Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

คำศัพท์ภาษาอังกฤษทางจิตวิทยาที่ได้ยินกันบ่อยๆ

Posted By bongkot_jara | 09 ต.ค. 62
1,403 Views

  Favorite

ทุกวันนี้ คำศัพท์ด้านจิตวิทยาเริ่มเข้ามามีบทบาทและใช้กันแพร่หลายกว่าแต่ก่อนที่มีใช้กันเฉพาะในวงการ อย่างเช่น โรคซึมเศร้า อาการเสพติดงาน หรือโรคสมาธิสั้น  เนื่องจากเป็นคำใหม่ที่น่าสนใจ จึงมักมีการนำไปเขียนเป็นบทความหรือออกข้อสอบอยู่บ่อย ๆ  ดังนั้นวันนี้ เลยจะชวนไปทำความรู้จักคำเหล่านี้กันค่ะ


Subconscious        จิตใต้สำนึก

Motivation             แรงจูงใจ

Defense Mechanisms    กลไกการป้องกันทางจิต

Workaholism              การเสพติดงาน มีอาการคิดหรือรู้สึกหมกมุ่นกับงาน จนไม่สามารถละวางได้เลย

Job burnout              ความเหนื่อยหน่ายในงาน ทำให้เกิดความอ่อนล้าทางร่างกายและอารมณ์

Hallucination              อาการประสาทหลอน

Panic                      อาการตื่นตระหนกวิตกเกินกว่าเหตุ

Mania                    อาการคลั่งไคล้ ลุ่มหลงอย่างขาดสติ

Phobia                   อาการกลัวอย่างมากจนไม่สามารถควบคุมร่างกายได้ เช่น กลัวที่สูง กลัวที่แคบ

Mention disorder     โรคจิตเวชเป็นโรคกลุ่มผิดปกติทางอารมณ์ เช่น โรคเครียด โรคซึมเศร้า

Schizophrenia         โรคจิตเภท เป็นโรคกลุ่มผิดปกติทางระบบประสาท เช่น เห็นภาพหลอน

Psychotic disorder    ความผิดปกติทางจิต ความคิดและการรับรู้ เช่น หูแว่ว เห็นภาพหลอน

Adjustment disorder    โรคเครียด เกิดจากการจัดการหรือปรับตัวไม่ได้

Mood disorder           ความผิดปกติทางอารมณ์ มีอารมณ์แปรปรวน ควบคุมอารมณ์ไม่ได้

Attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD)    โรคสมาธิสั้น มีพฤติกรรมอยู่นิ่งไม่ได้ ไม่มีสมาธิ

Bipolar disorder         โรคอารมณ์แปรปรวนสองขั้ว

Obsessive-compulsive disorder    โรคย้ำคิดย้ำทำ

Oniomania                               โรคคลั่งช้อปปิ้ง

Depressive illness                      โรคซึมเศร้า

Dementia                                โรคความจำเสื่อม

Psychiatrist                              จิตแพทย์    

Psychologist                            นักจิตวิทยา

Psychosis                                ผู้ป่วยโรคจิต

IQ (Intelligence Quotient)             ความฉลาดทางสติปัญญา

EQ (Emotional Quotient)             ความฉลาดทางอารมณ์ สามารถรับรู้ เข้าใจอารมณ์ตนเองและผู้อื่น

CQ (Creativity Quotient)              ความฉลาดในการริเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการ แนวคิดใหม่ๆ

MQ (Moral Quotient)                  ความฉลาดทางศีลธรรม จริยธรรม

PQ (Play Quotient)                    ความฉลาดที่เกิดจากการเล่น

AQ (Adversity Quotient)              ความฉลาดในการแก้ไขปัญหา ปรับตัวในการเผชิญปัญหาได้ดี ไม่ย่อท้อง่ายๆ

SQ (Social Quotient)                  ความฉลาดทางสังคมใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ใจกว้าง เปิดรับความต่างของแต่ละคน


ตัวอย่างประโยค
Some memories exist only on the subconscious level.
(ความทรงจำบางอย่างจะอยู่ในชั้นของจิตใต้สำนึกเท่านั้น)

Being a good teacher needs a high level of motivation.
(การเป็นครูที่ดีต้องใช้แรงจูงใจในระดับสูง)

High temperatures can cause hallucination.
(อุณหภูมิที่สูงมากเป็นสาเหตุให้เกิดอาการประสาทหลอนได้)

He felt much better so the psychiatrist took him off drug therapy.
(เขารู้สึกดีขึ้นมาก จิตแพทย์จึงสั่งหยุดยาบำบัด)

She has a phobia about deep water so she can't swim.
(เธอมีอาการกลัวน้ำลึก เธอจึงไม่สามารถว่ายน้ำได้)

 

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
Tags
  • Posted By
  • bongkot_jara
  • 1 Followers
  • Follow