Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากสิบสองราศี ตอน ราศีตุลย์ Libra

Posted By Sasipim J. | 31 ม.ค. 63
1,904 Views

  Favorite

Libra หรือราศีตุลย์ มีสัญลักษณ์ประจำราศีเป็น กลุ่มดาวตาชั่ง เรามาเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากสิบสองราศี ตอน ราศีตุลย์ Libra เพื่อเสริมทักษะภาษาอังกฤษพร้อมกับรู้จักชาวตุลย์ให้มากขึ้นกันค่ะ


Libra zodiac sign dates: September 23 to October 22

ช่วงเวลาเกิดของชาวราศีตุลย์: 23 กันยายน – 22 ตุลาคม


Libra's strong points: Equilibrium, justice, peace

จุดแข็งของชาวราศีตุลย์: มีดุลยภาพ, มีความยุติธรรม, รักความสงบ


Libra's qualities: Curiosity, sociability

ลักษณะนิสัยของชาวตุลย์: อยากรู้อยากเห็น, ชอบเข้าสังคม


Libra's faults: Doubt, superficiality

ข้อเสียของราศีตุลย์: ขี้สงสัย, ฉาบฉวย


Gems: Sapphire, precious coral

อัญมณี: แซฟไฟร, อัญมณีสีแสด


Libra's planet: Venus

ดาวประจำราศี: ดาวศุกร์


Libra's element: Air

ธาตุประจำราศี: ธาตุลม


Colors: Pastels

สี: สีพาสเทล


Libra personality: What are the characteristics of a Libra?
บุคลิกของชาวตุลย์: ชาวตุลย์มีลักษณะเป็นอย่างไร

Libra's most prominent traits include their diplomacy, their sense of fairness and their graciousness. Libras are natural peacekeepers and hate arguing and fighting. This zodiac sign is often unsettled by injustice and works hard in order to stop inequality.
ลักษณะนิสัยที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดของชาวตุลย์ยังหมายรวมถึง การมีศิลปะในการเข้าสังคม มีความยุติธรรม และความมีเสน่ห์ของพวกเขา ชาวตุลย์เป็นคนที่รักความสงบโดยธรรมชาติ และเกลียดการถกเถียงและต่อสู้ จักรราศีนี้จะไม่ตั้งอยู่ในความอยุติธรรมและจะพยายามยับยั้งความไม่เสมอภาค

A Libra can be very indecisive and loves spending time weighing up the pros and the cons before making decisions. Although, in the midst of considering both sides of the argument, they often forget to have their own opinion. Although sometimes, a Libra can quickly change their opinion and stifle all other arguments.
ชาวตุลย์อาจจะเป็นคนที่ลังเลเอาได้มากๆ และจะประเมินข้อดีและข้อเสียก่อนที่จะตัดสินใจ ถึงแม้ว่า ในช่วงกลางของการตัดสินถึงข้อดีและข้อเสีย พวกเขามักจะลืมมันไปเพราะมีความคิดเห็นของตัวเอง ทั้งนี้ในบางครั้ง ชาวตุลย์ยังสามารถเปลี่ยนความเห็นของพวกเขาได้อย่างรวดเร็วเพื่อระงับการถกเถียงอื่นๆ ทั้งหมด


*คำศัพท์น่าสนใจ

the pros and the cons ย่อมาจากภาษาละติน
pros     ย่อมาจาก pro et contra แปลว่า for / in favour of หมายถึง ข้อดี
Cons    ย่อมาจาก contra แปลว่า against หมายถึง ข้อเสีย


Libra positive and negative traits
ลักษณะทางบวกและทางลบของชาวตุลย์

Libra's positive traits:

Libra's negative traits:

Sweet
(อ่อนหวาน)

Lazy
(เกียจคร้าน)

Romantic
(โรแมนติก)

Indecisive
(ไม่ตัดสินใจ)

Charming
(มีเสน่ห์)

Unreliable
(ไม่มั่นคง)

Fair
(ยุติธรรม)

Superficial
(ฉาบฉวย)

Understanding
(เข้าอกเข้าใจ)

Vacant
(เหม่อลอย)

 

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
Tags
  • Posted By
  • Sasipim J.
  • 3 Followers
  • Follow