Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

ทักษะสำคัญ ที่เด็กรุ่นใหม่ควรมี

Posted By MyDream7 | 01 มี.ค. 67
861 Views

  Favorite

เด็กรุ่นใหม่ในยุคปัจจุบันควรมีทักษะด้านไหนบ้างที่สำคัญ สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและไปสู่ความสำเร็จได้ มาทำความรู้จักกับทักษะในด้านต่าง ๆ ที่เด็กยุคใหม่ควรมีไปพร้อมๆ กันนะคะ

 

1. การมีทัศนคติที่ดี (Positive Attitude)

การมีทัศนคติที่ดีเป็นทักษะที่ฝึกฝนให้เรามองเห็นคุณค่าและมีความเชื่อมั่นในตนเอง เปิดกว้างในการมองโลก กล้าทำอะไรใหม่ๆ การมีทัศนคติที่ดีจะทำให้เราก้าวข้ามผ่านอุปสรรคได้อย่างง่ายดาย ก้าวข้ามผ่านปัญหาต่างๆ ไปด้วยทัศนคติและจิตใจที่เข้มแข็ง

 

2. ความเป็นผู้นำ (Leadership)

การมีความเป็นผู้นำเป็นทักษะที่ช่วยให้เรามีความมั่นใจในการพัฒนาศักยภาพของตนเองและเพื่อนร่วมทีม รวมไปถึงมีมุมมองความคิด มีเป้าหมายเดียวกันและมีวิสัยทัศน์ที่จะนำพาทุกคนในทีมไปสู่ความสำเร็จด้วย การมีความเป็นผู้นำสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่น ให้เกิดความพยายามลงมือทำได้

 

3. การสื่อสาร (Communication)

ทักษะการสื่อสารเป็น Soft Skills ที่สำคัญมาก ในการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทั้งในการทำงานและในชีวิต การสื่อสารที่ใช้ทั้งการพูด เขียน และสื่อภาษากายจะช่วยสร้างความเข้าใจระหว่างผู้พูดและผู้ฟังได้อย่างถูกต้องเหมาะสม การสื่อสารที่ดีจะช่วยให้เราทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

4. ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)

เป็นทักษะที่ควรพัฒนาและฝึกฝนตั้งแต่วัยเยาว์ เป็นทักษะที่สำคัญที่เด็กทุกคนควรมี เพราะจะช่วยให้เด็กสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่มีมาประยุกต์ใช้สร้างเป็นไอเดียใหม่ๆ สามารถแก้ปัญหาในมุมมองใหม่ เพื่อช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งสำคัญที่จะก่อให้เกิดแนวทางและนวัตกรรมใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเรื่องเทคโนโลยี ศิลปะ และกิจกรรมต่าง ๆ  

 

5. การคิดวิเคราะห์ (Critical thinking)

Critical thinking เป็นทักษะที่ช่วยให้เราเกิดกระบวนการคิดโดยใช้วิจารณญาณหรือการตัดสินอย่างมีเหตุผล ทำให้เรากล้าที่จะตั้งคำถาม ไม่หลงเชื่ออะไรง่าย ๆ มีวิจารณญาณเป็นของตัวเอง การคิดอย่างมีเหตุมีจะช่วยให้สามารถวิเคราะห์เหตุการณ์และสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถี่ถ้วน จัดลำดับความคิดได้ดี สามารถเชื่อมโยงและวิเคราะห์ข้อมูลหรือสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างรอบด้าน


6. การจัดการเวลา (Time Management)

เวลาเป็นทรัพยากรที่มีจำกัดและมีคุณค่ามากที่สุด การฝึกฝนในเรื่องของการจัดการเวลาที่มีอยู่เท่ากันทุกคน เป็นการจัดการเพื่อทำในสิ่งที่ตนเองสนใจ รวมถึงมีประโยชน์ต่อตนเองและสังคมทำให้เราเรียนรู้ที่จะลำดับความสำคัญในสิ่งที่ควรทำก่อน และสิ่งที่ทำได้ในภายหลัง การจัดการเวลาเป็นเรื่องสำคัญมาก ๆ  ทักษะนี้ควรฝึกจนเป็นนิสัยเพื่อให้เวลาในช่วงชีวิตนี้ถูกใช้ไปอย่างเหมาะสม

 

7. การทำงานเป็นทีม (Teamwork)

การทำงานเป็นทีมเป็นอีกหนึ่งทักษะที่สำคัญมากในการทำงาน การมีทักษะนี้จะช่วยให้เราสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ การทำงานเป็นทีมนั้นต้องให้ความสำคัญกับทุกความเห็นของคนในทีม มีเข้าใจถึงบทบาทและความรับผิดชอบของแต่ละคน มีสื่อสารกันอยู่เสมอ มีการสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจที่ดีต่อกัน ที่สำคัญเราต้องเคารพความแตกต่างของคนในทีม การมีทักษะนี้ช่วยให้เราปฏิบัติงานได้ตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี 

 

8. ความฉลาดในการแก้ปัญหา (Adversity Intelligence)

เป็นทักษะที่ช่วยให้เราสามารถปรับตัวได้เมื่อต้องเผชิญกับปัญหา มีความฉลาดในการรับมือรวมถึงพยายามหาทางแก้ไขปัญหาและเอาชนะอุปสรรคได้โดยไม่ย่อท้อ ความฉลาดในการแก้ปัญหานี้สามารถฝึกฝนได้ โดยอาศัยประสบการณ์และการเรียนรู้ เป็นอีกหนึ่งทักษะที่สำคัญในการทำงาน

 

9. การจัดการอารมณ์ (Emotional Management)

เด็กมีทักษะการจัดการกับอารมณ์จะทำให้เรารู้จักยับยั้งชั่งใจ และแสดงอารมณ์ออกมาได้อย่างเหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ  สามารถจัดการกับความรู้สึกของตนเองได้  เพื่อประโยชน์ในการทำงานให้ถึงเป้าหมายอย่างสมบูรณ์


แหล่งข้อมูล
10 ทักษะสำคัญ ที่เด็กยุคนี้ควรมี
เด็กยุคใหม่ ต้องเริ่มจากพัฒนาทักษะอะไรบ้าง
รวม 10 Soft Skills ทักษะจำเป็นที่ต้องมีสำหรับเด็กยุคใหม่

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
Tags
  • Posted By
  • MyDream7
  • 0 Followers
  • Follow