Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

การเป็นนักศึกษาฝึกงาน ได้ประโยชน์อย่างไร

Posted By นัททยา | 14 ต.ค. 65
46,009 Views

  Favorite

          ปัจจุบันการเป็นนักศึกษาฝึกงานยังจำเป็นอยู่มั้ย? หลายคนอาจตั้งคำถามว่า ในโลกยุคดิจิทัล ที่หลายสิ่งหลายอย่างสามารถเรียนรู้ได้ด้วยระบบออนไลน์ และการค้นหาด้วยระบบ search engine ที่อยากรู้อะไร google น่าจะตอบได้หมด หรือบางกระแสข่าวที่บอกว่า ไปฝึกงานแล้วไม่เห็นว่าที่ฝึกงานให้ทำงานอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาฝึกงาน จึงเกิดคำถามว่า การเป็นนักศึกษาฝึกงาน ได้ประโยชน์อย่างไร ในฐานะคนที่เคยผ่านการเป็นนักศึกษาฝึกงาน ที่สามารถต่อยอดงานได้จากการฝึกงาน และในบทบาทของคนที่ดูแลกำกับงาน สอนงานของนักศึกษาฝึกงานมากว่า 14 ปี มาสรุปคำตอบไว้ให้แล้ว ดังนี้

 

 

ประโยชน์ของการเป็นนักศึกษาฝึกงาน

1. ได้เรียนรู้คำว่า “งาน” ของจริงในการทำงาน

          อันดับแรกนักศึกษาฝึกงานต้องเข้าใจก่อนว่า คำว่า “งาน” ไม่ได้หมายความแค่สิ่งที่เราอยากทำ สิ่งที่พนักงานในบริษัทกำลังทำ แต่อาจหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องทำในขณะปฏิบัติงาน งานบางงานสนุกน่าทำ งานบางงานน่าเบื่อไม่อยากทำ แต่ทั้งหมดก็คือ...งาน ดังนั้นการไปฝึกงาน คือการได้ไปทำความรู้จักงานในมิติต่าง ๆ ไปเรียนรู้ทั้งความรู้และความไม่รู้ ทั้งในตำราและนอกตำรา ความรู้ใหม่ผสมความรู้เก่า ประสบการณ์ บรรยากาศ รวมถึงสภาวะการทำงานจริง รับรองว่าไม่เหมือนในชั้นเรียนแน่นอน และประโยชน์ที่ได้จากจุดนี้คือ การได้สัมผัสของจริงนอกชั้นเรียน บรรยากาศจริง สถานการณ์จริง ปัญหาจริง เพื่อให้เราได้เตรียมตัวรับมือกับโลกของการทำงานจริงในอนาคตอันใกล้ 

 

2. ได้ฝึกควบคุมตัวเองให้มีวินัยและความรับผิดชอบ

          ไม่ว่านักศึกษาฝึกงานแต่ละคนจะมีนิสัยส่วนตัวอย่างไร แต่ขอให้จำไว้ให้ขึ้นใจเลยว่า คุณสมบัติสำคัญของงานในทุกอาชีพคือความมีวินัย และความรับผิดชอบ ความเก่งเป็นสิ่งที่เรียนรู้ได้ ความมีวินัยก็เป็นสิ่งที่ฝึกฝนได้เช่นกัน ไม่ว่าจะได้รับมอบหมายงานอะไร นักศึกษาฝึกงานจะต้องมีวินัยและความรับผิดชอบเช่นเดียวกับพนักงานประจำ ต้องเคารพกฎ กติกา และระเบียบต่าง ๆ ขององค์กรที่ตนไปฝึกงาน ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในวันที่ต้องก้าวออกไปเป็นพนักงานจริง ๆ ยิ่งฝึกและพัฒนาตนเองได้เร็วเท่าไหร่ ยิ่งทำให้ง่ายต่อการปรับตัวจากการเป็นนิสิตนักศึกษาให้เป็นพนักงานที่มีคุณภาพ

 

3. ได้ทำ Pre-Test อาชีพในอนาคตของตัวเอง

          ช่วงฝึกงานจะเป็นรอยต่อสำคัญที่ช่วยส่งต่อนักศึกษาฝึกงานให้เข้าสู่โลกของอาชีพ ช่วงเวลานี้จะช่วยทำให้นักศึกษาฝึกงานได้ทดสอบตัวเองอีกครั้ง ว่าคณะสาขาที่เรียนมา ใช่จริง ๆ ใช่มั้ย สำหรับการจะออกไปประกอบอาชีพ ได้ทบทวนตัวเองว่าเรายังขาดทักษะ หรือความพร้อมด้านไหน จะได้ใช้เวลาตรงนั้นในการเสริมเติมทักษะและความสามารถของตนเอง หลาย ๆ คน เมื่อเข้าไปฝึกงานกลับพบว่า งานรูปแบบนี้ไม่เหมาะกับเราเลย จะได้ใช้เวลาช่วงนี้อีกเช่นกัน ในการปรับเปลี่ยนเส้นทางในอนาคตของตนเอง  ถือว่าการฝึกงานเป็นการเปิดโอกาสให้เรียนรู้ลักษณะงานและเลือกงานในสายวิชาชีพได้ถูกต้องและเหมาะสมกับตัวเองมากที่สุด และเป็นวิธีการช่วยเตรียมความพร้อมที่ดีที่สุดอีกวิธีหนึ่ง

 

4. ได้เรียนรู้ผู้อื่น รู้จักสังคมการทำงาน

          ในสังคมการทำงาน สิ่งที่หลีกหนีไม่ได้เลยคือ การต้องทำงานร่วมกับผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นระดับหัวหน้า ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานในแผนกเดียวกันหรือต่างแผนก รุ่นพี่รุ่นน้อง ผู้ที่ต้องติดต่อประสานงานหรือสื่อสารด้วยในระหว่างการทำงาน ซึ่งสิ่งที่ยากและท้าทายมากในการทำงาน ไม่ใช่แค่การครองตน (การดูแลตัวเอง พัฒนาตนให้มีคุณภาพและความสามารถ)  ครองงาน (สร้างผลงานที่มีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล สร้างประโยชน์ให้แก่องค์กร) แต่ยังต้องสามารถครองคนได้ด้วย หมายถึงต้องสามารถอยู่กับคนอื่นได้อย่างมีสัมพันธภาพที่ดี พร้อมช่วยเหลือคนอื่น ในขณะเดียวกันก็เป็นคนที่คนอื่นพร้อมให้ความช่วยเหลือเราด้วยเช่นกัน  หรือถ้าหากเกิดปัญหา เกิดความขัดแย้งขึ้น สามารถเรียนรู้วิธีการจัดการความขัดแย้งและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งการฝึกงานจะช่วยทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน และยังเป็นการฝึกฝนการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในการทำงานได้ง่ายขึ้น

 

5. ได้เรียนรู้อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานจริง

          ในทุก ๆ องค์กร จะต้องมีอุปกรณ์สำนักงาน หรืออุปกรณ์เฉพาะของงานแต่ละหน้าที่ การเป็นนักศึกษาฝึกงานจะช่วยทำให้ได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ต่าง ๆ มากขึ้น บางหน่วยงานอาจให้โอกาสนักศึกษาฝึกงานได้ทดลองใช้  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะการฝึกงานของแต่ละที่ แต่ละตำแหน่ง แต่ถ้าเป็นอุปกรณ์สำคัญหรืออุปกรณ์ที่มีราคาสูง นักศึกษาฝึกงานอาจไม่ได้ใช้โดยตรง แต่อย่างน้อยจะได้เรียนรู้ ได้เห็นของจริง ได้สัมผัสการทำงานกับอุปกรณ์นั้นอย่างใกล้ชิด เมื่อถึงเวลาที่ต้องปฏิบัติงานจริง จะได้ทำความเข้าใจอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการทำงานได้อย่างรวดเร็วขึ้น 

 

6. ได้เก็บประสบการณ์ไปเพิ่มใน Resume

          ช่วงเวลาฝึกงานคือช่วงแห่งการเก็บเกี่ยวและกอบโกย ทั้งประสบการณ์ ความรู้ connection และในโลกความจริง หลาย ๆ บริษัทไม่อย่างเสี่ยงรับเด็กจบใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์มาสอนมาเริ่มต้นใหม่หมดในวันที่เป็นพนักงานจริง ๆ บอกเลยว่า ช้าเกินไป และบริษัทต่าง ๆ ไม่มีเวลามากพอจะมาสอนงานกับเด็กใหม่ที่ไร้ประสบการณ์ ดังนั้นช่วงเวลาของการเป็นนักศึกษาฝึกงานถือเป็นเวลาทองของชีวิตอีกช่วงหนึ่ง ซึ่งเราสามารถนำประสบการณ์หรือความรู้ที่ได้จากการฝึกงานนี้ ไปต่อยอดทำงานในสายงานที่ฝึก หรือจะข้ามสายแต่ดึงประสบการณ์บางอย่างไปประยุกต์ใช้ และไม่ว่าประสบการณ์การฝึกงานของแต่ละคนจะดีหรือไม่ดีก็ตาม แต่ขอให้มั่นใจว่า มันมีประโยชน์แน่นอน และที่เห็นชัดเจนที่สุดคือ การนำประสบการณ์ที่ได้ใส่ลงใน Resume สมัครงาน ใบเบิกทางที่จะทำงานคู่กับใบปริญญาของเรา

 

7. ได้สร้าง Connection เสริมโอกาสการทำงานในอนาคต

          Connection ไม่ได้แปลว่าเส้นสายใต้โต๊ะ ไม่ได้หมายถึงการฝากงาน หรือการได้เป็นลูกท่านหลานเธอ แต่หมายถึงสัมพันธภาพที่ดีที่ได้รับการส่งต่อจากคนหนี่งสู่อีกคน จากรุ่นสู่รุ่น การมี Connection ที่ดี ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมาก ๆ ต่อการทำงานจริง ในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน Connection ก่อให้เกิดแรงสนับสนุนส่งเสริมมากขึ้น รวมทั้งได้รับคำแนะนำ ชี้แนะแนวทางหรือลู่ทางแหล่งงานต่าง ๆ ได้ นอกจากนี้การมี Connection ที่ดีจากการฝึกงาน จะทำให้เราได้รับการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ คำสอน คำชี้แนะจากผู้ที่มีประสบการณ์ในงานมาก่อนเรา ได้เรียนรู้ความสำเร็จและความผิดพลาดของผู้อื่นมาปรับปรุงตน อย่าลืมว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคม จะเก่งคนเดียว เด่นคนเดียว โดยขาดพันธมิตรมาร่วมเกื้อหนุน ต่อให้ไปได้เร็วแค่ไหน ก็ไปได้ไม่ไกลแน่นอน เพราะการไปด้วยกัน ช่วยเหลือกัน ย่อมทำให้มีพลังในการไปได้ไกลมากกว่า

 

จริง ๆ การเป็นนักศึกษาฝึกงาน ทำให้ได้ประโยชน์หลายอย่างมากมาย แต่จะมากหรือน้อยอาจขึ้นอยู่กับปัจจัยประกอบอื่น ๆ ด้วย เช่น ตัวของนักศึกษาฝึกงานแต่ละคน พนักงานพี่เลี้ยงที่เราไปฝึกงานด้วย ตำแหน่งงานที่ไปฝึก การเปิดโอกาสให้ได้ทำงานจริง ความสามารถในการสอนงาน วัฒนธรรมของแต่ละองค์กร หรือแม้แต่เนื้องานที่ได้รับมอบหมายจากการเป็นนักศึกษาฝึกงาน  แต่เชื่อเถอะ ไม่วาจะได้ประโยชน์มากหรือน้อย แต่ที่แน่นอนที่สุดคือ ได้ประโยชน์มากกว่าการเลือกเรียนอย่างเดียว โดยไม่เคยผ่านการเป็นนักศึกษาฝึกงาน...ชัวร์ค่ะ

 

นัททยา เพ็ชรวัฒนา

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
Tags
  • Posted By
  • นัททยา
  • 0 Followers
  • Follow