Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

เจาะลึก 20 คำศัพท์ภาษาอังกฤษใหม่ที่มาพร้อมกับไวรัสโคโรนา COVID-19

Posted By bongkot_jara | 13 พ.ค. 63
3,244 Views

  Favorite

ในช่วงนี้ ใครที่ติดตามข่าวการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ก็มักจะได้ยินคำศัพท์แปลกๆ ที่ไม่คุ้นหูหลายคำเลยทีเดียวใช่ไหมคะ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นคำที่เพิ่งเกิดขึ้นในช่วงเกิดเหตุการณ์แพร่ระบาด วันนี้ลองมาดูกันแบบเจาะลึกว่าแต่ละคำ มีความหมายอย่างไรกันบ้าง


New normal  

New normal คือความปกติในรูปแบบใหม่ หรือวิถีชีวิตใหม่ เป็นคำทีที่หลายคนเริ่มได้ยินกันมาบ้าง คำนี้หมายถึง การเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต การทำงาน การติดต่อกับผู้คน หรือการซื้อขายของ จะมีรูปแบบที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ทำให้เราต้องปรับตัวและทำความเคยชินให้เป็นเรื่องปกติ เช่น การสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะจากคนอื่น การใช้ช้อนกลางกินข้าว การล้างมือบ่อย ๆ การสั่งซื้อของกินของใช้ทางออนไลน์ รวมทั้งการเรียนรู้ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่จำเป็นในการทำงาน


Pre-Covid และ Post-Covid

Pre-Covid และ Post-Covid หมายถึง (เหตุการณ์) ก่อนโควิดและหลังโควิด การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) มีผลกระทบไม่ต่างกับสงครามโลก กลายเป็นจุดสำคัญที่เปลี่ยนชีวิตของผู้คนบนโลกนี้ ว่าก่อนเกิดเหตุการณ์แพร่ระบาดกับหลังเหตุการณ์ มีเกิดอะไรขึ้นหรือมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง


Social Distancing หรือ Physical distancing

Social Distancing หรือ Physical distancing หมายถึง การเว้นระยะห่างของผู้คนในสังคม เนื่องจากโรคนี้สามารถแพร่กระจายทางอากาศได้ จึงทำให้โรคนี้สามารถติดต่อกันง่ายดายมาก จึงต้องป้องกันด้วยการเว้นระยะห่างระหว่างกัน และหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดหรือสัมผัสกัน เช่น การเว้นระยะ 1-2 เมตร เมื่อต้องเข้าแถวรอ หรือนั่งรับประทานอาหารโต๊ะละ 1 คนในร้านอาหาร รวมทั้งการจำกัดคนเข้าร้านเพื่อไม่ให้แออัดเกินไป  


Work From Home (WFH)

Work From Home หมายถึง การทำงานจากที่บ้าน หลายองค์กรได้ปรับรูปแบบการทำงานให้พนักงานทำงานจากที่บ้านรวมทั้งการประชุมออนไลน์ผ่านเทคโนโยลีการสื่อสารต่าง ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางไปรวมตัวกันและมีโอกาสแพร่กระจายเชื้อโรคในที่ทำงานได้ แม้ว่าแนวคิดนี้เคยมีคนพูดมานานแล้ว แต่ยังไม่มีการเริ่มทำอย่างจริงจัง พอเมื่อเหตุการณ์แพร่ระบาดเข้ามา ความจำเป็นทำให้การทำงานจากที่บ้านเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมอย่างทันที คำว่า Work from home นี้ ไม่เหมือนกับ คำว่า Work at home เพราะคำว่า Work at home นั้นหมายถึง การทำงานที่บ้าน ซึ่งอาจจะเป็นโฮมออฟฟิศ หรือมีกิจการที่บ้าน หรือทำงานอิสระที่สามารถทำอยู่บ้านได้


Self-quarantine หรือ Home Quarantine

Self-quarantine หรือ Home Quarantine หมายถึง การกักตัวดูอาการด้วยตนเองที่บ้าน ใช้กับผู้ที่มีโอกาสติดเชื้อจากการเดินทางกลับจากต่างประเทศ การกักตัวควรอยู่ในที่พักอาศัยเท่านั้นเป็นเวลา 14 วัน โดยห้ามออกไปนอกบ้านเด็ดขาด รวมทั้งควรแยกข้าวของจานชามเครื่องใช้ส่วนตัว ใช้ห้องน้ำแยกกัน ทานอาหารแยกกัน และพยายามอยู่ห่าง ๆ คนในบ้านให้ได้มากที่สุด

 
State quarantine

State quarantine  การกักตัวผู้มีโอกาสติดเชื้อไว้ในสถานที่เฉพาะ ซึ่งหน่วยงานของรัฐจัดตั้งขึ้น เพื่อตรวจหาเชื้อและควบคุมโรคไม่ให้แพร่กระจาย เมื่อครบ 14 วัน หากไม่มีอาการใด ๆ ก็ให้กลับบ้านได้ แต่หากมีเชื้อก็ต้องส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไป

 
Super spreader

Super spreader หมายถึง ผู้แพร่เชื้อไปในวงกว้างเป็นจำนวนมาก โดยปกติคนหนึ่งคน จะแพร่เชื้อไปยังคนอื่นได้ 2 คน ในขณะที่ผู้แพร่เชื้อที่เป็น Super spreader จะแพร่เชื้อไปยังคนอื่นได้ถึง 20 คน หรือมากกว่านั้น


Personal Protective Equipment (PPE)

 Personal Protective Equipment (PPE) หมายถึง ชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่บุคลากรทางการแพทย์สวมคลุมทั้งตัวหัวจรดเท้าอย่างมิดชิด เพื่อป้องกันเชื้อโรคในขณะทำการรักษาหรือสัมผัสผู้ป่วย ประกอบด้วยชุดเสื้อพลาสติกใส่คลุม แผ่นพลาสติกป้องกันใบหน้า (Face Shield) หน้ากากอนามัย ถุงมือยาง และถุงพลาสติกสวมรองเท้า


Negative Pressure Room

Negative Pressure Room หมายถึง ห้องความดันลบ คือห้องที่มีความดันอากาศภายในห้องต่ำกว่าภายนอก เมื่ออากาศภายนอกมีความดันอากาศสูงกว่า เวลาเปิดประตูห้องอากาศภายในห้องที่มีเชื้อไวรัสล่องลอยอยู่จะไม่สามารถไหลออกไปภายนอกห้องได้เลย


Curfew (เคอร์ฟิว)

Curfew หมายถึง การประกาศห้ามประชาชนออกจากเคหสถานตามเวลาและพื้นที่ที่กำหนดซึ่งที่ระบุไว้ หากฝ่าฝืนมีโทษ สำหรับผู้ที่ได้รับการยกเว้น ต้องชี้แจงแสดงหลักฐานความจำเป็นที่ต้องเดินทางในเวลาที่ห้ามไว้  


COVID-19 (โควิด-19)

COVID-19 (โควิด-19) เป็นชื่อย่อของ Coronavirus Disease 2019 (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) โดยย่อมาจาก
CO  ย่อมาจาก Corona
VI  ย่อมาจาก Virus
D  ย่อมาจาก Disease
19  ย่อมาจาก 2019

Outbreak  หมายถึง การระบาดของโรคติดต่อแบบฉับพลันรุนแรง แต่อยู่ในวงจำกัดและยังควบคุมได้

Epidemic  หมายถึง การระบาดของโรคที่เริ่มใหญ่ขึ้นและแพร่หลายกระจายไปหลายพื้นที่ มีผู้ติดเชื้อเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วเกินความคาดหมาย

Pandemic  หมายถึง การระบาดใหญ่ที่แพร่กระจายในวงกว้างไปทั่วโลก และยากแก่การควบคุม

Endemic  หมายถึง โรคประจำถิ่น เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดิมในรอบปี ระบาดเล็กน้อยในวงแคบ

Sporadic  หมายถึง การระบาดที่นาน ๆ เกิดขึ้นครั้ง ไม่เกิดขึ้นบ่อย

Epidemiology  หมายถึง ระบาดวิทยา เป็นการศึกษาเกี่ยวกับโรคระบาด

Herd immunity  หมายถึง ภูมิคุ้มกันหมู่ เป็นการปล่อยให้ประชาชนติดเชื้อไวรัสและหวังว่าร่างกายของคนส่วนใหญ่จะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาได้และหายเองในที่สุด ส่วนคนที่ไม่มีภูมิคุ้มกันและอาการหนักจะนำตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล

Anosmia  หมายถึง อาการสูญเสียการรับรู้กลิ่นต่าง ๆ โดยไม่ได้กลิ่นได้เลยหรือได้กลิ่นพี้ยนไป เป็นหนึ่งในอาการเบื้องต้นของโรคจากเชื้อไวรัสโควิด 19

Ageusia  หมายถึง อาการสูญเสียการรับรู้รสชาติต่าง ๆ โดยรับรู้รสชาติน้อยลง หรือรู้สึกรสอ่อนไม่เข้มข้นเป็นหนึ่งในอาการเบื้องต้นของโรคจากเชื้อไวรัสโควิด 19

 

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
Tags
  • Posted By
  • bongkot_jara
  • 12 Followers
  • Follow