Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

แรงจูงใจ สำคัญอย่างไรต่อการเรียนรู้

Posted By สุภาพรรณ ศรีสุข | 17 พ.ย. 63
250 Views

  Favorite

“แรงจูงใจ” คืออะไร และทำไมถึงมีความสำคัญอย่างมากมายต่อการเรียนรู้ของลูก วันนี้เราจะชวนพ่อแม่ มาทำความรู้จักกับคำว่า แรงจูงใจ ( Motivation ) กันค่ะ

 

Motivation คือ แรงพลักดันที่ทำให้คนเราเกิดการเคลื่อนไหว หรือเกิดพฤติกรรม อย่างหนึ่งอย่างใด หรือหลายอย่าง ที่จะทำให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่เราได้ตั้งเอาไว้ได้ โดยสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ก็คือ Intrinsic motives (แรงจูงใจภายใน) และ Extrinsic motives (แรงจูงใจภายนอก)

 

ภาพ : Shutterstock

 

Intrinsic motives (แรงจูงใจภายใน)

แรงจูงใจภายใน คือ แรงขับเคลื่อนที่ทำให้เราเกิดพฤติกรรมต่าง ๆ ที่มาจากภายในจิตใจของเรา ไม่ว่าจะมาจากความคิด ทัศนคติ ความสนใจ ความชอบ หรือแม้แต่ความเชื่อของเราก็ตาม แล้วส่งผ่านออกมาเป็นการกระทำของตัวเรา เป็นแรงจูงใจที่ค่อนข้างยั่งยืน และส่งผลให้เราแสดงออกทางด้านพฤติกรรมเหล่านั้นได้อย่างต่อเนื่อง และยาวนาน เช่น หากให้เราเข้าไปนั่งเรียนในวิชาที่เราไม่ชอบ หรือเรียนไปก็ไม่เข้าใจ ก็จะส่งผลให้เราไม่มีแรงจูงใจภายในในการเรียน แล้วแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมที่เราอาจจะไม่สนใจฟังครู หรืออาจจะเป็นการโดดเรียน หรือไม่มาเรียนเลยก็เป็นได้ แต่หากวิชานั้นเป็นวิชาที่เราถนัด หรือมีความสนใจอยากที่จะเรียนรู้ สิ่งนี้ก็จะก่อให้เกิดแรงจูงใจจากภายใน ทำให้เราเกิดความตั้งใจเรียนรู้ และสามารถเข้าใจในเนื้อหาทั้งหมด

Extrinsic motives (แรงจูงใจภายนอก)

แรงจูงใจภายนอก คือ แรงจูงใจที่เกิดจากการถูกกระตุ้นจากภายนอกจิตใจของเรา อาจจะเกิดจากการต้องการการยอมรับจากผู้อื่น ต้องการการมีชื่อเสียง หรือเกิดการมีของรางวัลที่เราต้องการมาล่อใจ ทำให้เราเกิดแรงขับเคลื่อน หรือแรงพลักดันในการแสดงออกทางพฤติกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด หรือหลายอย่าง เพื่อให้บรรลุ และได้มาซึ่งเป้าหมายที่เราตั้งไว้ โดยเป้าหมายในที่นี้ก็คือการยอมรับจากผู้อื่น ชื่อเสียง หรือของรางวัลใด ๆ นั่นเอง เช่น หากเราไม่ได้มีความสนใจ หรือความชอบที่จะเรียนวิชาคณิตศาสตร์เลย เพราะเราไม่ชอบวิชานี้ แต่ถ้าพ่อแม่บอกว่า ถ้าเราตั้งใจเรียน และได้คะแนนดี จะให้รางวัล สิ่งนี้เองที่เรียกว่า แรงจูงใจภายนอก ที่ช่วยกระตุ้นให้เราเกิดพฤติกรรมต่าง ๆ เช่น ตั้งใจฟังที่ครูสอนในห้องมากขึ้น มีความกระตือรือร้นในการเรียนเพิ่มมากขึ้น

 

เห็นไหมคะว่า “แรงจูงใจ” นั้นมีความสำคัญอย่างมากต่อการเรียนรู้ หากพ่อแม่รู้จักวิธีการสร้าง “แรงจูงใจ” ให้กับลูกอย่างเหมาะสม ก็จะสามารถกระตุ้นให้ลูกเกิดการเรียนรู้ ละมีพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้นได้นั่นเอง

 

 

สุภาพรรณ ศรีสุข (ครูแหม่ม)
ที่ปรึกษาวิชาการ โรงเรียนศิลปพัฒนาการสมองเด็ก K.D.S.

 

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
Tags
  • Posted By
  • สุภาพรรณ ศรีสุข
  • 2 Followers
  • Follow