Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

ดีป้า ประกาศผล depa Accelerator Program (ASEAN's First Smart City Accelerator) ENRES คว้าสุดยอดดิจิทัลสตาร์ทอัพไทย

Posted By Plook News | 29 ก.ค. 63
158 Views

  Favorite

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า จับมือ บริษัท ฮับบา จำกัด บริษัท เทคซอส มีเดีย จำกัด และองค์กรพันธมิตรอื่น ๆ จัดงานประกาศผลรางวัลสุดยอดสตาร์ทอัพไทยในโครงการเร่งการเติบโตดิจิทัลสตาร์ทอัพด้านเมืองอัจฉริยะ “Smart City” หรือ depa Accelerator Program (ASEAN's First Smart City Accelerator) 

ซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพของดิจิทัลสตาร์ทอัพผู้เข้าร่วมโครงการ ตลอดจนสร้างเครือข่ายสนับสนุน และเพิ่มโอกาสในการเติบโตสู่ระดับสากล ENRES (Energy Response) สตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีการประหยัดพลังงานทางเลือกใหม่ด้วยเทคโนโลยี AI ช่วย คว้ารางวัลชนะเลิศ เกิดต้นแบบการบริหารจัดการพลังงานที่ตอบโจทย์ปัญหาเมืองอย่างแท้จริง
 

 

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ “ดีป้า” กล่าวว่า depa Accelerator Program เป็นโครงการเร่งการเติบโตให้แก่ดิจิทัลสตาร์ทอัพด้านเมืองอัจฉริยะ โครงการแรกในอาเซียน ที่เปิดโอกาสให้สตาร์ทอัพเข้าร่วมโครงการเพื่อนำผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีอยู่มาพัฒนาต่อยอด ผ่านการทำเวิร์คช็อปกับผู้เชี่ยวชาญ พร้อมรับฟังปัญหาและความต้องการจากตัวแทนเมืองอัจฉริยะ 4 จังหวัด 
 

ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ขอนแก่น เชียงใหม่ และภูเก็ต เพื่อให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่พัฒนาโดยดิจิทัลสตาร์ทอัพไทย ในการแก้ไขปัญหาด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเมืองสูงสุด ตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ 
 

 

“ดีป้าในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย ควบคู่กับภารกิจการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งการส่งเสริมและสนับสนุนดิจิทัลสตาร์ทอัพให้เติบโตถึงระดับสากล เป็นอีกแผนการดำเนินงานที่สำคัญ สำหรับโครงการ depa Accelerator Program เปิดโอกาสให้ดิจิทัลสตาร์ทอัพได้นำโซลูชันของตนเองมาปรับใช้ 
 

โดยดีป้าได้ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงระหว่างความต้องการคนในพื้นที่ และดิจิทัลสตาร์ทอัพผู้ให้บริการเทคโนโลยี เกิดเป็นโมเดลการทำงานที่มุ่งพัฒนา เริ่มจากการรับฟังปัญหาที่พบเจอในแต่ละพื้นที่ สู่การพัฒนาเทคโนโลยีที่แก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะทั่วประเทศไทย” ผอ.ใหญ่ดีป้า กล่าวเสริม
 


โดยการเฟ้นหาสุดยอดสตาร์ทอัพไทยภายใต้โครงการ depa Accelerator Program เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2562 จากผู้สมัครเข้าร่วมทั้งสิ้น 165 ทีม ผ่านการคัดเลือกเหลือ 20 ทีม ที่มีแนวคิด ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่พร้อมตอบโจทย์การพัฒนาเมืองเพื่อผู้บริโภคและภาคธุรกิจ ครอบคลุมนวัตกรรมการแก้ปัญหาด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ใน 7 ด้าน ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย 
 

ประกอบด้วย สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy)พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) การบริหารภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governance) การดำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living) การเดินทางและขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility) และ พลเมืองอัจฉริยะ (Smart People)
 

 

โดยตลอดระยะเวลา 12 สัปดาห์ในการดำเนินโครงการเหล่าสตาร์ทอัพที่ผ่านการคัดเลือกได้เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ พร้อมรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ ร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อปจาก Google Launchpad และทีมวิทยากรผู้มากประสบการณ์ในวงการสตาร์ทอัพ ตลอดจนได้ทำ Proof of Concept (POC) ร่วมกับ บริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง จำกัด บริษัท เชียงใหม่นครพิงค์พัฒนาเมือง จำกัด บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด หอการค้าชลบุรี และสิริเวนเจอร์ (Siri Ventures) เพื่อพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์และบริการให้สามารถนำไปใช้ให้เกิดผลจริงอย่างมีประสิทธิภาพ 
 


ด้านนายกฤษฎา ตั้งกิจ ผู้ร่วมก่อตั้ง ENRES (Energy Response) สตาร์ทอัพที่นำเสนอเทคโนโลยีการประหยัดพลังงานทางเลือกใหม่ด้วยเทคโนโลยี AI ผู้คว้ารางวัลชนะเลิศของการแข่งขันครั้งนี้ ได้สร้างสรรค์แพลตฟอร์มนี้ผ่านการนำนวัตกรรมเทคโนโลยี IoT (Internet of Things) และ AI (ปัญญาประดิษฐ์) มาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลให้เจ้าของธุรกิจสามารถรับรู้และแก้ไขปัญหาภายในอาคาร เรื่อง ระบบไฟฟ้า น้ำ อากาศ และพลังงานไฟฟ้า ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ
 

เนื่องจากพบปัญหาในเรื่องของ ระบบไฟฟ้า น้ำ อากาศ และพลังงานไฟฟ้า ของหน่วยงานและองค์กรที่มีขนาดพื้นที่ที่ใหญ่ การตรวจสอบและควบคุมทั้งหมดทั้งพื้นที่อาจมีหลายจุดที่เจ้าของธุรกิจหรือผู้ดูแลเข้าไม่ถึง เราจึงมองว่าหากทำให้อาคารที่มีขนาดใหญ่เหล่านี้ประหยัดพลังงานได้ ช่วยลดต้นทุนให้กับภาคธุรกิจ ลดการใช้พลังงาน เพื่อสภาพแวดล้อมที่ชีวิตความเป็นอยู่ของคนที่ดีขึ้น นับว่าเป็นมิติใหม่แห่งวงการสตาร์ทอัพไทยที่ได้ใช้นวัตกรรมรวมถึงระบบดิจิทัลเข้ามาแก้ไขปัญหาเมืองอัจฉริยะได้อย่างตอบโจทย์ และสามารถนำไปต่อยอดได้อย่างยั่งยืน สำหรับผู้ชนะเลิศในโครงการ depa Accelerator Program จะได้รับเงินรางวัล 600,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
Tags
  • Posted By
  • Plook News
  • 2 Followers
  • Follow