Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

9 บทเพลงธรรมะ เพื่่อการเป็นผู้ให้ จากสามเณรปลูกปัญญาธรรม

Posted By มหัทธโน | 22 มี.ค. 63
629 Views

  Favorite

รวม 9 บทเพลงธรรมะ กับความหมายของการรัก ที่จะเป็นผู้ให้

ในโลก ที่ทุกคนในโลกทั้งผอง ต่างก็เป็นพี่น้องกัน 

จากโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรม 

 

ที่มา : สามเณรปลูกปัญญาธรรม

 

9 บทเพลง เนื้อหาธรรมะ เพื่่อการเป็นผู้ให้ จากสามเณรปลูกปัญญาธรรม 

เพิ่มพูนสติ ได้แง่คิด และความสงบใจ ผ่านบทเพลงธรรมะที่มีความหมายเพื่อการให้ จากกวีนิพนธ์ โดยพระเมธีวชิโรดม (ว วชิรเมธี) และบทประพันธ์ โดย คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรม ร่วมด้วย ผู้ประพันธ์บทเพลงธรรม และทำนอง อีกหลายท่าน ได้แก่คุณกฤษณศักดิ์ กันตธรรมวงศ์ และคุณบรรเจิด สินธุ

 

เพลงที่ 1 :  รัก เรียน เพียร ให้

(มิวสิควิดีโอ จาก สามเณรปลูกปัญญาธรรม ปี 7)
 

 

MV เพลง รัก เรียน เพียร ให้

นิพนธ์โดย : คุณศุภชัย เจียรวนนท์ 

เนื้อร้อง/ทำนอง : คุณกฤษณศักดิ์ กันตธรรมวงศ์

ขับร้อง : คุณปราชญา ศิริพงษ์สุนทร

 

รัก..ด้วยใจที่บริสุทธิ์ ดุจดังมณีสดใส 

รู้คุณค่ารัก มากยิ่งสิ่งใด 

เอื้อเฟื้อเผื่อไป ด้วยใจเมตตา  

 

เรียน...เพื่อปฏิบัติ ฝึกหัดกาย ใจ วาจา 

ตามแนวทาง หลักไตรสิกขา  

มุ่งสู่ปัญญา ด้วยศรัทธาธรรม   

 

(ซ้ำ*)เพียร..ฝึกฝนให้มีสติ   

 

เกิดสมาธิ ให้รำลึก ในปัจจุบัน 

รู้รักรู้เรียน เพียรฝึกใจ ให้รู้เท่าทัน 

และจากนั้น รู้จักให้ด้วยใจเมตตา   

 

 รัก  เรียน เพียร ให้

 รักด้วยหัวใจ ใฝ่เรียนรู้ธรรม 

 รักด้วยการให้ เผื่อแผ่รักไป ทั่วทั้งจักรวาล 

(รัก เรียน เพียร ให้ รัก คือ ทางนำไปสู่รักจักรวาล) 

..............................................................................

เพลงที่ 2 : เพลงหลากหลายกลายเป็นหนึ่ง  

(มิวสิควิดีโอ จาก สามเณรปลูกปัญญาธรรม ปี 4)
 MV เพลง   หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

กวีนิพนธ์โดย  ท่าน ว.วชิรเมธี 

ทำนอง    กฤษณศักดิ์ กันตธรรมวงศ์ 

ขับร้อง     เทพิน เลี่ยมอยู่

 

  โลกนี้ใช่มีแต่มวลมนุษย์

จักรวาลวิสุทธิ์คือความหลากหลาย

สรรพชีวาดั่งดาราราย

ร่วงรุ้งประกายประดับแผ่นดิน

เทพพรหมยมยักษ์ร่วมถักทอทิพย์

พงไพรพร้อยพริบเพียงผลึกงานศิลป์

หมู่มวลเมฆหมอกเย้าหยอกหญ้ายิน

เสกฝนหลั่งรินปฐพีพราว

 ยอดหญ้าแย้มสรวลอิ่มอวลไอน้ำ

แมงปอสุขล้ำกางปีกเหินหาว

กบเขียดเริงร้องกึกก้องเกรียวกราว

ภมรผึ้งสาวโผผินบินวน

โลกนี้ใช่มีแต่มวลมนุษย์

จักรวาลวิสุทธิ์วิเศษสืบสนธิ์

สรรพชีวิตคือมิตรมวลชน

โลกงามน่ายลเพราะมิตรไมตรี 

โลกงามน่ายลเพราะมิตรไมตรี 

 

(ซ้ำทั้งหมด)

 

..............................................................................

เพลงที่ 3 : เพลง รู้จักรัก รู้จักรอ รู้จักพอ รู้จักให้

(มิวสิควิดีโอ จาก สามเณรปลูกปัญญาธรรม ปี 6) 
 

 

เพลง : รู้จักรัก รู้จักรอ รู้จักพอ รู้จักให้

เนื้อร้อง : บรรเจิด สินธุ

เรียบเรียง : กฤษณศักดิ์ กันตธรรมวงศ์

ขับร้อง : ปราชญา ศิริพงษ์สุนทร

 

ปรารถนา ให้เขามีสุข ความทุกข์อย่าได้กล้ำกราย
ด้วยดวงใจจริงๆ โดยไม่หวังอะไร
นี่คือรักจากใจแท้จริง
หากรอ ด้วยความสงบ
จะพบความจริงข้างใน

เมื่อใจเรานำทาง
เมื่อแสงธรรมคอยส่องใจ
มันจะช้าเท่าไหร่ ใจเยือกเย็น *    


หากรู้จักรักแท้จริงดีมากพอ 
จะรู้จักรอโดยไม่มีทุกข์ใด
หากรู้จักรักรู้จักพอ
ว่ารักนั้นคือการให้
ความเมตตาจะอยู่ในใจของเรา

โลกนี้ ก็คงงดงาม  อยู่ไหนก็คงสุขใจ
เมื่อมีธรรมนำทางให้ใจสว่างสดใส
ทุกข์ใด ๆ ก็คงจะไม่มี เมื่อมีธรรมนำทาง
เมื่อใจสว่างสดใส
รู้จักรักรู้จักรอ
รู้จักพอรู้จักให้

..............................................................................

เพลงที่ 4 : เพลง ความรักดั่งจักรวาล

(มิวสิควิดีโอ จาก สามเณรปลูกปัญญาธรรม ปี 8) 

 

 

เพลง : ความรักดั่งจักรวาล
กวีนิพนธ์โดย ท่าน ว วชิรเมธี
เนื้อร้อง/ทำนอง : กฤษณศักดิ์ กันตธรรมวงศ์
ขับร้อง : ปราชญา ศิริพงษ์สุนทร


อาทิตย์ทอทิพย์สีทอง
ดวงจันทร์ เรืองรอง ปันแสง นวลใย
ดอกหญ้าผลิบานไสว
มวลหมู่แมกไม้รื่นรมณีย์

โลโก ปตฺถมฺภิกา เมตฺตา
องค์พระสัมมาทรงเผยพจี
โลกา สรรพา ชีวี
สุขสวัสดีโดยเมตตาธรรม

(เมตตาธรรม ค้ำจุนโลกา
เมตตาธรรม เลิศล้ำธรรมา)
เราต่างคน ต่างทาง และต่างทิศ
ต่างชีวิต ต่างฝัน ที่ฝันใฝ่

แตกต่าง แต่ มีโยงใย
ผูกพันเราไว้ เป็นหนึ่งเดียวกัน


รักแท้ คือ เมตตาธรรม
เป็นสิ่งเลิศล้ำเลยล่วงพรมแดน
รักบริสุทธิ์ พราวผุด เหลือแสน
รักไร้พรมแดนคือ รัก ดั่งจักรวาล

..............................................................................

เพลงที่ 5 : เพลง โลกทั้งผองเป็นพี่น้องกัน 

(มิวสิควิดีโอ จาก สามเณรปลูกปัญญาธรรม ปี 8) 
 

 

เพลง  “โลกทั้งผองเป็นพี่น้องกัน” (Compassion) 
กวีนิพนธ์ โดย ว.วชิรเมธี (นามปากกา)

เนื้อร้อง/ทำนอง : กฤษณศักดิ์ กันตธรรมวงศ์
ขับร้อง : ปราชญา ศิริพงษ์สุนทร


สพฺเพ สตฺตา สพฺเพ ปาณา
สพฺเพ สตฺตา สพฺเพ ชีวา
สพฺเพ สตฺตา สพฺเพ ญาติกา

    เราทุกคนล้วนเป็นมนุษย์
    เราต่างเป็นบุตรแห่งโลกใบนี้
    เราต่างรักตนท่วมท้นชีวิ
    และเราต่างมีเลือดสีเดียวกัน

we are (the) one we are (the) world
we are (the) one we are (the) world

    เราต่างมีกันและกันในสรรพ์สิ่ง
    เราต่างอิงองค์อื่นอีกหมื่นหมาย
    เราต่างถ้อยธำรงจึงทรงกาย
    เราต่างคล้ายเป็นส่วนหนึ่งที่ถึงกัน

สพฺเพ สตฺตา สพฺเพ ปาณา
สพฺเพ สตฺตา สพฺเพ ชีวา
สพฺเพ สตฺตา สพฺเพ ญาติกา

    เราเกิดมา  ใต้ฟ้าดินเดียว
    เราต่างกลมเกลียว  ดั่งญาติกา

    เราคือชีวิต  ที่รักชีวา 
    เราล้วนเกิดมา เป็นพี่น้องกัน
    เราล้วนเกิดมา เป็นพี่น้องกัน. 

    (ซ้ำตั้งแต่ we are one...จนถึงบรรทัดสุดท้าย) 
 

..............................................................................

เพลงที่ 6 : เพลง เธอคือโพธิสัตว์

(มิวสิควิดีโอ จาก สามเณรปลูกปัญญาธรรม ปี 4) 
 

 

 

ชื่อเพลง เธอ คือ โพธิสัตว์

กวีนิพนธ์โดย ท่าน ว.วชิรเมธี

เรียบเรียงโดย กฤษณศักดิ์ กันตธรรมวงศ์

ขับร้องโดย ศุภาพิชญ์ หงสกุล (น้องบีบี๋) อดีตแม่ชีน้อย ปลูกปัญญาธรรม


เธอ คือ กัลยาณมิตร
เธอ มีดวงจิตที่แสนสดใส
เธอ คือน้ำฝนที่หล่นจากใจ
เธอ คือดอกไม้ ณ กาลเวลา
เธอ คือสีสันเพริศพรรณราย
เธอ คือความหมายที่ฉันมองหา
เธอ คือชีวิตที่เปี่ยมชีวา
เธอ คือมนตราในความทรงจำ

“เบิกบานกับการรับใช้เพื่อนมนุษย์”
จรรยาสูงสุดโพธิสัตว์ส่ำ
ทุกทุกพระองค์ธทรงกระทำ
ดั่งเข็มทิศนำโลการ่มเย็น
เธอทุกคนคือโพธิสัตว์
ดวงจิตสวัสดิ์มุ่งดับยุคเข็ญ
ชีวิตมีค่าถ้าหากบำเพ็ญ- บารมีเป็นโพธิสัตว์เอย.

 

..............................................................................

เพลงที่ 7 : เพลง รักจักรวาล 

(มิวสิควิดีโอ จาก สามเณรปลูกปัญญาธรรม ปี 8) 
 

 

เพลง รักจักรวาล  
นิพนธ์โดย : คุณศุภชัย เจียรวนนท์
เนื้อร้อง/ทำนอง : กฤษณศักดิ์ กันตธรรมวงศ์
ขับร้อง : ปราชญา ศิริพงษ์สุนทรอัน..ความรัก...ผลิบานมาจากหัวใจ
ด้วยกรุณา เมตตารักใคร่
ดูแลห่วงใย ให้สิ่งดีดี

อัน..ความรัก...ผลิบานเพื่อสรรพ์ชีวี
รักคือสร้างบุญ ทานบารมี
ทั่วจักรวาลนี้ เพียงรักคำเดียว

รักแท้ มีค่าดั่งจักรวาล
ความรักรวบรวมประสาน
สรรพสิ่งเกี่ยวโยงสัมพันธ์

หนึ่งใจดวงน้อย เหมือนดาวจากแดนสวรรค์
ด้วยความรักนั้น คือแสงนำทางสู่ธรรม

อัน..ความรัก...มีความดีเป็นสิ่งงดงาม
รักจากหัวใจ อบอุ่นชื่นบาน
ความรักจักรวาล คือรักอันแท้จริง

รักแท้ มีค่าดั่งจักรวาล
ความรักรวบรวมประสาน
สรรพสิ่งเกี่ยวโยงสัมพันธ์

หนึ่งใจดวงน้อย เหมือนดาวจากแดนสวรรค์
ด้วยความรักนั้น คือแสงนำทางสู่ธรรม

อัน..ความรัก...มีความดีเป็นสิ่งงดงาม
รักจากหัวใจ อบอุ่นชื่นบาน

ความรักจักรวาล คือรักอันแท้จริง
ความรักจักรวาล คือรักอันแท้จริง

 

..............................................................................

เพลงที่ 8 : เพลง Universal Love (เวอร์ชั่นภาษาจีน) 

(มิวสิควิดีโอ จาก สามเณรปลูกปัญญาธรรม นานาชาติ) 

 

 

MV เพลง ความรักจักรวาล | Universal Love เวอร์ชั่นภาษาจีน (Chinese Version) 

Lyric by Suphachai Chearavanont
Music : Kritsanasak Kantatammawong
translator : Dong Fang Yi
Vocal : Kamonporn Huncharoen
 
อันความรัก ผลิบานมาจากหัวใจ
纯洁的爱,在心中成长
ฉุนเจี๋ยตี้อ้าย ไจ้ซินจงเฉิงจ่าง
Oh, love. Blooming from the heart
 
ด้วยกรุณา เมตตารักใคร่
是仁慈,善良仁爱
ซื่อเหรินฉือ ซ่านเหลียงเหรินอ้าย
Out of compassion. Of loving kindness
 
ดูแลห่วงใย ให้สิ่งดีดี
真心关怀,真心贡献
เจินซินกวนหวย เจินซินก้งเสี้ยน
With tender care and precious giving.
 
อันความรัก ผลิบานเพื่อสรรพ์ชีวี
纯洁的爱,润养着生命
ฉุนเจี๋ยตี้อ้าย รุ่นหย่างเจอะเซิงมิ่ง
Oh, love. Flourishing for all lives.
 
รักคือสร้างบุญ ทานบารมี
爱体现在,积德行善
อ้ายถี่เชี่ยนไจ้ จีเต๋อสิงซ่าน
To love is to build up merit. To the height of generosity.
 
ทั่วจักรวาลนี้ เพียงรักคําเดียว
无际的宇宙,爱无所不在
อู๋จี้เตอะหยู่โจ้ว อ้ายอู๋สั่วปู๋ไจ้ 
Through the whole universe, love traverses
 
รักแท้ มีค่าดั่งจักรวาล
**真纯爱,如宇宙般永恒
เจินฉุนอ้าย หรูหยู่โจ้วปันโหย่งเหิง
True love is worth the universe.
 
ความรักรวบรวมประสาน
团结集中的爱
ถวนเจี๋ยจี๋จงติอ้าย
Love convenes and unites.
 
สรรพสิ่งเกี่ยวโยงสัมพันธ์
万物交织相连
ว่านอู้เจียวจือเซียงเหลียน
All things are intertwined.
 
หนึ่งใจดวงน้อย เหมือนดาวจากแดนสวรรค์
一颗真心,天堂上闪亮星星
อี้เคอเจินซิน เทียนถังซั่งซ่านเลี่ยงซิงซิง
The little heart seems as though a star fallen from heaven.
 
ด้วยความรักนั้น คือแสงนําทางสู่ธรรม
纯洁的爱,照亮正法之道
ฉุนเจี๋ยตี้อ้าย เจ้าเลี่ยงเจิ้งฝ่าจือเต้า 
Love sheds light on the Dhamma path.
 
อันความรัก มีความดีเป็นสิ่งงดงาม
纯洁的爱,美在道德善行
ฉุนเจี๋ยตี้อ้าย เหม่ยไจ้เต้าเต๋อซ่านสิง
Love is filled with virtue and beauty.
 
รัก จากหัวใจ อบอุ่นชื่นบาน
真心的爱,温馨舒畅
เจินซินตี้อ้าย เวินซินซูชั่ง 
Heartfelt love is warm and lively.
 
ความรักจักรวาล คือรักอันแท้จริง
真纯的爱,宇宙之爱
เจินฉุนตี้อ้าย หยู่โจ้วจืออ้าย 
Love of the universe is the truest love of all
 

..............................................................................

เพลงที่ 9 : เพลง Love the World

(มิวสิควิดีโอ จาก สามเณรปลูกปัญญาธรรม นานาชาติ) 

 

 

 

Song :  รักโลก Love the World
Lyric :  Suphachai Chearavanont
Music : Kritsanasak Kantatammawong
Vocak : Patcha Anek-ayuwat 

 

ทุกสรรพสิ่ง ที่เกิดมาบนโลกนี้

All the things that arise up in this world

สายสัมพันธ์แห่งชีวี ประสานสร้าง

are interconnected.  Together

ก่อเป็นโลก กำเนิดธรรม นำหนทาง

make this world, that’s led by Dhamma way.

ทุกชีวิต พึ่งพาอาศัยกัน

All lives depend on each other.

โลกใบนี้ คือชีวิตอันประเสริฐ

The world, a glorious creation

เราได้เกิด กำเนิดมาได้อาศัยpure

is where we were born and live our lives.

ดูแลโลก ให้สมดุลย์ ตลอดไป

Always protect and nuture this world.

รักฝืนทราย ท้องฟ้าจรดพื้นดิน

Love the earth, from ground up to sky.

รักโลก รักโลก โลกของเรา

Let’s love the world, our dear world.

โลกให้ชีวิต ให้ทุกอย่างเรามากมาย

The world gives life, gives us everything.

สรรพสิ่งที่รายล้อมอยู่รอบกาย

All things that are surrounding us here

ต่างเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน

are all a part of each other.

 

โลกอยู่ดี ชีวิตเราต่างมีสุข

When the world thrives, all lives will brighten.

ช่วยกันปลูกทางธรรมนำวิถี

Let Dhamma lead your way of life.   

รักษาโลกรักษาธรรมคุณความดี

Heal the world, upholding Dhamma faith.

ให้โลกนี้สงบสุข สันติธรรม

For our world will be a peaceful world.  

 (ให้โลกนี้สงบสุข สันติธรรม )

For our world will be a pearueceful world. 

 
 
เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
Tags
  • Posted By
  • มหัทธโน
  • 4 Followers
  • Follow