Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

รวมอาชีพวิศวกร พร้อมเจาะลึกการทำงานสายวิศวกรรม

Posted By PlookExplorer1 | 09 ก.ย. 64
23,110 Views

  Favorite

งานวิศวกรรมและเทคโนโลยียังคงเป็นที่ต้องการในทุกยุคสมัย แม้ว่าโลกจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเท่าได้ แต่งานวิศวกรรมและเทคโนโลยีก็ยังคงแรงงานที่โลกต้องการ และแตกแขนงสาขาไปได้เรื่อย ๆ 

วันนี้ Plook Explorer ได้รวบรวมข้อมูลเจาะลึกงานวิศวกรแต่ละสายมาให้น้อง ๆ ได้ลองเรียนรู้ ดูความเหมือนความต่าง หากใครที่คิดว่า วิศวกรรม เป็นทางที่ใช่สำหรับเรา จะได้วางแผนเลือกสาขาให้เหมาะสมถูกใจ ตลอดเส้นทางการเรียนและการทำงานกันเลย 

 

• วิศวกรโยธา Civil Engineer

วิศวะสายสร้าง วิเคราะห์ ออกแบบ ควบคุมการก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นอาคาร ถนน อุโมงค์ สะพาน เขื่อน สนามบิน ระบบสุขาภิบาล  ใช้วัสดุและทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

อยากเจาะลึกการทำงานสายอาชีพ "วิศวกรโยธา" คลิกเลย 

 

• วิศวกรไฟฟ้า Electrical Engineer 

ผู้ทำหน้าที่วางแผน ออกแบบ ดูแลรักษา ตรวจสอบ ซ่อมบำรุง และใช้ความรู้ที่มีในการแก้ไขปัญหา เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือระบบวงจรต่าง ๆ ที่มีไฟฟ้าเกี่ยวข้อง

อยากเจาะลึกการทำงานสายอาชีพ "วิศวกรไฟฟ้า" คลิกเลย 

• วิศวกรปิโตรเคมี Petrochemical Engineer 

 วิศวกรปิโตรเคมี จะดูแลภาพรวมของกระบวนการผลิตในโรงงานปิโตรเคมี เช่น โรงกลั่นน้ำมัน โรง Aromatics โรงงานผลิตเม็ดพลาสติก เป็นต้น โดยต้องทำให้กระบวนการผลิตดำเนินงานได้เต็มประสิทธิภาพที่สุด

อยากเจาะลึกการทำงานสายอาชีพ "วิศวกรปิโตรเคมี" คลิกเลย 

• วิศวกรโทรคมนาคม Telecommunication Engineer 

เป็นผู้ออกแบบและติดตั้งระบบสื่อสาร และดูแลระบบนั้นให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการนำศาสตร์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ร่วมกัน และอาจมีงานด้านโยธาเกี่ยวข้องด้วย อย่างเช่นการวางฐานราก งานโครงสร้าง ติดตั้งเสาสัญญาณต่าง ๆ เป็นต้น

อยากเจาะลึกการทำงานสายอาชีพ "วิศวกรโทรคมนาคม" คลิกเลย

• วิศวกรระบบราง

งานวิศวกรระบบรางนั้น สามารถแบ่งย่อยออกไปได้อีก 3 แขนงกว้าง ๆ คือ วิศวกรระบบรถไฟฟ้า วิศวกรรางรถไฟฟ้า วิศวกรระบบสัญญาณรถไฟฟ้า โดยแต่ละส่วนจะทำหน้าที่ควบคุมระบบโดยรวมให้รถไฟฟ้าและส่วนต่อขยายถูกแบบและสร้างขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ 

อยากเจาะลึกการทำงานสายอาชีพ "วิศวกรระบบราง" คลิกเลย

• วิศวกรชีวการแพทย์ Biomedical Engineering

วิศวกรผู้ออกแบบและดูแลรักษาเครื่องมือทางการแพทย์ ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อการใช้งานดูแลรักษาผู้ป่วย เนื่องจากเครื่องมือแพทย์มีหลายประเภท ทำให้วิศวกรแต่ละคนมีความชำนาญในเครื่องมือที่แตกต่างกัน

อยากเจาะลึกการทำงานสายอาชีพ "วิศวกรชีวการแพทย์" คลิกเลย 

 

• วิศวกรความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ Cyber Security Engineer

อีกหนึ่งสายงานด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คือ  Cyber Security ทำหน้าที่ ตรวจจับ วิเคราะห์ และค้นหาการโจมตีทาง Cyber หรือแหล่งข้อมูล ทำการเฝ้าระวังทั้งจากภายในและภายนอก เพื่อให้ลูกค้าหรือองค์กรสามารถตอบสนองต่อภัยคุกคาม Cyber ได้อย่างทันท่วงที 

อยากเจาะลึกการทำงานสายอาชีพ "วิศวกรความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์" คลิกเลย 

• วิศวกร ML (Machine Learning Engineer)

อีกหนึ่งสายงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกร ML หรือที่เรียกกันว่า Machine Learning Engineer ก็คือผู้ทำหน้าที่พัฒนา Machine Learning ด้วยการเขียนโค้ด เขียนโปรแกรม อาจเรียกได้ว่าเป็นสายงานที่ต่อยอดมาจากโปรแกรมเมอร์หรือ App Developer ก็ว่าได้

อยากเจาะลึกการทำงานสายอาชีพ "วิศวกร ML" คลิกเลย

สาขางานด้านวิศวกรรมยังมีอีกมากมายให้น้อง ๆ ได้ทำความรู้จัก รอติดตามกันต่อได้ที่ Plook Explorer นะ

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
Tags
  • Posted By
  • PlookExplorer1
  • 1 Followers
  • Follow