาคใต้

 • โครงการรับตรงภาคตะวันออก 12 จังหวัด

 • โควตาพื้นที่เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือพิเศ 

 • โครงการความสามารถพิเศษด้านวิชาการ

 • โครงการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

 • โครงการร้านยาคุณภาพ 

 • โครงการบุตรเกษตรกร 

 • โครงการเรียนดีในเขตชนบท

 • โควตาโรงเรียนมัธยมในเขตพัฒนาภาคเหนือ

 • โครงการชาวไทยภูเขา 

 • โครงการโอลิมปิกวิชาการ / กีฬา / ดนตรี / ศิลปะ 

 • โครงการทายาทธุรกิจยางพารา 

 • โควตาโรงเรียน MOU ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 

รอบ 3 Admission

เป็นรอบรับตรงร่วมกัน แต่ใช้เกณฑ์ต่างกัน คือ เป็นรอบที่แต่ละมหาวิทยาลัย ออกแบบเงื่อนไของค์ประกอบการรับนักศึกษาเอง ตามความต้องการของแต่ละมหาวิทยาลัย แต่นำมาเปิดรับและประมวลผลพร้อมกันผ่านระบบกลาง ซึ่งเป็นรอบที่การแข่งขันสูงมาก เป็นรอบที่สู้กันด้วยคะแนนสอบรายวิชาในแต่ละประเภทการสอบ ซึ่งเปิดรับพร้อมกัน ในเวลาเดียวกันทุกสถาบัน จำกัดจำนวนอันดับที่เลือกตามกติกาของแต่ละปี ยอดและเกณฑ์การรับสมัครต้องคอยติดตามระเบียบการให้ดี ห้ามพลาดข่าวเด็ดขาด

 

รูปแบบการรับสมัคร คือ

- เลือกได้ 10 อันดับ

- เรียงตามลำดับความต้องการ

- กสพท ก็อยู่ในรอบนี้เช่นกัน

- รับสมัครผ่าน ทปอ.

- มหาวิทยาลัยส่งเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และสูตรการคำนวณ ให้ ทปอ. ประมวลผล

- ทปอ.จะประกาศผลการติดเพียง 1 อันดับ คืออันดับสูงสุดที่สอบติด (จากอันดับทั้งหมดที่เราเลือกไว้)

- ประมวลผล 2 ครั้ง (Double Sorting)

- ต้องยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ในการประกาศผลครั้งที่ 1และใช้ระบบ Auto Clearing (ยืนยันสิทธิ์โดยอัตโนมัติตามที่ได้เลือกไว้ โดยไม่ต้องกดยืนยันสิทธิ์) ในการประกาศผลครั้งที่ 2

- เปิดให้สละสิทธิ์ได้ (ถ้ายังไม่เคยสละสิทธิ์มาก่อน)

 

รอบ 4 Direct Admission

เป็นรอบสุดท้ายเก็บตก เปิดโอกาสให้กับคนที่ยังไม่ติดในรอบก่อนหน้านี้ แต่จำนวนที่เปิดรับน้อยกว่าทุกรอบ ใครสมัครรอบนี้ ควรมีคะแนนสอบควรตามเกณฑ์ หรือให้ดีควรมีคะแนนสอบหลายวิชา สำรองไว้ในมือจะดีมาก ๆ เพราะจะสามารถเลือกได้หลายสาขามากขึ้น เป็นรอบสุดท้ายที่เปิดรับแล้ว ดังนั้นคะแนนต้องปัง คะแนนต้องครบ คุณสมบัติต้องเป๊ะ เพื่อให้เราติดในรอบนี้ให้ได้
 

รูปแบบการรับสมัครในรอบนี้ คือ

-  ไม่ได้เปิดทุกสาขา / ทุกสถาบัน และเปิดรับไม่เยอะ แต่ละปีเปิดรับไม่เท่ากัน ต้องคอยตามข่าวให้ทัน

- ใช้เกณฑ์รูปแบบการคัดเลือกหลากหลาย (ศึกษาข้อมูลตามระเบียบการแต่ละมหาวิทยาลัย)

- สมัครตรงกับมหาวิทยาลัย และสามารถเลือกได้หลายที่ (ศึกษาข้อมูลตามระเบียบการแต่ละมหาวิทยาลัย)

- ประมวลผลการสมัคร 2 ครั้ง

- ติดได้หลายที่ แต่ก็ยืนยันสิทธิ์ได้ 1 ที่เท่านั้น

- ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ My TCAS 2 ช่วง (ตามการประกาศผล) 

- ไม่อนุญาตให้สละสิทธิ์ ถ้าไม่ต้องการ ไม่ต้องกดยืนยันสิทธิ์

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
Tags
 • Posted By
 • Plook TCAS
 • 29 Followers
 • Follow